Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Witam Państwa, Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat żyrardowski otrzymał.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Witam Państwa, Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat żyrardowski otrzymał."— Zapis prezentacji:

1 Witam Państwa, Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat żyrardowski otrzymał ponad 15 mln złotych na realizację 24 projektów skierowanych do mieszkańców naszego powiatu. Pieniądze zostały przeznaczone głównie na: Szymanik Elżbieta

2  Wzrost zatrudnienia i spójności społecznej  Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo  Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego  Poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw  Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy  Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa  Wzrost spójności terytorialnej. Wsparcie w regionie żyrardowskim ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 Szczególnie cieszą mnie :  Projekty w ramach których zostały podjęte działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W sumie na tego rodzaju działania Unia Europejska za pośrednictwem Jednostki, którą kieruję przeznaczyła dla powiatu żyrardowskiego ponad 4 mln złotych. Do najważniejszych możemy zaliczyć: „Równaj” - projekt zrealizowany przez Powiat Żyrardowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie gdzie dofinansowanie wyniosło 2 070 277,52 PLN. „Razem łatwiej” - projekt zrealizowany przez Miasto Żyrardów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej gdzie dofinansowanie wyniosło 767 034,45 PLN.

4  Projekty w których podjęto działania zmierzające do podniesienia i dostosowania kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Podniesienie kwalifikacji osób pracujących na konkurencyjnym rynku pracy – projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie o wartości dofinansowania 466 020,20 PLN. W projekcie wzięło udział 88 osób z czego 80 to kobiety. 49 osób miało wykształcenie ponad gimnazjalne a 14 osób to osoby powyżej 50 roku życia. Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy – projekt realizowany przez Gminę Mszczonów/Gminne Centrum Informacji (GCI) o wartości dofinansowania 1 534 480,08 PLN. Projekt jest skierowany do 250 osób zamieszkujących na terenie Gminy Mszczonów. W sumie przeznaczono na ten cel z budżetu Unii ponad 2 mln złotych Wsparcie w regionie żyrardowskim ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

5  Projekty w ramach których podjęto działania zmierzające do wyrównania rozwoju wykształcenia w regionie, poprzez wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych. Wsparciem została objęta edukacja na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym oraz zawodowym. Podjęto również działania mające na celu dostosowanie kwalifikacji nauczycieli do zmiany kierunków kształcenia, zapotrzebowania na nowe kwalifikacje oraz zmieniającej się sytuacji demograficznej w systemie oświaty. Na ten cel z Unii Europejskiej dla powiatu żyrardowskiego przeznaczono ponad 9 mln złotych Warte podkreślenia są: - Projekty realizowane przez Powiat żyrardowski – 4 projekty o łącznej wartości dofinansowania 1 885 847, 21 PLN Uczestnikami projektów są uczniowie szkół w Żyrardowie w szczególności Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Żyrardowie. - Równe szanse edukacyjne uczniów żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych – projekt realizowany przez Gminę Żyrardów o wartości dofinansowania 3 953 400,00 PLN. W projekcie tym bierze udział 2 210 uczniów ze Szkół położonych na terenie Gminy Żyrardów. Wsparcie w regionie żyrardowskim ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

6 Podobne projekty zostały zrealizowane w większości gmin powiatu żyrardowskiego: Gmina Mszczonów – 1 450 230,07 PLN, Gmina Puszcza Mariańska – 2 182 558,03 PLN, Gmina Radziejowice – 846 811,83 PLN, Gmina Wiskitki – 383 332,48 PLN. Wsparcie w regionie żyrardowskim ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

7 Dziękuję Bardzo dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na moją stronę internetową www.elaszymanik.pl oraz blog www.funduszemazowsze.blog.onet.plwww.elaszymanik.pl Z wyrazami szacunku Szymanik Elżbieta


Pobierz ppt "Witam Państwa, Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat żyrardowski otrzymał."

Podobne prezentacje


Reklamy Google