Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy Stan na dzień 31.08.2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy Stan na dzień 31.08.2014r."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy Stan na dzień 31.08.2014r.

2 Stopa bezrobocia (stosunek osób bezrobotnych do ludności aktywnej zawodowo) na obszarze kraju, terenie Powiatu Kołobrzeskiego oraz Województwa Zachodniopomorskiego styczeń – sierpień 2014r. miesiąc Powiat Kołobrzeski Kraj Województwo Zachodnio- pomorskie styczeń 2013 13,3 % (3.843 osób) 14,2 %19,1% styczeń 2014 14,3 % ( 4100 osób) 14 %18,7 % luty 201313,8 % (3.999 osób) 14,4 %19,3 % luty 201414,4 % ( 4.126 osób) 13,9 %18,5 %

3 Stopa bezrobocia w 2013r i 2014r.- c.d. miesiąc Powiat Kołobrzeski Kraj Województwo Zachodnio- pomorskie marzec 2013 13,5 % (3.898 osób) 14,3 %18,9% marzec 2014 13,6 % (3.885 osób) 13,5 %17,9 % kwiecień 2013 12,9 % (3.695 osób) 14 %18,4 % kwiecień 2014 12,9 % (3.624 osób) 13 %17,1%

4 Stopa bezrobocia w 2013r i 2014r.- c.d. miesiąc Powiat Kołobrzeski Kraj Województwo Zachodnio- pomorskie maj 201311,7 % (3.248 osób) 13,5 %17,8 % maj 201411,6 (3.224 osób) 12,5 %16,4 czerwiec 2013 10,8% (2.978 osób) 13,2%17,2% czerwiec 2014 10,1% (2.762osób) 12 %15,7%

5 Stopa bezrobocia w 2013r i 2014r.- c.d. miesiąc Powiat Kołobrzeski Kraj Województwo Zachodnio- pomorskie lipiec 2013 10 % (2.740 osób) 13,1 %16,9% lipiec 2014 9,5 % (2.577 osób) 11,9 %15,3 % sierpień 2013 10,2 % (2.792osób) 13%16,7 % sierpień 2014 9,3 % (2.515 osób) 11,7 %15,2 %

6 Liczba zarejestrowanych osób na dzień 31.08.2014r. zarejestrowanych było 2.515 osób, w tym 1.239 kobiety dla porównania: 31.08.2013r. zarejestrowanych było 2.792 osoby – nastąpił spadek o 277 osób; 1.988 osób (79% ogółu) stanowiły osoby poprzednio pracujące, 162 osób w tej grupie to osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy; 129 osoby (5% ogółu) stanowiły osoby niepełnosprawne; nastąpił spadek w stosunku do ubiegłego roku o 6 osób;

7 Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy 1) bez wykształcenia średniego – 1473 osób z ogółu osób bezrobotnych 2) długotrwale bezrobotni – 1092 osób 3) powyżej 50 roku życia – 774 osób 4) bez doświadczenia zawodowego – 662 osób 5) kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia - 359 osoby 6) samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia – 397 osób

8 Współpraca z pracodawcami W 2014r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu wpłynęło 1048 ofert pracy. Najwięcej wolnych miejsc pracy wykazano w takich zawodach jak: kucharz pomoc kuchenna kelner recepcjonista pokojowa sprzedawca

9 Współpraca z pracodawcami - c.d. Zorganizowano 13 giełd pracy na następujące stanowiska: sprzedawca kierowca kat. C, pracownik ochrony, specjalista ds. sprzedaży pracownik ochrony doradca finansowy

10 Podjęcia pracy W okresie styczeń – sierpień 2014r. w Powiecie Kołobrzeskim pracę podjęły 1.918 osoby bezrobotne, z czego: pracę niesubsydiowaną - 1.761 osób pracę subsydiowaną – 157 osób

11 Środki przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych w 2014r. Łączna kwota przyznana dla Powiatu Kołobrzeskiego wynosi 5 260 700 Kwota Funduszu Pracy przeznaczona na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i promocji zatrudnienia w 2014r. wynosi 1 973 500 ; na zadania współfinansowane ze środków PO KL – (Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych) przeznaczona jest kwota 3 286 700 ;

12 Pozostałe środki wydatkowane przez PUP w Kołobrzegu w okresie styczeń – sierpień 2014r. wysokość wypłaconych zasiłków – 4.469.192,47zł składka zdrowotna dla osób bez świadczeń, finansowana z budżetu Wojewody/ - 1.501.213,60zł składka zdrowotna dla osób pobierających świadczenie – 292.258,97zł przeciętna liczba bezrobotnych, za które opłacono składkę zdrowotną w miesiącu – 3928 osób

13 Dziękuję za uwagę pupkolobrzeg.pl


Pobierz ppt "Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy Stan na dzień 31.08.2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google