Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efektywność energetyczna budynków. Zobowiązania Francji Chęć dawania przykładu innym krajom Protokół z Kioto i Pakiet Klimatyczny „Grenelle Środowisko”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efektywność energetyczna budynków. Zobowiązania Francji Chęć dawania przykładu innym krajom Protokół z Kioto i Pakiet Klimatyczny „Grenelle Środowisko”"— Zapis prezentacji:

1 Efektywność energetyczna budynków

2 Zobowiązania Francji Chęć dawania przykładu innym krajom Protokół z Kioto i Pakiet Klimatyczny „Grenelle Środowisko” Przemiana ekologiczna i energetyczna  Kontekst energetyczny i ekologiczny Instrumenty charakterystyki energetycznej budynków

3  Wprowadzone dotychczas środki Uświadamianie  Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (certyfikat energetyczny) Uregulowanie  Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych (fr. RT) budynków nowych i istniejących  RT 2012  RT całościowa i RT cząstkowa Zachęcanie  Korzyści podatkowe (ulgi podatkowe, kredyty ekologiczne, etc.)  Pomoc finansowa (dotacje, białe certyfikaty) - 3 - Instrumenty charakterystyki energetycznej budynków

4 Regulacje dotyczące budynków nowych - 4 -

5 Instrumenty charakterystyki energetycznej budynków  Regulacje dotyczące budynków nowych Cele : Poprawa charakterystyki energetycznej budynków nowych, upowszechniając budynki niskoenergetyczne w ramach zrównoważonego koszyka energetycznego Ograniczenie użycia klimatyzacji Zachęcanie do dobrych praktyk (stosowanie energii odnawialnej, etc.) Kontekst prawny: Cele określone przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej oraz przez dwie ustawy krajowe : Dyrektywa z 2010 r.: Upowszechnienie budynków o „niemal zerowym zużyciu energii”, Ustawa z dnia 3 sierpnia 2009 r. („Grenelle I”): zdefiniowanie celów Francji w kwestii ochrony środowiska w poszczególnych sektorach, Ustawa z dnia 12 lipca 2010 r. („Grenelle II”): uściślenie zobowiązań na podstawie celów ogólnych, określonych w ustawie Grenelle I.

6 Ogólne kierunki przyszłych regulacji: 6  Przyszłe zmiany w regulacjach Instrumenty charakterystyki energetycznej budynków  Poszerzenie zakresu ewaluacji o inne oddziaływania środowiskowe, przede wszystkim uwzględniając energochłonność:  Wprowadzenie etykiety ekologicznej w 2015 r. w ramach działań dobrowolnych  Uwzględnienie aspektu przestrzennego poszerzonego o oddziaływanie na wyższym szczeblu (osiedle, dzielnica), dążąc przede wszystkim do skoordynowanego zużycia energii (wymiana, przechowywanie, usuwanie) na tym obszarze  Utrzymanie tendencji wzrostowej charakterystyki energetycznej, zachęcając do stosowania energii odnawialnej.

7 Regulacje dotyczące budynków istniejących - 7 -

8 Instrumenty charakterystyki energetycznej budynków  Regulacje dotyczące budynków istniejących Cele: Polepszenie charakterystyki energetycznej budynków istniejących, w momencie poddania ich renowacji Ograniczenie użycia klimatyzacji Założenia: Polepszenie charakterystyki energetycznej Niepogorszenie komfortu w okresie letnim Niepogorszenie warunków mieszkaniowych (kondensacja) 2 opcje: Ważniejsze renowacje dużych budynków: RT całościowa Pozostałe przypadki: RT cząstkowa

9  Dwie opcje regulacji dotyczących budynków Instrumenty charakterystyki energetycznej budynków Powierzchnia całkowita brutto (fr. SHON) > 1000 m2 Koszty termomodernizacji > 25% kosztów budowy Po 1984 r. Przed 1948 r. RT całościowaRT cząstkowa Od 1 kwietnia 2008r. Od 1 listopada 2007 r.

10  Zmiany regulacji dotyczących budynków istniejących Wzmocnienie wydajności w opcji cząstkowej Uproszczenie metody obliczania używanej w opcji całościowej Przeprowadzenie audytu przed rozpoczęciem prac renowacyjnych w celu doradzenia inwestorowi w zakresie ich planowania i wybrania najkorzystniejszych finansowo rozwiązań Zastosowanie planu komunikacji w zakresie wdrażania zmian regulacji Instrumenty charakterystyki energetycznej budynków

11 Plan Renowacji Energetycznej Budynku - 11 -

12  Plan Renowacji Energetycznej Budynku Cele : 500 000 gruntownych renowacji rocznie do 2017 r. (obecnie - ok. 150 000), co oznacza: 380 000 renowacji typu „bouquets de travaux” (mających na celu wprowadzenie ogólnoświatowych norm w zakresie wydajności energetycznej) lub w ramach programu Habiter Mieux w mieszkaniach prywatnych 120 000 renowacji energetycznych w mieszkaniach socjalnych dzięki pożyczce éco-PLS Szukanie maksymalnej oszczędności zużycia energii uwzględniając: Ograniczenia związane z możliwościami finansowymi gospodarstw domowych Konieczność obliczenia końcowych kosztów kompleksowego remontu Instrumenty charakterystyki energetycznej budynków

13  Plan Renowacji Energetycznej Budynku Trzy grupy dodatkowych działań: Wsparcie gospodarstw domowych w podjęciu decyzji o pracach remontowych Sieć punktów informacyjnych w zakresie renowacji Kampania informacyjna Wykrywanie ubóstwa energetycznego (ambasadorowie) Mobilizacja władz lokalnych Poprawa finansowania prac przy renowacji energetycznej Wzmocnienie programu Habiter Mieux, finansowania mieszkań socjalnych, reorientacja ulg podatkowych z tytułu wspierania zrównoważonego rozwoju (fr. CIDD - Le crédit d’impôt développement durable) Premie Próby finansowania przez osoby trzecie Stworzenie kadr do kierowania kosztami i jakością Podniesienie poziomu wykształcenia w zakresie ekonomii energii Pomoc publiczna obwarowana warunkami ekologicznymi Instrumenty charakterystyki energetycznej budynków

14  Pour plus d’information Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Efektywność energetyczna budynków. Zobowiązania Francji Chęć dawania przykładu innym krajom Protokół z Kioto i Pakiet Klimatyczny „Grenelle Środowisko”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google