Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej"— Zapis prezentacji:

1 Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

2 Rosnące zapotrzebowanie na energię, rozwój gospodarczy, ograniczona ilość zasobów kopalnych, a także nadmierne zanieczyszczenie środowiska spowodowały, że w ostatnich latach nastąpił intensywny wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii.

3 Tytuł technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej umożliwi absolwentom podjęcie pracy w firmach specjalizujących się w technice instalacyjnej, grzewczej czy klimatyzacyjnej

4 Tytuł technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej umożliwia także podjęcie pracy w firmach konsultingowych i doradczych na terenie całego kraju

5 Wykwalifikowane osoby mogą też prowadzić samodzielną działalność usługową, montując instalacje słoneczne, pompy ciepła czy kotły na biomasę.

6 Absolwenci są dobrze przygotowani, aby kontynuować naukę na specjalnościach kierunków związanych z środowiskiem oraz energetyką, które są oferowane przez uczelnie wyższe.

7 Obecnie w kraju istnieje szereg możliwości związanych ze zdobyciem wiedzy z zakresu energetyki odnawialnej. Kierunki lub specjalności prowadzone są w znacznej mierze przez uczelnie techniczne, ale bogatą ofertę  prezentują także uczelnie przyrodnicze i ekonomiczne w wielu miastach Polski: Warszawa, Opole, Wrocław, Gdańsk, Poznań i inne Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich kierunek: Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii kierunek Inżynieria Środowiska, specjalność: Odnawialne Źródła Energii Wyższa Szkoła Gospodarki w Toruniu Kierunek Energetyka Odnawialna

8 Energia odnawialna = zielona energia = odnawialne źródło energii
Najczęściej używany skrót oznaczający zieloną energię to OZE

9 Energie odnawialne to takie, których źródła są niewyczerpane i których eksploatacja powoduje możliwie najmniej szkód w środowisku.

10 Dlaczego warto zainwestować w energie odnawialną?
Alternatywa dla wyczerpujących się paliw kopalnych takich jak węgiel, gaz, ropa Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych Energia zgodna z ideą zrównoważonego rozwoju Szansa na dostęp do elektryczności dla ludzi na terenach gdzie nie ma innych źródeł energii

11 Dzięki nowoczesnym technologiom można coraz efektywniej wykorzystywać naturalny potencjał energetyczny. Rozwój technologii to również spadek kosztów produkcji energii i niezależność energetyczna państw.

12 Istnieje pięć źródeł energii odnawialnych
Energia wodna Energia biomasy Energia geotermalna Energia wiatru Energia słoneczna

13 Energia wodna Woda pokrywa aż trzy czwarte naszej planety. Od dawna znajdowała zastosowanie w domach, rolnictwie, przemyśle czy transporcie. Dziś stanowi również jeden z największych potencjałów energetycznych.

14 Energia wodna Energia mechaniczna wody wprawia w ruch turbinę i za pomocą generatora przekształcana jest w energię elektryczną. Moc zależy od wysokości spadku wody i od przepływu.

15 Energia wodna Energia pływów morskich
Woda wlewając/wylewając się ze zbiorników podczas przypływu/odpływu porusza turbiny produkując energię. SeaGen w Strangford Lough w Północnej Irlandii - pierwsza na świecie turbina wykorzystująca technologię pływów morskich

16 Energia wodna Energia prądów morskich
Umieszczone pod wodą turbiny napędzane są energią prądów morskich. Produkowana energia elektryczna transportowana jest podwodnym kablem do sieci na lądzie.

17 Energia wodna Energia termiczna mórz
Ciepła woda (ok. 25°C) zasysana z powierzchni morza przekazuje ciepło cieczy o niskiej temp. wrzenia (np.amoniak) i zamienia ją w parę. Para wprowadza w ruch turbogenerator a następnie odprowadzana jest do kondensatora chłodzonego wodą z głębi morza (ok. 2-5°C) gdzie ulega skropleniu. Wytworzona energia elektryczna doprowadzana jest do lądu kablami.

18 Energia wodna Energia fal morskich
Energia fal morskich przekształcana jest w energię elektryczną. W zależności od systemu działania można wyróżnić elektrownie hydrauliczne, mechaniczne, pneumatyczne i indukcyjne. Problem stanowi wysokość fal zależna od wiatru. Projekt elektrowni falowej w Gdańsku

19 Energia wiatru Wiatrak, wynaleziony około I w. p.n.e. i używany do mielenia zboża lub pompowania wody, znajduje dzisiaj, choć w innej postaci, zastosowanie w elektrowniach wiatrowych. Zabytkowe wiatraki w województwie łódzkim

20 Energia wiatru Energia kinetyczna wiatru powoduje ruch obrotowy turbiny i produkcję elektryczności. Zasada podobna do tej w rowerowym dynamo.

21 Energia wiatru Doświadczenie wykonywane przez uczniów w czasie zajęć dotyczące pozyskiwania energii elektrycznej pozyskiwanej dzięki ruchowi powietrza.

22 Biomasa Biomasa to materia pochodzenia organicznego. Jej energię możemy wykorzystywać spalając ją, rozkładając lub przekształcając chemicznie.

23 Biomasa Spalanie biomasy
Spalając materię organiczną uzyskujemy energię cieplną, która może posłużyć do produkcji energii elektrycznej. Używa się do tego najczęściej odpadów drewna, słomy, niektórych odpadów domowych, rolniczych i przemysłowych. Ilość emitowanego CO2 w wyniku spalania jest równa jego asymilacji przez okres wzrostu rośliny.

24 Biomasa Przemiany chemiczne
Niektóre uprawy takie jak np. rzepak, wierzba, trzcina cukrowa, kukurydza, czy niektóre zboża mogą być przekształcone w biopaliwa.

25 Biomasa Fermentacja W wyniku fermentacji materii organicznej (np. odchodów zwierzęcych, odpadów komunalnych) otrzymujemy m.in. metanol, etanol i biogaz, wykorzystywane jako paliwo lub do produkcji energii.

26 Energia słońca Pasywną energię słoneczną można wykorzystywać bezpośrednio do ogrzewania budynków o nowoczesnej konstrukcji. Technologia pozwala także przekształcać energię słoneczną w ciepło lub w energię elektryczną.

27 Energia słońca Kolektor termiczny (inaczej niskotemperaturowy <100°C lub płaski) przekształca energię słoneczną w ciepło. W szczelnie zamkniętej instalacji kolektora absorbery wychwytują energię słoneczną i oddają ciepło znajdującej się w niej cieczy. Kolektory te znajdują zastosowanie w instalacjach grzewczych i do produkcji ciepłej wody.

28 Energia słońca W odróżnieniu od kolektora termicznego, panel fotowoltaiczny przekształca energię słoneczną w elektryczną. Panel składa się z półprzewodnikowych złączy zawierających elektrony. Wzbudzone przez promieniowanie słoneczne elektrony przemieszczając się produkują elektryczność.

29 Energia słońca Model instalacji solarnej wykonywany przez uczniów w czasie zajęć.

30 Energia geotermalna W niektórych skałach, na pewnych głębokościach krąży energia w postaci pary wodnej lub gorącej wody. Ta cieplna energia wnętrza Ziemi może być wykorzystana w sposób bezpośredni lub pośredni.

31 Energia geotermalna Zebrana gorąca woda gejzerów (samoistnie wyrzucana na powierzchnię ziemi) może być wykorzystana bezpośrednio do ogrzewania lub do produkcji elektryczności.

32 Energia geotermalna Tam, gdzie ciepła woda znajduje się na większej głębokości wykonuje się odwierty i pompuje wodę na powierzchnię. Wodę, która oddała już swoje ciepło wtłacza się z powrotem innym odwiertem. Para wodna może jednocześnie napędzać turbiny i produkować elektryczność.

33 Na zajęciach oprócz odnawialnych źródeł energii poznajemy również inne niekonwencjonalne sposoby wytwarzania energii, np.: energię jądrową energię ogniw wodorowych

34 Energia ogniw wodorowych
Model auta napędzany energią ogniwa wodorowego

35 Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej
ZAPRASZAMY Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej


Pobierz ppt "Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google