Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym?"— Zapis prezentacji:

1 Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym?
Młodzi aktywni Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym?

2 „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”
Jan Paweł II „Podnieście głowy i zobaczcie cel waszej drogi (…) Tego celu nie można stracić z oczu” „Młodzieży potrzeba bardziej przykładów niż krytyki” Joseph Joubert

3 Wybory – proces, w którym obywatele wybierają spośród zgłoszonych kandydatów swoich przedstawicieli do organów właadzy. Jest to podstawowy mechanizm demokracji. Wybory są też powszechnie przyjętym sposobem doboru organów władzy w mniejszych zbiorowościach – we wszelkiego rodzaju stowarzyszeniach, spółkach, komisjach, partiach itp. Podstawową metodą dokonywania wyborów jest głosowanie. W Polsce ustawa określająca sposób przeprowadzania konkretnych wyborów nazywana jest ordynacją wyborczą (kodeks wyborczy).

4 Wybory prezydenckie – wybory prezydenta odbywają się w Polsce co 5 lat, chyba że z jakiegoś powodu kadencja prezydenta zakończy się szybciej. Ta sama osoba może sprawować urząd prezydenta jedynie przez dwie kadencje. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 35 lat, nie są pozbawieni praw wyborczych do Sejmu i zbiorą przynajmniej 100 tysięcy podpisów osób popierających ich kandydaturę. Czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy pełnoletni obywatele Polski, również ci zamieszkali na stałe za granicą (od 2000 roku mogą głosować również w drugiej turze). Wybory parlamentarne – wybory, w trakcie których obywatele w drodze głosowania wybierają swych przedstawicieli w parlamencie. Zasadnicze znaczenie dla kształtu politycznego parlamentu ma ordynacja wyborcza, a więc zbiór przepisów określający sposób przeprowadzania wyborów oraz podział mandatów Wybory do Parlamentu Europejskiego – akt wyboru, w drodze głosowania, przez obywateli 27 (od ) państw członkowskich Unii Europejskiej swych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego (eurodeputowanych).

5 Wybory samorządowe w Polsce - wybory członków organów stanowiących jednostki samorząd terytorialnego: rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz (od 2002) jednoosobowych organów wykonawczych gmin - wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Odbywają się co 4 lata.

6

7

8

9 Ankiety wśród społeczństwa

10

11

12

13

14


Pobierz ppt "Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google