Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiadomości sygnalizacyjne DSS1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiadomości sygnalizacyjne DSS1"— Zapis prezentacji:

1 Wiadomości sygnalizacyjne DSS1
Faza zestawiania połączenia Faza trwania połączenia Faza rozłączania połączenia

2 Wiadomości przesyłane w fazie zestawiania połączenia

3 Struktura wiadomości 8 7 6 5 4 3 2 1 Dyskryminator protokołu
Element informacyjny (m) Element informacyjny (2) Dyskryminator protokołu Długość identyfikatora Połączenia (w oktetach) F Identyfikator połączenia Typ komunikatu Element informacyjny (1)

4 Komunikaty związane z zestawieniem połączenia.
SETUP - Komunikat ten wysyłany jest od użytkownika wywołującego do sieci i od sieci do użytkownika wywoływanego, zadaniem tego meldunku jest inicjalizacja procesu zestawiania połączenia. SETUP ACKNOWLEDGE - Komunikat przesyłany jest z sieci do użytkownika wywołującego lub od użytkownika wywoływanego do sieci. Meldunek ten informuje, że zestawianie połączenia zostało zainicjalizowane ale mogą być wymagane dodatkowe informacje do jego realizacji. INFORMATION - Komunikat jest wysyłany przez użytkownika lub sieć w celu udostępnienia dodatkowej informacji. może być użyty w celu udostępnienia dodatkowej informacji podczas nawiązywania połączenia (np. tryb Overlap Sending lub odbiór) lub innej związanej z połączeniem. CALL PROCEEDING - Komunikat ten jest wysyłany przez użytkownika wywoływanego do sieci lub przez sieć do użytkownika wywołującego, w celu wskazania zebrania wszystkich informacji na temat zestawianego połączenia i zakończenia fazy wybierania. Powrót do początku

5 ALERTING - Komunikat przesyłany od użytkownika wywoływanego (abonent B) do sieci i poprzez sieć do użytkownika wywołującego (abonent A), w celu wskazania rozpoczęcia wywoływania abonenta B. CONNECT - Ten komunikat wysyłany jest przez użytkownika wywoływanego do sieci jak i przez sieć do użytkownika wywołującego. Oznacza akceptację wywołania przez stronę wywoływaną. CONNECT ACKNOWLEDGE - Komunikat jest wysyłany przez sieć do użytkownika wywoływanego w celu potwierdzenia akceptacji połączenia przez sieć. Opcjonalnie może być także wysyłany przez użytkownika wywołującego do sieci w celu zezwolenia na korzystanie z symetrycznych procedur sterowania połączeniem. PROGRESS - Ten komunikat jest wysyłany przez użytkownika lub sieci, żeby wskazać postęp zestawiania połączenia (informacje o zachodzących zdarzeniach) lub w związku z zabezpieczeniem informacji/wzorców w paśmie. Powrót do początku

6 SETUP Założenia: stroną inicjalizującą połączenie jest użytkownik,
identyfikator połączenia = 9, standard kodowania CCITT, rodzaj przenoszonej informacji: zastrzeżona informacja cyfrowa, tryb połączenia: komutacja łączy, szybkość przesyłania informacji: 192 kb/s numer abonenta A: (strona wywołująca, prezentacja numeru dozwolona) numer abonenta B: (strona wywoływana) Kodowanie bitowe opis elementu informacyjnego Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 0 - flaga (użytkownik) wartość identyfikatora połączenia (9) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy zestawiania połączenia kod komunikatu SETUP

7 SETUP cd. Bearer capability (usługi przenoszenia)
identyfikator elementu informacyjnego długość elementu informacyjnego standard kodowania (CCITT) szybkość przesyłania informacji (wielokrotność 64 kb/s) 1 wartość mnożnika szybkości (tutaj 3 czyli 3 x 64 kb/s = 192 kb/s) Channel identification (identyfikacja kanału) identyfikator elementu informacyjnego długość elementu informacyjnego 0 - identyfikator interfejsu (interfejs domniemany) 0 - typ interfejsu (interfejs podstawowy) 0 - rezerwa 0 - określony kanał jest preferowany 0 - identyfikowany kanał nie jest kanałem D wybór kanału informacyjnego (dowolny kanał)

8 SETUP cd. Calling party number (numer strony wywołującej)
identyfikator elementu informacyjnego długość elementu informacyjnego numer abonencki ISDN/ plan numeracji telefonicznej (zal. X.121) 1 wskaźnik prezentacji (prezentacja dozwolona) rezerwa wskaźnik ochrony (stosowana przez użytkownika) cyfra 3 cyfra 4 cyfra 1 cyfra 5 cyfra 6 cyfra 8 Called party number (numer strony wywoływanej) identyfikator elementu informacyjnego długość elementu informacyjnego cyfra 9 cyfra 7 Powrót

9 SETUP ACKNOWLEDGE Kodowanie bitowe opis elementu informacyjnego
Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 1 - flaga (sieć) wartość identyfikatora połączenia (9) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy zestawiania połączenia kod komunikatu SETUP ACKNOWLEDGE Powrót

10 INFORMATION Kodowanie bitowe opis elementu informacyjnego
Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 0 - flaga (użytkownik) wartość identyfikatora połączenia (9) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy pozostałych komunikatów kod komunikatu INFORMATION Sending Complete (nadano informację kompletną) identyfikator elementu informacyjnego Called party number (numer strony wywoływanej) identyfikator elementu informacyjnego długość elementu informacyjnego numer abonencki ISDN/ plan numeracji telefonicznej (zal. X.121) cyfra 6 cyfra 9 cyfra 7 cyfra 8 cyfra 1 Powrót

11 CALL PROCEEDING Kodowanie bitowe opis elementu informacyjnego
Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 1 - flaga (sieć) wartość identyfikatora połączenia (9) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy zestawiania połączenia kod komunikatu CALL PROCEEDING Powrót

12 ALERTING Kodowanie bitowe opis elementu informacyjnego
Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 1 - flaga (sieć) wartość identyfikatora połączenia (9) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy zestawiania połączenia kod komunikatu ALERTING Powrót

13 CONNECT Kodowanie bitowe opis elementu informacyjnego
Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 1 - flaga (sieć) wartość identyfikatora połączenia (9) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy zestawiania połączenia kod komunikatu CONNECT Powrót

14 CONNECT ACKNOWLEDGE Kodowanie bitowe opis elementu informacyjnego
Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 0 - flaga (użytkownik) wartość identyfikatora połączenia (9) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy zestawiania połączenia kod komunikatu CONNECT ACKNOWLEDGE Powrót

15 PROGRESS Kodowanie bitowe opis elementu informacyjnego
Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 1 - flaga (sieć) wartość identyfikatora połączenia (9) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy zestawiania połącz. kod komunikatu PROGRESS Progress indicator (identyfikator postępu) identyfikator elementu informacyjnego długość elementu informacyjnego 1 standard kodowania CCITT 0 - rezerwa lokacja (sieć publiczna obsługująca prywatnych użytkow.) opis postępu (docelowy numer nie jest typu ISDN) Powrót

16 Wiadomości przesyłane podczas trwania połączenia.

17 Wiadomości przesyłane w czasie trwania połączenia.
SUSPEND - Komunikat ten jest przesyłany przez użytkownika w kierunku sieci z żądaniem zawieszenia połączenia. SUSPEND ACKNOWLEDGE - Komunikat jest przesyłany przez sieć do użytkownika w celu wskazania zakończenia realizacji żądania zawieszenia połączenia SUSPEND REJECT - Komunikat jest przesyłany przez sieć do użytkownika w celu wskazania faktu niemożności zawieszenia połączenia. RESUME - Komunikat jest wysyłany przez użytkownika w kierunku sieci w celu wznowienia zawieszonego połączenia RESUME ACKNOWLEDGE - Komunikat jest przesyłany przez sieć do użytkownika w celu potwierdzenia poprawnego wznowienia połączenia. RESUME REJECT - Komunikat jest przesyłany przez sieć do użytkownika w celu wskazania faktu niemożności wznowienia zawieszonego połączenia. USER INFORMATION - Komunikat ten jest przesyłany od użytkownika przez sieć w celu przesłania informacji do drugiego użytkownika. Może być także przesłany przez sieć do użytkownika w celu przesłania informacji od innego użytkownika. Powrót do początku

18 SUSPEND Kodowanie bitowe opis elementu informacyjnego
Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 0 - flaga (użytkownik) wartość identyfikatora połączenia (31) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy trwania połączenia kod komunikatu SUSPEND Call identity (identyfikator zawieszonego połączenia) identyfikator elementu informacyjnego długość elementu informacyjnego wzorzec połączenia wykorzystywany do identyfikacji zawieszonego połączenia (tutaj 14) Powrót

19 SUSPEND ACKNOWLEDGE Kodowanie bitowe opis elementu informacyjnego
Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 1 - flaga (sieć) wartość identyfikatora połączenia (31) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy trwania połączenia kod komunikatu SUSPEND ACKNOWLEDGE Powrót

20 SUSPEND REJECT Kodowanie bitowe opis elementu informacyjnego
Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 1 - flaga (sieć) wartość identyfikatora połączenia (31) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy trwania połączenia kod komunikatu SUSPEND REJECT Cause (przyczyna) identyfikator elementu informacyjnego długość elementu informacyjnego standard kodowania (CCITT) lokalizacja (sieć publiczna) 1 - wartość liczbowa przyczyny klasa (usługa lub opcja niedostępna) wartość w klasie (usługa lub opcja niedostępna, niewyspecyfikowana) Powrót

21 RESUME Kodowanie bitowe opis elementu informacyjnego
Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 0 - flaga (użytkownik) wartość identyfikatora połączenia (31) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy trwania połączenia kod komunikatu RESUME Call identity (identyfikator zawieszonego połączenia) identyfikator elementu informacyjnego długość elementu informacyjnego wzorzec połączenia wykorzystywany do identyfikacji odwieszenia zawieszonego połączenia (tutaj 14) Powrót

22 RESUME ACKNOWLEDGE Powrót
Kodowanie bitowe opis elementu informacyjnego Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 1 - flaga (sieć) wartość identyfikatora połączenia (31) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy trwania połączenia kod komunikatu RESUME ACKNOWLEDGE Channel identification (identyfikacja kanału) identyfikator elementu informacyjnego długość elementu informacyjnego 1 1 - identyfikator interfejsu (interfejs określony w dalszych oktetach) 0 - typ interfejsu (interfejs podstawowy) 0 - rezerwa 0 - określony kanał jest preferowany 0 - identyfikowany kanał nie jest kanałem D wybór kanału informacyjnego (kanał B2) identyfikator interfejsu (ilość oktetów, które będą użyte- tutaj 5) standard kodowania CCITT 1 - wykorzystana mapa szczelin jednostki kanału B (szczeliny czasowe) wyznaczenie żądanej szczeliny czasowej (4 x 8 bitów, każdy bit oznacza daną szczelinę- tutaj wyznaczono szczelinę 21) Powrót

23 RESUME REJECT Kodowanie bitowe opis elementu informacyjnego
Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 1 - flaga (sieć) wartość identyfikatora połączenia (31) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy trwania połączenia kod komunikatu RESUME REJECT Cause (przyczyna) identyfikator elementu informacyjnego długość elementu informacyjnego standard kodowania (CCITT) lokalizacja (sieć publiczna) 1 - wartość liczbowa przyczyny klasa (usługa lub opcja niedostępna) wartość w klasie (usługa lub opcja niedostępna, niewyspecyfikowana) Powrót

24 USER INFORMATION Kodowanie bitowe opis elementu informacyjnego
Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 0 - flaga (użytkownik) wartość identyfikatora połączenia (31) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy trwania połączenia kod komunikatu USER INFORMATION More data (dodatkowe dane) element wskazuje, że za tą wiadomością USER INFORMATION pojawią się dodatkowe informacje powiązane z nią User – user (wiadomość użytkownik – użytkownik) identyfikator elementu informacyjnego długość elementu informacyjnego dyskryminator protokołu (tutaj wskaźnik kodu IA5) przekazywana informacja (tutaj przykładowy wzorzec – 23) Powrót

25 Wiadomości przesyłane podczas rozłączania połączenia.

26 Komunikaty związane z rozłączaniem połączenia.
DISCONNECT - komunikat ten wysyłany jest przez użytkownika do sieci aby zażądać rozłączenie połączenia, lub wysyłany jest przez sieć żeby zasygnalizować rozłączenie połączenia. RELEASE - komunikat ten wysyłany jest przez użytkownika lub sieć, żeby pokazać że wysyłająca ten komunikat strona nie korzysta już z kanału (jeśli z niego korzystała) i zamierza zwolnić zarówno kanał jak i identyfikator połączenia (call reference), strona odbierająca powinna zwolnić kanał i przygotować się do zwolnienia identyfikatora połączenia (call reference) po wysłaniu komunikatu RELEASE COMPLETE. RELEASE COMPLETE - komunikat ten wysyłany jest przez użytkownika lub sieć, aby poinformować, że wysyłająca go strona zwolniła kanał (jeśli z niego korzystała) oraz identyfikator połączenia (call reference), kanał jest dostępny dla nowego połączenia, a strona odbierająca komunikat zwalnia identyfikator połączenia (call reference). RESTART - komunikat ten wysyłany jest przez użytkownika lub przez sieć z żądaniem restartu (zwolnienia, powrotu do stanu IDLE) wskazanego kanału (kanałów) lub interfejsu. RESTART ACKNOWLEDGE - komunikat jest wysyłany aby potwierdzić odbiór komunikatu RESTART i potwierdzić wykonanie restartu. Powrót do początku

27 DISCONNECT Kodowanie bitowe opis elementu informacyjnego
Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 0 - flaga (użytkownik) wartość identyfikatora połączenia (31) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy rozłączania połączenia kod komunikatu DISCONNECT Cause (przyczyna) identyfikator elementu informacyjnego długość elementu informacyjnego standard kodowania (CCITT) lokalizacja (sieć publiczna) 1 - wartość liczbowa przyczyny klasa (zdarzenie normalne) wartość w klasie (normalne zakończenie połączenia) Powrót

28 RELEASE Kodowanie bitowe opis elementu informacyjnego
Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 1 - flaga (sieć) wartość identyfikatora połączenia (31) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy rozłączania połącz. kod komunikatu RELEASE Powrót

29 RELEASE COMPLETE Kodowanie bitowe opis elementu informacyjnego
Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 0 - flaga (użytkownik) wartość identyfikatora połączenia (31) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy rozłączania połącz. kod komunikatu RELEASE COMPLETE Powrót

30 RESTART Call reference (identyfikator połączenia)
Kodowanie bitowe opis elementu informacyjnego Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 1 - flaga (sieć) wartość identyfikatora połączenia (31) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy rozłączania połączenia kod komunikatu RESTART Channel identification (identyfikacja kanału) identyfikator elementu informacyjnego długość elementu informacyjnego 1 0 - identyfikator interfejsu (interfejs domniemany) 0 - typ interfejsu (interfejs podstawowy) 0 - rezerwa 0 - określony kanał jest preferowany 0 - identyfikowany kanał nie jest kanałem D wybór kanału informacyjnego (kanał B1) Restart indicator (wskaźnik restartu) identyfikator elementu informacyjnego rezerwa klasa (wskazany kanał) Powrót

31 RESTART ACKNOWLEDGE Call reference (identyfikator połączenia)
Kodowanie bitowe opis elementu informacyjnego Bity: Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) nie używane długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 1 - flaga (sieć) wartość identyfikatora połączenia (31) Message type (typ komunikatu) identyfikator grupy komunikatów fazy rozłączania połączenia kod komunikatu RESTART ACKNOWLEDGE Channel identification (identyfikacja kanału) identyfikator elementu informacyjnego długość elementu informacyjnego 1 0 - identyfikator interfejsu (interfejs domniemany) 0 - typ interfejsu (interfejs podstawowy) 0 - rezerwa 0 - określony kanał jest preferowany 0 - identyfikowany kanał nie jest kanałem D wybór kanału informacyjnego (kanał B1) Restart indicator (wskaźnik restartu) identyfikator elementu informacyjnego rezerwa klasa (wskazany kanał) Powrót


Pobierz ppt "Wiadomości sygnalizacyjne DSS1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google