Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poznajemy arkusz kalkulacyjny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poznajemy arkusz kalkulacyjny"— Zapis prezentacji:

1 Poznajemy arkusz kalkulacyjny
Informatyka Poznajemy arkusz kalkulacyjny

2 Cele lekcji Podczas tej lekcji nauczysz się:
– co to jest arkusz kalkulacyjny; – rozróżniać i nazywać elementy arkusza kalkulacyjnego; – pracować z arkuszami skoroszytu; – wprowadzać do arkusza dane i je edytować; – nadawać elementom arkusza pożądaną formę. Wiedza Uczeń potrafi: -rozróżnić pojęcia: arkusz kalkulacyjny-program, arkusz kalkulacyjny-dokument, arkusz kalkulacyjny – część dokumentu skoroszytu; -omówić przeznaczenie i zastosowanie arkusza kalkulacyjnego ; -wyróżnić typy danych wprowadzanych do arkusza. Umiejętności -wskazać elementy budowy wybranego skoroszytu oraz elementy okna arkusza; -wykonać podstawowe operacje na arkuszach skoroszytu; -wprowadzić dane do arkusza; -wykonać podstawowe operacje edytorskie na danych w arkuszu; -zastosować podstawowe elementy formatowania arkusza.

3 Przegląd zagadnień Arkusz kalkulacyjny – podstawowe pojęcia.
Skoroszyt – praca z arkuszami. Dane i ich typy. Wpisywanie i edytowanie danych. Formatowanie arkusza. Przedstawienie zagadnień, które zostaną omówione na lekcji, zaciekawienie uczniów jej treścią.

4 Arkusz kalkulacyjny – podstawowe pojęcia
Arkusz kalkulacyjny jest programem, dzięki któremu użytkownik może wprowadzać do komputera różnego typu dane, przeprowadzać na nich wszelkiego rodzaju obliczenia, prezentować oraz analizować ich wyniki.

5 Arkusz kalkulacyjny – podstawowe pojęcia
Obszar roboczy arkusza. Aktywna komórka. Litera kolumny. Numer wiersza. Arkusze. Pasek formuły. Pole nazwy.

6 Skoroszyt – praca z arkuszami
Dokument programu Excel to zeszyt albo inaczej skoroszyt. Każdy skoroszyt składa się z jednego lub więcej arkuszy kalkulacyjnych. Każdy arkusz ma 256 kolumn i wierszy. Arkusze można dodawać, usuwać, przenosić i kopiować.

7 Skoroszyt – praca z arkuszami
W menu Wstaw wybierz polecenie Arkusz. W menu Edycja wybierz polecenie Usuń arkusz. Nowy arkusz.

8 Skoroszyt – praca z arkuszami
Polecenia sterujące arkuszami są dostępne również w menu kontekstowym.

9 Dane i ich typy Typy danych to inaczej rodzaje danych, jakie można przechowywać w komórkach. Microsoft Excel rozróżnia cztery typy danych. Są to: tekst; liczba; data; formuła.

10 Dane i ich typy Formuła. Liczba – wyrównanie do prawej.
Wynik formuły – wyrównanie do prawej. Tekst – wyrównanie do lewej. Data – wyrównanie do prawej.

11 Wpisywanie i edytowanie danych
Aby wprowadzić dane do komórki, należy: uaktywnić wybraną komórkę, klikając na niej lub przesuwając na nią kursor klawiszami ze strzałkami; wpisać dane, formułę należy poprzedzić znakiem równości ”=”; zatwierdzić wprowadzone dane klawiszem Enter, kliknięciem innej komórki lub kliknięciem myszki na przycisku Wpis widocznym z lewej strony pola formuły. Aby usunąć dane z aktywnej komórki, wystarczy nacisnąć klawisz Delete. Aby edytować komórkę należy dwukrotnie ją kliknąć lub zaznaczyć i przejść do pola formuły. Aby skopiować komórkę: należy ją zaznaczyć; z menu Edycja wybrać polecenie Kopiuj, można też skorzystać z przycisku na pasku narzędzi lub kombinacji klawiszy Ctrl+C; zaznaczyć komórkę docelową; z menu Edycja lub z paska narzędzi wybrać polecenie Wklej lub za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+V.

12 Formatowanie arkusza Komórki z danymi w arkuszu można sformatować, dostosowując szerokość kolumn, wysokość wierszy, dodając obramowanie i wypełnienie. Aby sformatować komórki należy zaznaczyć obszar z danymi i wybrać polecenie Komórki w menu Format lub skorzystać z przycisków na pasku formatowania. Aby dostosować szerokość kolumn lub ukryć kolumny należy wybrać polecenie Kolumna w menu Format. Aby dostosować wysokość wierszy lub ukryć wiersze należy wybrać polecenie Wiersz w menu Format. Aby dostosować kolorystykę arkusza lub ukryć arkusz należy wybrać polecenie Arkusz w menu Format.

13 Formatowanie arkusza Kolor komórek. Obramowanie komórek.
Wybór czcionki. Wyrównanie, kierunek tekstu, scalanie komórek. Format danych, ilość miejsc po przecinku, zaokrąglanie.

14 Formatowanie arkusza Kliknij, aby dopasować szerokość zaznaczonych kolumn. Możesz też użyć funkcji Autodopasowanie obszaru. Kliknij, aby dopasować wysokość zaznaczonych wierszy. Możesz też użyć funkcji Autodopasowania. Możesz dostosować wygląd całego arkusza dodając jako tło obraz lub kolor.

15 Podsumowanie Arkusz kalkulacyjny – podstawowe pojęcia.
Skoroszyt – praca z arkuszami. Dane i ich typy. Wpisywanie i edytowanie danych. Formatowanie arkusza.


Pobierz ppt "Poznajemy arkusz kalkulacyjny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google