Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość alokacji na lata ,94 zł Wartość ogłoszonych konkursów – ,36 zł (44,55% alokacji) STAN NA 21 PAŹDZIERNIKA 2009r. Zawarte umowy – ,70 zł (21,83 % alokacji) Wydatkowano – ,33 zł (13,13 % alokacji)

3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zawartych umów [ ,70 zł ]

4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zawarte umowy

5 Dotacja przekazana beneficjentom w formie zaliczki Program Operacyjny Kapitał Ludzki

6

7

8 9

9

10

11

12 Instytucja Pośrednicząca wprowadziła usprawnienia we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: I.Zwiększenie poziomu kontraktacji środków II.Usprawnienie procesu podpisywania umów III.Wprowadzenie „szybkiej ścieżki” wyboru projektów z Poddziałania 6.1.1, 6.2, IV.Skrócenie ścieżki weryfikacji wniosków o płatność V.Zwiększenie progu dla drugiego zabezpieczenia realizacji umowy z 4 mln do 10 mln VI.Umożliwienie poprawy wniosków na etapie oceny formalnej nie wpływających na zmianę sumy kontrolnej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

13 DZIAŁANIA ANTYKRYZYSOWE WDROŻONE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM  Zwiększenie alokacji dla Poddziałania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia do zł,  Zwiększenie alokacji dla Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie do zł. PROJEKTY ZAKŁADAJĄCE WSPARCIE DLA OSÓB ZAKŁADAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Program Operacyjny Kapitał Ludzki

14 W ramach tzw. szybkiej ścieżki (Poddziałanie 8.1.2) wpłynęły wnioski o łącznej wartości ,29 zł, z tego rekomendowane do dofinansowania na dzień 21 października 2009 roku zostały projekty o wartości ,35 zł, które zakładają objęcie wsparciem 545 osób. Pozostałe wnioski są w trakcie weryfikacji merytorycznej.

15 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google