Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze strukturalne w perspektywie finansowej 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem usług B+R dla przedsiębiorców sektora energooszczędnego Małgorzata.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze strukturalne w perspektywie finansowej 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem usług B+R dla przedsiębiorców sektora energooszczędnego Małgorzata."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze strukturalne w perspektywie finansowej ze szczególnym uwzględnieniem usług B+R dla przedsiębiorców sektora energooszczędnego Małgorzata Lalicka, Zespół ds. Funduszy Strukturalnych CTT Politechnika Krakowska

2 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014 - 2020
POLITYKA SPÓJNOŚCI UE Wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej UE, poprzez zmniejszenie dysproporcji w poziomach rozwoju regionów Przyczynianie się do wzrostu gospodarczego, zwiększanie konkurencyjności i zatrudnienia Osiągnięcia harmonijnego, zrównoważonego i trwałego rozwoju Wspólnoty. Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

3 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014 - 2020
POLITYKA SPÓJNOŚCI UE – DLA POLSKI 2007 – 2013 67 mld euro 82,5 mld euro B+R = 14,7% Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

4 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014 - 2020
FUNDUSZE STRUKTURALNE Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  - zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju regionów w Unii i wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE jako całości. Wsparcie inwestycji produkcyjnych i infrastrukturalnych oraz wsparcie udzielane małym i średnim przedsiębiorcom.  Europejski Fundusz Społeczny Fundusz Spójności  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  Europejski Fundusz Morski i Rybacki Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

5 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014 - 2020
FUNDUSZE STRUKTURALNE SŁOWA KLUCZE OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY INNOWACYJNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

6 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA CENTRALNE REGIONALNE MIĘDZYNARODOWE
Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

7 INSTRUMENTY BEZZWROTNE ZWROTNE
Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

8 PROJEKTY INDYWIDUALNE PARTNERSKIE
Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

9 ROLA W PROJEKCIE LIDER PARTNER KONSORCJANT UDZIAŁOWIEC PODWYKONAWCA
Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

10 PRIORYTETY - INTELIGENTNE SPECJALIZACJE
CENTRALNE – 19 ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA 7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii 8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo 9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku REGIONALNE – 16 list wojewódzkich ENERGETYKA (OZE) małopolskie, pomorskie, opolskie, łódzkie, śląskie Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

11 JAK SZUKAĆ ….PIENIĘDZY i INSPIRACJI
ŚCIEŻKA BEZPOŚREDNIA – dofinansowanie działalności przedsiębiorstwa z FS– innowacyjność, konkurencyjność = udział w konkursach ŚCIEŻKA POŚREDNIA – usługi dla podmiotu, który otrzymał dofinansowanie z FS = startowanie w przetargach (jsfp) , oferty dla klientów (jpryw) Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

12 Ile pieniędzy musimy dołożyć ……czyli poziom dofinansowania
Schemat pomocy publicznej Projekty badawczo – rozwojowe Schemat dofinansowania: 1. badania przemysłowe M – 70% Ś – 60% D – 50% 2. eksperymentalne prace rozwojowe M – 45% Ś – 35% D – 25% 3. studia wykonalności Plus 15% za współpracę międz. oraz upowszechnianie wyników (konferencje, bazy, publikacje otwarte) Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

13 TEMATYKA ….CZYLI NA JAKIE DZIAŁANIA i GDZIE SĄ PIENIĄDZE
Badania i innowacje w przedsiębiorstwach (MRPO i POIR) Przedsiębiorczość i konkurencyjność (MRPO) Energetyka (MRPO) Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

14 MRPO – program regionalny
Program regionalny – cel: rozwój regionu Priorytety (m.in.) Gospodarka wiedzy Przedsiębiorcza Małopolska Regionalna Polityka Energetyczna Instytucja Zarządzająca Urząd Marszałkowski/Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

15 POIR - centralny Priorytety (m.in.)
Cel: wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Priorytety (m.in.) Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo ‐ przemysłowe Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Instytucje Zarządzające – Ministerstwo Gospodarki, NCBIR, PARP Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

16 MRPO uwaga – dla podmiotów z województwa małopolskiego
Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

17 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach
Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

18 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach
Projekty badawczo – rozwojowe (100 mln euro) Rozwój infrastruktury badawczo – rozwojowej (40 mln euro) Bony na innowacje (20 mln euro) Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

19 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach – zasady ogólne
Zgodność z RSI Wysoki potencjał wdrożeniowy – zakończenie zastosowaniem wyników w działalności gospodarczej Wysoki poziom współpracy partnerów Istotne znaczenie i zapotrzebowanie Utrzymanie trwałości i efektów Wysoki poziom gotowości technologicznej przed rozpoczęciem realizacji projektu Priorytet dla MŚP Duże przedsiębiorstwa – warunek = wpływ na gospodarkę, miejsca pracy, współpraca z MŚP Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

20 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach
Projekty badawczo – rozwojowe Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

21 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach
Projekty badawczo – rozwojowe Badania przemysłowe i eksperymentalne, prace rozwojowe, uruchomienie pierwszej produkcji i przygotowanie do wdrożenia Nie obejmuje samego wdrożenia Przykładowo: Nabycie wyników badań lub prac rozwojowych Przygotowanie prototypów, instalacji demonstracyjnych i pilotażowych Ochrona własności intelektualnej – przygotowanie zgłoszenia, zgłoszenie, analizy, ekspertyzy i doradztwo Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

22 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach
Projekty badawczo – rozwojowe Modele: Samodzielnie Zlecenie W partnerstwie z uczelniami/przedsiębiorcami/ngo/IOB Kryteria oceny: Spójność prac B+R i dalszego wdrożenia (innowacyjność, poziom naukowy, wdrożenie pod kątem technicznym i ekonomicznym) Warunek – zobowiązanie do wdrożenia wyników B+R Analiza ekonomiczna/badania rynkowe Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

23 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach
Projekty badawczo – rozwojowe Schemat dofinansowania: 1. badania przemysłowe M – 70% Ś – 60% D – 50% 2.eksperymentalne prace rozwojowe M – 45% Ś – 35% D – 25% 3. studia wykonalności Plus 15% za współpracę międz. oraz upowszechnianie wyników (konferencje, bazy, publikacje otwarte) Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

24 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach
Rozwój infrastruktury badawczo – rozwojowej Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

25 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach
Rozwój infrastruktury badawczo – rozwojowej Inwestycje w aparaturę badawczą lub inną infrastrukturę, w tym do badań jakości Inwestycję w infrastrukturę centrów badawczych (S=1,2 mln euro, 20% - B+R), wówczas również doradztwo i rozwój kadr Samodzielnie/konsorcja Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

26 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach
Rozwój infrastruktury badawczo – rozwojowej Poziom dofinansowania M – 55% Ś – 45% D – 35% Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

27 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach
Bony na innowacje Wsparcie współpracy MŚP z sektorem B+R poprzez zakup usługi: B+R - opracowanie nowego produktu/usługi/procesu, analizy, testy wdrożeniowe, pierwsza produkcja, dostosowanie technologiczne, badania i prognozy rynku Wzornictwa – projekt wzorniczy i inżynierski (konstrukcyjny, technologiczny, oprzyrządowania) Ochrony własności intelektualnej – analizy, ekspertyzy, wycena, doradztwo Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

28 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach
Bony na innowacje (20 mln euro) Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

29 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach
Bony na innowacje Zasady: tylko MŚP Samodzielny wybór spośród jednostek naukowych, centrów BR, akredytowanych laboratoriów, IOB Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

30 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach
Bony na innowacje Poziom dofinansowania Pomoc de minimis – limit 200 tys. euro w ostatnich 3 latach obrotowych Pierwsze wsparcie – 90% Drugie – 80% Trzecie i kolejne 70% Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

31 Przedsiębiorczość i konkurencyjność
Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

32 Przedsiębiorczość i konkurencyjność
Aktywność międzynarodowa Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych Opracowanie strategii działalności międzynarodowej Udział w targach Zakup usług doradczych Uzyskanie niezbędnych certyfikatów, pozwoleń i homologacji Dostosowanie produkcji do wymogów rynku zagr. (rozmiar, opakowania) max dofinansowanie 100 tys. euro Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

33 Przedsiębiorczość Rozwój i konkurencyjność
Inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt w celu wprowadzenia nowych produktów Handel elektroniczny Stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Dostosowanie istniejących instalacji produkcyjnych Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

34 Przedsiębiorczość Rozwój i konkurencyjność
MŚP – do 24 mies.- dotacje lub pożyczki/poręczenia MŚP – po 24 mies .- dotacje lub pożyczki/poręczenia BONY na doradztwo Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

35 Przedsiębiorczość Rozwój i konkurencyjność Dotacje
Wykorzystanie wyników B+R (uwaga warunek – uregulowana kwestia ochrony wł. intel.) do wprowadzenia na rynek nowych produktów tj. uruchomienia pierwszej produkcji, rozpoczęcia świadczenia usług Inwestycje dostarczające urządzenia i instalacje finalne niezbędne do produkcji energii ze źródeł odnawialnych – rozwój MŚP wytwarzających urządzenia wykorzystywane do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, produkcji biokomponentów i biopaliw (drugiej i trzeciej generacji) Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

36 Przedsiębiorczość Rozwój i konkurencyjność Urządzenia wytwarzające
Energię elektryczną z wiatru, wody, biogazu i biomasy Ciepło przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej Energię elektryczną i ciepło w kogeneracji Biokomponenty i biopaliwa Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

37 Przedsiębiorczość Rozwój i konkurencyjność
BONY na doradztwo – zakup specjalistycznych usług MŚP – powyżej 24 mies. Samodzielny wybór wykonawcy Maksymalna wartość bonu 20 tys. zł Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

38 Regionalna polityka energetyczna
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 420 mln euro (ścieżka bezpośrednia i pośrednia) Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

39 REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA
4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii inwestycje dotyczące budowy/przebudowy jednostek wytwarzania energii elektr. i ciepła wykorzystanie małych źródeł energii Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

40 REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA
4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych A. wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych B. wytwarzanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych C. wytwarzanie energii w ramach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych D. projekty kompleksowe wykorzystujące OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

41 REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA
4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych Instalacje wykorzystujące energię słońca (kolektory, fotowoltaika) Energia geotermalna Małe elektrownie wodne Elektrownie wiatrowe Instalacje wykorzystujące biomasę i biogaz Energia na potrzeby własne i z możliwością sprzedaży do sieci. Dofinansowanie obejmuje przyłączenie do sieci. Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

42 REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA
4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych Beneficjenci (potencjalni zleceniodawcy): jst, administracja rządowa, uczelnie, instytucje kultury, ngo, kościoły, spółki komunalne, podmioty lecznicze Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

43 REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA
4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych Kryteria oceny: efektywność kosztowa, najlepszy stosunek pozyskanych środków unijnych w stosunku do uzyskania 1MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej; wielkość redukcji CO2. Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

44 REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA
4.2 EKO – przedsiębiorstwa Zmniejszenie zapotrzebowania na energię i ciepło, ograniczenie zużycia wody, Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, Zmiany procesów technologicznych, modernizacja energochłonnych obiektów, Zastosowanie odnawialnych źródeł energii Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

45 REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA
4.2 EKO – przedsiębiorstwa A kompleksowa modernizacja energetyczna budynków B. inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych C. projekty obejmujące A + B D. rozwój budownictwa energooszczędnego i pasywnego Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

46 REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA
4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym A kompleksowa modernizacja energetyczna budynków B. inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych C. projekty obejmujące A + B D. rozwój budownictwa energooszczędnego i pasywnego Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

47 REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA
4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi oświetlenia Przebudowa systemów grzewczych i wentylacji Zastosowanie automatyki pogodowej Wykorzystywanie technologii OZE Preferencja dla projektów zwiększających efektywność energetyczną o 60% + Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza Rozwój budownictwa energooszczędnego/pasywnego – projekty demonstracyjne i pilotażowe Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

48 REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA
4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Beneficjenci: jst, administracja rządowa, uczelnie, instytucje kultury, ngo, kościoły, spółki komunalne, podmioty lecznicze Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

49 POIR (podmioty z terenu całej Polski)
Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

50 PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo‐przemysłowe II. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach III. Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw IV. Zwiększenie potencjału naukowo‐badawczego V. Pomoc techniczna Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

51 Oś I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo‐przemysłowe
Cel: Pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R Inteligentne specjalizacje Dla przedsiębiorstw rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R, które planują realizację projektów badawczo‐rozwojowych samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, w tym z innymi przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

52 Od fazy badań do etapu prac rozwojowych
Oś I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo‐przemysłowe Od fazy badań do etapu prac rozwojowych Efekt wymagany – transfer opracowanego rozwiązania do działalności gospodarczej do etapu pierwszej produkcji Badania prowadzone we współpracy z jedn. naukową Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

53 Najbliższe nabory ….. 2 kwietnia Szybka ścieżka - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (1,6 mld zł) 7 kwietnia Demonstrator - Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

54 POIR Zakres Termin naborów Dofinansowanie w zł Instytucja
Badania przemysłowe i prace rozwojowe przedsiębiorstw MŚP 4 maja- 31 grudnia 2015 1,6 mld NCBR Duże IV kwartał 2015 750 mln Wytwarzanie instalacji pilotażowej/demontracyjnej 7 maja-22 czerwca IV kw 2015 – I kw 2016 1 mld Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

55 POIR Zakres Termin naborów Dofinansowanie w zł Instytucja
Wsparcie inwestycji w infrastrukture B+R przeds. Centra badawczo rozwojowe wrzesień – październik 2015 460 mln MG Bony na innowacje Usługi realizowane przez jedn. naukowe sierpień – grudzień 2015 46,1 mln PARP Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

56 POIR Zakres Termin naborów Dofinansowanie w zł Instytucja
Ochrona własności Uzyskanie i realizacja ochrony praw wł. intel. Październik 2015 – marzec 2016 50 mln PARP Badania na rynek Wsparcie projektów wdrażających B+R sierpień – wrzesień 2015 500 mln Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

57 POIR Zakres Termin naborów Dofinansowanie w zł Instytucja
Kredyt na innowacje technologiczne IV kwartał 2015 303 mln BGK Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015

58 Fundusze strukturalne w perspektywie finansowej ze szczególnym uwzględnieniem usług B+R dla przedsiębiorców sektora energooszczędnego Małgorzata Lalicka, Zespół ds. Funduszy Strukturalnych CTT Politechnika Krakowska


Pobierz ppt "Fundusze strukturalne w perspektywie finansowej 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem usług B+R dla przedsiębiorców sektora energooszczędnego Małgorzata."

Podobne prezentacje


Reklamy Google