Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Usługi z rozliczeniem czasu i materiału SAP Best Practices.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Usługi z rozliczeniem czasu i materiału SAP Best Practices."— Zapis prezentacji:

1 Usługi z rozliczeniem czasu i materiału SAP Best Practices

2 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu Cel  W ramach dokumentowania zapytania ofertowego klienta dotyczącego usług w systemie tworzone jest zawiadomienie. Ma ono na celu udokumentowanie i sklasyfikowanie wymaganej pracy. Opcjonalne działanie umożliwia pracownikowi odpowiedzialnemu za usługę ponowne skontaktowanie się z klientem telefonicznie w celu uzyskania informacji wymaganych do przygotowania oferty. Korzyści  Zarządzanie obsługą klienta  Zarządzanie zleceniami klienta i zleceniami serwisowymi  Arkusz czasu pracy  Fakturowanie wg nakładów Kluczowe kroki procesu  Tworzenie zawiadomienia serwisowego  Zmiana zawiadomienia serwisowego (etap opcjonalny)  Kontrola listy zadań  Tworzenie zlecenia klienta  Zmiana zlecenia klienta  Zmiana zlecenia serwisowego  Rejestrowanie przepracowanych godzin (211)  Potwierdzanie czasu dla zlecenia serwisowego (etap opcjonalny)  Potwierdzanie zużytych materiałów  Tworzenie żądania fakturowania według nakładów  Tworzenie faktury dla żądania fakturowania  Zamykanie zlecenia serwisowego — zamknięcie techniczne

3 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.3 Wymagane aplikacje SAP oraz role Wymagane aplikacje SAP  EHP5 for SAP ERP 6.0 Role  Obsługa Pracownika  Administracja sprzedaży  Serwisant  Fakturowanie  Pracownik magazynu

4 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.4 Szczegółowy opis procesu Usługi z rozliczeniem czasu i materiału  Oferta jest tworzona w odniesieniu do portfela usług oferowanych przez dostawcę usług. Znajduje to odzwierciedlenie w zakresie dostępnych usług. Ceny usług oferowanych klientom są ustalane na podstawie czasu i materiału. Zmiany ceny końcowej następują w drodze negocjacji. Ostateczna oferta o charakterze informacyjnym jest przesyłana klientowi do zatwierdzenia.  W przypadku odrzucenia oferty w dokumencie sprzedaży określa się powód odrzucenia, aby przejść do jego anulowania i zakończenia procesu. Jeśli klient zaakceptuje ofertę, utworzone zostaje zlecenie klienta oraz automatycznie zlecenie serwisowe w tle. W zleceniu serwisowym zostają zawarte zasoby, czas oraz materiały, uwzględnione w oferowanych usługach.  W trakcie wykonywania usługi zlecenie klienta jest fakturowane jeden raz lub wiele razy. Rozliczana kwota jest określana na podstawie czasu i materiałów, a stosowaną metodą rozliczania jest fakturowanie według nakładów. Rzeczywisty przychód w tym przypadku jest uzyskiwany z pracy rzeczywiście wykonanej i może różnić się od kalkulacji ofertowej.

5 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.5 Diagram przebiegu procesu Usługi z rozliczeniem czasu i materiału BP: Usługodawca Administracja sprzedażą Zdarzenie Serwisant Tworzenie zawiadomienia serwisowego Przypadek biznesowy Rejestrowanie przepracowanyc h godzin (211) Fakturowanie sprzedaży Zmiana zawiadomienia serwisowego Kontrola listy zadań Tworzenie zlecenia klienta Zmiana zlecenia klienta Zmiana zlecenia serwisowego Ruch materiałowy Żądanie fakturowania według nakładów Tworzenie faktury dla żądania fakturowania Zamykanie zlecenia serwisowego

6 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.6 Załącznik Użyte dane podstawowe Zakład usługowy  Materiał/usługa  Materiał  Zleceniodawca  Odbiorca materiałów  Płatnik  Zakład  Skład  Jednostka gospodarcza  Obszar rachunku kosztów  Dział zaopatrzenia  Dział sprzedaży  Kanał dystrybucji  Dziedzina  Lista zadań  Numer osobowy  Obszar roboczy

7 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.7 Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Externalto SAP Business Activity / Event Unit Process Process Reference Sub- Process Reference Process Decision Połączenie z diagramem Wydruk/ Dokument Dane rzeczywiste dotyczące finansów Planowanie budżetu Proces wykonywa ny ręcznie Obecna wersja/Dane Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezalicze niu: Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Zewnętrzne dlasystemuSAP Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Proces jednostkowy Referencja procesu Referencja procesu podrzędnego Decyzja dotyczą ca procesu

8 ©2014 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.8 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP affiliate company. SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. Please see http://global12.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx for additional trademark information and notices.http://global12.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary. These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP SE or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP SE or SAP affiliate company products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to pursue any course of business outlined in this document or any related presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation, and SAP SE’s or its affiliated companies’ strategy and possible future developments, products, and/or platform directions and functionality are all subject to change and may be changed by SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason without notice. The information in this document is not a commitment, promise, or legal obligation to deliver any material, code, or functionality. All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of their dates, and they should not be relied upon in making purchasing decisions.


Pobierz ppt "Usługi z rozliczeniem czasu i materiału SAP Best Practices."

Podobne prezentacje


Reklamy Google