Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA KONFERENCJA Podsumowanie projektu : „Z edukacją na TAK!” Oświęcim 7 czerwca 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA KONFERENCJA Podsumowanie projektu : „Z edukacją na TAK!” Oświęcim 7 czerwca 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA KONFERENCJA Podsumowanie projektu : „Z edukacją na TAK!” Oświęcim 7 czerwca 2011 r.

2 Projekt „Z edukacją na TAK!” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

3 Założenia projektowe Projekt z „Edukacją na TAK!” powstał w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy dydaktyczno-wychowawcze uczniów szkół objętych wsparciem. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół gimnazjalnych z Gminy Miasta Oświęcim oraz podniesienie jakości procesu nauczania i wychowania.

4 „Z edukacją na TAK!” Projektodawca: Gmina Miasto Oświęcim Realizator: Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu Okres realizacji projektu: 03.08.2009 r. – 29.07.2011 r. Wartość projektu: 1 417 709,52 zł

5 Obszar realizacji projektu 4 Miejskie Gimnazja w Oświęcimiu: 1.Miejskie Gimnazjum nr 1 z klasami sportowymi w Zespole Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie 2.Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Łukasza Górnickiego 3.Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Klementyny Tańskiej- Hoffmanowej 4.Miejskie Gimnazjum Nr 4 im. Zofii Kossak

6 Personel projektu W realizację projektu zaangażowanych było ponad 80 osób

7 Beneficjenci projektu Liczba miejsc szkoleniowych przewidzianych w projekcie to 2784 Do projektu przystąpiło 965 uczniów w tym z: MG 1 - 240 uczniów MG 2 - 424 uczniów MG 3 - 143 uczniów MG 4 - 158 uczniów

8 Działania

9 W ramach projektu zrealizowano: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne opiekę pedagogiczno-psychologicznej opiekę pedagogiczno-psychologicznej doradztwo edukacyjno-zawodowego doradztwo edukacyjno-zawodowego

10 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: liczba godzin: 3472 liczba uczniów: 496 rodzaje zajęć: matematyka, biologia, język polski, języki obce (angielski, niemiecki), fizyka, chemia, geografia

11 Zajęcia pozalekcyjne: liczba godzin: 3472 liczba uczniów: 496 rodzaje warsztatów: matematyka, biologia, fizyka, chemia, geografia, informatyka, języki obce (angielski, niemiecki), sztuka, język polski

12 Zajęcia pozaszkolne: Wycieczki edukacyjne 12 wycieczek 480 uczniów wartość: 86 560 zł.

13 Wycieczki -Kraków: m.in. Zamek na Wawelu, Teatr Stu, ogród botaniczny -Wrocław: m.in. Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego - Warszawa: m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Wystawa Techniki w Pałacu Kultury i Nauki, Pałac Prezydencki, Stare Miasto

14 Obozy naukowo-językowe 2 pięciodniowe wyjazdy do Zakopanego 120 uczestników wartość: 120 000 zł.

15 Opieka pedagogiczno-psychologiczna: zajęcia terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników liczba godzin: 896 liczba godzin: 896 liczba uczniów: 420 liczba uczniów: 420

16 Doradztwo edukacyjno-zawodowe: Warsztaty mające na celu przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej ścieżki kariery liczba godzin: 896 liczba uczniów: 420

17 Wyposażenie bazy dydaktycznej szkół Wartość zakupionego wyposażenia: 95 420,24 zł. Laptopy Rzutniki walizkowe Projektory multimedialne Ekrany wizualizacyjne Urządzenia wielofunkcyjne (drukarki, skanery, kserokopiarki)

18 Wyposażenie bazy dydaktycznej szkół c.d. Radioodtwarzacze, odtwarzacze DVD Zestawy nagłaśniające Wizualizery Mikroskopy Modele anatomiczne i chemiczne

19 Pomoce dydaktyczne Ponadto każdy uczeń został wyposażony w pomoce naukowe, dostosowane do profilu zajęć (m.in. podręczniki, słowniki, zestawy szkoleniowe, przybory geometryczne i inne) Koszt przypadający na jednego uczestnika projektu: 1 772,13 zł

20 Strona internetowa projektu:www.edukacjanatak.republika.pl

21 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "KONFERENCJA KONFERENCJA Podsumowanie projektu : „Z edukacją na TAK!” Oświęcim 7 czerwca 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google