Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT : “NOWA JAKOŚĆ – NOWE MOŻLIWOŚCI IV”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT : “NOWA JAKOŚĆ – NOWE MOŻLIWOŚCI IV”"— Zapis prezentacji:

1 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT : “NOWA JAKOŚĆ – NOWE MOŻLIWOŚCI IV”

2 Priorytet VI – RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH Działania 6.1 – POPRAWA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE Poddziałania 6.1.2 – WSPIERANIE POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH URZĘDÓW PRACY W REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W REGIONIE Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 Planowany okres realizacji projektu: 1 luty 2013 – 31 styczeń 2015 UPOWSZECHNIANIE POŚREDNICTWA PRACY I PORADNICTWA ZAWODOWEGO kontynuacja zatrudnienia pośredników pracy i doradcy zawodowego zwiększenie dostępu do świadczonych przez nich usług rozwój instrumentów ukierunkowanych na wczesną identyfikację indywidualnych potrzeb osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców

4 Wsparcie dla pracodawców realizowane jest poprzez: Zewnętrzne pośrednictwo pracy Utworzenie dla pracodawcy specjalnego stanowiska doradcy zawodowego Wsparcie dla pracodawców realizowane jest poprzez:

5 od początku realizacji tej edycji projektu zewnętrzni pośrednicy pracy odwiedzają przedsiębiorców działających na terenie całego powiatu przedstawiając ofertę urzędu oraz informując o prawach i obowiązkach wynikających ze współpracy z PUP Zewnętrzne pośrednictwo pracy

6 zajęcia z informacji zawodowej dla nowozarejestrowanych osób bezrobotnych (pozostających w rejestrze PUP do 6 m-cy) spotkania z uczniami szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu cieszyńskiego Poradnictwo zawodowe

7 Kontynuacja zatrudnienia 2 zewnętrznych pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego organizacja Seminarium dla pracodawców w 2013 i 2014r. w styczniu 2015r. organizacja Konferencji szkolenia dla pracowników zatrudnionych w ramach projektu Zrealizowane działania:

8 Barbara Szajter Koordynator projektu Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT : “NOWA JAKOŚĆ – NOWE MOŻLIWOŚCI IV”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google