Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

otwartymandat.pl Wyniki wszystkich badań finansowanych ze środków publicznych powinny być dostępne w trybie Open Access.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "otwartymandat.pl Wyniki wszystkich badań finansowanych ze środków publicznych powinny być dostępne w trybie Open Access."— Zapis prezentacji:

1

2

3 otwartymandat.pl Wyniki wszystkich badań finansowanych ze środków publicznych powinny być dostępne w trybie Open Access.

4 Stanowisko KRASP i PAN Jako preferowany kierunek wdrażania modeli OA należy przyjąć tryb repozytoryjny, przy równoczesnym rekomendowaniu autorom publikacji stosowania zasady udzielania niewyłącznych licencji wydawniczych. Niezbędne jest w związku z tym podjęcie skoordynowanych działań prowadzących do wdrożenia w Polsce spójnego systemu rozwiązań repozytoryjnych, służącego podnoszeniu widoczności powstałych w Polsce publikacji, a w przyszłości dalszego rozwoju zakresu stosowania modeli otwartych w nauce i edukacji.

5 BOAI10 Rekomendacje 2.1 Rekomendujemy użycie licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa (CC BY) bądź jej ekwi­ walentu jako optymalnej dla publikowania, dystrybucji, użycia czy powtórnego wykorzystania prac naukowych. Otwarte repozytoria często są zależne od pozwoleń osób trzecich np. autorów, lub wydawców i rzadko kiedy mogą wymagać użycia otwartych licencji. Jednakże twórcy polityk, którzy mogą wprowadzić obowiązek deponowania publikacji w repo­zytoriach, powinny wymagać takich licencji (preferuje się licencje CC-BY), jeśli tylko to możliwe. Otwarte czasopisma naukowe zawsze mogą narzucić otwarte licencje, jednak rzadko które korzystają z tej możliwości. Rekomendujemy CC-BY dla wszystkich otwartych czasopism. Podczas przygotowywania strategii rozwoju i stanowienia priorytetów stało się dla nas jasne, że darmowy (gratis) dostęp do zasobów wiedzy jest lepszy od płatnego, wolny dostęp (libre OA) jest lepszy od wyłącznie darmowego (gratis OA), a wolny dostęp na warunkach licencji CC-BY lepszy niż wolny na bardziej restrykcyjnych warunkach. Powinniśmy zawsze celować w to, co jest osiągalne w danym momencie. Nie powinniśmy opóźniać wdrażania zasad dar­mowego dostępu, mając na celu zapewnieni wolnego dostępu i nie powinniśmy dar­mowego dostępu, gdy wolny dostęp jest osiągalny.

6 Creative Commons Licencje Creative Commons działają na zasadzie “pewne prawa zastrzeżone” – granice dozwolonego użytku są szersze i wyraźniejsze niż te wytyczone na zasadzie “wszelkie prawa zastrzeżone”.

7 Uznanie Autorstwa* (BY) Użycie Niekomercyjne (NC) Bez Utworów Zależnych (ND)Na Tych Samych Warunkach (SA)

8 Wolne/otwarte Licencje Creative Commons Wolne /domena publiczna Pewne prawa zastrzeżone

9 Creative Commons Uznanie Autorstwa

10 Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach

11

12

13 bon.edu.pl

14

15 Kontakt bon@centrumcyfrowe.pl kgrabowska@centrumcyfrowe.pl http://bon.edu.pl http://centrumcyfrowe.pl


Pobierz ppt "otwartymandat.pl Wyniki wszystkich badań finansowanych ze środków publicznych powinny być dostępne w trybie Open Access."

Podobne prezentacje


Reklamy Google