Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ELEMENTY PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ELEMENTY PODSTAWY PROGRAMOWEJ"— Zapis prezentacji:

1 ELEMENTY PODSTAWY PROGRAMOWEJ
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PODSTAWA PROGRAMOWA - KLASA I

2 UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA I PISANIA
Dziecko kończące przedszkole Dziecko kończące klasę I Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania: potrafi uważnie patrzeć, aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach; potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki; dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania; Umiejętność czytania i pisania: zna wszystkie litery alfabetu; czyta i rozumie proste, krótkie teksty; pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii);

3 UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA I PISANIA
Dziecko kończące przedszkole Dziecko kończące klasę I układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; interesuje się książkami; słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich. posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie; interesuje się książką i czytaniem; słucha w skupieniu czytanych utworów, w miarę możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela; korzysta z pakietów edukacyjnych (zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela.

4 EDUKACJA MATEMATYCZNA
Dziecko kończące przedszkole Dziecko kończące klasę I grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne; ustala równoliczność dwóch zbiorów; rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów; klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje np. zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubrania; ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach; rozróżnia stronę lewą i prawą u siebie i innych, określa położenie obiektów względem obranego obiektu, orientuje się na kartce papieru;

5 EDUKACJA MATEMATYCZNA
Dziecko kończące przedszkole Dziecko kończące klasę I liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego; posługuje się liczebnikami porządkowymi, wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych zbiorach zastępczych sprawnie liczy obiekty, także wspak (zakres do 20); zapisuje liczby cyframi (zakres do 10); sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10 (manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych np. palcach), poprawnie zapisuje te działania; zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie, stosując zapis cyfrowy i znaki działań;

6 EDUKACJA MATEMATYCZNA
Dziecko kończące przedszkole Dziecko kończące klasę I wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą; zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku. mierzy długość, posługując się np. linijką, porównuje długości obiektów; potrafi ważyć przedmioty, różnicuje przedmioty cięższe i lżejsze; nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku, orientuje się do czego służy kalendarz, i potrafi z niego korzystać; zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł; w sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego dąży do wykonania zadania.

7 UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE
Dziecko kończące przedszkole Dziecko kończące klasę I przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują, grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi; wie, że warto być odważnym, mądrym współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w szkole ,w domu i na ulicy;

8 UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE
Dziecko kończące przedszkole Dziecko kończące klasę I w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych, próbuje przewidywać skutki swoich zachowań; umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania. wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego; wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie; zna symbole narodowe (flaga, godło, hymn narodowy),


Pobierz ppt "ELEMENTY PODSTAWY PROGRAMOWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google