Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TEMAT: Projekt zbocza Mgr inż. Dariusz Hajto KGBiG.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TEMAT: Projekt zbocza Mgr inż. Dariusz Hajto KGBiG."— Zapis prezentacji:

1 TEMAT: Projekt zbocza Mgr inż. Dariusz Hajto KGBiG

2 Mechanika gruntów - projekt
Temat: Projekt skarpy nasypu drogowego o zadanej wysokości oraz układzie warstw geologicznych. Termin oddania projektu: - I – - II – W przypadku wystąpienia błędów merytorycznych projekt będzie zwracany do poprawy

3 Mechanika gruntów - projekt
Zawartość projektu: 1. Strona tytułowa: -Imię i nazwisko autora, grupa, rok, nr tematu 2. Dane do projektu oraz obliczeniowe parametry gruntu. - n- numer tematu - grunt nr 1: γ1=21 kN/m3; φ1=12+0,2n°;c1=20+0,5n kPa - grunt nr 2: γ2=20 kN/m3; φ2=18-0,2n°; c2=40-0,5n kPa - grunt nr 3: γ3=20,1kN/m3; φ3=25+0,3n°;c1=10 kPa -obciążenie naziomu: p0=25-0,5n kPa

4 Mechanika gruntów - projekt
Geometria skarpy

5 Mechanika gruntów - projekt
Geometria skarpy cd: - n- numer tematu - h1=10-0,3n m - h2=10+0,4n m - h3=20+0,3n m 3. Opis techniczny konstrukcji: - budowa geologiczna, położenie obiektu, ukształtowanie terenu pod budowę, istniejące uzbrojenie ternu - projektowany sposób wykonywania obiektu -parametry techniczne obiektu : generalne kąty nachylenia poszczególnych skarp, generalny kąt nachylenia całego zbocza, długość nasypu, przyjęte wymiary geometryczne - projektowane zbrojenie gruntu - ta część zostanie wykonana na zajęciach 25.01

6 Mechanika gruntów - projekt
4. Określenie profilu skarpy metodą Masłowa F-P: -dane przyjęte do obliczeń -przejrzysty schemat podziału skarpy na warstwy obliczeniowe -tabelaryczne zestawienie danych i wyników dla wszystkich warstewek -określenie generalnego kąta nachylenia poszczególnych warstw oraz generalnego kąta nachylenia całego nasypu

7 Mechanika gruntów - projekt
5. Dla przyjętej geometrii wykonać obliczenia współczynnika stateczności przy pomocy modułu SLOPE/W metodą Morgenstern’a-Price’a oraz Bishopa. W przypadku gdy współczynnik stateczności FS<1.3 zastosować wzmocnienie gruntu aby FS=1.3 lub gdy FS>1,3 zaproponować takie wzmocnienie aby FS wzrosło o 15%. – zajęcia 25.01 Ten etap obliczeń powinien zawierać: - rysunek modelu przyjętego do obliczeń oraz opis przyjętego sposobu definiowania powierzchni poślizgu - rysunek obrazujący wyniki dla obu metod obliczenia (nawet jeśli FS<1.3) - wyniki obliczeń oraz opis zastosowanych metod wzmacniania skarpy (w razie konieczności)

8 Mechanika gruntów - projekt
6. Zbadać jak na wyniki obliczeń wpływa uwzględnienie poziomu wody gruntowej dla hw=3; 5; 10m Zaproponować wzmocnienie skarpy lub poszerzenie półki (o max 2m), opisać zastosowane wzmocnienie oraz przedstawić wyniki po jego zastosowaniu Ta część obliczeń powinna zawierać rysunki dokumentujące każdy etap obliczeń UWAGA- wszystkie rysunki z programu SLOPE/W powinny zawierać: osie, opis poszczególnych warstw wraz z parametrami gruntu, obliczony wskaźnik FS, tytuł jednoznacznie opisujący rysunek

9 Mechanika gruntów - projekt
Opracowanie wg. powyższych wytycznych ma zostać przesłane na adres: Część opisowa projektu ma zostać zapisana w formacie pdf, każdy etap obliczeń ma zostać przestawiony w oddzielnym pliku o rozszerzeniu gsz. Całość proszę spakować i wysłać w jednym pliku rar lub zip UWAGA – w wyznaczonym terminie proszę przesłać gotowy projekt bez projektu wzmocnienia. Wzmocnienie będzie wykonane na zajęciach i wtedy otrzymacie Państwo ostateczną ocenę z projektu.


Pobierz ppt "TEMAT: Projekt zbocza Mgr inż. Dariusz Hajto KGBiG."

Podobne prezentacje


Reklamy Google