Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Platforma promocji i wymiany informacji Via-gustica ("Droga smaku")" - promocja turystyczna terenów wiejskich wzdłuż polsko – niemieckiej granicy” Dr inż.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Platforma promocji i wymiany informacji Via-gustica ("Droga smaku")" - promocja turystyczna terenów wiejskich wzdłuż polsko – niemieckiej granicy” Dr inż."— Zapis prezentacji:

1 Platforma promocji i wymiany informacji Via-gustica ("Droga smaku")" - promocja turystyczna terenów wiejskich wzdłuż polsko – niemieckiej granicy” Dr inż. Julita Markiewicz-Patkowska Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu; Wydział Zarządzania i Finansów, Instytut Turystyki, Adiunkt Zachodnia Izba Gospodarcza, Dyrektor ds. Innowacji i Funduszy Międzynarodowych Dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. nadzw. WSB Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wydział Wychowania Fizycznego. Kierownik Katedry Turystyki. Kierownik Zakładu Społeczno-Kulturowych Podstaw Turystyki. Instytut Turystyki i Rekreacji Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu; Wydział Zarządzania i Finansów, Instytut Turystyki, Profesor

2 Przedstawienie nowoczesnego narzędzia promocyjnego – na przykładzie międzynarodowej platformy wymiany informacji Via-gustica, utworzonej w ramach projektu pt: „Promocja turystyczna terenów wiejskich wzdłuż polsko – niemieckiej granicy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgraniczne Polska- Saksonia 2007-2013. Platforma promocji i wymiany informacji Via-gustica ("Droga smaku")" - promocja turystyczna terenów wiejskich wzdłuż polsko – niemieckiej granicy”

3 Dolnośląsko - Saksoński obszar turystyczny. Wzmocnienie rozwoju turystycznego terenów wiejskich Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 – 2013

4 Cele projektu  Dolnośląska Izba Gospodarcza wraz z międzynarodową grupą partnerów: Sandstein Neue Medien GmbH, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz Marketing- Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien GmbH zrealizowała projektu pt.: "Promocja turystyczna terenów wiejskich wzdłuż polsko-niemieckiej granicy".  Celem projektu było zniesienie różnic pomiędzy regionami poprzez stworzenie wielojęzycznej platformy internetowej, promującej zarówno tereny polskie, jak i niemieckie. Ta transgraniczna koncepcja pozwoliła na stworzenie nowych międzynarodowych kooperacji, wzrost rozpoznawalności terenów objętych wsparciem przez polskich i zagranicznych turystów. Poprzez połączenie turystyki z promocją terenów wiejskich inicjatywa dotrze do szerszej grupy użytkowników: oferentów i odbiorców. Platforma spełnia również rolę narzędzia promocyjno-handlowego oraz miejsca wymiany doświadczeń.

5 PREZENTACJA PARTNERÓW Sandstein Neue Medien

6 PREZENTACJA PARTNERÓW Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien GmbH

7 PREZENTACJA PARTNERÓW DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

8 PREZENTACJA PARTNERÓW DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA

9 www.via-gustica.pl IDEA PROJEKTU: Przełamywanie stereotypów turystyki wiejskiej jako turystyki dla mało wymagającego klienta, poprzez bezpłatną dla przedsiębiorcy branży turystycznej promocję, na arenie międzynarodowej z zastosowaniem zaawansowanych technik informatycznych.

10 www.via-gustica.pl. PROMOCJA TURYSTYKI JAKO ZNACZĄCEJ GAŁĘZI GOSPODARKI DOLNOŚLĄSKIEJ NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ W OPARCIU O NOWOCZESNE NARZĘDZIA MARKETINGOWE Działania podejmowane w ramach przedsięwzięcia:  Promocja turystyki wiejskiej poprzez utworzenie i upowszechnienie innowacyjnych, profesjonalnych instrumentów informatycznych do promocji terenów przygranicznych Polski i Saksonii - Zniesienie różnic pomiędzy regionami poprzez stworzenie wielojęzycznego nowoczesnego portalu internetowego.  Nawiązanie współpracy i bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców: właścicieli hoteli, pensjonatów, schronisk, restauracji, barów i innych obiektów gastronomicznych na obszarach wiejskich, wzdłuż polsko - niemieckiej granicy.

11 www.via-gustica.pl GENEZA POWSTANIA IDEII PROJEKTU: ANALIZA SWOT TURYSTYKI WIEJSKIEJ W KONTEKŚCIE JEJ PROMOCJI Słabe strony: Niestosowanie nowoczesnych metod marketingowych w procesie tworzenia i promocji produktów turystycznych, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Słabo rozwinięta sieć sprzedaży usług, niewystarczający rozwój systemu informacji turystycznej. Niski poziom i rozproszenie nakładów finansowych ze wszystkich źródeł, w tym budżetowych, na poprawę promocji polskiej turystyki wiejskiej na rynku międzynarodowym. Niewystarczające kwalifikacje kadr zarządzających turystyką, zwłaszcza na obszarach wiejskich - brak wiedzy o nowoczesnym marketingu usług turystycznych Brak kompleksowego systemu informacji turystycznej i niedostateczna informatyzacja sektora. Niewystarczające nakłady na promocję, zwłaszcza „promocję internetową”. Niewystarczający potencjał materialny i finansowy branży turystycznej, zwłaszcza małych wiejskich obiektów turystycznych.

12 www.via-gustica.pl GENEZA POWSTANIA IDEII PROJEKTU: ANALIZA SWOT TURYSTYKI WIEJSKIEJ W KONTEKŚCIE JEJ PROMOCJI Mocne strony: Korzystne położenie na kontynencie wpływające na rozwój wielu form podróży. Bliskie położenie Niemiec, zwłaszcza regionu Saksonii Szanse: Możliwość wykorzystania potencjału wsi jako terenów atrakcyjnych turystycznie z wykorzystaniem współfinansowania środków UE – promocja z wykorzystaniem Internetu Rozwój nowoczesnych technologii - zwiększenie dostępu do nowoczesnych narzędzi informacyjnych, także na obszarach wiejskich Zagrożenia: Silna konkurencja na rynku międzynarodowym nowych turystycznych obszarów recepcyjnych w krajach o podobnych produktach turystycznych jak Polska, w szczególności ze strony rynku turystycznego w rozszerzonej Unii Europejskiej. Lepsza promocja turystyki wiejskiej np. w Czechach

13 OBSZAR WSPARCIA

14

15 Portal i jego funkcje

16 System rezerwacji TOMAS

17

18 Aplikacje na smartfony Aplikacja via gustica – dwujęzyczny przewodnik turystyczny dla systemów iOS i Android. Darmowa dwujęzyczna aplikacja na smartfony z systemem iOS i Android jest mobilnym przewodnikiem turystycznym z funkcją GPS, który prowadzi do odkrycia fascynujących krajobrazów oraz poznania kulinarnych specjalności regionu. Dostarcza ona informacje oraz zawiera liczne wpisy na temat atrakcji w regionie, wypoczynku i wydarzeń, kulinariów i rzemiosła. Obsługa aplikacji jest intuicyjna i wygodna oraz zawiera wszystkie informacje w języku polskim i niemieckim. Darmowa aplikacja dostępna jest w sklepie internetowym Google Play jak również App Store dla urządzeń Apple.Google PlayApp Store

19 Przy pomocy przewodnika możliwe jest zapisanie poszczególnych obiektów i utworzenie w ten sposób swojego indywidualnego szlaku po via gustica. Po znalezieniu interesującego obiektu wystarczy kliknąć na »Zapisz w przewodniku« i wpis zostanie zapamiętany. Dopasowany do indywidualnych potrzeb przewodnik po via gustica można zapisać jako PDF i w razie potrzeby wydrukowa. Przewodnik

20 ZASTOSOWANIE INTERNETU W USŁUGACH TURYSTYCZNYCH OBSZARÓW WIEJSKICH, JAKO NARZĘDZIA MARKETINGOWEGO, PRZYNIOSŁO NASTEPUJĄCE REZULTATY:  powstanie wielojęzycznego portalu informacyjno-reklamowego dla ofert z terenów wiejskich z obszaru wsparcia;  utworzenia aplikacji na telefony komórkowe pozwalające w każdej chwili, nawet w drodze, skorzystać z informacji dot. obszaru turystyki, których się szuka;  przedstawienie ofert w kilku językach,;  opracowanie przejrzystej, dopasowanej do grupy docelowej oferty turystycznej;  stworzenie możliwości profesjonalnego zaprezentowania swoich produktów i usług -dla małych przedsiębiorców szerokiemu gronu odbiorców, dzięki wykorzystaniu Internetu;  połączenie w sieć partnerską wszystkich podmiotów zajmujących się tematem promocji i rozwoju terenów wiejskich.;  uwrażliwienie turystów na specyfikę produktów regionalnych;  zacieśnienie współpracy podmiotów odpowiedzialnych za rozwój terenów wiejskich

21 Wielojęzyczna promocja regionu przy pomocy Internetu dała także długoterminowo efekty tj.:  wzrost zainteresowania terenami przygranicznymi w obszarze turystyki;  wzrostu wymiany towarów i usług w regionie;  pogłębienia i stworzenia nowych kontaktów między ludnością;  zwiększenia liczby odwiedzających ww. tereny i kupujących z zewnątrz;  wzrostu popytu na towary i usługi w branży turystycznej po obu stronach granicy;  pozytywną zmianę wizerunku i zwiększenie wzajemnie wiedzy o polsko – niemieckich obszarach przygranicznych

22 Dziękujmy za uwagę Dr inż. Julita Markiewicz-Patkowska Dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. nadzw. WSB


Pobierz ppt "Platforma promocji i wymiany informacji Via-gustica ("Droga smaku")" - promocja turystyczna terenów wiejskich wzdłuż polsko – niemieckiej granicy” Dr inż."

Podobne prezentacje


Reklamy Google