Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: Sandra Tuptanowska, lat 14 Klasa 1 gimnazjum Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Grudziądzu Nauczyciel: Piotr Piszkalski Specjalny Ośrodek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: Sandra Tuptanowska, lat 14 Klasa 1 gimnazjum Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Grudziądzu Nauczyciel: Piotr Piszkalski Specjalny Ośrodek."— Zapis prezentacji:

1 Autor: Sandra Tuptanowska, lat 14 Klasa 1 gimnazjum Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Grudziądzu Nauczyciel: Piotr Piszkalski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 ul. Parkowa 25, 86-300 Grudziądz tel. (056) 46 234 26

2 B EZPIECZNY ŚWIAT …

3 Zapewne każdy z nas chciałby mieszkać w bezpiecznym świecie. Chcielibyśmy zawsze oddychać świeżym powietrzem, myć się w czystej wodzie. Niektórzy ludzie na świecie po prostu chcieliby mieć tą wodę. Od nas i od rządzących światem zależy, czy za 10, 30 czy 50 lat nadal będziemy mieszkać w bezpiecznym świecie. Niestety nasz świat i jego bezpieczeństwo narażone są na wiele niebezpieczeństw.

4 Nasze środowisko naturalne narażone jest na wiele zagrożeń. Do najważniejszych z nich należą: o efekt cieplarniany, o kwaśne deszcze, o niszczenie lasów, o zanieczyszczenia atmosferyczne, o zanieczyszczanie wód, o także gospodarka domowa, o przemysł i zjawiska klimatyczne.

5 Współczesny świat jest zróżnicowany pod wieloma względami. W dobie ogromnego postępu technologicznego ludzie zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że świat stoi w obliczu wielu zagrożeń i problemów do niedawna nie dostrzegalnych lub nie istniejących.

6 Wzajemne łączenie się problemów prowadzi do lawinowego narastania, a ich rozwiązywanie staje się coraz trudniejsze.

7 E FEKT CIEPLARNIANY Efekt cieplarniany polega na zatrzymywaniu się w atmosferze coraz większych części promieniowania podczerwonego, jest to wynik zmiany zawartości gazów w powietrzu, a szczególnie gwałtownego wzrostu stężenia dwutlenku węgla.

8 Skutkami ogrzewania się ziemi jest mnożenie się anomalii klimatycznych. Więc wygląda na to że szykuje się ocieplenie ziemi a wraz z tym inne plagi jak susza, powodzie, cyklony, tsunami.

9

10 Zanieczyszczenie atmosfery jest źródłem kwaśnych deszczów. Te żrące opady są rezultatem reakcji z udziałem lotnych węglowodorów, dwutlenku siarki, tlenków azotu emitowanych przez przemysł, elektrownie cieplne, transport i rolnictwo. Woda zawarta w chmurach, przepływających ponad fabrykami, nasyca się wyrzucanymi w powietrze substancjami chemicznymi. Dalsze reakcje prowadzą do powstania kwasów.

11

12 Innym problemem jest zanieczyszczenie wód. W wyniku tego zjawiska zatruwane są grunty, na których ludzie uprawiają żywność, wody, z których łowią ryby. Z ANIECZYSZCZENIE WÓD

13

14

15 Z ANIECZYSZCZENIE ATMOSFERY - SMOG Nad miastami unosi się fotochemiczny smog, powstający w wyniku złożonych reakcji chemicznych pomiędzy różnymi zanieczyszczeniami, zachodzących z udziałem promieniowania słonecznego.

16

17 W YCINANIE LASÓW Nadmierne, rabunkowe wycinanie lasów tropikalnych (np. Dżungli Amazońskiej) prowadzi do niszczenia naturalnych „płuc” naszej kuli ziemskiej

18 P RZELUDNIENIE Przez cały czas obserwujemy szybki wzrost zaludnienia, statystycy ostrzegają przed eksplozją demograficzną. Szczególnie gwałtowny wzrost liczby ludności nastąpił w połowie XX wieku, po zakoszeniu II wojny światowej. Problem przeludnienia dotyczy krajów słabo rozwiniętych, gdzie zamieszkuje przeszło trzy czwarte ludności świata. Przeludnienie w tych krajach stanowi główną przeszkodę w rozwoju gospodarczym.

19

20

21 K ONIEC Źródło tekstów i fotografii: www.google.pl Dbajmy o nasz bezpieczny świat!


Pobierz ppt "Autor: Sandra Tuptanowska, lat 14 Klasa 1 gimnazjum Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Grudziądzu Nauczyciel: Piotr Piszkalski Specjalny Ośrodek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google