Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wszystkie części serii można nabyć w księgarni internetowej Muzeum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wszystkie części serii można nabyć w księgarni internetowej Muzeum."— Zapis prezentacji:

1 Wszystkie części serii można nabyć w księgarni internetowej Muzeum.
Prezentacja zawiera materiały ikonograficzne opublikowane w piątej części serii wydawniczej pt. Głosy Pamięci. Wszystkie części serii można nabyć w księgarni internetowej Muzeum. Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

2 Dokumenty i fotografie
Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

3 Dokumenty i fotografie
Fragment planu obozu macierzystego Auschwitz z 1940 roku. Obok szpitala SS oznaczonego numerem 23 widoczny zarys krematorium (bez oznaczenia budynku). Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

4 Dokumenty i fotografie
Plan krematorium I po przebudowie na schron przeciwlotniczy (dawna kostnica – komora gazowa ze ścianami działowymi i dodatkowym wejściem od strony południowej). Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

5 Dokumenty i fotografie
Wykaz zaopatrzenia obozu za sierpień 1940 roku, wśród różnych pozycji także 1000 szamotowych odznak identyfikacyjnych (Schamotte – Erkennungsmarken) i 500 urn na prochy (Aschekapseln numeriert). Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

6 Dokumenty i fotografie
Opis projektowanego nowego krematorium w Auschwitz wyposażonego w cztery piece i kostnicę o pojemności 300 zwłok (połowa 1941 roku). Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

7 Dokumenty i fotografie
Kosztorys budowy obozu w Birkenau, określonego tu jako obóz „jeniecki”, a w nawiasie z dopiskiem, iż jest on przeznaczony do przeprowadzenia „specjalnego traktowania” („Durchführung der Sonderbehandlung”). Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

8 Dokumenty i fotografie
Wykaz dostaw opału do KL Auschwitz – węgla kamiennego i koksu za październik 1942 roku. Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

9 Dokumenty i fotografie
Potwierdzenie pobrania trzech ton koksu przez Sonderkommando II z dnia 26 lutego 1943 roku. Wynika stąd, że musiało też istnieć wtedy „Sonderkommando I”, czyli – jak wszystko na to wskazuje – dwa Sonderkommanda zatrudnione przy komorach gazowych „czerwonym” i „białym domku”. Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

10 Dokumenty i fotografie
Karta ewidencyjna Józefa Iliczuka, pisarza i kapo Sonderkommanda w Auschwitz I, wraz z datą jego przeniesienia do Birkenau ( r.). Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

11 Dokumenty i fotografie
Plan krematorium II. Z prawej hala pieców, z lewej rozbieralnia – piwnica, w której rozbierali się deportowani Żydzi – oznaczona na planie jako kostnica, prostopadle - komora gazowa. Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

12 Dokumenty i fotografie
Zestawienie stanów zatrudnienia więźniów. W komandach (Sonderkommando) 57B – 60B „palaczy” w czterech krematoriach w Birkenau zatrudniano wiosną – latem 1944 roku na zmianę dzienną i nocną przeciętnie ponad 800 „fachowców” i „pomocników”. Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

13 Dokumenty i fotografie
Meldunek o stanie dziennym więźniarek w obozie kobiecym w Birkenau z 4 października 1944 roku. Jako „ubytki” w dniu 3 października odnotowano 4 więźniarki zmarłe i 989 więźniarek „specjalnie potraktowanych” (S.B. – Sonderbehandlung). Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

14 Dokumenty i fotografie
Zezwolenie z dnia 2 października 1942 roku na wyjazd samochodu ciężarowego z KL Auschwitz do Dessau, gdzie mieściła się fabryka cyklonu B, w celu dostarczenia „materiału do przesiedlenia Żydów”. Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

15 Dokumenty i fotografie
Wynik analizy chemicznej cyklonu B na zawartość cyjanowodoru (HCN) wykonanej na zlecenie naczelnego lekarza garnizonowego (SS-Standortarzt Auschwitz). Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

16 Dokumenty i fotografie
Józefa Alf, urodzona 1 lutego 1911 roku, skierowana została do KL Auschwitz transportem kobiet z Radomia w dniu 22 stycznia 1943 roku, będąc w ciąży. Zarejestrowana pod numerem sierpnia urodziła syna Józefa, którego jej zabrano i wywieziono z obozu. Dziecka już więcej nie zobaczyła. Ona sama przebywała w Auschwitz do ewakuacji do stycznia 1945 roku, następnie przeniesiono ją do KL Ravensbrück. Wyzwolenia doczekała w podobozie Neustadt-Glewe. Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

17 Dokumenty i fotografie
Karta personalna więźnia – dziecka urodzonego w obozie 16 sierpnia 1943 roku Marka, Józefa Alfa, numer Dziecko odebrano matce i w dniu 11 października 1944 roku wywieziono prawdopodobnie do Konstantynowa koło Łodzi, gdzie mieścił się obóz dla dzieci ze Wschodu (Ost Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Tuchingen). Po wojnie matce nie udało się już dziecka odszukać. Źródło: APMA-B, A-AuI-3a/88-407, t. 3, s. 19. Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

18 Dokumenty i fotografie
Stanisława Galek, więźniarka KL Auschwitz numer 34349, skierowana do obozu 5 lutego 1943 roku, transportem Polaków i Żydów wysiedlonych z Zamojszczyzny. Była w pierwszych miesiącach ciąży. W obozie 6 września 1943 roku urodziła syna Stanisława. Dziecko zabrano jej i wywieziono do centrali przesiedleńczej UWZ (Umwandererzentrale) w Potulicach (UWZ Lager Lebrechtsdorf-Potulitz). Stanisława obóz przeżyła, lecz nie udało jej się natrafić na ślad syna. Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

19 Dokumenty i fotografie
Tadeusz Galek. Chłopiec został odebrany matce i wysłany w dniu 11 października 1944 roku transportem dzieci przeznaczonych na zniemczenie do obozu w Potulicach. Po wyzwoleniu chłopca przewieziono w grupie innych dzieci – sierot do Będzina. Tam został zaadoptowany przez polską rodzinę. Dopiero po śmierci matki Stanisławy odnalazł swoją prawdziwą rodzinę. Fotografię wykonano po wojnie. (APMA-B, nr neg /3). Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

20 Dokumenty i fotografie
Plan obozu Birkenau z połowy 1944 roku. Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

21 Dokumenty i fotografie
Zrekonstruowany z oryginalnych elementów dwupaleniskowy piec krematorium I na wystawie w obozie macierzystym, udostępniony do zwiedzania wiosną 1947 roku. Fot. Zbigniew Klawender Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

22 Dokumenty i fotografie
Krematorium II oraz w tle komin krematorium III w Birkenau w budowie wiosną 1943 roku. Wszystkie fotografie historyczne wykonane zapewne przez SS-Unterscharführera Dietricha Kamanna, fotografa SS-Zentralbauleitung KL Auschwitz. Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

23 Dokumenty i fotografie
Wnętrze hali pieców krematorium II w Birkenau. Fotografię wykonano wiosną 1943 roku. Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

24 Dokumenty i fotografie
Krematorium IV w Birkenau. Fotografię wykonano wiosną 1943 roku. Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

25 Dokumenty i fotografie
Skład drewna obok krematorium V w Birkenau. Fotografia wykonana po wyzwoleniu. Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

26 Dokumenty i fotografie
Opróżnione puszki po cyklonie B z okrągłymi otworami po wybiciu wieka za pomocą opisanego w tekście otwieracza („noża”). Fragment wystawy PMA-B. Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

27 Dokumenty i fotografie
Przedmioty odnalezione po wojnie na terenie krematoriów w Birkenau: kratka wywietrznika, element sitka do imitacji pryszniców, pochłaniacz do maski przeciwgazowej (obecnie w Dziale Zbiorów PMA-B). Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl


Pobierz ppt "Wszystkie części serii można nabyć w księgarni internetowej Muzeum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google