Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lider Obecnym liderem jest Michał Marusik. (ur. 26 września 1951 w Skrzynk ach) – polski polityk, deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lider Obecnym liderem jest Michał Marusik. (ur. 26 września 1951 w Skrzynk ach) – polski polityk, deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji,"— Zapis prezentacji:

1

2 Lider Obecnym liderem jest Michał Marusik. (ur. 26 września 1951 w Skrzynk ach) – polski polityk, deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji, od 2015 prezes Kongresu Nowej Prawicy.

3 Były lider Lidere m był Janusz Ryszard Korwin-Mikke. Ur. 27 października 1942 w Warszawie. Polski publicysta i polityk. Założyciel i prezes ugrupowań politycznych: Unii Polityki Realnej, Wolności i Praworządności oraz Kongresu Nowej Prawicy. Poseł na Sejm I kadencji, deputowany do Parlame -ntu Europejskiego VIII kadencji. Mistrz Krajowy w brydżu.

4 Nowa Prawica Kongres Nowej Prawicy – polska prawicowa partia polityczna o charakterze konserwatywno- liberalnym i eurosceptycznym. Powołana została przez działaczy Wolności i Praworządności oraz grupy byłych działaczy Unii Polityki Realnej skupionych wokół Stanisława Żółtka. Została założona 9 października 2010, a zarejestrowana została 25 marca 2011 jako Unia Polityki Realnej – Wolność i Praworządność. 12 maja 2011 partia przyjęła nazwę „Kongres Nowej Prawicy”. Na czele ugrupowania sto ł słynny Janusz Korwin-Mikke. Symbolem partii jest trójkolorowy feniks.

5 Deklarowana ideologia polityczna- konserwatywny liberalizm eurosceptycyzm, regionalizm. Deklarowane poglądy gospodarcze- kapitalizm, wolny rynek, wolny handel, leseferyzm, monetaryzm.

6 Program Kongres Nowej Prawicy, jako partia konserwatywno-liberalna, głosi wolność w sferze gospodarczej i konserwatyzm w systemie światopoglądowym. Swój program wyprowadza z czterech głównych zasad: chcącemu nie dzieje się krzywda (łac. volenti non fit iniuria),. prawo nie działa wstecz (łac. lex retro non agit), umów należy dotrzymywać (łac. pacta sunt servanda), ciężar dowodu spoczywa na oskarżycielu (wypływa z łac. paremii Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat). Program Kongresu Nowej Prawicy w znaczącej mierze czerpie z myśli i dzieł ekonomistów, będących przedstawicielami ekonomii klasycznej i propagatorami wolnego rynku, w tym laureatów Nagrody Nobla. Należą do nich m.in.: Adam Smith, Jean-Baptiste Say, Frédéric Bastiat, Ludwig von Mises, Edward Taylor, Roman Rybarski.

7 Podatki Zdaniem Kongresu Nowej Prawicy, dochody budżetu z podatków mają prawo finansować wyłącznie cele wspólne w zakresie: obronności (wojsko, policja, służby specjalne), administracji państwowej i ochrony środowiska.wojskopolicjasłużby specjalneadministracji państwowejochrony środowiska KNP postuluje wprowadzenie nowego, powszechnego systemu podatkowego, opartego na zasadzie, że dochód obywatela nie podlega opodatkowaniu, a tym samym kontroli ze strony urzędu skarbowego. Nowa Prawica za najmniej szkodliwe dla ludzi i gospodarki uznaje cztery rodzaje podatków:dochódurzędu skarbowego -Podatek osobisty -Podatek VAT -Podatek akcyzowy -Podatek od obszaru nieruchomości

8 Wymiar Sprawiedliwości KNP opowiada się za gruntowną reformą wymiaru sprawiedliwości: sądów i prokuratur, m.in. poprzez wprowadzenie amerykańskiej zasady o ciągłości prowadzonej sprawy(proces rozpoczyna się i trwa dzień po dniu, aż do wyroku). Postuluje odejście od prewencji na rzecz surowszego karania przestępstw (m.in. poprzez usunięcie wielu martwych przepisów prawnych, w zamian za rzeczywiste egzekwowanie pozostałych). Popiera wprowadzenie kary śmierci za morderstwo, rozumiane jako zabójstwo z premedytacją.

9 Program Kongresu Nowej Prawicy zakłada wprowadzenie ustroju republikańskiego, opartego na rzeczywistym trójpodziale władz i modelu prezydenckim. Postuluje uchwalenie nowej konstytucji w duchu konserwatywno-liberalnym, staranną separację władzy wykonawczej i ustawodawczej. Według programu partii, nowy rząd powinien dysponować wyłącznie kompetencjami wykonawczymi i składać się z premiera oraz sześciu ministrów: ministra spraw wewnętrznych, ministra spraw zagranicznych, ministra sprawiedliwości, ministra finansów, ministra obrony narodowej, ministra gospodarki terenami i ochrony środowiska. Nowa Prawica jest przeciwko decydowaniu o zmianie praw w głosowaniu większościowym, akceptuje natomiast głosowanie nad wyborem osób w jednomandatowych okręgach wyborczych.

10 Wyniki w wyborach parlamentarnych 2011- 1,06% 2014-7.15%(uzyskanie 4 mandatów)

11 Prezentacje przygotowali Mateusz Skórka Dawid Osial


Pobierz ppt "Lider Obecnym liderem jest Michał Marusik. (ur. 26 września 1951 w Skrzynk ach) – polski polityk, deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google