Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ENOVA dla WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI System Zarządzania klasy ERP NOWOCZESNE, SPECJALSTYCZNE OPROGRAMOWANIE, WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE I OBSŁUGĘ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ENOVA dla WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI System Zarządzania klasy ERP NOWOCZESNE, SPECJALSTYCZNE OPROGRAMOWANIE, WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE I OBSŁUGĘ."— Zapis prezentacji:

1 ENOVA dla WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI System Zarządzania klasy ERP NOWOCZESNE, SPECJALSTYCZNE OPROGRAMOWANIE, WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE I OBSŁUGĘ KSIĘGOWOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWACH BRANŻY WODNO-KANALIZACYJNEJ Kolejny slajd – prawa strzałka

2 Nasze rozwiązanie „ENOVA DLA WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI” powstało na bazie nowoczesnego systemu zarządzania klasy ERP Zaprezentowana w dalszej części funkcjonalność oczywiście nie wyczerpuje pełnej listy możliwości naszego programu. Na Państwa indywidualne życzenie możemy ją rozszerzyć.

3 „Enova dla WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI„ system klasy ERP Moduł Sprzedaży Wody i Ścieków Opis funkcjonalności

4 Wyróżniające cechy modułu:
Wprowadzanie odczytów liczników Odczyty z liczników mogą być wprowadzane ręcznie lub importem z plików tekstowych a także on-line drogą radiową. Kartoteka lokalizacji kontrahenta Są to zebrane i umieszczone na jednym formularzu dane techniczne Umowy z Kontrahentem. Na podstawie tych danych oraz odczytów są generowane automatycznie faktury. Pełna obsługa taryf Rozwiązanie posiada cennik taryf oraz historię ich zmian. Budowa algorytmów Dzięki możliwości tworzenia wzorów system może obsłużyć dowolną konfigurację liczników niezależnie od ich miejsca w strukturze. Automatyczne generowanie faktur System po wprowadzeniu aktualnych odczytów umożliwia automatyczne generowanie faktur dla jednej, lub grupy umów.

5 Konfiguracja programu
Przed rozpoczęciem pracy do systemu należy wprowadzić niezbędne dane: rodzaje usług, liczniki i ich parametry, kontrahenci, umowy, lokalizacje, taryfy, odczyty liczników,

6 Wprowadzanie usługi (indeksu)
Formularz kartoteki usług.

7 Wprowadzanie licznika
Formularz kartoteki licznika.

8 Wprowadzanie odczytów
Ekran wprowadzania odczytów liczników.

9 Wprowadzanie kontrahenta
Widok zakładki głównej kartoteki kontrahenta.

10 Wprowadzanie lokalizacji
Widok kartoteki lokalizacji.

11 Tworzenie umowy Widok zakładki głównej kartoteki umowy na dostawę wody.

12 Konfiguracja okresu fakturowania
Ekran do wprowadzania ustawień domyślnych dat odczytów, faktur oraz domyślna nazwa bazy do której eksportujemy dokumenty i odczyty.

13 Fakturowanie Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych możemy rozpocząć fakturowanie. W oknie umów mamy dwie możliwości fakturowania: 1. Fakturowanie jednej, wielu lub wszystkich umów (odczyty muszą być wprowadzone wcześniej). 2. Fakturowanie konkretnej umowy z wprowadzaniem odczytu przez inkasenta (odczyty wprowadzamy dla każdej z umów osobno).

14 Fakturowanie Fakturowanie Z odczytem Fakturowanie zwykłe

15 Fakturowanie zwykłe Na ekranie pokazuje się nam pole w którym wybieramy rok i miesiąc fakturowania oraz datę faktury. Domyślnie pojawiają się tam dane z konfiguracji. Po kliknięciu przycisku „OK” zostaną wygenerowane faktury na dany dzień.

16 Fakturowanie z odczytem
Na ekranie oprócz danych dotyczących dat i okresu fakturowania pokazują się nam pola dotyczące daty i wartości odczytu. Domyślnie daty i okres fakturowania brany jest z konfiguracji. Po kliknięciu przycisku „OK” zostaną wygenerowane faktury na dany dzień.

17 ENOVA dla WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI System Zarządzania klasy ERP
Pozostałe Moduły: AKPiA Handel Księgowość Księga Inwentarzowa Kadry i Płace Analizy wielowymiarowe Proponowane moduły można implementować jako niezależne i połączyć z funkcjonującymi programami poprzez interfejs API

18 Moduł AKPiA Przykładowe funkcjonalności
Szczegółowy wykaz wszystkich zainstalowanych urządzeń i przyporządkowanie ich do lokalizacji kontrahenta; Możliwość szybkiego ich odnajdywania, przeszukiwania, filtrowania wg różnych kryteriów; Automatyczne wskazywanie terminów legalizacji urządzeń pomiarowych; Obsługa zleceń związanych z ruchem urządzeń: demontaż, instalacja, wymiana, legalizacja, itp.; Powiązanie bazy Urządzenia AKPiA z bazą środków trwałych w Księdze Inwentarzowej;

19 Moduł Księga Inwentarzowa
Przykładowe funkcjonalności Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych, Obsługa miejsc powstawania kosztów, Ewidencja miejsc użytkowania środków, Terminarz remontów i ubezpieczeń,

20 Moduł Kadry i Płace Przykładowe funkcjonalności
Możliwość szczegółowej ewidencji czasu pracy, Definiowalne harmonogramy czasu pracy, Rozliczanie wszystkich występujących składników płacowych w tym niestandardowych, Pełna dokumentacja związana z pracownikiem,

21 Moduł Księgowość Przykładowe funkcjonalności
Automatyczne ewidencjonowanie dokumentów, Zestawienia księgowe (bilans, rachunek wyników, przepływy pieniężne), Możliwość tworzenia indywidualnego planu kont, Możliwość korzystania z wirtualnych wyciągów bankowych, Możliwość wykonania bilansów konsolidacyjnych (grupa kapitałowa)

22 Analizy wielowymiarowe
Przykładowe funkcjonalności Uzyskanie danych i wyników najbardziej istotnych dla funkcjonowania firmy oraz ich prezentacja - wsparcie decyzji zarządczych, Szybkie przygotowanie danych analitycznych za pomocą organizatora listy, Możliwość definiowania dodatkowych elementów uzupełniających analitykę, Możliwość przetwarzania otrzymanych danych za pomocą tabel przestawnych i wykresów MS Excel,

23 Korzyści z wdrożenia oprogramowania „ENOVA dla Wodociągów i Kanalizacji”
Pełna automatyzacja procesu fakturowania Szybki dostęp do informacji Integracja danych z wielu źródeł w jednym systemie informatycznym umożliwia sprawne zarządzanie i łatwą wymianę danych pomiędzy działami firmy, lokalizacjami, pracownikami w siedzibach Klientów Kontrola i analiza kosztów firmy i jej Klientów System umożliwia bieżące kontrolowanie i analizę danych finansowych, w tym kosztów w rozbiciu na dowolne kategorie Dostosowanie do specyfiki branży W zakresie proponowanych modułów istnieje możliwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb branży Klienta Oszczędność czasu Zintegrowany system, współpracujący ze środowiskiem MS Office pozwala na łatwe przygotowanie zestawień i sprawozdań na potrzeby urzędów, zarządu, pracowników oraz Klientów

24 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy Zapraszamy do bardziej szczegółowego zapoznania się z możliwościami naszego oprogramowania Enova dla „Wodociągów i Kanalizacji” na bezpłatnej prezentacji multimedialnej przeprowadzonej w Państwa firmie Logmar M. Król Sp. K. Kontakt: Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 434 Katarzyna Bryś – sprawy organizacyjne tel. 33/


Pobierz ppt "ENOVA dla WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI System Zarządzania klasy ERP NOWOCZESNE, SPECJALSTYCZNE OPROGRAMOWANIE, WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE I OBSŁUGĘ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google