Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świat należy do odważnych … inżynierów. Nasza uczelnia istnieje od 1945 r. Na trwałe wpisała się w krajobraz Łodzi i jest nierozerwalnie związana z jej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świat należy do odważnych … inżynierów. Nasza uczelnia istnieje od 1945 r. Na trwałe wpisała się w krajobraz Łodzi i jest nierozerwalnie związana z jej."— Zapis prezentacji:

1 Świat należy do odważnych … inżynierów

2 Nasza uczelnia istnieje od 1945 r. Na trwałe wpisała się w krajobraz Łodzi i jest nierozerwalnie związana z jej historią.

3 Kampus A – czerwona linia to teren w 1945 r.

4 Kampus B

5 Rektorat

6 Politechnika Łódzka jedyna uczelnia techniczna w regionie 4. wśród 23 uczelni technicznych 9. wśród 90 uczelni akademickich (ranking „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” 2010) jedyna uczelnia w Polsce i jedna z 23 uczelni w Europie posiadająca prestiżowy certyfikat jakości kształcenia „ECTS Label” nadawany przez Komisję Europejską

7 Wydziały:  Mechaniczny automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa mechanika i budowa maszyn mechatronika transport zarządzanie i inżynieria produkcji Oferujemy obecnie 34 kierunki studiów z wieloma specjalnościami dostosowanymi do potrzeb rynku pracy i najnowszych osiągnięć w danej dziedzinie kształcenia.

8  Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki automatyka i robotyka elektronika i telekomunikacja elektrotechnika energetyka informatyka inżynieria bezpieczeństwa pracy mechatronika transport  Chemiczny chemia inżynieria materiałowa nanotechnologia ochrona środowiska technologia chemiczna Wydziały:

9  Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów edukacja techniczno-informatyczna inżynieria bezpieczeństwa pracy inżynieria materiałowa włókiennictwo wzornictwo  Biotechnologii i Nauk o Żywności biotechnologia technologia żywności i żywienie człowieka ochrona środowiska biotechnologia Wydziały:

10  Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska architektura i urbanistyka architektura wnętrz budownictwo inżynieria środowiska  Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej fizyka techniczna informatyka logistyka matematyka Wydziały:

11  Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska inżynieria bezpieczeństwa pracy inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria środowiska  Organizacji i Zarządzania europeistyka zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji inżynieria bezpieczeństwa pracy  Instytut Papiernictwa i Poligrafii papiernictwo i poligrafia  Kolegium Gospodarki Przestrzennej gospodarka przestrzenna

12 Dlaczego warto wybrać studia techniczne?  Inżynier to prestiżowy zawód z przyszłością  Szansa na wysokie stypendium  Stypendia w ramach programu MŁODZI W ŁODZI. Nasi studenci otrzymali najwięcej stypendiów spośród łódzkich uczelni.  Praktyki i staże w renomowanych firmach krajowych i zagranicznych

13 Dlaczego warto wybrać studia techniczne?  Kierunki studiów zamawiane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: automatyka i robotyka budownictwo matematyka wzornictwo Na najlepszych studentów tych kierunków czekają wysokie stypendia motywacyjne.  Specjalne stypendia Prezydenta Miasta Łodzi dla maturzystów wybierających kierunki techniczne w naszym mieście.

14 Oferujemy aż 10 kierunków studiów prowadzonych całkowicie po angielsku i francusku w Centrum Kształcenia Międzynarodowego. Wszyscy studenci tych studiów przebywają co najmniej przez jeden semestr w uczelniach zagranicznych. Międzynarodowe sukcesy Nasi studenci zdobywają podwójne dyplomy Politechniki Łódzkiej i partnerskiej uczelni zagranicznej. Mogą otrzymać dyplomy uczelni francuskich, tureckich, duńskich, holenderskich i angielskich.

15 Międzynarodowe sukcesy Jesteśmy niekwestionowanym liderem w Polsce w wymianie studenckich, zagranicznych praktyk wakacyjnych w ramach programu IAESTE. (praktyki długoterminowe - średni czas trwania - 14,5 tygodnia) Szczycimy się największą wśród polskich uczelni technicznych międzynarodową wymianą praktyk studenckich w ramach programu LLP Erasmus. www.ife.p.lodz.pl

16 Wysoka jakość kształcenia Wielką wagę przywiązujemy do poziomu i jakości nauczania, czego efektem jest pozytywna ocena wydana przez Państwową Komisję Akredytacyjną dla wszystkich badanych przez nią kierunków. Współpraca z wieloma uczelniami krajowymi i zagranicznymi zapewnia dostęp do najnowszych osiągnięć nauki i techniki oraz przyczynia się do prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań na światowym poziomie.

17 Dbamy o studentów Biblioteka Supernowoczesne centrum informacji naukowo-technicznej. Ma w zbiorach ponad pół miliona książek, które można również zamawiać za pośrednictwem internetu. Studium Języków Obcych Wykorzystuje najnowocześniejsze metody, najnowsze środki dydaktyczne i audiowizualne. Bezpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyk i i fizyki dla studentów pierwszych lat www.cmf.p.lodz.pl

18 Dbamy o studentów Biuro Karier  Organizacja Akademickich Targów Pracy  Prezentacja ofert pracy stałej i tymczasowej  Spotkania z pracodawcami  Doradztwo z zakresu problematyki startu zawodowego  Praktyki zawodowe u największych pracodawców regionu (Bosch, Dalkia, Dell, Indesit…)  Szkolenia indywidualne i zbiorowe z zakresu m.in.: prowadzenia działalności gospodarczej, autoprezentacji czy skutecznych metod poszukiwania pracy.

19 Dbamy o studentów Oferuje studentom niepełnosprawnym kompleksowe usługi, np.:  dostosowanie programu studiów i zajęć do indywidualnych potrzeb, pomoc psychologiczna i doradztwo zawodowe, udział w szkoleniach rozwijających umiejętności osobiste  dostęp do specjalistycznego sprzętu, np. przenośne powiększalniki dla osób słabo widzących, przenośne urządzenia wspomagające słyszenie, urządzenia brajlowskie, mini notebooki, dyktafony itp. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, czyli wdrażanie programu „Politechnika bez barier”

20 Mamy bardzo aktywnych studentów... Klub Turystyczny „PŁazik” Studenckie radio „Żak” Chór i orkiestra akademicka Klub Motocyklistów Klub fotograficzny Teatr studencki Galerie sztuki Samorząd studencki Organizacje europejskie: BEST ESN - EYE AEGEE AIESEC

21 Mamy bardzo przedsiębiorczych studentów… W naszej uczelni prężnie działa 48 Studenckich Kół Naukowych. Studenci realizują różne projekty, organizują i uczestniczą w konferencjach oraz seminariach, zdobywając doświadczenie i nowe umiejętności.

22 Mamy bardzo zdolnych studentów... Zajmują czołowe miejsca w krajowych i międzynarodowych konkursach... 2. miejsce Zespołu FTeamS z Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ (FTIMS) w światowym finale największego konkursu technologicznego organizowanego przez Microsoft - Imagine Cup 2009 (za najlepsze oprogramowanie interoperacyjne). Nagroda SuperStar - organizacja ESN-EYE Łódź w Politechnice Łódzkiej została najlepszą sekcją w europejskiej sieci Erasmus Student Network.

23 Mamy bardzo zdolnych studentów... Zajmują czołowe miejsca w krajowych i międzynarodowych konkursach... 2. miejsce studentów architektury w konkursie organizowanym przez amerykański Instiute for Theatre Technology Wśród laureatów Programu Stypendialnego dla Liderów organizowanego przez firmę General Electric (GE Foundation Scholar-Leaders Program) od kilku lat najwięcej jest naszych studentów.

24 Mamy bardzo zdolnych studentów... i... bardzo piękne studentki Zdobywają stypendia ministra, odnoszą sukcesy w sporcie… BEDNAREK – ZDJĘCIE Brązowy medal dla Sylwestra Bednarka w skoku wzwyż na mistrzostwach świata w lekkiej atletyce, Berlin 2009. Ponadto w mistrzostwach wzięło udział dwoje naszych studentów.

25 Kandydaci mają możliwość dostania się na naszą uczelnię w I lub II etapie rekrutacji. W obydwu tych etapach, będziemy brać pod uwagę wyniki uzyskane podczas: egzaminu dojrzałości, czyli tzw. „starej matury” egzaminu maturalnego, czyli tzw. „nowej matury” Jak zostać naszym studentem?

26 Zasady kwalifikacji Generalnie obowiązuje zasada, że kandydaci na studia w Politechnice Łódzkiej będą klasyfikowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z:  matematyki  języka obcego  oraz fizyki lub chemii (do wyboru) Są jednak pewne wyjątki!

27 Kierunek: matematyka  matematyka  język obcy Kierunek: zarządzanie (studia I stopnia – lic.)  matematyka  język obcy Kierunek: europeistyka (studia I stopnia – lic.)  historia lub geografia (do wyboru)  dwa języki obce Wyjątki

28 Kierunek: biotechnologia, Kierunek: technologia żywności i żywienie człowieka  matematyka  język obcy  oraz do wyboru – fizyka, chemia, biologia Kierunek: ochrona środowiska  matematyka  język obcy  oraz do wyboru – fizyka, chemia, biologia, geografia Wyjątki

29 Kierunek: wzornictwo  matematyka  język obcy  sprawdzian uzdolnień plastycznych Kierunek: architektura i urbanistyka Kierunek: architektura wnętrz  matematyka  język obcy  sprawdzian z uzdolnień plastycznych Wyjątki

30 Wszystkie kierunki w CENTRUM KSZTAŁCENIA MIĘDZYNARODOWEGO  matematyka  fizyka/chemia (kandydaci na kierunek biotechnologia oraz inżynieria biomedyczna mogą być klasyfikowani na podstawie fizyka/chemia/biologia – do wyboru)  język obcy, w którym odbywają się zajęcia, i uzyskanie co najmniej 60% punktów na poziomie podstawowym z części ustnej i 30 % punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej  drugi język obcy – nie jest obowiązkowy, ale zdawany na maturze jest dodatkowo punktowany  sprawdzian uzdolnień plastycznych obowiązuje kandydatów na kierunek inżynieria architektoniczna Wyjątki

31 Sprawdzian będzie polegać na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych dotyczących zadanych tematów. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 500. Warunkiem klasyfikacji kandydata na studia na kierunki: architektura i urbanistyka, architektura wnętrz, inżynieria architektoniczna jest uzyskanie na sprawdzianie co najmniej 250 punktów. Sprawdzian uzdolnień plastycznych na kierunki: architektura i urbanistyka, architektura wnętrz, inżynieria architektoniczna

32 Będzie polegać na wykonaniu ołówkiem rysunku odręcznego oraz wykonanie kompozycji czarno-białej i kompozycji barwnej. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 400. Warunkiem klasyfikacji kandydata na studia na kierunku wzornictwo jest uzyskanie na sprawdzianie co najmniej 200 punktów. Sprawdzian uzdolnień plastycznych na kierunek wzornictwo

33 Brak oceny z któregokolwiek egzaminu nie zamyka drogi na studia w Politechnice, bowiem do ogólnej punktacji przyjmowane jest 0 punktów za ten przedmiot. Wyjątkiem są kandydaci na wszystkie kierunki studiów w Centrum Kształcenia Międzynarodowego, którzy obowiązkowo muszą zdawać język obcy, w którym odbywają się zajęcia, i uzyskać co najmniej 60% punktów na poziomie podstawowym z części ustnej i 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej w przypadku zdawania egzaminu maturalnego lub 130 punktów w przypadku zdawania tzw. „starej matury”. Uwaga!!!

34 wynik egzaminu maturalnegoliczba punktów za każdy procent (poziom podstawowy lub rozszerzony) poniżej 30% lub brak oceny 0 (poziom podstawowy) od 30% do 100% 2 (poziom rozszerzony) od 30% do 100% 5 Punkty z matematyki Zasady przeliczania punktów

35 wynik egzaminu maturalnegoliczba punktów za każdy procent (poziom podstawowy lub rozszerzony) poniżej 30% lub brak oceny 0 (poziom podstawowy) od 30% do 100% 1,2 (poziom rozszerzony) od 30% do 100% 3 Punkty z fizyki, chemii, biologii, geografii, historii Zasady przeliczania punktów

36 wynik egzaminu maturalnegoliczba punktów za każdy procent (poziom podstawowy lub rozszerzony) poniżej 30% lub brak oceny 0 (poziom podstawowy) od 30% do 100% 0,8 (poziom rozszerzony) od 30% do 100% 2 Uwaga: W szkołach lub oddziałach dwujęzycznych (język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania, wybrany jako przedmiot obowiązkowy) wynik części pisemnej egzaminu maturalnego jest przeliczany na punkty wg wzoru: w przedziale od 30% do 100% (w×6+100)/3,5 gdzie w – wyrażony w procentach wynik egzaminu maturalnego. Punkty z języka obcego Zasady przeliczania punktów

37 Wyniki osób zdających „Maturę Międzynarodową” zostaną przeliczone w następujący sposób: Liczba punktów = w x 25 w = wynik całkowity podany na dyplomie IB Zasady przeliczania punktów

38 Można deklarować chęć przystąpienia do rekrutacji aż na ośmiu wybranych kierunkach studiów ze wszystkich kierunków dostępnych na wydziałach Politechniki Łódzkiej, definiowanych przez nazwę kierunku, wydział prowadzący i formę studiów. W podaniu o przyjęcie musisz dokładnie ustalić, jakie są Twoje priorytety i na jakim kierunku zależy Ci najbardziej, a na jakim mniej. Kierunki będą rozpatrywane w podanej przez Ciebie kolejności. Możesz być przyjęty wyłącznie na jeden kierunek i formę studiów. Wskazówki

39 Obowiązuje tylko jedna opłata rekrutacyjna niezależnie od liczby wybranych kierunków. Do Sekcji Rekrutacji należy dostarczyć jeden komplet wymaganych dokumentów - potrzebne będzie tylko jedno świadectwo. Wskazówki

40 Zachęcamy do przygotowania i złożenia dokumentów jak najwcześniej. W ten sposób będzie można uniknąć zbędnego pośpiechu oraz stresu związanego z szybkim podejmowaniem decyzji, a my będziemy mieć szansę służyć radą i pomocą. Dokumenty można przynieść osobiście lub przesłać pocztą na adres Sekcji Rekrutacji Politechniki Łódzkiej, wtedy o ich przyjęciu decyduje data stempla pocztowego. Wskazówki

41 Sekcja Rekrutacji Politechniki Łódzkiej 90-924 Łódź, ul. Radwańska 29, budynek A13 tel: 042 631 20 92; 636 61 58 e-mail: rekrutacja@p.lodz.plrekrutacja@p.lodz.pl


Pobierz ppt "Świat należy do odważnych … inżynierów. Nasza uczelnia istnieje od 1945 r. Na trwałe wpisała się w krajobraz Łodzi i jest nierozerwalnie związana z jej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google