Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowy Trybunał Karny Zakres właściwości i zasady działania Ewa Kapinos Klaudia Zadworna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowy Trybunał Karny Zakres właściwości i zasady działania Ewa Kapinos Klaudia Zadworna."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowy Trybunał Karny Zakres właściwości i zasady działania Ewa Kapinos Klaudia Zadworna

2 Wiadomości ogólne Ustalenia z Rzymie (15 czerwca – 17 sierpnia 1998r.) Otwarcie do podpisu 17 lipca 1998r. Wydarzenia poprzedzające: ◦Jugosławia (1992r.) ◦Ruanda (1994r.) Zlecenia Komisji Prawa Międzynarodowego opracowanie projektu statutu

3 Skład i organizacja Instytucja stała Jurysdykcja obejmuje najpoważniejsze zbrodnie: ◦ludobójstwa, przeciwko ludzkości, wojenne, agresji Siedziba – Haga Organizacja – Prezydium + Wydziały: Odwoławczy, Orzekający i Przygotowawczy, Urząd Prokuratora i Sekretariat.

4 Zasady działania Zasada komplementarności Brak pierwszeństwa w stosunku do kompetencji państwa Zastosowanie znajdują ogólne zasady prawa zaczerpnięte z prawa krajowego (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, zasada indywidualnego charakteru odpowiedzialności karnej, zasada wyłączenia jurysdykcji wobec osób poniżej 18 roku życia, zasada irrelewantności pełnionej funkcji publicznej, zasada ne bis in idem)

5 Zasady działania Wyłączenie przedawnienia co do zasady wyrok jednomyślny lub większością głosów, określa winę oskarżonego i wymiar kary

6 Zakres właściwości Przesłanka rationae materiae (art. 5 Statutu MTK)– brak zbrodni konwencyjnych (terroryzm, zbrodnie przeciwko personelowi ONZ, nielegalny handel narkotykami i substancjami psychotropowymi) ◦Spór dot. zbrodni agresji Przesłanka rationae temporis Przesłanka rationae personae

7 Tryb postępowania przed MTK Postępowanie przygotowawcze Postępowanie wstępne Rozprawa

8 Tryb postępowania przed MTK Postępowanie przygotowawcze (Izba Przygotowawcza) – postępowanie zainicjowane przez: ◦Państwo– stronę ◦Radę Bezpieczeństwa ONZ ◦Prokuratora Postępowanie przygotowawcze kończy wniesienie aktu oskarżenia przez prokuratora

9 Tryb postępowania przed MTK Wstępne postępowanie Rozprawa ◦Co do zasady w obecności oskarżonego ◦Zasada domniemania niewinności Odwołanie do Izby Odwoławczej

10 Zasady współpracy państw–stron z MTK Zobowiązanie do pełnej współpracy z Trybunałem Istnienie instytucji umożliwiających współpracę Dwie metody wydawania osób ściganych na forum międzynarodowym: ◦Metody właściwe (ekstradycja) ◦Metody alternatywne (zakamuflowana ekstradycja, metody bezprawne i inne nieformalne sposoby)

11 Strona MTK http://www.icc- cpi.int/EN_Menus/icc/Pages/default.aspx

12 Dziękujemy za uwagę. Ewa Kapinos Klaudia Zadworna


Pobierz ppt "Międzynarodowy Trybunał Karny Zakres właściwości i zasady działania Ewa Kapinos Klaudia Zadworna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google