Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

(c) Jerzy Nawrocki Jerzy Nawrocki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "(c) Jerzy Nawrocki Jerzy Nawrocki"— Zapis prezentacji:

1 (c) Jerzy Nawrocki Jerzy Nawrocki Jerzy.Nawrocki@put.poznan.pl
Inżynieria oprogramowania II Inicjowanie projektu Jerzy Nawrocki XPrince dla architektów

2 Cykl życia wg XPrince Przyg. założ. proj. Inicjowanie projektu
(c) Jerzy Nawrocki Cykl życia wg XPrince Przyg. założ. proj. Inicjowanie projektu Architek- tura Wydanie 1 Wydanie 2 Wydanie 3 Zamkn. Projektu Przyrost 1 Przyrost 2 Wdroż. XPrince dla architektów

3 Cel wykładu Jak zaplanować przedsięwzięcie programistyczne i jak je rozpocząć?

4 Poziomy planowania Plan przyrostu Przyg. założ. Inic. proj.
Architek- tura Wyd. 1 Wyd. 2 Wyd. 3 Zam. proj. Przyr. 1 Przyr. 2 Wdr. Plan przyrostu

5 Plan wydania Plan przyrostu
Poziomy planowania Przyg. założ. Inic. proj. Architek- tura Wyd. 1 Wyd. 2 Wyd. 3 Zam. proj. Przyr. 1 Przyr. 2 Wdr. Plan wydania Plan przyrostu

6 Plan projektu Plan wydania Plan przyrostu
Poziomy planowania Przyg. założ. Inic. proj. Architek- tura Wyd. 1 Wyd. 2 Wyd. 3 Zam. proj. Przyr. 1 Przyr. 2 Wdr. Plan projektu Plan wydania Plan przyrostu

7 Inicjowanie projektu w PRINCE2 Gra planistyczna w XP
(c) Jerzy Nawrocki Plan wykładu Inicjowanie projektu w PRINCE2 Gra planistyczna w XP XPrince dla architektów

8 Inicjowanie projektu w PRINCE2 Gra planistyczna w XP
(c) Jerzy Nawrocki Plan wykładu Inicjowanie projektu w PRINCE2 Gra planistyczna w XP XPrince dla architektów

9 Dokument rozpoczęcia projektu
Plan jakości projektu Plan projektu Spojrzenie biznesowe IP Planowanie jakości Planowanie projektu Dopracowanie spojrzenia biz. i czynników ryzyka IP1 IP2 IP3 Zdefiniowanie mechanizmów kontroli Założenie plików projektu Scalenie dokumentu rozpocz. IP4 IP5 IP6 Plan komunikacji Mechaniz-my kontr. Rejestr spraw Rejestr jakości Rejestr doświadczeń Dokument rozpoczęcia projektu

10 Plan jakości projektu Planowanie jakości IP1

11 ISO 9126 i WP-F Odpowiedniość Dokładność Inter-operacyjność
Bezpieczeństwo (Security) Dojrzałość Tolerowanie uszkodzeń Odtwarzalność Charakterystyka czasowa Wykorzystanie zasobów Łatwość analizowania Łatwość testowania Łatwość zmiany Stabilność Łatwość adaptacji Łatwość instalacji Współistnienie Łatwość zamiany ISO 9126 i WP-F

12 Plan jakości projektu Plan projektu
Planowanie jakości Planowanie projektu

13 Plan jakości projektu Plan projektu Spojrzenie biznesowe
Planowanie jakości Planowanie projektu Dopracowanie spojrzenia biz. i czynników ryzyka IP1 IP2 IP3

14 Możliwe zmiany dotyczące:
Rozwiązania Ograniczeń

15 Aktualizacja i rozwinięcie czynników ryzyka

16 Aktualizacja i rozwinięcie czynników ryzyka

17 Aktualizacja i rozwinięcie czynników ryzyka

18 Plan jakości projektu Plan projektu Spojrzenie biznesowe
Planowanie jakości Planowanie projektu Dopracowanie spojrzenia biz. i czynników ryzyka IP1 IP2 IP3 Zdefiniowanie mechanizmów kontroli IP4 Plan komunikacji Mechaniz-my kontr.

19 Współpracujący klient
(c) Jerzy Nawrocki Manifest zwinności Ludzie i komunikacja Plan komunikacji: Spotkania Numery telefonów Adresy elektroniczne Wikipedia . . . Wspólny pokój Współpracujący klient XPrince dla architektów

20 Mechanizmy kontroli Terminy: Wydanie 1: 30. listopada ± 14 dni Wydanie 2: 25. stycznia ± 10 dni Budżet: Wydanie 1: PLN ± PLN Wydanie 2: PLN ± PLN Sytuacje wyjątkowe: Wydanie 2 będzie gotowe 10. lutego Budżet Wydania 1 będzie 

21 Plan jakości projektu Plan projektu Spojrzenie biznesowe
Planowanie jakości Planowanie projektu Dopracowanie spojrzenia biz. i czynników ryzyka IP1 IP2 IP3 Zdefiniowanie mechanizmów kontroli Założenie plików projektu IP4 IP5 Plan komunikacji Mechaniz-my kontr. Rejestr spraw Rejestr jakości Rejestr doświadczeń

22 Plan jakości projektu Plan projektu Spojrzenie biznesowe
Planowanie jakości Planowanie projektu Dopracowanie spojrzenia biz. i czynników ryzyka IP1 IP2 IP3 Zdefiniowanie mechanizmów kontroli Założenie plików projektu IP4 IP5 Plan komunikacji Mechaniz-my kontr. Rejestr spraw Rejestr jakości Rejestr doświadczeń

23 Rejestr spraw Żądanie zmiany Niezgodność Pytanie Problem

24 Issue Register Change request Off-specification Question Problem

25 Rejestr spraw

26 Przetwarzanie żądania zmiany
Zgłoszono Przyjęto Odrzucono Skończono

27 Przetwarzanie żądania zmiany
Zgłoszono Przyjęto Odrzucono Zaimplementowano Zaakceptowano Zakwestionowano Skończono

28 Plan jakości projektu Plan projektu Spojrzenie biznesowe
Planowanie jakości Planowanie projektu Dopracowanie spojrzenia biz. i czynników ryzyka IP1 IP2 IP3 Zdefiniowanie mechanizmów kontroli Założenie plików projektu IP4 IP5 Plan komunikacji Mechaniz-my kontr. Rejestr spraw Rejestr jakości Rejestr doświadczeń

29 Cel: Podsumowanie wykonanej kontroli jakości
Rejestr jakości Cel: Podsumowanie wykonanej kontroli jakości Produkt Metoda Osoby Termin planow. Termin rzecz. Wynik

30 Dokument rozpoczęcia projektu
Plan jakości projektu Plan projektu Spojrzenie biznesowe IP Planowanie jakości Planowanie projektu Dopracowanie spojrzenia biz. i czynników ryzyka IP1 IP2 IP3 Zdefiniowanie mechanizmów kontroli Założenie plików projektu Scalenie dokumentu rozpocz. IP4 IP5 IP6 Plan komunikacji Mechaniz-my kontr. Rejestr spraw Rejestr jakości Rejestr doświadczeń Dokument rozpoczęcia projektu

31 Project Quality Plan Project Plan Business Case Communi-cation Plan
IP Planning Quality Planning a Project Refining the Business Case and Risks IP1 IP2 IP3 Setting up Project Con- trols Setting up Project Files Assembling a Project Init. Doc. IP4 IP5 IP6 Communi-cation Plan Project Controls Issue Reg. Quality Reg. Lessons Learned Report Project Initiation Document

32 3 h ??? 3 h 2 h 2 h 4 h Plan jakości projektu Plan projektu
Spojrzenie biznesowe IP Planowanie jakości Planowanie projektu Dopracowanie spojrzenia biz. i czynników ryzyka 3 h ??? 3 h IP1 IP2 IP3 Zdefiniowanie mechanizmów kontroli Założenie plików projektu Scalenie dokumentu rozpocz. 2 h 2 h 4 h IP4 IP5 IP6 Plan komunikacji Mechaniz-my kontr. Rejestr spraw Rejestr jakości Rejestr doświadczeń Dokument rozpoczęcia projektu

33 Inicjowanie projektu w PRINCE2 Gra planistyczna w XP
(c) Jerzy Nawrocki Plan wykładu Inicjowanie projektu w PRINCE2 Gra planistyczna w XP XPrince dla architektów

34 Metafora termodynamiczna
Termin dostawy Koszt Defekty Niekompletność Naczynia połączone

35 Metafora termodynamiczna
Termin dostawy Koszt Defekty Niekompletność Tłok Naczynia połączone

36 Metafora termodynamiczna
Termin dostawy Koszt Defekty Niekompletność Niemożliwe

37 Metafora termodynamiczna
Termin dostawy Koszt Defekty Niekompletność

38 Metafora termodynamiczna
Termin dostawy Koszt Defekty Niekompletność

39 Klient Gra planistyczna Zamów książkę Pisanie opowieści
(c) Jerzy Nawrocki Gra planistyczna Klient Zamów książkę Pisanie opowieści XPrince dla architektów

40 Informatycy Klient Gra planistyczna Zamów książkę Zamów książkę
(c) Jerzy Nawrocki Gra planistyczna Klient Informatycy Zamów książkę Zamów książkę Za duża! Pisanie opowieści Szacowanie XPrince dla architektów

41 Klient Informatycy Klient
(c) Jerzy Nawrocki Gra planistyczna Klient Informatycy Klient Zamów książkę Zamów książkę Zamów książkę Za duża! Pisanie opowieści Szacowanie Podział XPrince dla architektów

42 Klient Gra planistyczna Zamów książkę Pisanie opowieści
(c) Jerzy Nawrocki Gra planistyczna Klient Zamów książkę Pisanie opowieści XPrince dla architektów

43 Informatycy Klient Gra planistyczna Zamów książkę Zamów książkę
(c) Jerzy Nawrocki Gra planistyczna Klient Informatycy Zamów książkę Zamów książkę 10 h Pisanie opowieści Pracochł. + ryzyko XPrince dla architektów

44 Klient Informatycy Klient
(c) Jerzy Nawrocki Gra planistyczna Klient Informatycy Klient 6 h 10 h Wyślij list Zamów książkę Zamów książkę Zamów książkę 10 h Pisanie opowieści Pracochł. + ryzyko Zakres XPrince dla architektów

45 Opowieści użytkownika a przypadki użycia
Dziekan: Ustala liczbę miejsc na specjalnościach magisterskich. Otrzymuje listę studentów przypisanych do specjalności. Student: Wprowadza swoje preferencje szeregując specjalności od najbardziej do najmniej interesującej. Dowiaduje się do jakiej specjalności magisterskiej został przypisany.

46 Problemy z grą planistyczną
Wymagania pozafunkcjonalne? Wszystkie opowieści od razu?

47 Rozpoczęcie projektu w PRINCE2 Gra planistyczna w XP
(c) Jerzy Nawrocki Plan wykładu Rozpoczęcie projektu w PRINCE2 Gra planistyczna w XP XPrince dla architektów

48 (c) Jerzy Nawrocki Dziękuję za uwagę XPrince dla architektów


Pobierz ppt "(c) Jerzy Nawrocki Jerzy Nawrocki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google