Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dlaczego warto przyjechać? ? Dlaczego warto inwestować?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dlaczego warto przyjechać? ? Dlaczego warto inwestować?"— Zapis prezentacji:

1

2 Dlaczego warto przyjechać? ? Dlaczego warto inwestować?

3 Położenie i charakterystyka gmina wiejska powierzchnia 17 775 ha data powstania - 1286 r północna część województwa opolskiego 8 500 mieszkańcow 12 sołectw 70 % pow. w Stobrawskim Parku Krajobrazowym odległość do Opola 24 km odległość do Brzegu 20 km odległość do autosrady 26 km port lotniczy Wrocław 55 km bocznice kolejowe

4 Położenie i charakterystyka

5 Uwarunkowania urbanistyczne studium uwarnkowań i kierunków zagospodarowania gminy Popielów miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Karłowice, Popielów, Stare Siołkowice ograniczenia planistyczne - ochrona przyrody założenia planistyczne - turystyka

6 Dlatego...... turystyka, wypoczynek, rekraacja...

7 Stobrawski Park Krajobrazowy powierzchnia 52 636,5 ha utworzony w 1999 r w trosce o ochronę wielu rzadkich, w skali kraju, roślin i zwierząt lokalizacja ostój ptactwa wodno-błotnego w obrębie biocentrum o randze międzynarodowej pod nazwą „Dolina Środkowej Odry”

8 Stobrawski Park Krajobrazowy bogate środowisko leśne, liczne oczka, cieki wodne i bagienka i zadrzewienia śródpolne przedstawicieli fauny, z których wiele żyjących tu gatunków stanowi przyrodnicze zjawiska niespotykane na innych terenach kraju.

9 wiele cech naturalnych uznawany za jeden z najbogatszych przyrodniczo nizinnych obszarów Opolszczyzny Stobrawski Park Krajobrazowy

10 najwyższa ochrona środowiska zakaz lokalizacji inwestycji wynagających przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko Rozwój bazy turystycznej Ukierunkowanie - Rozwój bazy turystycznej

11 Propozycja terenu inwestycyjnego - turystyka NOWE SIOŁKOWICE

12 Ogólna charakterystyka terenu obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków rozwoju trwające prace nad planem miejscowym – możliwość wprowadzenia odpowiednich rozwiązań urbanistycznych

13 Ogólna charakterystyka terenu powierzchnia do zainwestowania - 12 ha nieużytki rolne, akweny wodne bezpośredni dostęp do infrastruktury technicznej dobre połączenia komunikacyjne - drogi powiatowe, wojewódzkie, autostrada brak rozbudowanej bazy noclegowej mozliwość stworzenia wielu atrakcji turystycznych

14 Oczekiwania wobec inwestora zagospodarowanie terenów wokół akwenów wodnych budowa bazy noclegowej - hotel, motel, domki kempingowe rozbudowa i promocja bazy wypoczynku czynnego promocja walorów przyrodniczo - krajobrazowych

15 Co oferuje inwestorowi Gmina Popielów ? teren pod realizację inwestycji pomoc w pozyskiwaniu terenow przyległych doświadczoną kadrę lokalnych przedsiębiorców realizujących zlecone prace, bezpośrednia dostepność do rynku materiałów i usług zwolnienia podatkowe

16 Gwarancja sukcesu unikalna architektura, historyczna zabudowa

17 Gwarancja sukcesu lasy łęgowe, bory stobrawskie

18 Gwarancja sukcesu pomniki przyrody

19 Gwarancja sukcesu ścieżki rowerowe

20 Gwarancja sukcesu trasy turystyczne z dala od codziennych kłopotów

21 Gwarancja sukcesu unikalne okazy flory i fauny

22 Gwarancja sukcesu unikalne w skali europejskiej wydmy piaskowe

23 Gwarancja sukcesu niezapmniane zachody słońca

24 Zapraszamy do Gminy Popielów Tu warto przyjechać Tu warto inwestować

25 Gmina Popielów 46-090 Popielów, ul. Opolska 13 tel/fax 077 4275800 ug@popielow.pl www.popielow.pl Prezentację przygotował inż. arch. Mateusz Macioszek - referat ITR


Pobierz ppt "Dlaczego warto przyjechać? ? Dlaczego warto inwestować?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google