Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pozycja (prawa i obowiązki) doradców restrukturyzacyjnych w prawie restrukturyzacyjnym Założenia i cele ustawodawcy przy tworzeniu instytucji doradców.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pozycja (prawa i obowiązki) doradców restrukturyzacyjnych w prawie restrukturyzacyjnym Założenia i cele ustawodawcy przy tworzeniu instytucji doradców."— Zapis prezentacji:

1 Pozycja (prawa i obowiązki) doradców restrukturyzacyjnych w prawie restrukturyzacyjnym
Założenia i cele ustawodawcy przy tworzeniu instytucji doradców restrukturyzacyjnych Zalety, wady i zagrożenia związane z instytucją doradcy restrukturyzacyjnego Automatyczne nadanie uprawnień doradcy restrukturyzacyjnego wszystkim syndykom – zalety, wady, zagrożenia

2 Założenia i cele ustawodawcy przy tworzeniu instytucji doradców restrukturyzacyjnych
Rozdział funkcji syndyka masy upadłości w postępowaniach upadłościowych i doradcy restrukturyzacyjnego w postępowaniach restrukturyzacyjnych

3 Założenia i cele ustawodawcy przy tworzeniu instytucji doradców restrukturyzacyjnych
Rozdział funkcji syndyka masy upadłości w postępowaniach upadłościowych i doradcy restrukturyzacyjnego w postępowaniach restrukturyzacyjnych Komercjalizacja zawodu doradcy restrukturyzacyjnego

4 Uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego:
Wykonywanie czynności syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy na podstawie ustawy Prawo upadłościowe oraz ustawy Prawo restrukturyzacyjne Wykonywanie czynności zarządcy w postępowaniu egzekucyjnym przez zarząd przymusowy na podstawie kodeksu postępowania cywilnego Wykonywanie czynności doradztwa restrukturyzacyjnego - udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz świadczenie innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości

5 Założenia i cele ustawodawcy przy tworzeniu instytucji doradców restrukturyzacyjnych
Rozdział funkcji syndyka masy upadłości w postępowaniach upadłościowych i doradcy restrukturyzacyjnego w postępowaniach restrukturyzacyjnych Komercjalizacja zawodu doradcy restrukturyzacyjnego Zachęcenie przedsiębiorców do korzystania z nowych regulacji prawa restrukturyzacyjnego

6 Nowe regulacje prawa restrukturyzacyjnego:
Większe uprawnienia dla wierzycieli - jako głównych beneficjentów postępowania Większe uprawnienia dla dłużnika - jako gospodarza postępowania dłużnik może sam wybrać nadzorcę układu i zawrzeć z nim umowę cywilnoprawną dłużnik w porozumieniu z wierzycielami mającymi nie mniej niż 30 % ogólnej sumy wierzytelności mogą wskazać Sądowi konkretnego doradcę, który miałby pełnić funkcję nadzorcy sądowego lub zarządcę

7 Kryteria wyboru doradcy restrukturyzacyjnego:
Doświadczenie doradcy: dotychczas przeprowadzone restrukturyzacje sądowe z uwagi na brak takich doświadczeń – dotychczasowa działalność syndyka, bądź działalność na innym polu niż dotychczasowe upadłości likwidacyjne i układowe Forma prowadzenia działalności przez doradcę: jednoosobowo w formie spółki

8 Jak zapewnić właściwy i skuteczny przebieg postępowania restrukturyzacyjnego:
Poprzez właściwy wybór doradcy przed rozpoczęciem postępowania Poprzez możliwość zmiany doradcy w toku postępowania: wniosek dłużnika o zmianę nadzorcy lub zarządcy uchwała rady wierzycieli o zmianie nadzorcy lub zarządcy

9 Jak zapewnić właściwy i skuteczny przebieg postępowania restrukturyzacyjnego:
Poprzez nadzór nad czynnościami doradcy objętymi obowiązkami sprawozdawczymi oraz dokonywanymi we współpracy z dłużnikiem: analiza przygotowanego przez doradcę planu restrukturyzacyjnego analiza przygotowanych przez doradcę propozycji układowych analiza comiesięcznych sprawozdań z czynności i sprawozdań rachunkowych

10 Inne zabezpieczenia przebiegu postępowania:
Obowiązkowe ubezpieczenie doradcy od odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną szkodę Sankcje wobec doradców w toku postępowania: upomnienie grzywna od 100 do zł dyscyplinarne odwołanie z pełnionej funkcji z tytułu nienależytego pełnienia obowiązków cofnięcie licencji w przypadku dwukrotnego odwołania z funkcji Możliwość stwierdzenia przez sąd rażącego naruszenia obowiązków przez doradcę także po zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego i cofnięcia licencji.

11 Pozycja (prawa i obowiązki) doradców restrukturyzacyjnych w prawie restrukturyzacyjnym
Założenia i cele ustawodawcy przy tworzeniu instytucji doradców restrukturyzacyjnych Zalety, wady i zagrożenia związane z instytucją doradcy restrukturyzacyjnego Automatyczne nadanie uprawnień doradcy restrukturyzacyjnego wszystkim syndykom – zalety, wady, zagrożenia


Pobierz ppt "Pozycja (prawa i obowiązki) doradców restrukturyzacyjnych w prawie restrukturyzacyjnym Założenia i cele ustawodawcy przy tworzeniu instytucji doradców."

Podobne prezentacje


Reklamy Google