Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Janusz KOTOWICZ, Aleksander SOBOLEWSKI, Łukasz BARTELA, Anna SKOREK-OSIKOWSKA, Tomasz ILUK PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Janusz KOTOWICZ, Aleksander SOBOLEWSKI, Łukasz BARTELA, Anna SKOREK-OSIKOWSKA, Tomasz ILUK PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH."— Zapis prezentacji:

1 Janusz KOTOWICZ, Aleksander SOBOLEWSKI, Łukasz BARTELA, Anna SKOREK-OSIKOWSKA, Tomasz ILUK PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH Z GENERATOREM GAZU PROCESOWEGO GAZELA Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechnika Śląska Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Rynek Ciepła, Nałęczów, 17-19 października 2012

2 Układ generacji gazu procesowego Janusz KOTOWICZ, Aleksander SOBOLEWSKI Łukasz BARTELA, Anna SKOREK-OSIKOWSKA, Tomasz ILUK PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH Z GENERATOREM GAZU PROCESOWEGO GAZELA C%41,63 H%4,93 O%38,22 N%0,16 S%0,03 Wilgoć%14,60 Popiół%0,43 WdWd kJ/kg14200 E ch_01 kW1500 H2H2 %5,9 CH 4 %1,7 CO%19,8 CO 2 %7,5 N2N2 %44,3 H2OH2O%20,8 t 11 ºC950 t 12 ºC40 η GG %63η IOG %95

3 Układ generacji energii elektrycznej oraz ciepła użytecznego A. Układ z silnikiem tłokowym B. Układ z turbina gazową  = 90% t   =40°C t g /t z =90°C/70°C  = 97% Janusz KOTOWICZ, Aleksander SOBOLEWSKI Łukasz BARTELA, Anna SKOREK-OSIKOWSKA, Tomasz ILUK PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH Z GENERATOREM GAZU PROCESOWEGO GAZELA

4 Układ z silnikiem tłokowym – rezultaty Janusz KOTOWICZ, Aleksander SOBOLEWSKI Łukasz BARTELA, Anna SKOREK-OSIKOWSKA, Tomasz ILUK PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH Z GENERATOREM GAZU PROCESOWEGO GAZELA

5 Układ z turbiną gazową – rezultaty Janusz KOTOWICZ, Aleksander SOBOLEWSKI Łukasz BARTELA, Anna SKOREK-OSIKOWSKA, Tomasz ILUK PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH Z GENERATOREM GAZU PROCESOWEGO GAZELA

6 Analiza ekonomiczna - metodologia Przyjęte wskaźniki oceny efektywności ekonomicznej: Zaktualizowana wartość netto: Wskaźnik zaktualizowanej wartości netto: gdzie: CF – strumień przepływu gotówki J – poniesiony nakład inwestycyjny, Janusz KOTOWICZ, Aleksander SOBOLEWSKI Łukasz BARTELA, Anna SKOREK-OSIKOWSKA, Tomasz ILUK PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH Z GENERATOREM GAZU PROCESOWEGO GAZELA Oszacowanie nakładów na realizację projektu inwestycyjnego Zaktualizowana wartość netto: gdzie: k J – jednostkowy nakład inwestycyjny X – charakterystyczna wielkość

7 Analiza ekonomiczna - założenia Tabela. Wybrane założenia analizy ekonomicznej Janusz KOTOWICZ, Aleksander SOBOLEWSKI Łukasz BARTELA, Anna SKOREK-OSIKOWSKA, Tomasz ILUK PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH Z GENERATOREM GAZU PROCESOWEGO GAZELA

8 Analiza ekonomiczna - rezultaty Tabela. Wybrane rezultaty analizy ekonomicznej Rys. Struktura przychodów dla analizowanych inwestycji Janusz KOTOWICZ, Aleksander SOBOLEWSKI Łukasz BARTELA, Anna SKOREK-OSIKOWSKA, Tomasz ILUK PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH Z GENERATOREM GAZU PROCESOWEGO GAZELA zielonych żółtych

9 Analiza ekonomiczna - rezultaty Rys. Wpływ zmiany ceny certyfikatów zielonych oraz ceny certyfikatów żółtych na wartość wskaźników NPV dla układu z silnikiem tokowym (linia ciągła) oraz turbiną gazową (linia przerywana) Janusz KOTOWICZ, Aleksander SOBOLEWSKI Łukasz BARTELA, Anna SKOREK-OSIKOWSKA, Tomasz ILUK PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH Z GENERATOREM GAZU PROCESOWEGO GAZELA Rys. Wpływ zmiany ceny energii elektryczne oraz ceny ciepła na wartość wskaźników NPV dla układu z silnikiem tokowym (linia ciągła) oraz turbiną gazową (linia przerywana)

10 Analiza ekonomiczna - rezultaty Rys. Wpływ wielkości instalacji (strumienia energii chemicznej podawanej biomasy) na wskaźniki NPV oraz NPVR (linia ciągła – układ z silnikiem tłokowym, linia przerywana – układ z turbiną gazową) Janusz KOTOWICZ, Aleksander SOBOLEWSKI Łukasz BARTELA, Anna SKOREK-OSIKOWSKA, Tomasz ILUK PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH Z GENERATOREM GAZU PROCESOWEGO GAZELA

11 Wnioski Z przeprowadzonych analiz wynika, iż sprawność ogólna instalacji z silnikiem tłokowym jest wyższa o około 8,5 punktów procentowych niż dla instalacji z turbina gazową. Zasadniczym powodem tego jest konieczność użycia w układzie z turbina gazową sprężarki paliwa gazowego. Z uzyskanych rezultatów analiz ekonomicznych wynika, że układ silnika tłokowego zintegrowanego z instalacją zgazowania biomasy charakteryzuje się wyższą opłacalnością inwestycyjną niż układ z turbiną gazową. Niemniej jednak dla obu układów uzyskano dodatnie wartości zaktualizowane netto. Analizowany gaz ze zgazowania biomasy charakteryzuje się niską wartością opałową. Może to powodować trudności w jego spalaniu zarówno w silniku spalinowym, jak i turbinie gazowej. Ponadto wykorzystanie gazu wiąże się z koniecznością jego głębokiego oczyszczenia, zwłaszcza w przypadku zastosowania turbin gazowych. Janusz KOTOWICZ, Aleksander SOBOLEWSKI Łukasz BARTELA, Anna SKOREK-OSIKOWSKA, Tomasz ILUK PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH Z GENERATOREM GAZU PROCESOWEGO GAZELA

12 Dziękuję

13 Układ z silnikiem tłokowym - założenia Praca silnika przy zasilaniu paliwem niskokalorycznym: wskaźnik względnej zmiany sprawności wytwarzania energii elektrycznej: wskaźnik względnej zmiany temperatury spalin opuszczających silnik: Podstawowe założenia dla silnika tłokowego: (dla obciążenia nominalnego) Paliwo projektowe:CH 4 =98%, N 2 =2% Sprawność wytwarzania energii elektrycznej35,0% Sprawność ogólna silnika90,0% Współczynnik nadmiaru powietrza1,3 Temperatura spalin wylotowych z silnika500ºC Temperatura spalin wylotowych z układu120ºC Janusz KOTOWICZ, Aleksander SOBOLEWSKI Łukasz BARTELA, Anna SKOREK-OSIKOWSKA, Tomasz ILUK PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH Z GENERATOREM GAZU PROCESOWEGO GAZELA

14 Układ z turbiną gazową - założenia Podstawowe wskaźniki efektywności turbiny gazowej: Sprawność wytwarzania energii elektrycznej: Sprawność wytwarzania energii elektrycznej ujmująca energochłonność sprężarki paliwa: Sprawność wytwarzania ciepła użytecznego: Sprawność ogólna: Podstawowe założenia dla turbiny gazowej: (dla obciążenia nominalnego) Paliwo projektowe:CH 4 =98%, N 2 =2% Temperatura spalin za komorą spalania900ºC Sprawność wewn. sprężarki i ekspandera90,0% Temperatura spalin za wymiennikiem regeneracyjnym350ºC Efektywność wymiennika regeneracyjnego60% Temperatura spalin wylotowych z układu120ºC Janusz KOTOWICZ, Aleksander SOBOLEWSKI Łukasz BARTELA, Anna SKOREK-OSIKOWSKA, Tomasz ILUK PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH Z GENERATOREM GAZU PROCESOWEGO GAZELA

15 Układ z turbiną gazową – rezultaty Janusz KOTOWICZ, Aleksander SOBOLEWSKI Łukasz BARTELA, Anna SKOREK-OSIKOWSKA, Tomasz ILUK PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH Z GENERATOREM GAZU PROCESOWEGO GAZELA


Pobierz ppt "Janusz KOTOWICZ, Aleksander SOBOLEWSKI, Łukasz BARTELA, Anna SKOREK-OSIKOWSKA, Tomasz ILUK PORÓWNANIE EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google