Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ELEMENTY PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PODSTAWA PROGRAMOWA - KLASA I.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ELEMENTY PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PODSTAWA PROGRAMOWA - KLASA I."— Zapis prezentacji:

1 ELEMENTY PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PODSTAWA PROGRAMOWA - KLASA I

2 UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA I PISANIA Dziecko kończące przedszkole Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania: potrafi uważnie patrzeć, aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;potrafi uważnie patrzeć, aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach; potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki;potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki; dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania; Dziecko kończące klasę I Umiejętność czytania i pisania: zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie proste, krótkie teksty;zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie proste, krótkie teksty; pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii);pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii);

3 UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA I PISANIA Dziecko kończące przedszkole układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; interesuje się książkami; słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich.interesuje się książkami; słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich. Dziecko kończące klasę I posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie;posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie; interesuje się książką i czytaniem; słucha w skupieniu czytanych utworów, w miarę możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela;interesuje się książką i czytaniem; słucha w skupieniu czytanych utworów, w miarę możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela; korzysta z pakietów edukacyjnych (zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela.korzysta z pakietów edukacyjnych (zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela.

4 EDUKACJA MATEMATYCZNA Dziecko kończące przedszkole grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne; ustala równoliczność dwóch zbiorów;ustala równoliczność dwóch zbiorów; rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów; Dziecko kończące klasę I klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje np. zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubrania;klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje np. zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubrania; ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach;ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach; rozróżnia stronę lewą i prawą u siebie i innych, określa położenie obiektów względem obranego obiektu, orientuje się na kartce papieru;rozróżnia stronę lewą i prawą u siebie i innych, określa położenie obiektów względem obranego obiektu, orientuje się na kartce papieru;

5 EDUKACJA MATEMATYCZNA Dziecko kończące przedszkole liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego; posługuje się liczebnikami porządkowymi,posługuje się liczebnikami porządkowymi, wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych zbiorach zastępczychwyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych zbiorach zastępczych Dziecko kończące klasę I sprawnie liczy obiekty, także wspak (zakres do 20); zapisuje liczby cyframi (zakres do 10);sprawnie liczy obiekty, także wspak (zakres do 20); zapisuje liczby cyframi (zakres do 10); sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10 (manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych np. palcach), poprawnie zapisuje te działania;sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10 (manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych np. palcach), poprawnie zapisuje te działania; zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie, stosując zapis cyfrowy i znaki działań;zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie, stosując zapis cyfrowy i znaki działań;

6 EDUKACJA MATEMATYCZNA Dziecko kończące przedszkole wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą; zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku. Dziecko kończące klasę I mierzy długość, posługując się np. linijką, porównuje długości obiektów;mierzy długość, posługując się np. linijką, porównuje długości obiektów; potrafi ważyć przedmioty, różnicuje przedmioty cięższe i lżejsze;potrafi ważyć przedmioty, różnicuje przedmioty cięższe i lżejsze; nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku, orientuje się do czego służy kalendarz, i potrafi z niego korzystać;nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku, orientuje się do czego służy kalendarz, i potrafi z niego korzystać; zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł;zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł; w sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego dąży do wykonania zadania.w sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego dąży do wykonania zadania.

7 UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE Dziecko kończące przedszkole przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują, grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują, grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; Dziecko kończące klasę I potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi; wie, że warto być odważnym, mądrympotrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi; wie, że warto być odważnym, mądrym współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w szkole,w domu i na ulicy;współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w szkole,w domu i na ulicy;

8 UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE Dziecko kończące przedszkole w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych, próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych, próbuje przewidywać skutki swoich zachowań; umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania.umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania. Dziecko kończące klasę I wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego;wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego; wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie; zna symbole narodowe (flaga, godło, hymn narodowy),wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie; zna symbole narodowe (flaga, godło, hymn narodowy),


Pobierz ppt "ELEMENTY PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PODSTAWA PROGRAMOWA - KLASA I."

Podobne prezentacje


Reklamy Google