Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW"— Zapis prezentacji:

1 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Popyt a dochody dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

2 Punkt równowagi konsumenta
Dobro y Y/p(y) E0 – punkt równowagi konsumenta A yA E0 y0 KO4 KO3 B KO2 yB KO1 xA x0 xB Y/p(x) Dobro x dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

3 Punkt równowagi konsumenta
Jest to punkt styczności linii budżetowej z krzywą obojętności Punkt, w którym konsument maksymalizuje zadowolenie z konsumpcji dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

4 Linia ograniczeń budżetowych
Jeżeli konsument zrezygnuje z kupna dobra x – całe dochody wyda na zakup dóbr y i kupi ich max ilość: y max Y/p(y) Jeżeli konsument zrezygnuje z kupna dobra y – całe dochody wyda na zakup dóbr x i kupi ich max ilość: x max x Y/p(x) dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

5 Przesunięcie linii ograniczeń budżetowych
Y’/p(y) Y’ > Y p(x), p(y) = const Y/p(y) x Y/p(x) Y’/p(x) dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

6 Krzywa dochodowo-konsumpcyjna /1/
Dobro y Y’/p(y) KD-K Y/p(y) x1 > x0 i y1 > y0 E1 y1 x, y – dobra normalne E0 y0 KO1 KO0 x0 x1 Y/p(x) Y’/p(x) Dobro x dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

7 Krzywa dochodowo-konsumpcyjna /2/
Dobro y Krzywa dochodowo-konsumpcyjna /2/ Y’/p(y) x1 > x0 y1 < y0 Y/p(y) x – dobro normalne y – dobro podrzędne E0 y0 E1 KD-K y1 KO1 KO0 x0 x1 Y/p(x) Y’/p(x) Dobro x dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

8 Krzywa dochodowo-konsumpcyjna /3/
Dobro y Krzywa dochodowo-konsumpcyjna /3/ Y’/p(y) x1 < x0 y1 > y0 Y/p(y) E1 y1 x – dobro podrzędne y – dobro normalne E0 y0 KO1 KD-K KO0 x1 x0 Y/p(x) Y’/p(x) Dobro x dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

9 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Krzywa Engla Ernst Engel /XIX w – Niemcy/ - prowadził badania statystyczne zależności wydatków na poszczególne dobra od wysokości dochodów Teza: tempo zmian wydatków na zakupy dóbr, przy zmieniających się dochodach, zależy od tego , czy dobra zaspokajają potrzeby podstawowe czy luksusowe dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

10 Krzywa Engla dla dóbr podstawowych
dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

11 Krzywa Engla dla dóbr luksusowych
dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

12 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Popyt a ceny dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

13 Linia ograniczeń budżetowych a zmiany cen dóbr /1/
Założenie: Y = const p(y) = const, p’(x) > p(x) Y/p(y) x Y/p’(x) Y/p(x) dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

14 Linia ograniczeń budżetowych a zmiany cen dóbr /2/
Założenie: Y = const p(y) = const, p’(x) < p(x) Y/p(y) x Y/p(x) Y/p’(x) dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

15 Linia ograniczeń budżetowych a zmiany cen dóbr /3/
Y/p(y) Założenia: Y = const p(x) = const p’(y) > p(y) Y/p’(y) x Y/p(x) dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

16 Linia ograniczeń budżetowych a zmiany cen dóbr /4/
Y/p’(y) Założenia: Y = const p(x) = const p’(y) < p(y) Y/p(y) x Y/p(x) dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

17 Krzywa cenowo-konsumpcyjna dla substytutów
Dobro y Założenia: Y = const p(y) = const p’(x) < p(x) Y/p(y) x1>x0 y1<y0 x,y - substytuty y0 E0 E1 y1 KC-K KO1 KO0 Dobro x x0 x1 Y/p(x) Y/p’(x) dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

18 Krzywa cenowo-konsumpcyjna dla dóbr komplementarnych
Dobro y Założenia: Y = const p(y) = const p’(x) < p(x) Y/p(y) x1>x0 y1>y0 E1 KC-K y1 x,y – dobra komplementarne KO1 y0 E0 KO0 Dobro x x0 x1 Y/p(x) Y/p’(x) dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

19 Krzywa cenowo-konsumpcyjna dla dobra Giffena
Dobro y Założenia: Y = const p(y) = const p’(x) < p(x) Y/p(y) KC-K x1<x0 y1>y0 E1 x – dobro Giffena y1 KO1 y0 E0 KO0 Dobro x x0 x1 Y/p(x) Y/p’(x) dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

20 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

21 Nietypowe zachowania konsumentów na rynku
dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

22 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Popyt funkcjonalny niefunkcjonalny dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

23 Nietypowe zachowania konsumentów
Efekt naśladownictwa /”owczego pędu”/ Efekt snobizmu Efekt veblenowski /konsumpcja ostentacyjna/ dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

24 Popyt indywidualnego konsumenta a popyt rynkowy
d1, d2, d3, dn – popyt indywidualnego konsumenta Popyt rynkowy: d1 + d2 + d dn = D */ d1a – popyt 1-go konsumenta, przekonanego że popyt rynkowy osiągnie poziom a jednostek Da – popyt rynkowy nabywców przekonanych, że kupią łącznie a jednostek produktu dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

25 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

26 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Efekt naśladownictwa cena 1/ Efekt cenowy: ab 2/ Efekt naśladownictwa: +bc +ac A P1 B C P2 D fakt Dc Db Da ilość a c b dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

27 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW
Efekt snobizmu cena P1 A 1/ efekt cenowy: ab 2/ efekt snobizmu; - bc + ac C B P2 D fakt a c b ilość dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

28 Konsumpcja ostentacyjna /efekt veblenowski/
cena 1/ efekt cenowy: +ab 2/ efekt Veblena: - bc - ac P0 A C B P1 DpIII D fakt DpII DpI c a b ilość dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

29 Nietypowe zachowania konsumentów
Efekt naśladownictwa – wzmacnia typowe zachowania rynkowe Efekt snobizmu – osłabia typowe zachowania rynkowe Efekt veblenowski – odwraca typowe prawidłowości rynkowe dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW


Pobierz ppt "dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google