Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania trudne – Sprawdziany 2002 – 2010 (Poziom opanowania < 49%) RokZadania Poziom opanowania Standard/ sprawdzana czynność 2002 13. Zaczęło padać za.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania trudne – Sprawdziany 2002 – 2010 (Poziom opanowania < 49%) RokZadania Poziom opanowania Standard/ sprawdzana czynność 2002 13. Zaczęło padać za."— Zapis prezentacji:

1 Zadania trudne – Sprawdziany 2002 – 2010 (Poziom opanowania < 49%) RokZadania Poziom opanowania Standard/ sprawdzana czynność 2002 13. Zaczęło padać za piętnaście dziewiąta wieczorem i padało do wpół do ósmej rano następnego dnia. Ile czasu padał deszcz? A. 11 godz. 45 min B. 10 godz. 15 min C. 10 godz. 45 min D. 11 godz. 15 min Bociany przyleciały do swojego starego gniazda 5 kwietnia. Po 140 dniach znów odleciały do ciepłych krajów. 14. Bociany odleciały w: A. pierwszej połowie września, B. pierwszej połowie sierpnia, C. drugiej połowie września, D. drugiej połowie sierpnia. 16. Jesienią świstak gromadzi pod skórą zapas tłuszczu na zimę, powiększając aż o 2/3 masę swego ciała. Na początku lata świstak ważył 3 kg. Ile kilogramów będzie ważył tuż przed zapadnięciem w sen zimowy? A. 2 B. 5 C. 4 1/2 D. 3 2/3 46% 42% 48% V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń wykonuje obliczenia dotyczące czasu V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń szacuje upływ czasu, posługując się kalendarzem V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń wykonuje obliczenia dotyczące masy

2 Zadania trudne – Sprawdziany 2002 – 2010 (Poziom opanowania < 49%) RokZadania Poziom opanowania Standard/ sprawdzana czynność 2003 W instrukcji obsługi telewizora znalazły się następujące ostrzeżenia: · Wyjmuj wtyczkę z gniazdka sieciowego, jeśli nie używasz telewizora przez dłuższy czas. · Nie zdejmuj tylnej pokrywy odbiornika, ponieważ odsłonięte elementy znajduj się pod napięciem. · Nie narażaj telewizora na działanie deszczu lub nadmiernej wilgoci. · Unikaj wystawiania odbiornika na bezpośrednie działanie promieni słońca lub innych źródeł ciepła. 7. Instrukcja ostrzega, że nie powinno się A. odłączać telewizora od sieci na dłuższy czas. B. stawiać na telewizorze doniczek z roślinami. C. włączać telewizora do sieci za pomocą przedłużacza. D. umieszczać telewizora z dala od kaloryfera lub pieca. 42% V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń wyjaśnia na podstawie instrukcji zasady użytkowania telewizora 8. Pudło po telewizorze ma wysokość 64 cm i podstawę o wymiarach 60 cm i 70 cm. Marek chce je wykorzystać, by zrobić z kartonu okrągłą tarczę do gry „w strzałki”. Ze ściany bocznej o największej powierzchni wyciął możliwie największe koło. Jaki jest promień tego koła? A. 60 cm B. 32 cm C. 64 cm D. 35 cm 49% V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń wykorzystuje w sytuacji praktycznej własności figur geometrycznych 13. W której zwrotce występują sformułowania z języka potocznego? A. W pierwszej. B. W drugiej. C. W trzeciej. D. W żadnej. 44% I. Czytanie Uczeń odróżnia język potoczny od języka poetyckiego

3 Zadania trudne – Sprawdziany 2002 – 2010 (Poziom opanowania < 49%) RokZadania Poziom opanowania Standard/ sprawdzana czynność 2004 6. Z młyna do piekarni jest 150 m. Ile to centymetrów na planie w skali 1 : 5000? A. 3 B. 2 C. 10 D. 7,5 48% V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń oblicza odległość, posługując się skalą planu 11. Które wyrażenie prowadzi do obliczenia wartości energetycznej 1 kromki kupionego chleba? A. 154:100 B. 500:10 C. (154 ⋅ 5):10 D. (154 ⋅ 10):5 29% III. Rozumowanie Uczeń wskazuje wyrażenie arytmetyczne prowadzące do obliczenia wartości energetycznej produktu 24. Działka ma kształt i wymiary podane na rysunku. Rolnik posiał na tej działce pszenicę. Z każdego hektara zebrał 4,5 tony pszenicy. Ile ton pszenicy zebrał z całej działki? 30% III. Rozumowanie Uczeń: ustala sposób obliczania pola czworokąta (trapezu), ustala sposób obliczenia wielkości plonu V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń: oblicza pole czworokąta (trapezu), posługuje się jednostkami, oblicza wielkość plonu 25. W piekarni były sprzedawane tylko całe bochenki chleba. Bochenek waży 0,8 kg. Piekarz powiedział, że sprzedano 250 kg chleba. Zapisz obliczenia świadczące o tym, że piekarz nie podał dokładnej wagi sprzedanego chleba. 23% III. Rozumowanie Uczeń zapisuje obliczenia świadczące o niedokładności podanych danych

4 Zadania trudne – Sprawdziany 2002 – 2010 (Poziom opanowania < 49%) RokZadania Poziom opanowania Standard/ sprawdzana czynność 2006 4. W zimowy dzień w środku ula było plus 24°C, a na zewnątrz ula minus 17,5°C. W środku ula było wtedy cieplej niż na zewnątrz o A. 6,5°CB. 7,5°CC. 40,5°C D. 41,5°C 49% V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń oblicza różnicę temperatur 19. Do pomalowania jednego ula zużywa się puszki farby. Ile puszek farby trzeba kupić, żeby pomalować 14 takich uli? A. 21B. 14C. 10D. 9 48% V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń oblicza najmniejszą liczbę całkowitą spełniającą warunek zadania 21. Działka ma kształt prostokąta, którego szerokość wynosi 24 m, a długość jest 2 razy większa. Na kwiaty i warzywa przeznaczono 80% powierzchni działki, a pozostałą część na pasiekę. Ile metrów kwadratowych działki przeznaczono na pasiekę? Odpowiedź: Na pasiekę przeznaczono............... m 2 działki. 47% III. Rozumowanie Uczeń zapisuje działanie prowadzące do obliczenia pola prostokąta, zapisuje wyrażenie prowadzące do wyznaczenia procentu danej wielkości, ustala sposób obliczenia wskazanej w pytaniu części V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń oblicza pole prostokąta, wykonuje obliczenia procentowe dotyczące powierzchni, oblicza różnicę powierzchni

5 Zadania trudne – Sprawdziany 2002 – 2010 (Poziom opanowania < 49%) RokZadania Poziom opanowania Standard/ sprawdzana czynność 2007 21. Klasa VI miała 5 lekcji, po 45 minut każda. Ile czasu upłynęło od rozpoczęcia pierwszej lekcji do końca piątej, jeśli jedna przerwa była 15-minutowa, a pozostałe 10- minutowe? Obliczony czas wyraź w godzinach. Odpowiedź: Od rozpoczęcia pierwszej lekcji do końca piątej upłynęło........................ 44% III. Rozumowanie Uczeń ustala sposób rozwiązania zadania V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń wykonuje obliczenia dotyczące czasu 23. Oto grzbiety pewnej sześciotomowej encyklopedii. Napisz, w którym tomie można znaleźć informacje o każdym z podanych niżej autorów lektur szkolnych. 47% IV. Korzystanie z informacji Uczeń posługuje się źródłem informacji 25. Co w szkole lubisz najbardziej i dlaczego? Odpowiedz w 2-3 zdaniach. 36% (II kryt.) II. Pisanie Uczeń przestrzega norm ortograficznych i interpunkcyjnych

6 Zadania trudne – Sprawdziany 2002 – 2010 (Poziom opanowania < 49%) RokZadania Poziom opanowania Standard/ sprawdzana czynność 2008 13. W jakim znaczeniu zostało użyte słowo wiecheć w ostatniej zwrotce? A. Pęk. B. Stos. C. Sterta. D. Wianek. 35% I.Czytanie Uczeń rozumie z kontekstu znaczenie użytego w wierszu słowa 15. Dzień 1 marca był dłuższy niż dzień 1 lutego o A. mniej niż godzinę. B. więcej niż godzinę, ale mniej niż o półtorej godziny. C. więcej niż półtorej godziny, ale mniej niż o dwie godziny. D. więcej niż dwie godziny. 37% III. Rozumowanie Uczeń porównuje różnicę liczb 23. Podczas wycieczki w upalny dzień dzieci przeznaczyły na napoje 42 zł. Kupiły 16 kartoników soku jabłkowego. Ile najwięcej butelek wody mogły kupić dzieci za resztę pieniędzy? 41% (III kryt.) 43% (IV kryt.) V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń wyznacza resztę, określa, ile razy jedna wielkość mieści się w drugiej 25. Jedyne pod słońcem! Napisz o miejscu, które jest dla ciebie wyjątkowe. Wyjaśnij, dlaczego. Twoje wypracowanie powinno zająć co najmniej połowę wyznaczonego miejsca. 37% (II kryt.) II. Pisanie Uczeń dobiera celowo środki językowe

7 Zadania trudne – Sprawdziany 2002 – 2010 (Poziom opanowania < 49%) RokZadania Poziom opanowania Standard/ sprawdzana czynność 2009 7. W jakim czasie gołąb pokona 120 km, jeśli w ciągu godziny lotu pokonuje 90 km? A. 1 godz. 20 min B.1 godz. 15 min C. 1 godz. 30 min D. 1 godz. 33 min 45% V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń oblicza czasu trwania zdarzenia (lotu ptaka) 8. W odległości 600 m od leśniczówki znajduje się paśnik dla saren. Na planie wykonanym przez Kasię odległość ta jest równa 15 cm. W jakiej skali jest ten plan? A. 1: 4000 B. 1: 40 C. 1: 9000 D. 1: 90 40% V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń wyznacza skalę planu 10. Uczestnicy konkursu o zwierzętach otrzymywali: 2 punkty za poprawną odpowiedź, 0 punktów za brak odpowiedzi i –1 punkt za błędną odpowiedź. Uczestnik, który uzyskał 62 punkty, odpowiedział poprawnie na 36 pytań. Na ile pytań odpowiedział błędnie? A. Na 10. B. Na 13. C. Na 26. D. Na 36. 40% III. Rozumowanie Uczeń wskazuje liczbę spełniającą warunki zadania

8 Zadania trudne – Sprawdziany 2002 – 2010 (Poziom opanowania < 49%) RokZadania Poziom opanowania Standard/ sprawdzana czynność 2009 21. Uzupełnij dwa brakujące ogniwa łańcucha pokarmowego, wybierając z ramki odpowiednie nazwy organizmów. 40% III. Rozumowanie Uczeń uzupełnia łańcuch pokarmowy 22. Kowalscy chcą jechać w lipcu na dwutygodniowy urlop. Muszą zabrać ze sobą psa i chcą wydać jak najmniej pieniędzy. Oto oferty, które ich zainteresowały: Który pensjonat powinni wybrać?................................. 45% IV. Korzystanie z informacji Uczeń wybiera pensjonat na podstawie analizy ofert 24. Samochód Jana zużywa 6,5 litrów paliwa na 100 km. Jeden litr paliwa kosztuje 4,80 zł. Jan zamierza pojechać samochodem z domu do stadniny oddalonej o 40 km. Oblicz, ile będzie kosztowało paliwo na przejazd z domu do stadniny i z powrotem. Odpowiedź: Paliwo na przejazd w obie strony będzie kosztowało.................... zł. 22%(I kryt.) 42%(III kryt.) 18% (II kryt.) 27% (IV kryt.) III. Rozumowanie Uczeń ustala sposób obliczenia ilości paliwa, ustala sposób obliczenia kosztu paliwa V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń oblicza ilość paliwa, oblicza koszt paliwa

9 Zadania trudne – Sprawdziany 2002 – 2010 (Poziom opanowania < 49%) RokZadania Poziom opanowania Standard/ sprawdzana czynność 2009 25. Napisz opowiadanie pt. „Tak się zaczęła przyjaźń”, którego bohaterami będą człowiek i zwierzę. Opowiadanie powinno zająć co najmniej połowę wyznaczonego miejsca. 27% (II kryt.) 39% (V kryt.) II. Pisanie Uczeń pisze opowiadanie w barwnym, żywym stylu z bogatym słownictwem, pisze opowiadanie poprawne pod względem interpunkcyjnym

10 Zadania trudne – Sprawdziany 2002 – 2010 (Poziom opanowania < 49%) RokZadania Poziom opanowania Standard/ sprawdzana czynność 2010 11. W wierszu występują porównania. Służą one przedstawieniu łyżwiarki oraz uwydatnieniu cech A. lodu. B. łyżew. C. ziemi. D. ptaka. 20% I. Czytanie Uczeń rozpoznaje funkcje porównania. 19. W ilu województwach uczniowie mieli ferie w ostatnim tygodniu stycznia? A. W dwóch. B. W pięciu. C. W siedmiu. D. W dziewięciu. 36% IV. Korzystanie z informacji Uczeń wskazuje liczby regionów, w których dane wydarzenie miało miejsce w tym samym przedziale czasowym. 21. Maksymalną długość nart dla skoczka oblicza się, mnożąc wzrost zawodnika przez 1,46. Oblicz maksymalną długość nart dla zawodnika o wzroście 1,5 m. Wynik wyraź w centymetrach. Zapisz wszystkie obliczenia. Odpowiedź: ………………………………….………………... 47% V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń oblicza długość przedmiotu z zastosowaniem podanego algorytmu i wyraża w centymetrach poprawnie obliczoną długość.

11 Zadania trudne – Sprawdziany 2002 – 2010 (Poziom opanowania < 49%) RokZadania Poziom opanowania Standard/ sprawdzana czynność 2010 23. Na planie w skali 1 : 50 000 trasa wyścigu ma długość 16,4 cm. Ile kilometrów mają do pokonania uczestnicy wyścigu? Zapisz wszystkie obliczenia. Odpowiedź: ………………………………….………………... 31% V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce Uczeń oblicza długość rzeczywistą z zastosowaniem podanej skali i wyraża w kilometrach poprawnie obliczoną długość trasy. 25. Pomyśl o kimś, kto odniósł sukces. Opisz, co osiągnął i opowiedz, jak do tego doszedł. Twoja praca powinna zająć co najmniej połowę wyznaczonego miejsca. 25% (II kryt.) 42% (III kryt.) 49% (V kryt.) II. Pisanie Uczeń pisze opowiadanie stosując funkcjonalny styl, bogate słownictwo służące np. wyrażaniu ocen lub emocji; pisze opowiadanie poprawne pod względem interpunkcyjnym oraz językowym


Pobierz ppt "Zadania trudne – Sprawdziany 2002 – 2010 (Poziom opanowania < 49%) RokZadania Poziom opanowania Standard/ sprawdzana czynność 2002 13. Zaczęło padać za."

Podobne prezentacje


Reklamy Google