Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Teorie jako struktury – Programy badawcze – Imre Lakatos Paradygmaty – Thomas Kuhn Anarchistyczna teoria wiedzy – Paul Feyerabend.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Teorie jako struktury – Programy badawcze – Imre Lakatos Paradygmaty – Thomas Kuhn Anarchistyczna teoria wiedzy – Paul Feyerabend."— Zapis prezentacji:

1 Teorie jako struktury – Programy badawcze – Imre Lakatos Paradygmaty – Thomas Kuhn Anarchistyczna teoria wiedzy – Paul Feyerabend

2  odrzucenie indukcjonizmu oraz falsyfikacji  indukcja nawet z dużego zbioru zdań obserwacyjnych nie jest w stanie objąć złożoności teorii naukowych  falsyfikacjonistyczny schemat hipotez i zaprzeczeń nie opisuje adekwatnie rozwoju teorii naukowych

3  konieczność postrzegania teorii jako strukturalnej całości  analizy historyczne jednoznacznie wskazują, iż ewolucja poszczególnych nauk jest procesem o charakterze strukturalnym  pojęcie występujące w ramach danej teorii jest na tyle precyzyjne, na ile ścisła jest owa teoria  rozwój nauki zależy od otwartości jej struktury

4 Metodologia naukowych programów badawczych Imre Lakatos

5 Program badawczy jest strukturą poddająca się heurystykom :  negatywnym  podstawowym założeniem programu badawczego jest jego twardy rdzeń, nie podlegający żadnym odrzuceniom  przed falsyfikacją chroni go pas ochronny złożony z pomocniczych hipotez  pozytywnym  ogólne wskazówki określające rozwój programu badawczego uzupełnianie twardego rdzenia modyfikowanie pasa ochronnego

6 Metodologia w programie badawczym  praca w ramach programu badawczego polega na nieustannym rozszerzaniu pasa ochronnego i modyfikowania go o nowe hipotezy pomocnicze  modyfikacje muszą być niezależnie sprawdzalne, mają prowadzić do nowych odkryć, mają rozwijać program badawczy  nie mogą być hipotezami ad hoc  nie mogą naruszać rdzenia twardego

7 Porównywanie programów badawczych  względna wartość programów badawczych zależy od tego, czy są one postępowe, czy degenerujące  kryterium oceny wartości jest niezmiernie trudna ze względu na czynnik czasu – oszacowanie dopiero post factum

8 Paradygmaty Thomas Kuhn

9  rewolucyjny charakter postępu naukowego  pre-nauka > nauka normalna > kryzys > rewolucja > nowa nauka normalna > nowy kryzys  niezorganizowana działalność poprzedzająca powstanie nauki nabiera ostatecznie struktury, przyjmując wspólny paradygmat

10 Paradygmat składa się z ogólnych założeń teoretycznych i praw oraz technik ich stosowania, przyjmowanych przez daną społeczność naukową Paradygmat wyznacza standardy pracy naukowej i koordynuje nią przyczyniając się do powstania nauki normalnej

11  napotkanie przez paradygmat pewnych trudności nazywamy anomaliami  jeśli dotykają one fundamentów paradygmatu, następuje rozluźnienie reguł dotyczących rozwiązywania problemów  następuje rewolucja, czyli porzucenie danego paradygmatu i przyjęcie nowego

12  postęp rewolucyjną drogą jest Kuhnowską alternatywą dla kumulatywnego podejścia indukcjonistów  nauka powinna zawierać środki umożliwiające porzucenie paradygmatu i przyjęcie nowego, aby mogła się rozwijać  gdy stopień wadliwości paradygmatu wraz z natężeniem kryzysu staje się zbyt poważny, następuje rewolucja

13 Anarchistyczna teoria wiedzy Paul Feyerabend

14  żadna dotychczasowa metodologia nie odniosła sukcesu; potwierdza to historia nauki  nauka rozwijająca się według reguł jest nierealistyczna, ponieważ przyjmuje zbyt uproszczony pogląd

15  wszystkie metodologie mają swoje ograniczenia i jedyną regułą, która wychodzi obronną ręką jest „wszystko wolno”  naukowiec ma być jedynie wspomagany standardami, a nie sztywnymi regułami, aby mógł mieć swobodę w podejmowaniu decyzji

16 Typy naukowców wg Feyerabenda  Szaleniec – zadowala się obroną teorii w jej pierwotnej formie, nie sprawdziwszy jej zastosowania w przypadkach świadczących na jej niekorzyść  Myśliciel – próbuje pokonać napotkane trudności, aby teoria była szczegółowa, wyjaśniająca możliwie największą ilość przypadków

17 Niewspółmierność  Opiera się na interpretacji zdania obserwacyjnego w zależności od kontekstu teoretycznego, w którym się znajduje  Porównanie dwóch teorii, dla których sformulowanie podstawowych pojęć jednej w terminach drugiej (żadna obserwacja nie będzie dla nich wspólna), jest logicznie niemożliwe

18 Wolność człowieka  Postawa humanistyczna nawiązująca do J.S. Mill’a  Przeciwny instytucjonalizacji nauki w społeczeństwie –  dlaczego nauka miałaby posiadać przewagę nad innymi źródłami wiedzy ?  ograniczenia wolności wynikające ze struktur społecznych


Pobierz ppt "Teorie jako struktury – Programy badawcze – Imre Lakatos Paradygmaty – Thomas Kuhn Anarchistyczna teoria wiedzy – Paul Feyerabend."

Podobne prezentacje


Reklamy Google