Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiadomości sygnalizacyjne DSS1 Faza zestawiania połączenia Faza trwania połączenia Faza rozłączania połączenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiadomości sygnalizacyjne DSS1 Faza zestawiania połączenia Faza trwania połączenia Faza rozłączania połączenia."— Zapis prezentacji:

1

2 Wiadomości sygnalizacyjne DSS1 Faza zestawiania połączenia Faza trwania połączenia Faza rozłączania połączenia

3 Wiadomości przesyłane w fazie zestawiania połączenia

4 Struktura wiadomości Element informacyjny (m) Element informacyjny (2) Dyskryminator protokołu Długość identyfikatora Połączenia (w oktetach) 0 0 F Identyfikator połączenia 0 Typ komunikatu Element informacyjny (1)

5 Komunikaty związane z zestawieniem połączenia. SETUP - Komunikat ten wysyłany jest od użytkownika wywołującego do sieci i od sieci do użytkownika wywoływanego, zadaniem tego meldunku jest inicjalizacja procesu zestawiania połączenia.SETUP SETUP ACKNOWLEDGE - Komunikat przesyłany jest z sieci do użytkownika wywołującego lub od użytkownika wywoływanego do sieci. Meldunek ten informuje, że zestawianie połączenia zostało zainicjalizowane ale mogą być wymagane dodatkowe informacje do jego realizacji.SETUP ACKNOWLEDGE INFORMATION - Komunikat jest wysyłany przez użytkownika lub sieć w celu udostępnienia dodatkowej informacji. może być użyty w celu udostępnienia dodatkowej informacji podczas nawiązywania połączenia (np. tryb Overlap Sending lub odbiór) lub innej związanej z połączeniem.INFORMATION CALL PROCEEDING - Komunikat ten jest wysyłany przez użytkownika wywoływanego do sieci lub przez sieć do użytkownika wywołującego, w celu wskazania zebrania wszystkich informacji na temat zestawianego połączenia i zakończenia fazy wybierania.CALL PROCEEDING Powrót do początku

6 ALERTING - Komunikat przesyłany od użytkownika wywoływanego (abonent B) do sieci i poprzez sieć do użytkownika wywołującego (abonent A), w celu wskazania rozpoczęcia wywoływania abonenta B.ALERTING CONNECT - Ten komunikat wysyłany jest przez użytkownika wywoływanego do sieci jak i przez sieć do użytkownika wywołującego. Oznacza akceptację wywołania przez stronę wywoływaną.CONNECT CONNECT ACKNOWLEDGE - Komunikat jest wysyłany przez sieć do użytkownika wywoływanego w celu potwierdzenia akceptacji połączenia przez sieć. Opcjonalnie może być także wysyłany przez użytkownika wywołującego do sieci w celu zezwolenia na korzystanie z symetrycznych procedur sterowania połączeniem.CONNECT ACKNOWLEDGE PROGRESS - Ten komunikat jest wysyłany przez użytkownika lub sieci, żeby wskazać postęp zestawiania połączenia (informacje o zachodzących zdarzeniach) lub w związku z zabezpieczeniem informacji/wzorców w paśmie.PROGRESS Powrót do początku

7 Założenia: - stroną inicjalizującą połączenie jest użytkownik, - identyfikator połączenia = 9, - standard kodowania CCITT, - rodzaj przenoszonej informacji: zastrzeżona informacja cyfrowa, - tryb połączenia: komutacja łączy, - szybkość przesyłania informacji: 192 kb/s - numer abonenta A: (strona wywołująca, prezentacja numeru dozwolona) - numer abonenta B: (strona wywoływana) Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 0- flaga (użytkownik) wartość identyfikatora połączenia (9) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy zestawiania połączenia kod komunikatu SETUP SETUP

8 Bearer capability (usługi przenoszenia) identyfikator elementu informacyjnego długość elementu informacyjnego standard kodowania (CCITT) szybkość przesyłania informacji (wielokrotność 64 kb/s) wartość mnożnika szybkości (tutaj 3 czyli 3 x 64 kb/s = 192 kb/s) Channel identification (identyfikacja kanału) identyfikator elementu informacyjnego długość elementu informacyjnego 1 0- identyfikator interfejsu (interfejs domniemany) 0- typ interfejsu (interfejs podstawowy) 0- rezerwa 0- określony kanał jest preferowany 0- identyfikowany kanał nie jest kanałem D 1 1- wybór kanału informacyjnego (dowolny kanał) SETUP cd.

9 Powrót Calling party number (numer strony wywołującej) identyfikator elementu informacyjnego długość elementu informacyjnego numer abonencki ISDN/ plan numeracji telefonicznej (zal. X.121) wskaźnik prezentacji (prezentacja dozwolona) rezerwa 0 0- wskaźnik ochrony (stosowana przez użytkownika) cyfra cyfra cyfra cyfra cyfra cyfra cyfra 8 Called party number (numer strony wywoływanej) identyfikator elementu informacyjnego długość elementu informacyjnego numer abonencki ISDN/ plan numeracji telefonicznej (zal. X.121) cyfra cyfra cyfra cyfra cyfra cyfra 9 SETUP cd.

10 SETUP ACKNOWLEDGE Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 1- flaga (sieć) wartość identyfikatora połączenia (9) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy zestawiania połączenia kod komunikatu SETUP ACKNOWLEDGE Powrót

11 INFORMATION Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 0- flaga (użytkownik) wartość identyfikatora połączenia (9) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy pozostałych komunikatów kod komunikatu INFORMATION Sending Complete (nadano informację kompletną) identyfikator elementu informacyjnego Called party number (numer strony wywoływanej) identyfikator elementu informacyjnego długość elementu informacyjnego numer abonencki ISDN/ plan numeracji telefonicznej (zal. X.121) cyfra cyfra cyfra cyfra cyfra cyfra 9 Powrót

12 CALL PROCEEDING Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 1- flaga (sieć) wartość identyfikatora połączenia (9) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy zestawiania połączenia kod komunikatu CALL PROCEEDING Powrót

13 ALERTING Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 1- flaga (sieć) wartość identyfikatora połączenia (9) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy zestawiania połączenia kod komunikatu ALERTING Powrót

14 CONNECT Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 1- flaga (sieć) wartość identyfikatora połączenia (9) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy zestawiania połączenia kod komunikatu CONNECT Powrót

15 CONNECT ACKNOWLEDGE Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 0- flaga (użytkownik) wartość identyfikatora połączenia (9) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy zestawiania połączenia kod komunikatu CONNECT ACKNOWLEDGE Powrót

16 PROGRESS Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 1- flaga (sieć) wartość identyfikatora połączenia (9) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy zestawiania połącz kod komunikatu PROGRESS Progress indicator (identyfikator postępu) identyfikator elementu informacyjnego długość elementu informacyjnego standard kodowania CCITT 0- rezerwa lokacja (sieć publiczna obsługująca prywatnych użytkow.) opis postępu (docelowy numer nie jest typu ISDN) Powrót

17 Wiadomości przesyłane podczas trwania połączenia.

18 Wiadomości przesyłane w czasie trwania połączenia. SUSPEND - Komunikat ten jest przesyłany przez użytkownika w kierunku sieci z żądaniem zawieszenia połączenia.SUSPEND SUSPEND ACKNOWLEDGE - Komunikat jest przesyłany przez sieć do użytkownika w celu wskazania zakończenia realizacji żądania zawieszenia połączeniaSUSPEND ACKNOWLEDGE SUSPEND REJECT - Komunikat jest przesyłany przez sieć do użytkownika w celu wskazania faktu niemożności zawieszenia połączenia.SUSPEND REJECT RESUME - Komunikat jest wysyłany przez użytkownika w kierunku sieci w celu wznowienia zawieszonego połączeniaRESUME RESUME ACKNOWLEDGE - Komunikat jest przesyłany przez sieć do użytkownika w celu potwierdzenia poprawnego wznowienia połączenia.RESUME ACKNOWLEDGE RESUME REJECT - Komunikat jest przesyłany przez sieć do użytkownika w celu wskazania faktu niemożności wznowienia zawieszonego połączenia.RESUME REJECT USER INFORMATION - Komunikat ten jest przesyłany od użytkownika przez sieć w celu przesłania informacji do drugiego użytkownika. Może być także przesłany przez sieć do użytkownika w celu przesłania informacji od innego użytkownika.USER INFORMATION Powrót do początku

19 SUSPEND Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 0- flaga (użytkownik) wartość identyfikatora połączenia (31) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy trwania połączenia kod komunikatu SUSPEND Call identity (identyfikator zawieszonego połączenia) identyfikator elementu informacyjnego długość elementu informacyjnego wzorzec połączenia wykorzystywany do identyfikacji zawieszonego połączenia (tutaj 14) Powrót

20 SUSPEND ACKNOWLEDGE Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 1- flaga (sieć) wartość identyfikatora połączenia (31) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy trwania połączenia kod komunikatu SUSPEND ACKNOWLEDGE Powrót

21 SUSPEND REJECT Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 1- flaga (sieć) wartość identyfikatora połączenia (31) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy trwania połączenia kod komunikatu SUSPEND REJECT Cause (przyczyna) identyfikator elementu informacyjnego długość elementu informacyjnego standard kodowania (CCITT) lokalizacja (sieć publiczna) 1- wartość liczbowa przyczyny klasa (usługa lub opcja niedostępna) wartość w klasie (usługa lub opcja niedostępna, niewyspecyfikowana) Powrót

22 RESUME Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 0- flaga (użytkownik) wartość identyfikatora połączenia (31) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy trwania połączenia kod komunikatu RESUME Call identity (identyfikator zawieszonego połączenia) identyfikator elementu informacyjnego długość elementu informacyjnego wzorzec połączenia wykorzystywany do identyfikacji odwieszenia zawieszonego połączenia (tutaj 14) Powrót

23 RESUME ACKNOWLEDGE Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 1- flaga (sieć) wartość identyfikatora połączenia (31) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy trwania połączenia kod komunikatu RESUME ACKNOWLEDGE Channel identification (identyfikacja kanału) identyfikator elementu informacyjnego długość elementu informacyjnego 1 1- identyfikator interfejsu (interfejs określony w dalszych oktetach) 0- typ interfejsu (interfejs podstawowy) 0- rezerwa 0- określony kanał jest preferowany 0- identyfikowany kanał nie jest kanałem D 1 0- wybór kanału informacyjnego (kanał B2) identyfikator interfejsu (ilość oktetów, które będą użyte- tutaj 5) standard kodowania CCITT 1- wykorzystana mapa szczelin jednostki kanału B (szczeliny czasowe) wyznaczenie żądanej szczeliny czasowej (4 x 8 bitów, każdy bit oznacza daną szczelinę- tutaj wyznaczono szczelinę 21) Powrót

24 RESUME REJECT Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 1- flaga (sieć) wartość identyfikatora połączenia (31) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy trwania połączenia kod komunikatu RESUME REJECT Cause (przyczyna) identyfikator elementu informacyjnego długość elementu informacyjnego standard kodowania (CCITT) lokalizacja (sieć publiczna) 1- wartość liczbowa przyczyny klasa (usługa lub opcja niedostępna) wartość w klasie (usługa lub opcja niedostępna, niewyspecyfikowana) Powrót

25 USER INFORMATION Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 0- flaga (użytkownik) wartość identyfikatora połączenia (31) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy trwania połączenia kod komunikatu USER INFORMATION More data (dodatkowe dane) element wskazuje, że za tą wiadomością USER INFORMATION pojawią się dodatkowe informacje powiązane z nią User – user (wiadomość użytkownik – użytkownik) identyfikator elementu informacyjnego długość elementu informacyjnego dyskryminator protokołu (tutaj wskaźnik kodu IA5) przekazywana informacja (tutaj przykładowy wzorzec – 23) Powrót

26 Wiadomości przesyłane podczas rozłączania połączenia.

27 Komunikaty związane z rozłączaniem połączenia. DISCONNECT - komunikat ten wysyłany jest przez użytkownika do sieci aby zażądać rozłączenie połączenia, lub wysyłany jest przez sieć żeby zasygnalizować rozłączenie połączenia.DISCONNECT RELEASE - komunikat ten wysyłany jest przez użytkownika lub sieć, żeby pokazać że wysyłająca ten komunikat strona nie korzysta już z kanału (jeśli z niego korzystała) i zamierza zwolnić zarówno kanał jak i identyfikator połączenia (call reference), strona odbierająca powinna zwolnić kanał i przygotować się do zwolnienia identyfikatora połączenia (call reference) po wysłaniu komunikatu RELEASE COMPLETE.RELEASE RELEASE COMPLETE - komunikat ten wysyłany jest przez użytkownika lub sieć, aby poinformować, że wysyłająca go strona zwolniła kanał (jeśli z niego korzystała) oraz identyfikator połączenia (call reference), kanał jest dostępny dla nowego połączenia, a strona odbierająca komunikat zwalnia identyfikator połączenia (call reference).RELEASE COMPLETE RESTART - komunikat ten wysyłany jest przez użytkownika lub przez sieć z żądaniem restartu (zwolnienia, powrotu do stanu IDLE) wskazanego kanału (kanałów) lub interfejsu.RESTART RESTART ACKNOWLEDGE - komunikat jest wysyłany aby potwierdzić odbiór komunikatu RESTART i potwierdzić wykonanie restartu.RESTART ACKNOWLEDGE Powrót do początku

28 DISCONNECT Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 0- flaga (użytkownik) wartość identyfikatora połączenia (31) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy rozłączania połączenia kod komunikatu DISCONNECT Cause (przyczyna) identyfikator elementu informacyjnego długość elementu informacyjnego standard kodowania (CCITT) lokalizacja (sieć publiczna) 1- wartość liczbowa przyczyny klasa (zdarzenie normalne) wartość w klasie (normalne zakończenie połączenia) Powrót

29 RELEASE Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 1- flaga (sieć) wartość identyfikatora połączenia (31) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy rozłączania połącz kod komunikatu RELEASE Powrót

30 RELEASE COMPLETE Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 0- flaga (użytkownik) wartość identyfikatora połączenia (31) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy rozłączania połącz kod komunikatu RELEASE COMPLETE Powrót

31 RESTART Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 1- flaga (sieć) wartość identyfikatora połączenia (31) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy rozłączania połączenia kod komunikatu RESTART Channel identification (identyfikacja kanału) identyfikator elementu informacyjnego długość elementu informacyjnego 1 0- identyfikator interfejsu (interfejs domniemany) 0- typ interfejsu (interfejs podstawowy) 0- rezerwa 0- określony kanał jest preferowany 0- identyfikowany kanał nie jest kanałem D 0 1- wybór kanału informacyjnego (kanał B1) Restart indicator (wskaźnik restartu) identyfikator elementu informacyjnego długość elementu informacyjnego rezerwa klasa (wskazany kanał) Powrót

32 RESTART ACKNOWLEDGE Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 1- flaga (sieć) wartość identyfikatora połączenia (31) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy rozłączania połączenia kod komunikatu RESTART ACKNOWLEDGE Channel identification (identyfikacja kanału) identyfikator elementu informacyjnego długość elementu informacyjnego 1 0- identyfikator interfejsu (interfejs domniemany) 0- typ interfejsu (interfejs podstawowy) 0- rezerwa 0- określony kanał jest preferowany 0- identyfikowany kanał nie jest kanałem D 0 1- wybór kanału informacyjnego (kanał B1) Restart indicator (wskaźnik restartu) identyfikator elementu informacyjnego długość elementu informacyjnego rezerwa klasa (wskazany kanał) Powrót


Pobierz ppt "Wiadomości sygnalizacyjne DSS1 Faza zestawiania połączenia Faza trwania połączenia Faza rozłączania połączenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google