Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Witam Państwa, Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat mławski otrzymał ponad.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Witam Państwa, Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat mławski otrzymał ponad."— Zapis prezentacji:

1 Witam Państwa, Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat mławski otrzymał ponad 12 mln złotych na realizację 45 projektów skierowanych do mieszkańców naszego powiatu. Pieniądze zostały przeznaczone głównie na: Szymanik Elżbieta

2  Wzrostu zatrudnienia i spójności społecznej  Podniesienia poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo  Zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego  Poprawy zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw  Upowszechnienia edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy  Zwiększenia potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa  Wzrostu spójności terytorialnej. Wsparcie w regionie mławskim ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 Szczególnie cieszą mnie :  Projekty wspierające przedsiębiorczość, których uczestnicy otrzymali wsparcie doradcze oraz środki finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej. Projekty są kierowane głównie do osób w młodych 15-24 lata, lub osób w wieku 50-64 lata, a rozwój przedsiębiorczości podnosi poziom aktywności zawodowej społeczeństwa oraz stymuluje rozwój ekonomiczny i społeczny regionu. Projekty te realizują Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Partnerstwa Lokalnego EURO - INICJATYWA, oraz Centrum Szkoleń i Rozwoju Biznesu EURO-PARTNER Na ten cel z Unii Europejskiej dla powiatu mławskiego przeznaczono prawie 250 tys złotych Wsparcie w regionie mławskim ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4  Projekty w ramach których zostały podjęte działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W sumie na tego rodzaju działania Unia Europejska za pośrednictwem Jednostki, którą kieruję przeznaczyła dla powiatu mławskiego blisko 7 mln złotych. Projekty te są realizowane przez Gminne Ośrodki Opieki Społecznej w regionie mławskim, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. B. Prusa w Mławie

5  Projekty w których podjęto działania zmierzające do podniesienia i dostosowania kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. W sumie przeznaczono na ten cel z budżetu Unii ponad 0,5 mln złotych Wsparcie w regionie mławskim ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

6  Projekty w których podjęto działania zmierzające do wyrównania rozwoju wykształcenia w regionie, poprzez wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych. Wsparciem została objęta edukacja na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym oraz zawodowym. Podjęto również działania mające na celu dostosowanie kwalifikacji nauczycieli do zmiany kierunków kształcenia, zapotrzebowania na nowe kwalifikacje oraz zmieniającej się sytuacji demograficznej w systemie oświaty. Na ten cel zostało przeznaczonych ponad 3,5 mln złotych. Wsparcie w regionie mławskim ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

7 Podobne projekty zostały zrealizowane w większości gmin powiatu mławskiego Gmina Dzierzgowo – 293 004,52 PLN. Gmina Lipowiec Kościelny – 592 271,98 PLN. Gmina Radzanów – 1 784 169,92 PLN. Gmina Strzegowo – 671 587,24 PLN. Gmina Stupsk – 981 842,13 PLN. Gmina Szreńsk – 106 410,35 PLN. Gmina Szydłowo– 416 176,51 PLN. Gmina Wieczfnia Kościelna – 303 647,42PLN. Gmina Wiśniewo – 286 308,29 PLN. Wsparcie w regionie mławskim ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

8 Bardzo dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na moją stronę internetową www.elaszymanik.plwww.elaszymanik.pl Z wyrazami szacunku Szymanik Elżbieta Dziękuję


Pobierz ppt "Witam Państwa, Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat mławski otrzymał ponad."

Podobne prezentacje


Reklamy Google