Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małgorzata Lalicka, Zespół ds. Funduszy Strukturalnych CTT Politechnika Krakowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małgorzata Lalicka, Zespół ds. Funduszy Strukturalnych CTT Politechnika Krakowska."— Zapis prezentacji:

1 Małgorzata Lalicka, Zespół ds. Funduszy Strukturalnych CTT Politechnika Krakowska

2 POLITYKA SPÓJNOŚCI UE  Wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej UE, poprzez zmniejszenie dysproporcji w poziomach rozwoju regionów  Przyczynianie się do wzrostu gospodarczego, zwiększanie konkurencyjności i zatrudnienia  Osiągnięcia harmonijnego, zrównoważonego i trwałego rozwoju Wspólnoty. Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 20152

3 POLITYKA SPÓJNOŚCI UE – DLA POLSKI Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 20153 2007 – 20132014 - 2020 67 mld euro82,5 mld euro B+R = 14,7%

4 FUNDUSZE STRUKTURALNE  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju regionów w Unii i wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE jako całości. Wsparcie inwestycji produkcyjnych i infrastrukturalnych oraz wsparcie udzielane małym i średnim przedsiębiorcom.  Europejski Fundusz Społeczny  Fundusz Spójności  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  Europejski Fundusz Morski i Rybacki Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 20154

5 FUNDUSZE STRUKTURALNE SŁOWA KLUCZE ◦ OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU ◦ GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY ◦ INNOWACYJNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 20155

6  CENTRALNE  REGIONALNE  MIĘDZYNARODOWE Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 20156

7  BEZZWROTNE  ZWROTNE Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 20157

8  INDYWIDUALNE  PARTNERSKIE Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 20158

9  LIDER  PARTNER  KONSORCJANT  UDZIAŁOWIEC  PODWYKONAWCA Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 20159

10 CENTRALNE – 19 ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA 7. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii 8. Inteligentne i energooszczędne budownictwo 9. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku REGIONALNE – 16 list wojewódzkich ENERGETYKA (OZE) małopolskie, pomorskie, opolskie, łódzkie, śląskie Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201510

11 ŚCIEŻKA BEZPOŚREDNIA – dofinansowanie działalności przedsiębiorstwa z FS– innowacyjność, konkurencyjność = udział w konkursach ŚCIEŻKA POŚREDNIA – usługi dla podmiotu, który otrzymał dofinansowanie z FS = startowanie w przetargach (jsfp), oferty dla klientów (jpryw) Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201511

12 Schemat pomocy publicznej Projekty badawczo – rozwojowe Schemat dofinansowania: 1. badania przemysłowe M – 70%Ś – 60%D – 50% 2. eksperymentalne prace rozwojowe M – 45%Ś – 35%D – 25% 3. studia wykonalności M – 70%Ś – 60%D – 50% Plus 15% za współpracę międz. oraz upowszechnianie wyników (konferencje, bazy, publikacje otwarte) Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201512

13 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach (MRPO i POIR) Przedsiębiorczość i konkurencyjność (MRPO) Energetyka (MRPO) Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201513

14 Program regionalny – cel: rozwój regionu Priorytety (m.in.)  Gospodarka wiedzy  Przedsiębiorcza Małopolska  Regionalna Polityka Energetyczna Instytucja Zarządzająca Urząd Marszałkowski/Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201514

15 Cel:wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Priorytety (m.in.)  Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo ‐ przemysłowe  Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach  Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw Instytucje Zarządzające – Ministerstwo Gospodarki, NCBIR, PARP Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201515

16 Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201516

17 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201517

18  Projekty badawczo – rozwojowe (100 mln euro)  Rozwój infrastruktury badawczo – rozwojowej (40 mln euro)  Bony na innowacje (20 mln euro) Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201518

19  Zgodność z RSI  Wysoki potencjał wdrożeniowy – zakończenie zastosowaniem wyników w działalności gospodarczej  Wysoki poziom współpracy partnerów  Istotne znaczenie i zapotrzebowanie  Utrzymanie trwałości i efektów  Wysoki poziom gotowości technologicznej przed rozpoczęciem realizacji projektu  Priorytet dla MŚP  Duże przedsiębiorstwa – warunek = wpływ na gospodarkę, miejsca pracy, współpraca z MŚP Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201519

20 Projekty badawczo – rozwojowe Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201520

21 Projekty badawczo – rozwojowe ◦ Badania przemysłowe i eksperymentalne, prace rozwojowe, uruchomienie pierwszej produkcji i przygotowanie do wdrożenia ◦ Nie obejmuje samego wdrożenia ◦ Przykładowo:  Nabycie wyników badań lub prac rozwojowych  Przygotowanie prototypów, instalacji demonstracyjnych i pilotażowych  Ochrona własności intelektualnej – przygotowanie zgłoszenia, zgłoszenie, analizy, ekspertyzy i doradztwo Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201521

22 Projekty badawczo – rozwojowe ◦ Modele:  Samodzielnie  Zlecenie  W partnerstwie z uczelniami/przedsiębiorcami/ngo/IOB ◦ Kryteria oceny:  Spójność prac B+R i dalszego wdrożenia (innowacyjność, poziom naukowy, wdrożenie pod kątem technicznym i ekonomicznym)  Warunek – zobowiązanie do wdrożenia wyników B+R  Analiza ekonomiczna/badania rynkowe Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201522

23  Projekty badawczo – rozwojowe  Schemat dofinansowania:  1. badania przemysłowe  M – 70%Ś – 60%D – 50%  2.eksperymentalne prace rozwojowe  M – 45%Ś – 35%D – 25%  3. studia wykonalności ◦ M – 70%Ś – 60%D – 50% Plus 15% za współpracę międz. oraz upowszechnianie wyników (konferencje, bazy, publikacje otwarte) Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201523

24 Rozwój infrastruktury badawczo – rozwojowej Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 2015 24

25 Rozwój infrastruktury badawczo – rozwojowej ◦ Inwestycje w aparaturę badawczą lub inną infrastrukturę, w tym do badań jakości ◦ Inwestycję w infrastrukturę centrów badawczych (S=1,2 mln euro, 20% - B+R), wówczas również doradztwo i rozwój kadr ◦ Samodzielnie/konsorcja Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201525

26 Rozwój infrastruktury badawczo – rozwojowej Poziom dofinansowania ◦ M – 55% ◦ Ś – 45% ◦ D – 35% Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201526

27 Bony na innowacje Wsparcie współpracy MŚP z sektorem B+R poprzez zakup usługi: ◦ B+R - opracowanie nowego produktu/usługi/procesu, analizy, testy wdrożeniowe, pierwsza produkcja, dostosowanie technologiczne, badania i prognozy rynku ◦ Wzornictwa – projekt wzorniczy i inżynierski (konstrukcyjny, technologiczny, oprzyrządowania) ◦ Ochrony własności intelektualnej – analizy, ekspertyzy, wycena, doradztwo Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201527

28 Bony na innowacje (20 mln euro) Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201528

29 Bony na innowacje Zasady: ◦ tylko MŚP ◦ Samodzielny wybór spośród jednostek naukowych, centrów BR, akredytowanych laboratoriów, IOB Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201529

30 Bony na innowacje Poziom dofinansowania Pomoc de minimis – limit 200 tys. euro w ostatnich 3 latach obrotowych  Pierwsze wsparcie – 90%  Drugie – 80%  Trzecie i kolejne 70% Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201530

31 Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201531

32 Aktywność międzynarodowa ◦ Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych ◦ Opracowanie strategii działalności międzynarodowej ◦ Udział w targach ◦ Zakup usług doradczych ◦ Uzyskanie niezbędnych certyfikatów, pozwoleń i homologacji ◦ Dostosowanie produkcji do wymogów rynku zagr. (rozmiar, opakowania) ◦ max dofinansowanie 100 tys. euro Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201532

33 Rozwój i konkurencyjność ◦ Inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt w celu wprowadzenia nowych produktów ◦ Handel elektroniczny ◦ Stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych ◦ Dostosowanie istniejących instalacji produkcyjnych Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201533

34 Rozwój i konkurencyjność ◦ MŚP – do 24 mies.- dotacje lub pożyczki/poręczenia ◦ MŚP – po 24 mies.- dotacje lub pożyczki/poręczenia ◦ BONY na doradztwo Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201534

35 Rozwój i konkurencyjność ◦ Dotacje  Wykorzystanie wyników B+R (uwaga warunek – uregulowana kwestia ochrony wł. intel.) do wprowadzenia na rynek nowych produktów tj. uruchomienia pierwszej produkcji, rozpoczęcia świadczenia usług  Inwestycje dostarczające urządzenia i instalacje finalne niezbędne do produkcji energii ze źródeł odnawialnych – rozwój MŚP wytwarzających urządzenia wykorzystywane do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, produkcji biokomponentów i biopaliw (drugiej i trzeciej generacji) Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201535

36  Rozwój i konkurencyjność ◦ Urządzenia wytwarzające  Energię elektryczną z wiatru, wody, biogazu i biomasy  Ciepło przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej  Energię elektryczną i ciepło w kogeneracji  Biokomponenty i biopaliwa Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201536

37  Rozwój i konkurencyjność ◦ BONY na doradztwo – zakup specjalistycznych usług  MŚP – powyżej 24 mies.  Samodzielny wybór wykonawcy  Maksymalna wartość bonu 20 tys. zł Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201537

38 Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201538 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 420 mln euro (ścieżka bezpośrednia i pośrednia)

39 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii inwestycje dotyczące budowy/przebudowy jednostek wytwarzania energii elektr. i ciepła wykorzystanie małych źródeł energii Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201539

40 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych A. wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych B. wytwarzanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych C. wytwarzanie energii w ramach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych D. projekty kompleksowe wykorzystujące OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201540

41 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych ◦ Instalacje wykorzystujące energię słońca (kolektory, fotowoltaika) ◦ Energia geotermalna ◦ Małe elektrownie wodne ◦ Elektrownie wiatrowe ◦ Instalacje wykorzystujące biomasę i biogaz Energia na potrzeby własne i z możliwością sprzedaży do sieci. Dofinansowanie obejmuje przyłączenie do sieci. Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201541

42 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych Beneficjenci (potencjalni zleceniodawcy): jst, administracja rządowa, uczelnie, instytucje kultury, ngo, kościoły, spółki komunalne, podmioty lecznicze Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201542

43 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych Kryteria oceny: efektywność kosztowa, najlepszy stosunek pozyskanych środków unijnych w stosunku do uzyskania 1MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej; wielkość redukcji CO2. Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201543

44 4.2 EKO – przedsiębiorstwa Zmniejszenie zapotrzebowania na energię i ciepło, ograniczenie zużycia wody, Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, Zmiany procesów technologicznych, modernizacja energochłonnych obiektów, Zastosowanie odnawialnych źródeł energii Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201544

45 4.2 EKO – przedsiębiorstwa A kompleksowa modernizacja energetyczna budynków B. inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych C. projekty obejmujące A + B D. rozwój budownictwa energooszczędnego i pasywnego Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201545

46 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym A kompleksowa modernizacja energetyczna budynków B. inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych C. projekty obejmujące A + B D. rozwój budownictwa energooszczędnego i pasywnego Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201546

47 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi oświetlenia Przebudowa systemów grzewczych i wentylacji Zastosowanie automatyki pogodowej Wykorzystywanie technologii OZE Preferencja dla projektów zwiększających efektywność energetyczną o 60% + Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza Rozwój budownictwa energooszczędnego/pasywnego – projekty demonstracyjne i pilotażowe Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201547

48 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Beneficjenci: jst, administracja rządowa, uczelnie, instytucje kultury, ngo, kościoły, spółki komunalne, podmioty lecznicze Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201548

49 Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201549

50 I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo‐przemysłowe II. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach III. Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw IV. Zwiększenie potencjału naukowo‐badawczego V. Pomoc techniczna Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201550

51 Cel: Pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R ◦ Inteligentne specjalizacje ◦ Dla przedsiębiorstw rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R, które planują realizację projektów badawczo‐rozwojowych samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, w tym z innymi przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201551

52  Od fazy badań do etapu prac rozwojowych  Efekt wymagany – transfer opracowanego rozwiązania do działalności gospodarczej do etapu pierwszej produkcji  Badania prowadzone we współpracy z jedn. naukową Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201552

53 2 kwietnia Szybka ścieżka - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (1,6 mld zł) 7 kwietniaDemonstrator - Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201553

54 Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201554 ZakresTermin naborówDofinansowanie w zł Instytucja Badania przemysłowe i prace rozwojowe przedsiębiorstw MŚP 4 maja- 31 grudnia 2015 1,6 mld NCBR DużeIV kwartał 2015750 mln NCBR Wytwarzanie instalacji pilotażowej/dem ontracyjnej 7 maja-22 czerwca IV kw 2015 – I kw 2016 1 mld NCBR

55 Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201555 ZakresTermin naborów Dofinanso wanie w złInstytucja Wsparcie inwestycji w infrastrukture B+R przeds. Centra badawczo rozwojowe wrzesień – październik 2015 460 mlnMG Bony na innowacje Usługi realizowane przez jedn. naukowe sierpień – grudzień 2015 46,1 mlnPARP

56 Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201556 ZakresTermin naborów Dofinansowanie w złInstytucja Ochrona własności Uzyskanie i realizacja ochrony praw wł. intel. Październik 2015 – marzec 2016 50 mlnPARP Badania na rynek Wsparcie projektów wdrażających B+R sierpień – wrzesień 2015 500 mlnPARP

57 Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego, Kraków 26 marca 201557 ZakresTermin naborów Dofinansowanie w złInstytucja Kredyt na innowacje technologiczne IV kwartał 2015303 mlnBGK

58 Małgorzata Lalicka, Zespół ds. Funduszy Strukturalnych CTT Politechnika Krakowska


Pobierz ppt "Małgorzata Lalicka, Zespół ds. Funduszy Strukturalnych CTT Politechnika Krakowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google