Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 1 Popyt a dochody.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 1 Popyt a dochody."— Zapis prezentacji:

1 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 1 Popyt a dochody

2 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 2 Punkt równowagi konsumenta 0 Dobro y Dobro x KO 3 KO 1 KO 2 KO 4 Y/p(x) Y/p(y) E0E0 y0y0 x0x0 A B xBxB xAxA yAyA yByB E 0 – punkt równowagi konsumenta

3 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 3 Punkt równowagi konsumenta Jest to punkt styczności linii budżetowej z krzywą obojętności Punkt, w którym konsument maksymalizuje zadowolenie z konsumpcji

4 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 4 Linia ograniczeń budżetowych 0 x Y/p(y) Y/p(x) Jeżeli konsument zrezygnuje z kupna dobra x – całe dochody wyda na zakup dóbr y i kupi ich max ilość: y max Jeżeli konsument zrezygnuje z kupna dobra y – całe dochody wyda na zakup dóbr x i kupi ich max ilość: x max y

5 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 5 Przesunięcie linii ograniczeń budżetowych 0 x Y/p(y) Y/p(x) y Y’ > Y Y’/p(x) Y’/p(y) p(x), p(y) = const

6 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 6 Krzywa dochodowo-konsumpcyjna /1/ 0 Dobro y Dobro x KO 1 KO 0 Y/p(x) Y/p(y) E0E0 y0y0 x0x0 E1E1 x1x1 y1y1 KD-K x 1 > x 0 i y 1 > y 0 Y’/p(y) Y’/p(x) x, y – dobra normalne

7 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 7 Krzywa dochodowo-konsumpcyjna /2/ 0 Dobro y Dobro x KO 1 KO 0 Y/p(x) Y/p(y) E0E0 y0y0 x0x0 E1E1 x1x1 KD-K Y’/p(y) Y’/p(x) y1 y1 x 1 > x 0 y 1 < y 0 x – dobro normalne y – dobro podrzędne

8 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 8 Krzywa dochodowo-konsumpcyjna /3/ 0 Dobro y Dobro x KO 1 KO 0 Y/p(x) Y/p(y) E0E0 y0y0 x0x0 E1E1 x1x1 KD-K Y’/p(y) Y’/p(x) y1 y1 x 1 < x 0 y 1 > y 0 x – dobro podrzędne y – dobro normalne

9 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 9 Krzywa Engla Ernst Engel /XIX w – Niemcy/ - prowadził badania statystyczne zależności wydatków na poszczególne dobra od wysokości dochodów Teza: tempo zmian wydatków na zakupy dóbr, przy zmieniających się dochodach, zależy od tego, czy dobra zaspokajają potrzeby podstawowe czy luksusowe

10 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 10 Krzywa Engla dla dóbr podstawowych

11 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 11 Krzywa Engla dla dóbr luksusowych

12 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 12 Popyt a ceny

13 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 13 Linia ograniczeń budżetowych a zmiany cen dóbr /1/ 0 x Y/p(y) Y/p(x) y Założenie: Y = const p(y) = const, p’(x) > p(x) Y/p’(x)

14 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 14 Linia ograniczeń budżetowych a zmiany cen dóbr /2/ 0 x Y/p(y) Y/p’(x) y Założenie: Y = const p(y) = const, p’(x) < p(x) Y/p(x)

15 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 15 Linia ograniczeń budżetowych a zmiany cen dóbr /3/ 0 x Y/p(y) Y/p(x) y Założenia: Y = const p(x) = const p’(y) > p(y) Y/p’(y)

16 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 16 Linia ograniczeń budżetowych a zmiany cen dóbr /4/ 0 x Y/p’(y) Y/p(x) y Założenia: Y = const p(x) = const p’(y) < p(y) Y/p(y)

17 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 17 Krzywa cenowo-konsumpcyjna dla substytutów 0 Dobro y Dobro x KO 1 KO 0 Y/p(x) Y/p(y) E0E0 y0y0 x0x0 x1x1 E1E1 KC-K y1 y1 Y/p’(x) Założenia: Y = const p(y) = const p’(x) < p(x) x 1 >x 0 y 1 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/11/3399371/slides/slide_17.jpg", "name": "dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 17 Krzywa cenowo-konsumpcyjna dla substytutów 0 Dobro y Dobro x KO 1 KO 0 Y/p(x) Y/p(y) E0E0 y0y0 x0x0 x1x1 E1E1 KC-K y1 y1 Y/p’(x) Założenia: Y = const p(y) = const p’(x) < p(x) x 1 >x 0 y 1 x 0 y 1

18 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 18 Krzywa cenowo-konsumpcyjna dla dóbr komplementarnych 0 Dobro y Dobro x KO 1 KO 0 Y/p(x) Y/p(y) E0E0 y0y0 x0x0 x1x1 E1E1 KC-K y1 y1 Y/p’(x) Założenia: Y = const p(y) = const p’(x) < p(x) x 1 >x 0 y 1 >y 0 x,y – dobra komplementarne

19 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 19 Krzywa cenowo-konsumpcyjna dla dobra Giffena 0 Dobro y Dobro x KO 1 KO 0 Y/p(x) Y/p(y) E0E0 y0y0 x1x1 x0x0 E1E1 KC-K y1 y1 Y/p’(x) Założenia: Y = const p(y) = const p’(x) < p(x) x 1 y 0 x – dobro Giffena

20 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 20

21 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 21 Nietypowe zachowania konsumentów na rynku

22 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 22 Popyt funkcjonalnyniefunkcjonalny

23 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 23 Nietypowe zachowania konsumentów Efekt naśladownictwa /”owczego pędu”/ Efekt snobizmu Efekt veblenowski /konsumpcja ostentacyjna/

24 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 24 Popyt indywidualnego konsumenta a popyt rynkowy d1, d2, d3,........dn – popyt indywidualnego konsumenta Popyt rynkowy: d1 + d2 + d3 +...... + dn = D */ d 1 a – popyt 1-go konsumenta, przekonanego że popyt rynkowy osiągnie poziom a jednostek D a – popyt rynkowy nabywców przekonanych, że kupią łącznie a jednostek produktu

25 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 25

26 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 26 Efekt naśladownictwa cena ilość Da Db Dc D fakt P1P1 A a C P2P2 B b c 1/ Efekt cenowy: +ab 2/ Efekt naśladownictwa: +bc ---------- +ac

27 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 27 Efekt snobizmu cen a ilość P1P1 A a P2P2 B b 1/ efekt cenowy: + ab C c 2/ efekt snobizmu; - bc ----- --- + ac D fakt

28 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 28 Konsumpcja ostentacyjna /efekt veblenowski/ cena ilość D fakt Dp I Dp II Dp III A P0P0 a B b C c 1/ efekt cenowy: +ab 2/ efekt Veblena: - bc ------- - ac P1P1

29 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 29 Nietypowe zachowania konsumentów Efekt naśladownictwa – wzmacnia typowe zachowania rynkowe Efekt snobizmu – osłabia typowe zachowania rynkowe Efekt veblenowski – odwraca typowe prawidłowości rynkowe


Pobierz ppt "Dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 1 Popyt a dochody."

Podobne prezentacje


Reklamy Google