Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co to jest wolontariat? ?.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co to jest wolontariat? ?."— Zapis prezentacji:

1 Co to jest wolontariat? ?

2 Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie

3 Kto to jest wolontariusz?

4 Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu
Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Innym określeniem jest ochotnik (choć ten wyraz ma też inne znaczenia). Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

5 Jakie są korzyści z bycia wolontariuszem?

6 Wolontariusz zyskuje:
satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy.

7 Karta etyczna wolontariusza
Wolontariusz powinien: Być pewnym. Patrz w swe serce i pamiętaj, jak bardzo chcesz pomóc innym ludziom. Być przekonanym. Nie oferuj swojej pomocy, jeśli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz. Być lojalnym. Zgłaszaj sugestie, a nie "uderzaj" w innych. Przestrzegać zasad. Nie krytykuj rzeczy, który nie rozumiesz. Może się okazać, że są ku nim powody. Mówić otwarcie. Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągały cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniały w osobę stwarzającą problemy. Chętnie ucz się. Nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonywanej pracy. Stale rozwijaj się. Powinieneś wiedzieć wszystko o twojej organizacji i pracy. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą. Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcję, wykonując to, czego się od ciebie oczekuje. Być osobą, na której można polegać. Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić. Działać w zespole.


Pobierz ppt "Co to jest wolontariat? ?."

Podobne prezentacje


Reklamy Google