Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA. Dziecko rozpoczynające naukę znajduje się w okresie bardzo dynamicznego rozwoju. Rozpoczęcie nauki w szkole daje mu możliwość wykorzystania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA. Dziecko rozpoczynające naukę znajduje się w okresie bardzo dynamicznego rozwoju. Rozpoczęcie nauki w szkole daje mu możliwość wykorzystania."— Zapis prezentacji:

1 DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA

2 Dziecko rozpoczynające naukę znajduje się w okresie bardzo dynamicznego rozwoju. Rozpoczęcie nauki w szkole daje mu możliwość wykorzystania potencjału i dynamiki rozwojowej tego okresu życia

3 DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA OKREŚLA POZIOM ROZWOJU NA JAKIM ZNAJDUJE SIĘ DZIECKO ROZPOCZYNAJĄCE NAUKĘ W SZKOLE

4 SFERY ROZWOJU DZIECKA ROZWÓJ INTELEKTUALNY ROZWÓJ EMOCJONALNY ROZWÓJ SPOŁECZNY ROZWÓJ FIZYCZNY

5 ROZWÓJ HARMONIJNY WSZYSTKIE SFERY ROZWOJU ROZWIJAJĄ SIĘ W PODOBNYM TEMPIE, ZNAJDUJĄ SIĘ NA POZIOMIE NORMY WIEKOWEJ

6 ROZWÓJ NIEHARMONIJNY NIE WSZYSTKIE SFERY ROZWOJU ROZWIJAJĄ SIĘ W PODOBNYM TEMPIE, W NIEKTÓRYCH OBSZARACH ROZWOJU DZIECKO JEST NIEDOJRZAŁE, NIE FUNKCJONUJE NA POZIOMIE WIEKU, JEDNA LUB POSZCZEGÓLNE SFERY SĄ NIEDOJRZAŁE, ROZWIJAJĄ SIĘ WOLNIEJ OD POZOSTAŁYCH

7 SFERA ROZWOJU INTELEKTUALNEGO KONCENTRACJA UWAGI /przez dłuższy okres czasu na zadaniu, znudzenie/ DZIAŁANIE CELOWE, UKIERUNKOWANIE NA EFEKT /kończenie zadania/ SPOSTRZEGANIE /podobieństwa, różnice/ MYŚLENIE /gotowość poznawcza, logiczne, tworzenie pojęć, abstrakcyjne, przyczynowo-skutkowe, uogólnianie, kojarzenie/ TEMPO PRACY /dokładność/ PAMIĘĆ /przyswajanie, zapamiętywanie, odtwarzanie i wykorzystywanie informacji, wiadomości i umiejętności /

8 SFERA ROZWOJU SPOŁECZNO-EMOCJONALNEGO ADAPTACJA /do nowych sytuacji, warunków/ RELACJE SPOŁECZNE / nawiązywanie i podtrzymywanie relacji, gotowość do współpracy, przestrzeganie norm i zasad grupy/ ROZUMIENIE I WYKONYWANIE POLECEŃ SYGNALIZOWANIE POTRZEB I OCZEKIWAŃ ROZUMIENIE DYSTANSU SAMODZIELNOŚĆ /samoobsługa/ WYDOLNOŚĆ, WYDAJNOŚĆ / nie męczy się, wykonuje pracę w dobrym tempie/ ZACHOWANIE W SYTUACJACH TRUDNYCH /prezentacja własnej osoby, zgłaszanie problemu „zapomniałem, nie umiem”/ ZACHOWANIE W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH / panowanie nad emocjami, porażka, reakcja na ocenę, krytykę/ MOTYWACJA ZADANIOWA /dziecko chce wykonać zadanie/

9 SFERA ROZWOJU FIZYCZNEGO OGÓLNY STAN ZDROWIA SPRAWNOŚĆ MOTORYCZNA /koordynacja ruchowa, orientacja w schemacie ciała / KOORDYNACJA WZROKOWO-RUCHOWA / lateralizacja – dominacja lewej lub prawej strony ciała: oko-ręka-noga/ SPRAWNOŚĆ MANUALNA / GRAFOMOTORYCZNA – poziom graficzny i estetyczny prac plastycznych, elementów liter, napięcie mięśniowe podczas pisania, rysowania/

10 PRAWIDŁOWO /HARMONIJNIE/ ROZWIJAJĄCE SIĘ DZIECKO ROZPOCZYNAJĄCE NAUKĘ JEST NA TAKIM POZIOMIE ROZWOJU INTELEKTUALNEGO, EMOCJONALNEGO, SPOŁECZNEGO I FIZYCZNEGO, KTÓRY POZWALA MU NA PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU SZKOLNYM I ROZPOCZĘCIE NAUKI W SZKOLE. W PRZYPADKU DZIECI Z FRAGMENTARYCZNYMI DEFICYTAMI W RAZIE POJAWIAJĄCYCH SIĘ PROBLEMÓW W NAUCE LUB W ZACHOWANIU UDZIELANA JEST W SZKOLE POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA.


Pobierz ppt "DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA. Dziecko rozpoczynające naukę znajduje się w okresie bardzo dynamicznego rozwoju. Rozpoczęcie nauki w szkole daje mu możliwość wykorzystania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google