Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej
„20 lat wspólnie” - TYLMANOWA Gmina Ochotnica Dolna

2 STYL ZARZĄDZANIA SAMORZĄDU GMINNEGO PO 1989 ROKU
Po roku 1989 władzę wykonawczą stanowi wójt, natomiast ustawodawczą Rada Gminy. Decyzje o budżecie gminy podejmowane są na zebraniach wiejskich. W każdym sołectwie funkcjonuje Rada Sołecka i sołtys który ma bardzo szerokie uprawnienia. Mieszkańcy zgłaszają problemy do Rad Sołeckich ewentualnie do Rady Gminy. Przed 1989 rokiem wójta wybierali radni, natomiast teraz wybierają wszyscy mieszkańcy. Jest on bardziej zależny od mieszkańców niż przed 1989 rokiem. Wypowiedź radnego Stanisława Bodziarczyka.

3 Wypowiedź radnego Stanisława Bodziarczyka.
SPOSOBY KOMUNIKACJI POMIĘDZY MIESZKAŃCAMI WSI A SAMORZĄDEM PO 1989 ROKU Obecnie komunikacja gminy jest sprawniejsza. Sesje Rady Gminy są otwarte, nie jak przed 1989 rokiem. Podejmowane uchwały i decyzje umieszczane są na tablicach ogłoszeniowych, w biuletynie wydawanym bezpłatnie przez naszą gminę. Mieszkańcy gminy na bieżąco dowiadują się o prowadzonych inwestycjach na terenie wsi. Wszystkie te informacje można również znaleźć na stronie internetowej Gminy Ochotnica Dolna. Wypowiedź radnego Stanisława Bodziarczyka.

4 WAŻNE INWESTYCJE W MIEJSCOWOŚCI TYLMANOWA
Dzięki pracy samorządu w Tylmanowej wiele się zmieniło na korzyść. Przykładów mamy dużo: rozbudowa i remont WOK-u, ośrodka zdrowia, szkoły, unowocześnienie budynku i sprzętu przeznaczonego dla straży pożarnej, wybudowanie chodników, wyremontowanie dróg osiedlowych, mostków, regulowanie potoków, rozpoczęcie budowy mostu na rzece Dunajec i wiele innych zmian, z których moim zdaniem mieszkańcy Tylmanowej są zadowoleni. Wypowiedź radnego Mieczysława Trybulca. Przed rokiem 1989 na terenie Tylmanowej była jedna utwardzona droga gminne, pozostałe były drogami polnymi. Po roku 1989 wyasfaltowano 20 km drogi gminnej. Największym moim zdaniem osiągnięciem samorządu w ostatnich latach jest wybudowanie drogi asfaltowej po prawej stronie Dunajca i rozpoczęcie budowy mostu, oraz zabezpieczenie skarpy naprzeciw kościoła. Wypowiedź radnego Stanisława Bodziarczyka.

5 POZYSKIWANIE I WYKORZYSTYWANIE ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ
Wszystkie inwestycje jakie są prowadzone na terenie wsi dofinansowane są przez Unię Europejską. Gmina która stara się o pozyskanie pieniędzy musi zadbać o to aby dołożyć % kwoty do każdej inwestycji, czyli „własny wkład”. Wypowiedź radnego Mieczysława Trybulca. Z Unii Europejskiej najwięcej środków pozyskano na oczyszczalnię ścieków, kanalizację, budowę murów oporowych na rzece Dunajec, dróg oraz na remonty. Wypowiedź sołtysa Jana Ligasa.

6 KIERUNKI ROZWOJU TYLMANOWEJ
Moim zdaniem wieś powinna rozwijać się turystycznie i agroturystycznie. W przyszłości planujemy budowę wyciągów, ścieżek rowerowych. Wypowiedź sołtysa Jana Ligasa. Przykładem dobrego zarządzania budżetem jest wydawanie pieniędzy na sport i kulturę. Przemija kultura ludowa naszej wsi dlatego konieczne jest funkcjonowanie Wiejskiego Ośrodka Kultury który organizuje imprezy dla mieszkańców podtrzymujące tradycje ludowe naszych mieszkańców. Wypowiedź radnego Stanisława Bodziarczyka.

7 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej
Rozbudowano i wyremontowano budynek szkoły. W dobudowanej części mieszczą się: sala gimnastyczna, sala komputerowa, biblioteka, oraz pomieszczenia przedszkola.

8 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W TYLMANOWEJ
W obecnej chwili kiedy ekologia jest ważnym problemem dla naszego społeczeństwa Rada Gminy zdecydowała się na budowę oczyszczalni ścieków. Nadal prowadzone są prace związane z kanalizacją i podłączaniem gospodarstw domowych.

9 OSP W TYLMANOWEJ Został unowocześniony budynek straży oraz zakupiono dwa nowe samochody z wyposażeniem dla ochotniczej straży pożarnej.

10 BUDOWA MOSTU NA RZECE DUNAJEC
Rozpoczęto budowę mostu na rzece Dunajec. Most jest finansowany ze środków własnych oraz Unii Europejskiej.

11 MURY OPOROWE Mury oporowe zabezpieczają nowo wybudowaną drogę po drugiej stronie Dunajca, a wzdłuż niej biegnie główna linia kanalizacyjna do oczyszczalni.

12 Droga na Kotelnicę przed 1989 r. i obecnie.
DROGI OSIEDLOWE Droga na Kotelnicę przed 1989 r. i obecnie.

13 Ośrodek zdrowia po przebudowie i remoncie.

14 WIEJSKI OŚRODEK KULTURY
Rozbudowa, remont i unowocześnienie Wiejskiego Ośrodka Kultury daje możliwość organizowania imprez kulturalnych, dzięki czemu nasza ludowa tradycja nie zanika.

15 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Maciej Kozub 1997, klasa VI Mateusz Kasprzak 1997, klasa VI Artur Ziajkiewicz 1997, klasa VI Zuzanna Węglarz 1997, klasa VI Małgorzata Kozielec Bartłomiej Ciesielka Norbert Ligas 1998, klasa V Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej Opiekun zespołu projektowego: Dariusz Trybała; Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google