Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim. Cel główny: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim. Cel główny: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych."— Zapis prezentacji:

1 Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim.
Cel główny: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach. Cele szczegółowe: Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Działania w roku 2014: 40 ofert w otwartym konkursie ofert. 17 projektów przyjętych do realizacji na kwotę ,44 zł. Informacje: www. kuratorium.opole.pl /zakładka Bezpieczna i przyjazna szkoła

2 Efekty: Tytuł projektu:
Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Tytuł projektu: „Bezpieczni w przyjaznej szkole - samorządni, aktywni, kreatywni! W młodości siła, wiec działajmy razem w klasie z innowacją medialno-językową”. Wnioskodawca: Gmina Łubniany Jednostka realizująca projekt: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu Kwota dotacji: zł Efekty: Rozwinięcie zainteresowań medialnych u młodzieży gimnazjalnej. Pogłębienie znajomości języka angielskiego, Wykreowanie bezpiecznego, zdrowego i przyjaznego wizerunku szkoły i placówki. Zapobieżenie problemom wychowawczym i zachowaniom problemowym u dzieci i młodzieży. Zintegrowanie zespołu klasowego. Poznanie oferty SE-MA-FOR-u oraz Muzeum Kinematografii. Liczba beneficjentów: 24 osoby.

3 Warsztaty z fotografem i grafikiem komputerowym.
Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Warsztaty z fotografem i grafikiem komputerowym.

4 Lekcja muzealna w Muzeum Kinematografii.
Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Lekcja muzealna w Muzeum Kinematografii. Wizyta w Muzeum Animacji SE-MA-FOR.

5 „W Zespole Szkół w Chróścinie propagujemy aktywne,
Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Tytuł projektu: „W Zespole Szkół w Chróścinie propagujemy aktywne, zdrowe i bezpieczne życie”. Wnioskodawca: Powiat Opolski Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół w Chróścinie Kwota dotacji: 5480 zł Efekty: Akcja informacyjna „Bezpieczeństwo żywności i żywienia” dotycząca kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych uczniów. Warsztaty w „Akademii Bezpiecznego kierowcy” - 21 uczniów. Turniej tenisa stołowego - 14 uczniów. Warsztaty dotyczące bezpiecznego korzystania z nowych mediów i cyberprzemocy uczniów. Wycieczka do Aquaparku we Wrocławiu - 20 uczniów. Zajęcia taneczne w szkole tańca - 17 uczniów.

6 Warsztaty zorganizowane w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Opolu
Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Warsztaty zorganizowane w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Opolu Akcja informacyjna „Bezpieczeństwo żywności i żywienia”

7 Wycieczka do szkoły tańca na zajęcia z tańców nowoczesnych
Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Wycieczka do Aquaparku we Wrocławiu Wycieczka do szkoły tańca na zajęcia z tańców nowoczesnych Turniej tenisa stołowego

8 „Żyję zdrowo to proste”.
Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Tytuł projektu: „Żyję zdrowo to proste”. Wnioskodawca: Powiat Prudnicki Jednostka realizująca projekt: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Głogówku Kwota dotacji: zł Efekty: Wzrost świadomości u uczniów dotyczącej dbania o własne zdrowie . Uczniowie zaznajomili się z zasadami higienicznego postępowania w odniesieniu do własnego ciała i środowiska. Uczniowie rozumieją pojęcia i terminy związane z edukacją prozdrowotną, znają wartości odżywcze produktów i wiedzą jakie korzyści ma dbanie o ład i porządek oraz przestrzeganie zasad higieny i zdrowego odżywiania się. Dzieci nauczyły się przygotowywać odpowiednio zestawiony zdrowy posiłek. Wycieczki edukacyjne i wspólne przygotowanie szkolnej Wigilii pozwolił uczniom na zdobycie umiejętności i nawyków kulturalnego spędzania czasu wolnego, prawidłowego zachowania się wobec kolegów i społeczeństwa, oraz sprzyjały szeroko rozumianej integracji i adaptacji w środowisku szkolnym.

9 Higieniczne środy. Zaznajomienie uczniów z zasadami higienicznego postępowania w odniesieniu do własnego ciała i środowiska.

10 Zdrowe poniedziałki. Promowanie zdrowych produktów spożywczych.
Śniadanie daje moc! Zdrowe i pożywne śniadanie dla społeczności szkolnej

11 Wnioskodawca: Prezydent Miasta Opola
Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Tytuł projektu: „Bezpieczna i przyjazna szkoła- Poznajemy skarby Opolszczyzny i uczymy się pozytywnych zachowań”. Wnioskodawca: Prezydent Miasta Opola Jednostka realizująca projekt: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Opolu Kwota dotacji: 12 112 zł Efekty: Zrealizowanie trzech jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla 50 dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Pozyskanie przez uczniów wiedzy o regionie opolskim i wykorzystanie jej w dalszych działaniach edukacyjnych. Dzięki udziałowi w zajęciach : ekologicznych, sportowych, wychowawczych uczniowie zdobyli wiedzę na temat zdrowego stylu życia. Działania projektowe pobudziły uczniów do rozwoju zainteresowań i uzdolnień. Udział w projekcie pozytywnie wpłynął na samoocenę i poczucie własnej wartości uczestników wyjazdów edukacyjnych. Zadania wykonywane wspólnie sprzyjały właściwym relacjom społecznym i pozytywnym zachowaniom.

12 Zajęcia sportowo – rekreacyjne: promowanie zdrowego stylu życia
Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Zajęcia sportowo – rekreacyjne: promowanie zdrowego stylu życia Uczestnicy projektu podczas zajęć sportowych w nowoczesnej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Sportowych w Nysie Gry i zabawy integracyjne na basenie miejskim w Brzegu

13 Poznawanie walorów historyczno- przyrodniczych Nysy i Brzegu
Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Zajęcia edukacyjne: poznanie historii regionu opolskiego oraz zdobywanie wiedzy o zdrowym stylu życia Poznawanie walorów historyczno- przyrodniczych Nysy i Brzegu Zajęcia edukacyjne w Staniszczach Małych: zajęcia o miodzie i mleku połączone z pieczeniem pierników i wykonywanie ekologicznych ozdób świątecznych

14 „Mały człowiek w wielkiej sieci”.
Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Tytuł projektu: „Mały człowiek w wielkiej sieci”. Wnioskodawca: Prezydent Miasta Opola Jednostka realizująca projekt: Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu Kwota dotacji: zł Efekty: Przygotowanie 72 nauczycieli szkół podstawowych do prowadzenia zajęć profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa w Sieci oraz propagowanie kulturalnego i efektywnego korzystania z zasobów Internetu. 6 szkoleń dla nauczycieli. 96 godzin zajęć. 73 nauczycieli szkół podstawowych. Szkolenia zrealizowano w: Opolu, Dębskiej Kuźni, Ochodzach, Lewinie Brzeskim, Błotnicy Strzeleckiej oraz Gogolinie. Materiały przygotowane przed szkoleniami oraz wypracowane w trakcie warsztatów uczestnicy otrzymali na pendrivach.

15 Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Zajęcia prowadzi starszy aspirant Maciej Kędra z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Opolu

16 Uczestniczki szkolenia – nauczycielki PSP nr 14 w Opolu
Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Uczestniczki szkolenia – nauczycielki PSP nr 14 w Opolu

17 „Bezpieczna i przyjazna szkoła – My się zimy nie boimy”.
Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Tytuł projektu: „Bezpieczna i przyjazna szkoła – My się zimy nie boimy”. Wnioskodawca: Prezydent Miasta Opola Jednostka realizująca projekt: Przedszkole Publiczne Nr 25 w Opolu Kwota dotacji: zł Efekty: Przeszkolenie rodziców na temat konieczności dbania o postawę ciała dzieci. Rozszerzenie warsztatu nauczycieli z zakresu prowadzenia ćwiczeń w kształtowaniu sylwetki dzieci oraz zastosowania j. migowego w sytuacjach społecznych. Przebadanie 117 dzieci w kierunku oceny postawy ciała i wysklepienia stóp. Ćwiczenia ruchowe z elementami reedukacji posturalnej i sensomotoryki z językiem migowym 2 razy w tygodniu przez 4 tygodnie, wszystkie dzieci w przedszkolu. Utrwalenie przepisów ruchu drogowego, zajęcia w miasteczku ruchu drogowego – systematycznie, przez 4 tygodnie. Spartakiada zdrowia w hali sportowej Politechniki Opolskiej.

18 Nauka poruszania się po drogach
Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Nauka poruszania się po drogach Ćwiczenia posturalne

19 Nauka języka migowego Spartakiada zdrowia
Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Nauka języka migowego Spartakiada zdrowia

20 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Tytuł projektu: „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Wnioskodawca: Prezydent Miasta Opola Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu Kwota dotacji: zł Efekty: Stworzenie impulsu do aktywizacji oraz samorealizacji młodych ludzi . Pobudzenie kreatywności 109 uczestników projektu produktów (m.in. 40 toreb metodą sitodruku, 27 prac malarskich na dużych formatach, 60 fotogramów wykonanych w procesie ciemniowym, 90 zdjęć zarejestrowanych cyfrowymi nośnikami). Uczniowie chętniej uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, sami proponują nowe formy aktywności Uczniowie zaczęli traktować szkołę jako przyjazne miejsce ich wewnętrznego rozwoju oraz nawiązują partnerski dialog z nauczycielami, rodzicami. Nauczyciele i rodzice uczestniczący warsztatach wzbogacili swoją wiedzę dotyczącą profilaktyki uzależnień, aktywnych i twórczych form spędzania wolnego czasu. Uczestnicy warsztatów nabyli kompetencje, które pomogą im rozwijać swoje pasje, a przez to wyposażą ich w narzędzia skutecznie pomagające radzić sobie w sytuacjach trudnych.

21 Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Uroczyste rozpoczęcie 24-godzinnego maratonu. Warsztat z sitodruku. Warsztat pt. Rano śniadanie, a po szkole Nordic Walking i Latino Dancing Rodzice podczas warsztatu pt. Mamo, tato! – Zróbmy zdjęcie bez aparatu. Noc w ciemni.

22 Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 W 24-godzinnym maratonie wzięli udział zarówno rodzice jak i nauczyciele Warsztat fotograficzny pt. Moc obiektywu! Fotografia w walce z uzależnieniami! Przewodnicząca SU przedstawia efekt pracy wykonany podczas warsztatu pt. UPCYKLING DESIGN - „Wiszące ogrody” Warsztat pt. Rysunek z martwej natury z elementami fantasy!

23 Tytuł projektu: „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Tytuł projektu: „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Wnioskodawca: Prezydent Miasta Opola Jednostka realizująca projekt: Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Jana Kochanowskiego w Opolu Kwota dotacji: zł Efekty:. Podniesienie kompetencji uczniów i rodziców w zakresie prawidłowego odżywiania się i aktywnego spędzania wolnego czasu. Rozwój pasji i zainteresowań sportowych i turystycznych uczniów i ich rodzin. Rajdy jednodniowe – Góry Opawskie, Góry Stołowe. Obóz turystyki niekonwencjonalnej w Srebrnej Górze. Warsztaty turystyczne – Gorce – Pieniny – Tatry . Zajęcia sportowe stacjonarne (Dart , Zumba, gry zespołowe, Nordic Walking, Aerobic). Zajęcia rekreacyjne i sportowe: basen, lodowisko, kręgle.

24 Zdrowe śniadanie w PG 4 w Opolu.
Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Zdrowe śniadanie w PG 4 w Opolu. Aerobik, kręgielnia i lodowisko. Aerobik, kręgielnia i lodowisko.

25 Zdrowy obiad w miłym towarzystwie.
Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Zdrowy obiad w miłym towarzystwie. Sporty niekonwencjonalne: wspinaczka, strzelanie z łuku, zjazdy na linach. Zdrowy obiad w miłym towarzystwie.

26 „Bezpieczna i przyjazna szkoła – Przyjazne wibracje w PG 1”.
Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Tytuł projektu: „Bezpieczna i przyjazna szkoła – Przyjazne wibracje w PG 1”. Wnioskodawca: Prezydent Miasta Opola Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Z Oddziałami Integracyjnymi Publiczne Gimnazjum nr 1 w Opolu. Kwota dotacji: ,45 zł Efekty: Stworzenie przyjaznego, bezpiecznego , wspierającego i sprzyjającego środowiska szkolnego. Podniesienie kompetencji uczniów w zakresie umiejętności społecznych i życiowych. Poprawa wzajemnych relacji między uczniami. Podniesienie poziomu świadomości uczniów o poczuciu własnej wartości oraz o wewnętrznej motywacji do pracy nad sobą, a co za tym idzie redukcja lęku wśród młodzieży. Podniesienie wiedzy na temat skutków uzależnień i nałogów oraz cyberprzemocy. Rozwijanie zainteresowań oraz umiejętności planowania i spędzania czasu wolnego.

27 Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Wycieczka edukacyjno – krajoznawcza do Krakowa Wycieczka edukacyjno – krajoznawcza do Krakowa Warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej Zajęcia relaksacyjne

28 Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Strefa przyjaznych wibracji – aktywne spędzanie czasu wolnego - „Piłkarzyki” Praca plastyczna „Moja klasa – moja mała rodzina” Strefa przyjaznych wibracji – kącik śniadaniowy Strefa przyjaznych wibracji – aktywne spędzanie czasu wolnego - tenis stołowy

29 Efekty Tytuł projektu:
Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Tytuł projektu: „Dotknąć, Zrozumieć, Poczuć. Sale Doświadczania Niepełnosprawności - Szkoła oczami dziecka”. Wnioskodawca: Prezydent Miasta Opola Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu Kwota dotacji: zł Efekty III Konferencja z cyklu „Żyć razem, a nie obok siebie”. W zajęciach w Salach Doświadczania Niepełnosprawności wzięło udział 600 uczniów ZSzOI w Opolu. 60 rodziców i opiekunów uczniów ZSzOI w Opolu wzięło udział w warsztatach upowszechniających ideę akceptacji różnorodności uczniów i wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz idei bezpiecznej i efektywnej edukacji włączającej uczniów i wychowanków z niepełnosprawnościami. Doposażono Sale Doświadczania Niepełnosprawności w sprzęt oraz materiały edukacyjne i pomoce dydaktyczne. Reportaż z przeprowadzonych w ramach projektu działań.

30 Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 III Konferencja naukowo-metodyczna z cyklu „Żyć razem a nie obok siebie” pn. „Dotknąć. Zrozumieć. Poczuć. Sale Doświadczania Niepełnosprawności – Szkoła Oczami Dziecka”.

31 Sale Doświadczania Niepełnosprawności „Tygodnia Sal Doświadczania”.
Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Sale Doświadczania Niepełnosprawności „Tygodnia Sal Doświadczania”.

32 Efekty: Tytuł projektu:
Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Tytuł projektu: „Bezpieczna i przyjazna szkoła” „Przygotowanie przedszkolaka do spełniania obowiązku szkolnego”. Wnioskodawca: Prezydent Miasta Opola Jednostka realizująca projekt: Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu Kwota dotacji: ,99 zł Efekty: Podniesienie kompetencji nauczycieli przedszkolnych umożliwiających budowanie pozytywnych relacji z uczniami i wychowankami i ich rodzicami. Podniesienie kompetencji nauczycieli przedszkolnych z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Włączenie rodziców w procesy podejmowania decyzji w przedszkolu oraz w ważne wydarzenia i działania na rzecz kreowania pozytywnych postaw u dzieci w trakcie konsultacji dla rodziców i nauczycieli . 15 spotkań warsztatowych. 46% zatrudnionych w Opolu nauczycieli przedszkolnych wzięło udział w warsztatach. Działaniami objęto nauczycieli z 16 przedszkoli. 165 spotkań z rodzicami i nauczycielami Przygotoano 166 teczek z informacjami dla rodziców oraz 154 teczek dla nauczycieli.

33 Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Bezpieczna i przyjazna szkoła – TWOJE PASJE BEZ GRANIC – warsztaty artystyczne i pokazy powarsztatowe jako forma działań alternatywnych w pracy profilaktyczno-wychowawczej Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu. Wnioskodawca: Prezydent Miasta Opola Jednostka realizująca projekt: Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu Kwota dotacji: zł Efekty: Bezpośrednio w projekcie brała udział 241 -osobowa grupa dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 19 lat (137% zakładanej liczby uczestników). W projekcie uczestniczyli uczniowie z 12 opolskich szkół podstawowych, 8 gimnazjów, szkół ponadgimnazjlanych. Pośrednio w z projektu skorzystało około 885 mieszkańców będących widzami prezentacji powarsztatowych oraz rodziców dzieci i młodzieży uczestniczącej w projekcie. Zrealizowano : 4 spektakle, 4 dyskusje po spektaklach i panel, 4 warsztaty teatralne, 2 warsztaty teatralno-wokalne, 2 warsztaty taneczne, 2 warsztaty wokalne, 1 działanie plastyczne, 1 wystawa plastyczna, 2 koncerty muzyczne, 1 pokaz powarsztatowy.

34 Warsztaty taneczne. Koncerty muzyczne. Działania plastyczne.
Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Warsztaty taneczne. Koncerty muzyczne. Działania plastyczne.

35 Warsztaty teatralne . Spektakle teatralne. Wystawy plastyczne.
Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Warsztaty teatralne . Spektakle teatralne. Wystawy plastyczne.

36 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Tytuł projektu: „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Wnioskodawca: Prezydent Miasta Opola Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Opolu Kwota dotacji: zł Efekty: Przeprowadzenie 2 spotkań w formie wykładów otwartych dla rodziców dzieci szkolnych i przedszkolnych. Przeszkolenie 17 nauczycieli. Wykonanie badań oceniających postawę ciała wysklepienie i obciążenie stóp u 198 uczniów. Przeprowadzenie warsztatów dietetycznych dla dzieci szkolnych, przedszkolnych oraz świetlicowych (20 godzin). Organizacja 70 zajęć ruchowych - dla dzieci i uczniów. Stworzenie Strefy Muzycznego Relaksu w świetlicy szkolnej.

37 Strefa Muzycznego Relaksu.
Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Strefa Muzycznego Relaksu. Ćwiczenia ruchowe z elementami sensomotoryki. Warsztaty dietetyczne

38 „Razem z Mamą, razem z Tatą – Aktywni dla zdrowia”.
Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Tytuł projektu: „Razem z Mamą, razem z Tatą – Aktywni dla zdrowia”. Wnioskodawca: Gmina Olesno Jednostka realizująca projekt: Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich Kwota dotacji: zł Efekty Beneficjentami projektu byli wszyscy uczniowie szkoły, wychowawcy klas, nauczyciele i rodzice. W projekt zaangażowanych było 6 instytucji . Zorganizowano po 3 szkolenia w zakresie edukacji zdrowotnej dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Modernizacja bazy sportowej szkoły poprzez zakup sprzętu typu fitness. Wzrost świadomości potrzeby dbania o zdrowie swoje i innych wśród dzieci, rodziców i nauczycieli. Integracja zespołów klasowych poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, spotkaniach i akcjach.

39 Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 „Spotkania czwartkowe” – promocja zdrowego odżywiania, szkolenia dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

40 Warsztaty dla rodziców i uczniów nt. działań prozdrowotnych.
Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Warsztaty dla rodziców i uczniów nt. działań prozdrowotnych. Ćwiczenia w siłowni plenerowej. Przedstawienie w wykonaniu uczniów nt. zdrowego odżywiania dla społeczności lokalnej.

41 „Szkoła życzliwa i radosna”.
Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Tytuł projektu: „Szkoła życzliwa i radosna”. Wnioskodawca: Gmina Olesno Jednostka realizująca projekt: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sowczycach Kwota dotacji: zł Efekty Beneficjentami projektu byli wszyscy uczniowie szkoły, wychowawcy klas, nauczyciele szkoły i rodzice. Wycieczka edukacyjna do Opola. „Dzień Życzliwości i Radości”, w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły, nauczyciele i rodzice. 100% uczniów wzięło udział w zajęciach teatralnych, muzycznych i tanecznych. Nastąpił rozwój ucznia w sferze psychicznej i społecznej, wzrosło zainteresowanie ucznia turystyką. Rozwinęły się pasje i zainteresowania uczniów,. Uczniowie nabyli umiejętności asertywnego zachowania, mają lepsze relacje w grupie społecznej.

42 Zwiedzanie zabytków Opola
Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Zwiedzanie zabytków Opola Wizyta w zoo

43 „Dzień Życzliwości i Radości”
Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 „Dzień Życzliwości i Radości” Warsztaty i przedstawienie teatru Maska z Krakowa Warsztaty muzyczne Zdrowy poczęstunek dla dzieci Zajęcia z zumby

44 Efekty: Tytuł projektu: „Zażywaj Kulturę!”.
Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Tytuł projektu: „Zażywaj Kulturę!”. Wnioskodawca: Stowarzyszenie OPAK Opolski Projektor Animacji Kulturalnych Jednostka realizująca projekt: Stowarzyszenie OPAK Opolski Projektor Animacji Kulturalnych Kwota dotacji: zł Efekty: Do udziału w projekcie zgłosiło się 9 szkół ponadgimnazjalnych z Opola. Popularyzacja miejsc, instytucji oraz wydarzeń kulturalnych: spotkania w szkołach ponadgimnazjlanych (50 klas, ok uczniów z Opola i okolicznych miejscowości.). Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Opola poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą instytucji, organizacji i wydarzeń kulturalnych, co pozwoliło im na rozwijanie swoich zainteresowań i zwiększenie zaangażowania w twórcze inicjatywy pozaszkolne. Uczniowie w ramach projektu opracowali własne pomysły na wydarzenia kulturalne dla rówieśników. Realizacja pięciu najlepszych pomysłów zgłoszonych przez uczestników projektu. KULTURA ON – aranżacja nowej przestrzeni kulturalnej w szkole.

45 Logo i plakat zostały przygotowane przez uczennicę – klasowego lidera
Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Festiwal 3ART Logo i plakat zostały przygotowane przez uczennicę – klasowego lidera Warsztaty modowe

46 Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Uroczyste otwarcie wernisażu wraz z koncertem uczniów realizujących projekt Projekt Fotomiss Renesansu KULTURA ON Efekt: Nowa przestrzeń kulturalna w szkole, będąca również galerią dla uczniów szkoły.

47 Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014 Tytuł projektu: „Inspirujące pomysły rodziców i uczniów – Razem przeciwko uzależnieniom”. Wnioskodawca: Fundacja Inspirujących Pomysłów TANDEM Jednostka realizująca projekt: Fundacja Inspirujących Pomysłów TANDEM Kwota dotacji: zł Efekty Realizacja kompleksowych działań mających na celu wsparcie rodziców i uczniów w czasie zmiany szkoły i wkraczania w okres dorastania (12 – 15 lat). projekt był adresowany do 26 szkół (podstawowych i gimnazjalnych) z terenu Miasta Opola. Cykl warsztatów profilaktycznych i psychoedukacyjnych oraz zajęć tematycznych dla uczniów. Cykl warsztatów kompetencji wychowawczych dla rodziców i opiekunów prawnych. 13 spotkań (6 spotkań dla rodziców i opiekunów prawnych, 7 zajęć dla uczniów, w tym 4 wyjścia tematyczne).

48 Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014

49 Realizacja Rządowego programu na lata „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim w roku 2014

50 Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w roku 2015.
Harmonogram ramowy. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci . „Bezpieczna i przyjazna szkoła – ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą” Lokalne konferencje inaugurujące program w miastach wojewódzkich. Szkolenia startowe dla przedstawicieli szkół i placówek (25 grup). Szkolenia problemowe . Pakiety e-learningowe na platformie edukacyjnej. Organizacja sieci jednostek wspierających działania lokalne – Liderzy profilaktyki. Pikniki edukacyjne dla uczniów na temat bezpieczeństwa. planowana certyfikacja szkół i placówek w 2015 r. Wsparcie programu Profilaktyka a Ty/Edukacja (PaT/E). Informacje: www. kuratorium.opole.pl /zakładka:

51 Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w roku 2015.
Harmonogram ramowy. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej: Konkurs plastyczny pn. „Bezpieczeństwo i rozwaga - tego od Ciebie każdy wymaga” maj-wrzesień 2015 r., Konkurs „kalendarzowy „To warto wiedzieć” - styczeń-czerwiec 2015 r., Dni otwartych strażnic - maj 2015 r. Szkolenia grupy liderów profilaktyki z zakresu profilaktyki przemocy i agresji, w tym wobec dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Konferencja „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej wobec dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej”. Organizacja szkoleń dla przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli z zakresu funkcjonowania i pracy z uczniami o SPE, w tym niepełnosprawnymi - IV kw r. Szkolenia dla przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie przygotowania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do edukacji ruchowej uczniów w ramach programu „Mały Mistrz” - od marca do grudnia 2015 r. Dotacje celowe na realizację zadań publicznych w ramach Programu (otwarty konkurs ofert) – marzec-grudzień 2015. Informacje: www. kuratorium.opole.pl /zakładka:


Pobierz ppt "Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie opolskim. Cel główny: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google