Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowy Trybunał Karny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowy Trybunał Karny"— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowy Trybunał Karny
Zakres właściwości i zasady działania Ewa Kapinos Klaudia Zadworna

2 Wiadomości ogólne Ustalenia z Rzymie (15 czerwca – 17 sierpnia 1998r.)
Otwarcie do podpisu 17 lipca 1998r. Wydarzenia poprzedzające: Jugosławia (1992r.) Ruanda (1994r.) Zlecenia Komisji Prawa Międzynarodowego opracowanie projektu statutu

3 Skład i organizacja Instytucja stała
Jurysdykcja obejmuje najpoważniejsze zbrodnie: ludobójstwa, przeciwko ludzkości, wojenne, agresji Siedziba – Haga Organizacja – Prezydium + Wydziały: Odwoławczy, Orzekający i Przygotowawczy, Urząd Prokuratora i Sekretariat.

4 Zasady działania Zasada komplementarności
Brak pierwszeństwa w stosunku do kompetencji państwa Zastosowanie znajdują ogólne zasady prawa zaczerpnięte z prawa krajowego (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, zasada indywidualnego charakteru odpowiedzialności karnej, zasada wyłączenia jurysdykcji wobec osób poniżej 18 roku życia, zasada irrelewantności pełnionej funkcji publicznej, zasada ne bis in idem)

5 Zasady działania Wyłączenie przedawnienia
co do zasady wyrok jednomyślny lub większością głosów, określa winę oskarżonego i wymiar kary

6 Zakres właściwości Przesłanka rationae materiae (art. 5 Statutu MTK)– brak zbrodni konwencyjnych (terroryzm, zbrodnie przeciwko personelowi ONZ, nielegalny handel narkotykami i substancjami psychotropowymi) Spór dot. zbrodni agresji Przesłanka rationae temporis Przesłanka rationae personae

7 Tryb postępowania przed MTK
Postępowanie przygotowawcze Postępowanie wstępne Rozprawa

8 Tryb postępowania przed MTK
Postępowanie przygotowawcze (Izba Przygotowawcza) – postępowanie zainicjowane przez: Państwo– stronę Radę Bezpieczeństwa ONZ Prokuratora Postępowanie przygotowawcze kończy wniesienie aktu oskarżenia przez prokuratora

9 Tryb postępowania przed MTK
Wstępne postępowanie Rozprawa Co do zasady w obecności oskarżonego Zasada domniemania niewinności Odwołanie do Izby Odwoławczej

10 Zasady współpracy państw–stron z MTK
Zobowiązanie do pełnej współpracy z Trybunałem Istnienie instytucji umożliwiających współpracę Dwie metody wydawania osób ściganych na forum międzynarodowym: Metody właściwe (ekstradycja) Metody alternatywne (zakamuflowana ekstradycja, metody bezprawne i inne nieformalne sposoby)

11 Strona MTK cpi.int/EN_Menus/icc/Pages/default.aspx

12 Ewa Kapinos Klaudia Zadworna
Dziękujemy za uwagę. Ewa Kapinos Klaudia Zadworna


Pobierz ppt "Międzynarodowy Trybunał Karny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google