Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Failway ‘droga niepowodzeń/porażek’ Odpowiedź na pytania: - co dalej, - jak się podnieść po porażce, - co podnosić po porażce, - po co podnosić się po.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Failway ‘droga niepowodzeń/porażek’ Odpowiedź na pytania: - co dalej, - jak się podnieść po porażce, - co podnosić po porażce, - po co podnosić się po."— Zapis prezentacji:

1 Failway ‘droga niepowodzeń/porażek’ Odpowiedź na pytania: - co dalej, - jak się podnieść po porażce, - co podnosić po porażce, - po co podnosić się po porażce [najważniejsze pytanie], - …

2 Pojęcia definicyjne: biznes, otoczenie biznesu, rynek, funktory oddziałowywujące na rynek, etc Biznes – szereg działań skierowanych w celu zdobycia i utrzymania posiadania pieniędzy. Główny i zarazem podstawowy cel działalności biznesowej to: dążenie do osiągania przychodów [pieniędzy, pieniędzy, i jeszcze raz pieniędzy].

3 Jednym z funktorów jest aparat administracyjny państwa, czyli państwo. Postrzeganie państwa jako gwaranta funkcjonowania prawnego ładu społecznego. Kto i jak tak postrzega państwo. Mit – jako istota zasad funkcjonowania w państwie prawa.

4 Porażka jak i sukces są projektami, zatem wymagają zarządzania adekwatnego do skali zagadnienia. Projekt - wyspecyfikowany plan działania dot. realizacji wprowadzenia na rynek towaru i/lub usługi [pojedynczy lub złożony]. Metodyka zarządzania projektem. Project management – narzędzia i metodyki. Wymóg racjonalny: concentric project management [Primavera Inc. USA], [czyli: wszelkie zagadnienia rozpatrywane w ramach jednego, łącznego modelowania]

5 Oddziaływania ku sukcesom: dobre rady, szkolenia, intuicja, …

6 Oddziaływania ku porażkom: pech, błędne decyzje, przedwczesność, …

7 Konsekwencje porażek: brak pieniędzy, brak wizji przyszłości, obostrzenia administracyjne/prawne, brak pracy, zapaść na zdrowiu [depresja, obsesje, …], Pointa: kto i co ma podnosić po porażce i ku czemu? I kto za podnoszenie zapłaci oraz czym.

8 Konflikt z administracją państwa jako przyczyna upadku w biznesie. Zdolność do rozwoju i innowacyjności podczas konfrontacji z państwem. Na tak postawiony problem odpowiedź jest tylko jedna: całkowity brak zdolności do jakiejkolwiek działalności.

9 Przyczyny konfrontacji z państwem: - wywołane z premedytacją [każda ze stron, przykład: SKOK Wołomin – wiara w prawo;- nowy zarząd i OK –prof. W.Ciechomski.; pointa – pusty śmiech], - przypadkowe, - wynik aktualnej doktryny ideologicznej, - …

10 Jakie są cele konfrontacji. Ze strony państwa: -- pieniądze/premie/wskaźniki/… -- wyeliminowanie z rynku, -- zebranie informacji o podmiocie w celach: …

11 Doktryna tzw. ewolucjonizmu społecznego Aparat jest po to, aby eliminować jednostki słabsze lub te, które nie pasują do bieżących [globalnych/lokalnych] modeli społecznych [problem tzw. socjalizacji i modelowanie tejże]. Jedna z tez tej teorii to, że biznes się odradza i można go bezkarnie likwidować: sektorowo, indywidualnie, etc. Jak kogoś da się okraść [wsadzić do więzienia] to oznacza, że była to jednostka słabsza, którą należało wyeliminować.

12 cd.. Najgroźniejsze są lokalne modelowania społeczne w wykonaniu grup zawodowych: sędziowie, prokuratorzy, biegli sądowi, aparat skarbowy, komornicy, …;- są to zdefiniowane struktury o dużej skali infiltracji przez grupy przestępcze ale wg doktryny komunistycznej tj. państwo staje się coraz bardziej zorganizowaną grupą przestępczą i nikt nie widzi się w roli Al’a Capone [tj. jako oskarżony i skazany przez państwo].

13 cd.. Nie istnieją w realnej rzeczywistości funkcjonowania państwa żadne normy etyczne, zawodowe, moralne,.. Jedynym celem jest skuteczność w dochodzeniu do założonych celów. Pojęcia: prawda, dowód, zeznanie, sąd, prokuratura, policja, komornik, urzędnik celny, urzędnik skarbowy, etc są w realnej rzeczywistości zaprzeczeniem wtłaczanych procesami edukacyjnymi obywatelom RP definicji i znaczeń.

14 Przykłady: wypowiedzi sędziów podczas procesów karnych tj.: jakbym nie widział na własne oczy to bym nie uwierzył nikomu [pozytywny casus: B.Komorowski-Fundacja Pro Civili;- sędziowie podczas procesów karnych wobec zarządu Fundacji Pro Civili;- pointa – jedyny wyrok karny to mały wyrok w zawieszeniu i tylko dla jednej osoby].

15 Skuteczność Czy skuteczność może być nazwana grzechem współczesności? Może i zaczyna tak być traktowana.

16 Przykład: SKOK Wołomin – skuteczność w dochodzeniu do posiadania pieniędzy, ale brak skuteczności w ochronie posiadania pieniędzy [jakby była właściwa ochrona to nikt by w areszcie nie siedział, może lepiej mniej ale skuteczniej?] Pointa: „Lepiej śmiać się w pekaesie niż płakać w mercedesie” – śp. Agnieszka Osiecka.

17 Sprzężenie zwrotne w relacjach między instytucjami państwa. Doktryny: - solidarności środowiskowej/zawodowej/.. [w tym ponadśrodowiskowej], - nieomylności, - działania wg prawa i na podstawie prawa, ….

18 Problem rozrostu patologii w administracji państwa. Normalność jest marginalną częścią, natomiast patologia jest normą. Wskazanie bibliograficzne: Andrzej Łobaczewski: Ponerologia polityczna.

19 Roszczenia wobec państwa Wizja odszkodowania od Skarbu Państwa jako iluzja w funkcjonowaniu państwa prawnego.

20 Przestępczość jako forma uprawiania zawodu/biznesu Projekt, wykonanie, ochrona. Skala takiego biznesu jest niewyobrażalna dla osób, które nie zetknęły się z patologiami państwa. To nie urzędnik jest autorem koncepcji działań przestępczych lecz prawnicy, którzy to opracowywują, wdrażają oraz nadzorują. Stan zasobów osobowych w administracji: praktycznie już wszyscy są absolwentami prawa, ale i tak w tle są zespoły radców prawnych, adwokatów.

21 Porażka w konfrontacji z państwem: - utrata wolności, - utrata mienia [w całości lub częściowo], - pozbawienie praw publicznych [wyeliminowanie z życia gospodarczego],

22 Zarządzanie kryzysowe podczas relacji z państwem. Jeśli przeciwnikiem jest państwo to musimy działać jak państwo.

23 Jak prowadzić konfrontację z państwem? Każdy kontakt z administracją państwa jest źródłem potencjalnego kryzysu dla struktury biznesowej [obojętne: jednoosobowej czy wieloosobowej].

24 Świadomość funkcjonowania czyli wiedza o realnym działaniu: - aparatu skarbowego, - sądownictwa, - prokuratur, - policji, - innych.

25 Istota konfrontacji Na: - wyrok sądowy – odpowiadamy innym wyrokiem sądowym, - na decyzję – inną decyzją, - na postanowienie – innym postanowieniem, -.. I musimy te wyniki wypracowywać oraz projektować ścieżki dochodzenia do nich. Czas trwania: brak granic czasowych. Istota tkwi w zdolności do generowania/wywoływania pożądanych dla nas skutków prawnych. Takich skutków, które daje się zamienić na wymóg/przymus wykonalności.

26 Dochodzenie do wykonalności oczekiwanych rozwiązań: - prokuratura, - sąd administracyjny, - sąd cywilny, - postępowanie mediacyjne, - oddziaływania medialne i społeczne.

27 Oznaczenie celów strony przeciwnej. Pozbawienie: - mienia, - wolności, - zmuszenie do opuszczenia segmentu rynku,...

28 Oznaczenie własnych celów: Ochrona: - wolności, - mienia, - przeniesienie się do innych segmentów [nie koniecznie w ostateczności],...

29 Pointa To jest cywilna wojna o przetrwanie własne, własnych rodzin i innych współobywateli. Projekty Stowarzyszenia Niepokonani2012 jako egzemplifikacja tych tez.

30 Przebieg relacji podczas konfrontacji z państwem: zarządzanie kontaktami bezpośrednimi, zarządzanie kontaktami pełnomocników/przedstawicieli, zarządzanie korespondencją, zarządzanie postępowaniami [administracyjnymi, cywilnymi, karnymi], zarządzanie prawnikami w postępowaniach.

31 Aktywa w konfrontacji/relacji z państwem: personel, dokumentacja/dokumenty, zeznania/świadkowie, prawnicy, …

32 Założenia operacyjne podczas konfrontacji: Przegrana we wszelkich możliwych obszarach jako skutek/wynik.

33 Zasady gry o przeżycie w biznesie. Biznes to życie i należy stosować te i takie same zasady tj.: - bezgraniczna nieufność do aparatu państwa, - ograniczone zaufanie do bliźnich, - sterowana dezinformacja w działaniu, - ochrona wolności i mienia przed a nie po zaistnieniu zagrożeń, czyli prewencja.

34 Projekty Stowarzyszenia Niepokonani2012: www.biblioteka-niepokonani.pl petycja – jako narzędzie oddziaływania społecznego, udział w postępowaniach, Biuro Badań Patologii Państwa, inne.

35 Oferta współpracy: - wykłady i ćwiczenia, - audyty, - analizy i wskazania, - udział w postępowaniach, ….

36 Dlaczego tak? Ponieważ środowiska biznesowe nie potrafią organizować własnej: - samopomocy, - strategii społecznego oddziaływania, - strategii instytucjonalnego oddziaływania, - …

37 I podstawowe grzechy: pycha, próżność, głupota, … wiara w: prawdę i sprawiedliwość oraz inne mity tj. niezawisłość sądów, niezależność prokuratorów, itp.

38 Powody celowości wsparcia działań SN2012: - do was i po was przyjdą później lub nie zdążą.

39 Rola absorbowania administracji jako metoda walki o przetrwanie. Po 1953 w CCCP [po śmierci Stalina] jak otwarto archiwa służb to okazało się, że miliony donosów nawet nie było otwieranych z powodu braku zdolności przerobowych. Wniosek: administrację podczas konfrontacji należy paraliżować m.in. ilością podnoszonych wejść/czynności do postępowania [skargi, zawiadomienia, etc].

40 Zaproszenie do współrealizacji projektów biblioteka-niepokonani w celu osiągania celów jw. oraz w celu ćwiczeniowym [biznes i startup do innych segmentów;- znaczenie przenaszalności praw majątkowych np. praw autorskich], Biuro Badań Patologii Państwa, Pointa: budżety, budżety, …

41 Obywatele wyklęci? Skąd czerpać wiedzę i wzorce: - Zeszyty do historii NSZ, - Zeszyty oświęcimskie, Segmenty obywateli: - ponad prawem, - bez jakichkolwiek praw. Istota naboru/przynależności do ww segmentów.

42 Jaka przyszłość? Konfrontacja, konfrontacja, konfrontacja – i to staje się wypełnieniem/przebiegiem egzystencji w RP przedsiębiorców. Wynik II Kongresu – pointa.

43 Zalecana lektura Bernadette Lemoine: „Jak osiągnąć prawdziwy sukces?” „...Nigdy o tym nie zapominaj: wszyscy jesteśmy trochę popękani, lecz Bóg, jeżeli tylko Go o to poprosimy, potrafi z naszych słabości uczynić cuda.”


Pobierz ppt "Failway ‘droga niepowodzeń/porażek’ Odpowiedź na pytania: - co dalej, - jak się podnieść po porażce, - co podnosić po porażce, - po co podnosić się po."

Podobne prezentacje


Reklamy Google