Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, sierpień 2012 1 PLAN FINANSOWY na 2013 r. Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA W POROZUMIENIU Z MINISTREM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, sierpień 2012 1 PLAN FINANSOWY na 2013 r. Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA W POROZUMIENIU Z MINISTREM."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, sierpień 2012 1 PLAN FINANSOWY na 2013 r. Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA W POROZUMIENIU Z MINISTREM FINANSÓW W DNIU 14 SIERPNIA 2012 ROKU OPUBLIKOWANY W DNIU 21 SIERPNIA 2012 ROKU Zagrożenia dla finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców Mazowsza

2 Warszawa, sierpień 2012 2 Porównanie 2012 i 2013 /dane w tys. zł/ PLAN FINANSOWY NA 2012 (stan na 01.01.2012 r.) 9 031 168 tys zł PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2013 8 829 939 tys zł PLAN FINANSOWY na 2013r. ( Zatwierdzony w dniu 14.08.2012r.) 8 788 251 tys zł W porównaniu do projektu z lipca 2012 – mniej dodatkowo o 41 688 tys zł. W 2013 MNIEJ O 242 917 tys zł OD PLANU NA 2012 RZECZYWISTE ZAPOTRZEBOWANIE NA ROK 2013 9 647 577 tys zł NIEDOBÓR W STOSUNKU DO RZECZYWISTEGO ZAPOTRZEBOWANIA 859 326 tys zł

3 Warszawa, sierpień 2012 3 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ na tle innych oddziałów (w tyś) ODDZIAŁ PLAN 2012 PLAN 2013 RÓŻNICA DYNAMIKA 16-08-201101-01-2012RÓŻNICA % 2013/2012 1234=3-256=5-37=5/3 Dolnośląski 4 616 563 - 4 764 948 148 385103,21 Kujawsko-Pomorski 3 304 086 - 3 414 407 110 321103,34 Lubelski 3 444 191 - 3 547 815 103 624103,01 Lubuski 1 594 101 - 1 660 371 66 270104,16 Łódzki 4 157 210 - 4 260 059 102 849102,47 Małopolski 5 116 173 - 5 301 676 185 503103,63 Mazowiecki 8 493 462 9 031 168 537 706 8 788 251- 242 91797,31 Opolski 1 532 024 - 1 578 162 44 138103,01 Podkarpacki 3 214 365 - 3 328 089 113 274103,54 Podlaski 1 859 611 - 1 918 181 58 570103,15 Pomorski 3 482 955 3 524 343 41 388 3 623 614 99 271102,82 Śląski 7 354 331 7 369 515 15 184 7 590 652 221 137103 Świętokrzyski 2 073 303 - 2 131 241 57 938102,79 Warmińsko-Mazurski 2 170 936 - 2 252 858 81 922103,77 Wielkopolski 5 362 692 - 5 538 956 176 264103,29 Zachodniopomorski 2 695 857 - 2 786 282 90 425103,35 SUMA 60 471 860 61 066 138 594 278 62 485 562 1 419 424102,32

4 Warszawa, sierpień 2012 4 Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ na tle innych oddziałów MAZOWIECKI OW NFZ SPADEK ŚRODKÓW NA 2013 O 2,69 % W STOSUNKU DO PLANU NA 2012 INNE OW NFZ WZROST ŚRODKÓW NA 2013 ŚREDNIO O 3,24 % W STOSUNKU DO PLANU NA 2012 (bez Oddziału Mazowieckiego )

5 Warszawa, sierpień 2012 5 Rzeczywiste potrzeby Mazowieckiego OW NFZ /dane w tys. zł/ POZ.RODZAJE ŚWIADCZEŃ PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2013 PLANOWANE RZECZYWISTE ZAPOTRZEBOWANIE 2013 RÓŻNICA B2Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym: 8 788 251,009 647 577,00- 859 326,00 B2.1podstawowa opieka zdrowotna1 067 000,00 - B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna714 000,00803 087,00- 89 087,00 B2.3leczenie szpitalne 4 114 551,004 816 356,00- 701 805,00 B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień320 806,00 - B2.5rehabilitacja lecznicza389 709,00413 419,00- 23 710,00 B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 134 849,00147 373,00- 12 524,00 B2.7opieka paliatywna i hospicyjna38 000,0038 191,00- 191,00 B2.8leczenie stomatologiczne194 657,00198 621,00- 3 964,00 B2.9lecznictwo uzdrowiskowe95 731,00115 276,00- 19 545,00 B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu 17 856,0019 856,00- 2 000,00 B2.12świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie241 575,00 - B2.13 Zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji 115 500,00122 000,00- 6 500,00 B2.14refundacja cen leków, w tym:1 060 197,00 - B2.17 rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych 271 045,00 - B2.18koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych5 092,00 -

6 Warszawa, sierpień 2012 6 Skutki drastycznego obniżenia środków na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców Mazowsza brak możliwości zabezpieczenia w pełni środków na finansowanie bieżącej działalności świadczeniodawców; drastyczne obniżenie planowanych kosztów świadczeń w pozycji leczenie szpitalne w stosunku do roku 2012: spadek o 512 600 tys. zł i niedobór 701 805 tys. zł w stosunku do realnych potrzeb; brak możliwości finansowania nowych zadań; brak możliwości rozszerzenia zawartych kontraktów w związku z rozwojem zaplecza udzielania świadczeń, zakupem wysokospecjalistycznego sprzętu czy wprowadzaniem nowoczesnych procedur medycznych; brak możliwości poprawy dostępu do badań diagnostycznych i hospitalizacji w szczególnie deficytowych podstawowych świadczeniach szpitalnych.


Pobierz ppt "Warszawa, sierpień 2012 1 PLAN FINANSOWY na 2013 r. Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA W POROZUMIENIU Z MINISTREM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google