Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nie tylko wybory… Jak m ł odzi ludzie mog ą wp ł ywa ć na rzeczywisto ść i aktywnie uczestniczy ć w demokracji?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nie tylko wybory… Jak m ł odzi ludzie mog ą wp ł ywa ć na rzeczywisto ść i aktywnie uczestniczy ć w demokracji?"— Zapis prezentacji:

1 Nie tylko wybory… Jak m ł odzi ludzie mog ą wp ł ywa ć na rzeczywisto ść i aktywnie uczestniczy ć w demokracji?

2 DEMOKRACJA To system rządów i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli. Wola wi ę kszo ś ci obywateli Obywatele aktywnie uczestnicz ą w podejmowaniu decyzji politycznych mo ż no ś ci zrzeszania si ę w partie polityczne

3 ZALETY I WADY DEMOKRACJI Zalety demokracji: Wp ł yw obywateli na funkcjonowanie pa ń stwa, Wolno ść s ł owa, wyznania, Prawo wyboru, Wolno ść zrzeszania si ę, Dost ę p do informacji o dzia ł alno ś ci organów pa ń stwowych i samorz ą dowych, Wolny rynek, Równo ść wobec prawa, … Wady demokracji: Korupcja, Brak stabilno ś ci rz ą du wynikaj ą cy z wielo ś ci partii, Obowi ą zek podporz ą dkowania si ę mniejszo ś ci, Brak sankcji w przypadku niespe ł nienia obietnic wyborczych, nieponoszenia odpowiedzialno ś ci, Manipulacja mediami, …

4

5 KTO MA NAJWIĘKSZY WPŁYW NA ZMIANY W NASZEJ OKOLICY? * Marszałek (władza w województwie), * Starosta powiatowy, * Burmistrz (władza na terenie gminy), * Młodzieżowa Rada Gminy, * Rada Miasta, * Samorządy szkolne (uczniowskie), * Obywatele

6 Obrady M ł odzie ż owej Rady Gminy Sztum W naszej gminie funkcjonuje Młodzieżowa Rada, która zajmuje się różnymi przedsięwzięciami na terenie naszej gminy.

7

8


Pobierz ppt "Nie tylko wybory… Jak m ł odzi ludzie mog ą wp ł ywa ć na rzeczywisto ść i aktywnie uczestniczy ć w demokracji?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google