Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasze rozwiązanie „ENOVA DLA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI” powstało na bazie nowoczesnego systemu zarządzania klasy ERP www.enova.pl Zaprezentowana w dalszej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasze rozwiązanie „ENOVA DLA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI” powstało na bazie nowoczesnego systemu zarządzania klasy ERP www.enova.pl Zaprezentowana w dalszej."— Zapis prezentacji:

1

2 Nasze rozwiązanie „ENOVA DLA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI” powstało na bazie nowoczesnego systemu zarządzania klasy ERP www.enova.pl Zaprezentowana w dalszej części funkcjonalność oczywiście nie wyczerpuje pełnej listy możliwości naszego programu. Na Państwa indywidualne życzenie możemy ją rozszerzyć.

3

4

5 Przed rozpoczęciem pracy do systemu należy wprowadzić niezbędne dane: rodzaje usług, liczniki i ich parametry, kontrahenci, umowy, lokalizacje, taryfy, odczyty liczników,

6 Formularz kartoteki usług.

7 Formularz kartoteki licznika.

8 Ekran wprowadzania odczytów liczników.

9 Widok zakładki głównej kartoteki kontrahenta.

10 Widok kartoteki lokalizacji.

11 Widok zakładki głównej kartoteki umowy na dostawę wody.

12 Ekran do wprowadzania ustawień domyślnych dat odczytów, faktur oraz domyślna nazwa bazy do której eksportujemy dokumenty i odczyty.

13 Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych możemy rozpocząć fakturowanie. W oknie umów mamy dwie możliwości fakturowania: 1. Fakturowanie jednej, wielu lub wszystkich umów (odczyty muszą być wprowadzone wcześniej). 2. Fakturowanie konkretnej umowy z wprowadzaniem odczytu przez inkasenta (odczyty wprowadzamy dla każdej z umów osobno).

14 Fakturowanie zwykłe Fakturowanie Z odczytem

15 Na ekranie pokazuje się nam pole w którym wybieramy rok i miesiąc fakturowania oraz datę faktury. Domyślnie pojawiają się tam dane z konfiguracji. Po kliknięciu przycisku „OK” zostaną wygenerowane faktury na dany dzień.

16 Na ekranie oprócz danych dotyczących dat i okresu fakturowania pokazują się nam pola dotyczące daty i wartości odczytu. Domyślnie daty i okres fakturowania brany jest z konfiguracji. Po kliknięciu przycisku „OK” zostaną wygenerowane faktury na dany dzień.

17

18 Przykładowe funkcjonalności Szczegółowy wykaz wszystkich zainstalowanych urządzeń i przyporządkowanie ich do lokalizacji kontrahenta; Możliwość szybkiego ich odnajdywania, przeszukiwania, filtrowania wg różnych kryteriów; Automatyczne wskazywanie terminów legalizacji urządzeń pomiarowych; Obsługa zleceń związanych z ruchem urządzeń: demontaż, instalacja, wymiana, legalizacja, itp.; Powiązanie bazy Urządzenia AKPiA z bazą środków trwałych w Księdze Inwentarzowej;

19 Przykładowe funkcjonalności Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych, Obsługa miejsc powstawania kosztów, Ewidencja miejsc użytkowania środków, Terminarz remontów i ubezpieczeń,

20 Przykładowe funkcjonalności Możliwość szczegółowej ewidencji czasu pracy, Definiowalne harmonogramy czasu pracy, Rozliczanie wszystkich występujących składników płacowych w tym niestandardowych, Pełna dokumentacja związana z pracownikiem,

21 Przykładowe funkcjonalności Automatyczne ewidencjonowanie dokumentów, Zestawienia księgowe (bilans, rachunek wyników, przepływy pieniężne), Możliwość tworzenia indywidualnego planu kont, Możliwość korzystania z wirtualnych wyciągów bankowych, Możliwość wykonania bilansów konsolidacyjnych (grupa kapitałowa)

22 Przykładowe funkcjonalności Uzyskanie danych i wyników najbardziej istotnych dla funkcjonowania firmy oraz ich prezentacja - wsparcie decyzji zarządczych, Szybkie przygotowanie danych analitycznych za pomocą organizatora listy, Możliwość definiowania dodatkowych elementów uzupełniających analitykę, Możliwość przetwarzania otrzymanych danych za pomocą tabel przestawnych i wykresów MS Excel,

23 Pełna automatyzacja procesu fakturowania Szybki dostęp do informacji Integracja danych z wielu źródeł w jednym systemie informatycznym umożliwia sprawne zarządzanie i łatwą wymianę danych pomiędzy działami firmy, lokalizacjami, pracownikami w siedzibach Klientów Kontrola i analiza kosztów firmy i jej Klientów System umożliwia bieżące kontrolowanie i analizę danych finansowych, w tym kosztów w rozbiciu na dowolne kategorie Dostosowanie do specyfiki branży W zakresie proponowanych modułów istnieje możliwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb branży Klienta Oszczędność czasu Zintegrowany system, współpracujący ze środowiskiem MS Office pozwala na łatwe przygotowanie zestawień i sprawozdań na potrzeby urzędów, zarządu, pracowników oraz Klientów

24


Pobierz ppt "Nasze rozwiązanie „ENOVA DLA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI” powstało na bazie nowoczesnego systemu zarządzania klasy ERP www.enova.pl Zaprezentowana w dalszej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google