Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU"— Zapis prezentacji:

1 Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU WARSZAWA CENTRUM W 2014 ROKU opracowanie: Kol. Dorota Rajkiewicz Kol. Jolanta Olejko Kol. Elżbieta Koziarska-Puzyńska Kol. Tadeusz Potasiński

2 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM
Pierwsze zajęcia szkoleniowe w 2014 r.. r. pan Piotr Bisialski Menadżer Produktu z Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej wygłosił wykład na temat: „Cyberzagrożenia – bezpieczne korzystanie z sieci”.

3 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM
W dniu roku w siedzibie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Warszawa-Centrum przy ul. Czackiego 3/5 p. 502, odbyło się zebranie założycielskie Klubu Honorowych Dawców Krwi. W spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu Rejonowego PCK Warszawa-Południe Włodzimierz Warwas, Jolanta Olejko Prezes Zarządu Oddziału Warszawa Centrum OSPSBHP, Tadeusz Potasiński Wiceprezes Zarządu oraz Marlena Szwed Skarbnik Zarządu Oddziału wraz z członkami Oddziału, którzy są Honorowymi Dawcami Krwi, a teraz postanowili działać w ramach Klubu HDK PCK. Po krótkim wprowadzeniu inicjatora i pomysłodawcy powołania Klubu, członka naszego oddziału kol. Henryka Wójcika, głos zabrał Włodzimierz Warwas, który przybliżył ideę krwiodawstwa i powoływania Klubów Honorowych Dawców Krwi w ramach Polskiego Czerwonego Krzyża. Wyraził również zadowolenie z faktu, że pracownicy służby BHP zajmujący się na co dzień bezpieczeństwem i higieną pracy, chcą również zaangażować się w działalność Polskiego Czerwonego Krzyża.

4 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM
Współprac a z CIOP-PIB. 19 lutego 2014 r. - pokaz filmu „Work hard. Play hard” reż. Carmen Losman z 2011 r. Film „Work hard. Play hard” to dokument przedstawiający wizję świata pracy widzianego z perspektywy kultury korporacyjnej. Prowadzące: panie Wioleta Klimaszewska i Dorota Żołnierczyk –Zreda z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

5 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM
Członkowie Oddziału chętnie angażują się w promowanie kultury bezpieczeństwa wśród najmłodszych. W 2014 r. nasza koleżanka Marlena Szwed przeprowadziła łącznie ponad 80 godz. warsztatów. Zajęcia profilaktyczne w szkołach dotyczyły m.in. przedstawienia, w jaki sposób wykonywać czynności w życiu codziennym, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. DZIĘKUJEMY MARLENKO!!!

6 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM
W dniu r. Związek Zawodowy „Budowlani” oraz Zarząd Główny, Oddział Warszawa i Oddział Warszawa Centrum OSPS BHP zorganizowały konferencję pt. „STANDARDY BHP W PRAKTYCZNEJ REALIZACJI NA PLACU BUDOWY” . W konferencji wzięło udział 13 członków naszego oddziału.

7 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM 19 marca 2014 r. Konferencja

8 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM
W dniu r. prezes Zarządu Oddziału OSPS BHP Lublin kol. Andrzej Brygoła przeprowadził szkolenie na temat: „DLACZEGO AZBEST JEST GROŹNY”. Frekwencja 45 osób.

9 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM
Posiedzenie zespołu koordynacyjnego ds. programu wieloletniego z udziałem Rady Naukowej CIOP-PIB , dokonującej oceny wykonania w latach 2011 – 2013 zadań II etapu programu wieloletniego projektu pt. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy w latach „ – oddział reprezentował kol. Tadeusz Potasiński

10 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM
W dniach od r. braliśmy udział w „Międzynarodowych Targach Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa – SAWO 2014”. Targi Sawo to wymiana doświadczeń i przekazywanie wiedzy wszystkim uczestnikom. Cechą Targów jest bogaty program wydarzeń przygotowywany we współpracy z merytorycznymi partnerami. W Targach udział wzięli m.in. Elżbieta Koziarska-Puzyńska, Wojciech Sitkowski, Sylwia Siwierska, Michał Wachowicz, Tadeusz Potasiński.

11 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM
r. kol. Jolanta Olejko przedstawiła sprawozdanie z działalności Oddziału Warszawa Centrum za 2013 r. Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się od wręczenia legitymacji członkowskiej nowo przyjętej członkini Oddziału. Wiceprezes Zarządu Oddziału kol. Dorota Rajkiewicz przedstawiła zasady tworzenia Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie /BIOZ/. Plan BIOZ sporządzany jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

12 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM
ŚWIĘTA, ŚWIĘTA, ŚWIĘTA I JESZCZE RAZ ŚWIĘTA WIELKANOCNE

13 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM
KLUB HDK PCK W dniu r. w Kudowie Zdroju odbyło się spotkanie członków Klubu HDK PCK działającego przy OSPS BHP z członkami Klubu HDK PCK im Zbyszka Iwanickiego z Kudowy Zdroju . Klub HDK reprezentowali: Wiceprezes Klubu Marlena Szwed oraz członek Izabela Szwed. W spotkaniu uczestniczyli ponadto: Prezes Mazowieckiego Zarządu Rejonowego PCK Warszawa Południe i Przewodniczący Mazowieckiej Rady Honorowego Krwiodawstwa Włodzimierz Warwas, a także członkowie Zarządu Klubu HDK z Kudowy Zdroju w tym: Prezes Tadeusz Szełęga, Wiceprezes Stanisław Sakowski i sekretarz Mikołaj Sakowski. Celem spotkania było popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa, nawiązanie współpracy między Klubami HDK, a także wymiana doświadczeń. W czasie rozmowy dyskutowano m.in. o znaczeniu daru krwi, o historii ruchu HDK i konieczności jego promowania. Odwiedzono ponadto pomnik upamiętniający VII pielgrzymkę papieża Jana Pawła II .

14 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM
W dniu r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Warszawa Centrum z udziałem: kol. Jolanta Olejko - Prezes Zarządu Oddziału. kol. Dorota Rajkiewicz - Wiceprezes Zarządu Oddziału. kol. Tadeusz Potasiński - Wiceprezes Zarządu Oddziału. kol. Marlena Szwed - Skarbnik Zarządu Oddziału. kol. Wacław Gudalewicz - Członek Zarządu Oddziału. i gościnnie w posiedzeniu uczestniczyli: kol. Marzena Podpora - Członek Oddziału. kol. Marek Stolarczyk - Członek Oddziału. Omówiono tematy: sprawy finansowe; sprawy organizacyjne – nasza druga broszurka; program obrad walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków Oddziału Warszawa Centrum.

15 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM
W dniu r. pani dr inż.. Iwona Romanowska –Słomka poprowadziła wykład na temat: Zagrożenia biologiczne Dziękujemy za ciekawy wykład  W tym dniu wręczono również 100 numer legitymacji członkowskiej – otrzymała ją kol. Monika Zagórska.

16 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM
W dniu r. Zarząd Oddziału zwołał w trybie zwyczajnym Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Oddziału Warszawa Centrum. Celem Zebrania było dokonanie wyborów: Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

17 Rejestracja delegatów i praca komisji Walnego Zebrania
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM Rejestracja delegatów i praca komisji Walnego Zebrania Komisja Skrutacyjna Rejestracja Delegatów Obrady Po wyborach – przemawia Prezes Zarządu Oddziału

18 SKŁAD ZARZĄDU ODDZIAŁU - Kadencja
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM Czerwiec 2014 r. SKŁAD ZARZĄDU ODDZIAŁU - Kadencja Prezes Zarządu Oddziału kol. Jolanta Olejko Wiceprezes Zarządu Oddziału kol. Dorota Rajkiewicz Wiceprezes Zarządu Oddziału kol. Tadeusz Potasiński Sekretarz Zarządu Oddziału kol. Elżbieta Koziarska –Puzyńska Skarbnik Zarządu Oddziału kol. Marlena Szwed Członek Zarządu Oddziału kol. Elwira Banaszek Członek Zarządu Oddziału kol. Marek Opiłka

19 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM
Komisja Rewizyjna: Cezary Żukowski Anna Świątek Wojciech Sitkowski ZARZĄD ODDZIAŁU W Walnym Zebraniu członków Oddziału uczestniczył Prezes ZG Marek Nościusz Sąd Koleżeński: Jerzy Królik Monika Zagórska Zofia Sobota

20 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM
W dniach r. z inicjatywy Zarządu Głównego OSPSBHP w Ośrodku Szkoleniowym Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, odbyło się szkolenie – wytypowanych z oddziałów OSPSBHP – liderów służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy cyklu szkoleń podnoszących wiedzę w zakresie kształtowania statusu pracownika służby bhp w Polsce mają też za zadanie reprezentowanie i promowanie wypracowanych stanowisk zespołu w danym temacie na zewnątrz Stowarzyszenia. Z Oddziału wytypowani zostali Wiceprezesi Zarządu Oddziału: Dorota Rajkiewicz i Tadeusz Potasiński.

21 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM
W czerwcu 2014 r. koledzy i koleżanki z Oddziału OSPSBHP z Konina dzięki uprzejmości członków naszego oddziału – Eweliny Borkowskiej - Strachoty i Roberta Kargola – zwiedzili gmach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękujemy im za to!

22 Z naszego Oddziału uczestniczyli: (od lewej)
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM Dom Polski w Druskiennikach W dniach od r. odbył się wyjazd studyjny do DRUSKIENNIK w Republice Litewskiej. Temat „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”. Organizatorem tego przedsięwzięcia były oddziały OSPSBHP z Olsztyna, Katowic i Piły. Z naszego Oddziału uczestniczyli: (od lewej) G. Matraszek-Werko, J. Olejko, T. Potasiński, M. Szwed, D. Rajkiewicz, Z. Sobota, M. Maraszek,

23 Wspólne zdjęcie uczestników konferencji
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM DRUSKIENNIKI W czasie konferencji prezes Zarządu Oddziału kol. Jolanta Olejko zaprezentowała historię powstania i osiągnięcia Oddziału w czteroletniej działalności. Wspólne zdjęcie uczestników konferencji

24 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM Druskienniki - zwiedzanie i seminarium

25 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM
W dniu r. w Oddział OSPS BHP w Olsztynie zorganizował konferencję pod tytułem: „Komunikacja i etyka a Bezpieczeństwo Pracy”. Nasz oddział reprezentowali: kol. Sylwia Siwierska i kol. Tadeusz Potasiński .

26 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM
W dniu 17 wrześniu 2014 r. Pełnomocnik Rektora Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa Organizacji Pracy w Radomiu pan Grzegorza Tatar przeprowadził warsztaty nt. „Jak interpretować wyniki pomiarów środowiska pracy - praktyczne aspekty”. Prezes Zarządu Oddziału wręczyła legitymacje członkowskie osobom nowoprzyjętym do Oddziału.

27 Zarząd Oddziału Warszawa Centrum Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM „19 września – Dzień Pracownika Służby BHP” Koleżanki i Koledzy Życzymy Państwu osobistej satysfakcji z wykonywania trudnej, ale jak potrzebnej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym. Niech wytrwałość, konsekwencja w działaniu, a także zwykła ludzka życzliwość towarzyszy Państwu w codziennej pracy życzy Zarząd Oddziału Warszawa Centrum Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy     Warszawa, dnia 19 września 2014 r.

28 Jak zwykle niezawodni i na stanowiskach – praca sekretariatu Kongresu
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM W dniach od r., w budynku Politechniki Warszawskiej przy ul. Narbutta 84. Zarząd Główny OSPS BHP zorganizował III Kongres Pracowników Służby BHP. Hasło Kongresu: „W służbie bezpieczeństwa pracy”. Oddział nasz organizował sekretariat Kongresu. W Kongresie uczestniczyło 22 członków naszego Oddziału. Jak zwykle niezawodni i na stanowiskach – praca sekretariatu Kongresu Znaczek Kongresowy

29 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM
W ramach wspólnej zabawy i rozwijania przyjaźni r. w Lesie Kabackim zorganizowaliśmy jesienne grillowanie. Główny ciężar organizacji spotkania wziął na siebie kol. Jerzy Królik, któremu dzielnie pomagał syn  Pogoda była piękna. Bawiliśmy się świetnie !!!

30 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM
W dniu r. pan Andrzej Hodyr przedstawił obowiązujące przepisy i zasady bezpiecznego wykonywania pracy na wysokości. Jednocześnie przedstawiciel handlowy AKALA FARAONE Sp. z o.o., na placu, przy Izbie Skarbowej, zaprezentował różnorodne typy drabin i podnośników wykorzystywanych do pracy na wysokości produkowane przez tę firmę.

31 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM Pan Andrzej Hodyr i bezpieczeństwo pracy na wysokości. c. d.

32 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM
Monte Casino W dniach od r. członkowie naszego Oddziału: Dorota Rajkiewicz, Tadeusz Potasiński oraz Izabella Włoch uczestniczyli w wycieczce zorganizowanej przez pracowników Okręgowej Inspekcji Pracy /OIP/ w Warszawie /p. M. Szmurło i p. D. Chmielewskiego/. Zwiedziano: Padwę, Asyż, Rzym, Watykan, Monte Cassino, Pompeje, San Giovanni Rotondo, Monopello, Loreto, Rimini, Wenecję. Niektórzy kąpali się w Adriatyku. Watykan – Audiencja generalna u papieża Franciszka

33 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM
Współpraca z OIP w Warszawie rozwija się poprawnie i w dniu r. pan Marcin Szmurło i Dariusz Chmielewski poprowadzili wykład w naszym Oddziale na temat: „Dyskryminacja, wypalenie zawodowe”.

34 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM
Ponowne szkolenie „Liderów BHP”. W dniach r. w ośrodku szkoleniowym Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu w ramach cyklu szkoleń liderów BHP zrealizowano drugi etap szkolenia zatytułowany „Służba BHP w XXI wieku”. Oddział reprezentowali kol. Dorota Rajkiewicz i kol. Tadeusz Potasiński.

35 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM
Ostatnie w 2014 r. posiedzenie ZG OSPSBHP wraz z Radą Stowarzyszenia. W dniach od r. w Łańcucie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego OSPSBHP wraz z Radą Stowarzyszenia czyli z udziałem Prezesów Oddziałów.

36 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM

37 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM
SPOTKANIE WIGILIJNE R. Święta

38 Liczba przedsięwzięć /uczestników/
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM PODSUMOWANIE Liczba przedsięwzięć /uczestników/ W 2014 r.: 14 zorganizowano własnych seminariach, konferencjach, szkoleniach, wycieczkach; 5 zorganizowano posiedzenia Zarządu Oddziału; 12 uczestniczono w innych przedsięwzięciach organizowanych przez ZG OSPSBHP, CIOP-PIB, Targi SAWO; 1 uczestniczono w wyjeździe studyjnym do Druskiennik, w Republice Litewskiej; uczestniczono w wycieczce do Włoch; 4 uczestniczono w posiedzeniach ZG OSPSBHP wraz z Radą Stowarzyszenia; uczestniczono w konferencjach i jubileuszach w Oddziałach: Radom, Olsztyn, Rzeszów; zorganizowano Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze; 514 osób uczestniczyło w powyższych przedsięwzięciach; 10 razy pozyskiwano materiały z PIP, CIOIP-PIB, UDT.

39 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM STATYSTYKA

40 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Zarząd Oddziału Warszawa Centrum OSPSBHP
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ WARSZAWA CENTRUM DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Zarząd Oddziału Warszawa Centrum OSPSBHP ul. Czackiego 3/5 pokój 502 Warszawa


Pobierz ppt "Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google