Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiadomości sygnalizacyjne DSS1 Faza zestawiania połączenia Faza trwania połączenia Faza rozłączania połączenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiadomości sygnalizacyjne DSS1 Faza zestawiania połączenia Faza trwania połączenia Faza rozłączania połączenia."— Zapis prezentacji:

1

2 Wiadomości sygnalizacyjne DSS1 Faza zestawiania połączenia Faza trwania połączenia Faza rozłączania połączenia

3 Wiadomości przesyłane w fazie zestawiania połączenia

4 Struktura wiadomości Element informacyjny (m) Element informacyjny (2) 8 7 6 5 4 3 2 1 Dyskryminator protokołu Długość identyfikatora Połączenia (w oktetach) 0 0 F Identyfikator połączenia 0 Typ komunikatu Element informacyjny (1)

5 Komunikaty związane z zestawieniem połączenia. SETUP - Komunikat ten wysyłany jest od użytkownika wywołującego do sieci i od sieci do użytkownika wywoływanego, zadaniem tego meldunku jest inicjalizacja procesu zestawiania połączenia.SETUP SETUP ACKNOWLEDGE - Komunikat przesyłany jest z sieci do użytkownika wywołującego lub od użytkownika wywoływanego do sieci. Meldunek ten informuje, że zestawianie połączenia zostało zainicjalizowane ale mogą być wymagane dodatkowe informacje do jego realizacji.SETUP ACKNOWLEDGE INFORMATION - Komunikat jest wysyłany przez użytkownika lub sieć w celu udostępnienia dodatkowej informacji. może być użyty w celu udostępnienia dodatkowej informacji podczas nawiązywania połączenia (np. tryb Overlap Sending lub odbiór) lub innej związanej z połączeniem.INFORMATION CALL PROCEEDING - Komunikat ten jest wysyłany przez użytkownika wywoływanego do sieci lub przez sieć do użytkownika wywołującego, w celu wskazania zebrania wszystkich informacji na temat zestawianego połączenia i zakończenia fazy wybierania.CALL PROCEEDING Powrót do początku

6 ALERTING - Komunikat przesyłany od użytkownika wywoływanego (abonent B) do sieci i poprzez sieć do użytkownika wywołującego (abonent A), w celu wskazania rozpoczęcia wywoływania abonenta B.ALERTING CONNECT - Ten komunikat wysyłany jest przez użytkownika wywoływanego do sieci jak i przez sieć do użytkownika wywołującego. Oznacza akceptację wywołania przez stronę wywoływaną.CONNECT CONNECT ACKNOWLEDGE - Komunikat jest wysyłany przez sieć do użytkownika wywoływanego w celu potwierdzenia akceptacji połączenia przez sieć. Opcjonalnie może być także wysyłany przez użytkownika wywołującego do sieci w celu zezwolenia na korzystanie z symetrycznych procedur sterowania połączeniem.CONNECT ACKNOWLEDGE PROGRESS - Ten komunikat jest wysyłany przez użytkownika lub sieci, żeby wskazać postęp zestawiania połączenia (informacje o zachodzących zdarzeniach) lub w związku z zabezpieczeniem informacji/wzorców w paśmie.PROGRESS Powrót do początku

7 Założenia: - stroną inicjalizującą połączenie jest użytkownik, - identyfikator połączenia = 9, - standard kodowania CCITT, - rodzaj przenoszonej informacji: zastrzeżona informacja cyfrowa, - tryb połączenia: komutacja łączy, - szybkość przesyłania informacji: 192 kb/s - numer abonenta A: 3415168 (strona wywołująca, prezentacja numeru dozwolona) - numer abonenta B: 6978199 (strona wywoływana) Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) 0 0 0 0- nie używane 0 0 0 1- długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 0- flaga (użytkownik) 0 0 0 1 0 0 1- wartość identyfikatora połączenia (9) Message type (typ komunikatu) 0 0 0- identyfikator grupy komunikatów fazy zestawiania połączenia 0 0 1 0 1- kod komunikatu SETUP SETUP

8 Bearer capability (usługi przenoszenia) 0 0 0 0 0 1 0 0- identyfikator elementu informacyjnego 0 0 0 0 0 0 1 1- długość elementu informacyjnego 0 0 0- standard kodowania (CCITT) 1 1 0 0 0- szybkość przesyłania informacji (wielokrotność 64 kb/s) 1 0 0 0 0 0 1 1- wartość mnożnika szybkości (tutaj 3 czyli 3 x 64 kb/s = 192 kb/s) Channel identification (identyfikacja kanału) 0 0 0 1 1 0 0 0- identyfikator elementu informacyjnego 0 0 0 0 0 0 0 1- długość elementu informacyjnego 1 0- identyfikator interfejsu (interfejs domniemany) 0- typ interfejsu (interfejs podstawowy) 0- rezerwa 0- określony kanał jest preferowany 0- identyfikowany kanał nie jest kanałem D 1 1- wybór kanału informacyjnego (dowolny kanał) SETUP cd.

9 Powrót Calling party number (numer strony wywołującej) 0 1 1 0 1 1 0 0- identyfikator elementu informacyjnego 0 0 0 0 1 0 0 1- długość elementu informacyjnego 0 1 0 0- numer abonencki 0 0 0 1- ISDN/ plan numeracji telefonicznej (zal. X.121) 1 0 0- wskaźnik prezentacji (prezentacja dozwolona) 0 0 0- rezerwa 0 0- wskaźnik ochrony (stosowana przez użytkownika) 0 0 0 0 0 0 1 1- cyfra 3 0 0 0 0 0 1 0 0- cyfra 4 0 0 0 0 0 0 0 1- cyfra 1 0 0 0 0 0 1 0 1- cyfra 5 0 0 0 0 0 0 0 1- cyfra 1 0 0 0 0 0 1 1 0- cyfra 6 0 0 0 0 1 0 0 0- cyfra 8 Called party number (numer strony wywoływanej) 0 1 1 1 0 0 0 0- identyfikator elementu informacyjnego 0 0 0 0 1 0 0 0- długość elementu informacyjnego 0 1 0 0- numer abonencki 0 0 0 1- ISDN/ plan numeracji telefonicznej (zal. X.121) 0 0 0 0 0 1 1 0- cyfra 6 0 0 0 0 1 0 0 1- cyfra 9 0 0 0 0 0 1 1 1- cyfra 7 0 0 0 0 1 0 0 0- cyfra 8 0 0 0 0 0 0 0 1- cyfra 1 0 0 0 0 1 0 0 1- cyfra 9 SETUP cd.

10 SETUP ACKNOWLEDGE Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) 0 0 0 0- nie używane 0 0 0 1- długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 1- flaga (sieć) 0 0 0 1 0 0 1- wartość identyfikatora połączenia (9) Message type (typ komunikatu) 0 0 0- identyfikator grupy komunikatów fazy zestawiania połączenia 0 1 1 0 1- kod komunikatu SETUP ACKNOWLEDGE Powrót

11 INFORMATION Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) 0 0 0 0- nie używane 0 0 0 1- długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 0- flaga (użytkownik) 0 0 0 1 0 0 1- wartość identyfikatora połączenia (9) Message type (typ komunikatu) 0 1 1- identyfikator grupy pozostałych komunikatów 1 1 0 1 1- kod komunikatu INFORMATION Sending Complete (nadano informację kompletną) 1 0 1 0 0 0 0 1- identyfikator elementu informacyjnego Called party number (numer strony wywoływanej) 0 1 1 1 0 0 0 0- identyfikator elementu informacyjnego 0 0 0 0 1 0 0 0- długość elementu informacyjnego 0 1 0 0- numer abonencki 0 0 0 1- ISDN/ plan numeracji telefonicznej (zal. X.121) 0 0 0 0 0 1 1 0- cyfra 6 0 0 0 0 1 0 0 1- cyfra 9 0 0 0 0 0 1 1 1- cyfra 7 0 0 0 0 1 0 0 0- cyfra 8 0 0 0 0 0 0 0 1- cyfra 1 0 0 0 0 1 0 0 1- cyfra 9 Powrót

12 CALL PROCEEDING Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) 0 0 0 0- nie używane 0 0 0 1- długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 1- flaga (sieć) 0 0 0 1 0 0 1- wartość identyfikatora połączenia (9) Message type (typ komunikatu) 0 0 0- identyfikator grupy komunikatów fazy zestawiania połączenia 0 0 0 1 0- kod komunikatu CALL PROCEEDING Powrót

13 ALERTING Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) 0 0 0 0- nie używane 0 0 0 1- długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 1- flaga (sieć) 0 0 0 1 0 0 1- wartość identyfikatora połączenia (9) Message type (typ komunikatu) 0 0 0- identyfikator grupy komunikatów fazy zestawiania połączenia 0 0 0 0 1- kod komunikatu ALERTING Powrót

14 CONNECT Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) 0 0 0 0- nie używane 0 0 0 1- długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 1- flaga (sieć) 0 0 0 1 0 0 1- wartość identyfikatora połączenia (9) Message type (typ komunikatu) 0 0 0- identyfikator grupy komunikatów fazy zestawiania połączenia 0 0 1 1 1- kod komunikatu CONNECT Powrót

15 CONNECT ACKNOWLEDGE Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) 0 0 0 0- nie używane 0 0 0 1- długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 0- flaga (użytkownik) 0 0 0 1 0 0 1- wartość identyfikatora połączenia (9) Message type (typ komunikatu) 0 0 0- identyfikator grupy komunikatów fazy zestawiania połączenia 0 1 1 1 1- kod komunikatu CONNECT ACKNOWLEDGE Powrót

16 PROGRESS Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) 0 0 0 0- nie używane 0 0 0 1- długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 1- flaga (sieć) 0 0 0 1 0 0 1- wartość identyfikatora połączenia (9) Message type (typ komunikatu) 0 0 0- identyfikator grupy komunikatów fazy zestawiania połącz. 0 0 0 1 1- kod komunikatu PROGRESS Progress indicator (identyfikator postępu) 0 0 0 1 1 1 1 0- identyfikator elementu informacyjnego 0 0 0 0 0 0 1 0- długość elementu informacyjnego 1 0 0- standard kodowania CCITT 0- rezerwa 0 0 1 0- lokacja (sieć publiczna obsługująca prywatnych użytkow.) 0 0 0 0 0 0 1 0- opis postępu (docelowy numer nie jest typu ISDN) Powrót

17 Wiadomości przesyłane podczas trwania połączenia.

18 Wiadomości przesyłane w czasie trwania połączenia. SUSPEND - Komunikat ten jest przesyłany przez użytkownika w kierunku sieci z żądaniem zawieszenia połączenia.SUSPEND SUSPEND ACKNOWLEDGE - Komunikat jest przesyłany przez sieć do użytkownika w celu wskazania zakończenia realizacji żądania zawieszenia połączeniaSUSPEND ACKNOWLEDGE SUSPEND REJECT - Komunikat jest przesyłany przez sieć do użytkownika w celu wskazania faktu niemożności zawieszenia połączenia.SUSPEND REJECT RESUME - Komunikat jest wysyłany przez użytkownika w kierunku sieci w celu wznowienia zawieszonego połączeniaRESUME RESUME ACKNOWLEDGE - Komunikat jest przesyłany przez sieć do użytkownika w celu potwierdzenia poprawnego wznowienia połączenia.RESUME ACKNOWLEDGE RESUME REJECT - Komunikat jest przesyłany przez sieć do użytkownika w celu wskazania faktu niemożności wznowienia zawieszonego połączenia.RESUME REJECT USER INFORMATION - Komunikat ten jest przesyłany od użytkownika przez sieć w celu przesłania informacji do drugiego użytkownika. Może być także przesłany przez sieć do użytkownika w celu przesłania informacji od innego użytkownika.USER INFORMATION Powrót do początku

19 SUSPEND Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) 0 0 0 0- nie używane 0 0 0 1- długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 0- flaga (użytkownik) 0 0 1 1 1 1 1- wartość identyfikatora połączenia (31) Message type (typ komunikatu) 0 0 1- identyfikator grupy komunikatów fazy trwania połączenia 0 0 1 0 1- kod komunikatu SUSPEND Call identity (identyfikator zawieszonego połączenia) 0 0 0 1 0 0 0 0- identyfikator elementu informacyjnego 0 0 0 0 0 0 0 1- długość elementu informacyjnego 0 0 0 0 1 1 1 0- wzorzec połączenia wykorzystywany do identyfikacji zawieszonego połączenia (tutaj 14) Powrót

20 SUSPEND ACKNOWLEDGE Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) 0 0 0 0- nie używane 0 0 0 1- długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 1- flaga (sieć) 0 0 1 1 1 1 1- wartość identyfikatora połączenia (31) Message type (typ komunikatu) 0 0 1- identyfikator grupy komunikatów fazy trwania połączenia 0 1 1 0 1- kod komunikatu SUSPEND ACKNOWLEDGE Powrót

21 SUSPEND REJECT Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) 0 0 0 0- nie używane 0 0 0 1- długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 1- flaga (sieć) 0 0 1 1 1 1 1- wartość identyfikatora połączenia (31) Message type (typ komunikatu) 0 0 1- identyfikator grupy komunikatów fazy trwania połączenia 0 0 0 0 1- kod komunikatu SUSPEND REJECT Cause (przyczyna) 0 0 0 0 1 0 0 0- identyfikator elementu informacyjnego 0 0 0 0 0 0 1 0- długość elementu informacyjnego 0 0 0- standard kodowania (CCITT) 0 0 0 1 0- lokalizacja (sieć publiczna) 1- wartość liczbowa przyczyny 0 1 1- klasa (usługa lub opcja niedostępna) 1 1 1 1- wartość w klasie (usługa lub opcja niedostępna, niewyspecyfikowana) Powrót

22 RESUME Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) 0 0 0 0- nie używane 0 0 0 1- długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 0- flaga (użytkownik) 0 0 1 1 1 1 1- wartość identyfikatora połączenia (31) Message type (typ komunikatu) 0 0 1- identyfikator grupy komunikatów fazy trwania połączenia 0 0 1 1 0- kod komunikatu RESUME Call identity (identyfikator zawieszonego połączenia) 0 0 0 1 0 0 0 0- identyfikator elementu informacyjnego 0 0 0 0 0 0 0 1- długość elementu informacyjnego 0 0 0 0 1 1 1 0- wzorzec połączenia wykorzystywany do identyfikacji odwieszenia zawieszonego połączenia (tutaj 14) Powrót

23 RESUME ACKNOWLEDGE Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) 0 0 0 0- nie używane 0 0 0 1- długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 1- flaga (sieć) 0 0 1 1 1 1 1- wartość identyfikatora połączenia (31) Message type (typ komunikatu) 0 0 1- identyfikator grupy komunikatów fazy trwania połączenia 0 1 1 1 0- kod komunikatu RESUME ACKNOWLEDGE Channel identification (identyfikacja kanału) 0 0 0 1 1 0 0 0- identyfikator elementu informacyjnego 0 0 0 0 0 0 1 1- długość elementu informacyjnego 1 1- identyfikator interfejsu (interfejs określony w dalszych oktetach) 0- typ interfejsu (interfejs podstawowy) 0- rezerwa 0- określony kanał jest preferowany 0- identyfikowany kanał nie jest kanałem D 1 0- wybór kanału informacyjnego (kanał B2) 1 0 0 0 1 0 0 1- identyfikator interfejsu (ilość oktetów, które będą użyte- tutaj 5) 1 0 0- standard kodowania CCITT 1- wykorzystana mapa szczelin 0 0 1 1- jednostki kanału B (szczeliny czasowe) 0 0 0 0 0 0 0 0- wyznaczenie żądanej szczeliny czasowej (4 x 8 bitów, każdy bit oznacza daną szczelinę- tutaj 0 0 1 0 0 0 0 0wyznaczono szczelinę 21) 0 0 0 0 0 0 0 0 Powrót

24 RESUME REJECT Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) 0 0 0 0- nie używane 0 0 0 1- długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 1- flaga (sieć) 0 0 1 1 1 1 1- wartość identyfikatora połączenia (31) Message type (typ komunikatu) 0 0 1- identyfikator grupy komunikatów fazy trwania połączenia 0 0 0 1 0- kod komunikatu RESUME REJECT Cause (przyczyna) 0 0 0 0 1 0 0 0- identyfikator elementu informacyjnego 0 0 0 0 0 0 1 0- długość elementu informacyjnego 0 0 0- standard kodowania (CCITT) 0 0 0 1 0- lokalizacja (sieć publiczna) 1- wartość liczbowa przyczyny 0 1 1- klasa (usługa lub opcja niedostępna) 1 1 1 1- wartość w klasie (usługa lub opcja niedostępna, niewyspecyfikowana) Powrót

25 USER INFORMATION Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) 0 0 0 0- nie używane 0 0 0 1- długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 0- flaga (użytkownik) 0 0 1 1 1 1 1- wartość identyfikatora połączenia (31) Message type (typ komunikatu) 0 0 1- identyfikator grupy komunikatów fazy trwania połączenia 0 0 0 0 0- kod komunikatu USER INFORMATION More data (dodatkowe dane) 1 0 1 0 0 0 0 0- element wskazuje, że za tą wiadomością USER INFORMATION pojawią się dodatkowe informacje powiązane z nią User – user (wiadomość użytkownik – użytkownik) 0 1 1 1 1 1 1 0- identyfikator elementu informacyjnego 0 0 0 0 0 0 1 0- długość elementu informacyjnego 0 0 0 0 0 1 0 0- dyskryminator protokołu (tutaj wskaźnik kodu IA5) 0 0 0 1 0 1 1 1- przekazywana informacja (tutaj przykładowy wzorzec – 23) Powrót

26 Wiadomości przesyłane podczas rozłączania połączenia.

27 Komunikaty związane z rozłączaniem połączenia. DISCONNECT - komunikat ten wysyłany jest przez użytkownika do sieci aby zażądać rozłączenie połączenia, lub wysyłany jest przez sieć żeby zasygnalizować rozłączenie połączenia.DISCONNECT RELEASE - komunikat ten wysyłany jest przez użytkownika lub sieć, żeby pokazać że wysyłająca ten komunikat strona nie korzysta już z kanału (jeśli z niego korzystała) i zamierza zwolnić zarówno kanał jak i identyfikator połączenia (call reference), strona odbierająca powinna zwolnić kanał i przygotować się do zwolnienia identyfikatora połączenia (call reference) po wysłaniu komunikatu RELEASE COMPLETE.RELEASE RELEASE COMPLETE - komunikat ten wysyłany jest przez użytkownika lub sieć, aby poinformować, że wysyłająca go strona zwolniła kanał (jeśli z niego korzystała) oraz identyfikator połączenia (call reference), kanał jest dostępny dla nowego połączenia, a strona odbierająca komunikat zwalnia identyfikator połączenia (call reference).RELEASE COMPLETE RESTART - komunikat ten wysyłany jest przez użytkownika lub przez sieć z żądaniem restartu (zwolnienia, powrotu do stanu IDLE) wskazanego kanału (kanałów) lub interfejsu.RESTART RESTART ACKNOWLEDGE - komunikat jest wysyłany aby potwierdzić odbiór komunikatu RESTART i potwierdzić wykonanie restartu.RESTART ACKNOWLEDGE Powrót do początku

28 DISCONNECT Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) 0 0 0 0- nie używane 0 0 0 1- długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 0- flaga (użytkownik) 0 0 1 1 1 1 1- wartość identyfikatora połączenia (31) Message type (typ komunikatu) 0 1 0- identyfikator grupy komunikatów fazy rozłączania połączenia 0 0 1 0 1- kod komunikatu DISCONNECT Cause (przyczyna) 0 0 0 0 1 0 0 0- identyfikator elementu informacyjnego 0 0 0 0 0 0 1 0- długość elementu informacyjnego 0 0 0- standard kodowania (CCITT) 0 0 0 1 0- lokalizacja (sieć publiczna) 1- wartość liczbowa przyczyny 0 0 1- klasa (zdarzenie normalne) 0 0 0 0- wartość w klasie (normalne zakończenie połączenia) Powrót

29 RELEASE Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) 0 0 0 0- nie używane 0 0 0 1- długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 1- flaga (sieć) 0 0 1 1 1 1 1- wartość identyfikatora połączenia (31) Message type (typ komunikatu) 0 1 0- identyfikator grupy komunikatów fazy rozłączania połącz. 0 1 1 0 1- kod komunikatu RELEASE Powrót

30 RELEASE COMPLETE Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) 0 0 0 0- nie używane 0 0 0 1- długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 0- flaga (użytkownik) 0 0 1 1 1 1 1- wartość identyfikatora połączenia (31) Message type (typ komunikatu) 0 1 0- identyfikator grupy komunikatów fazy rozłączania połącz. 1 1 0 1 0- kod komunikatu RELEASE COMPLETE Powrót

31 RESTART Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) 0 0 0 0- nie używane 0 0 0 1- długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 1- flaga (sieć) 0 0 1 1 1 1 1- wartość identyfikatora połączenia (31) Message type (typ komunikatu) 0 1 0- identyfikator grupy komunikatów fazy rozłączania połączenia 0 0 1 1 0- kod komunikatu RESTART Channel identification (identyfikacja kanału) 0 0 0 1 1 0 0 0- identyfikator elementu informacyjnego 0 0 0 0 0 0 0 1- długość elementu informacyjnego 1 0- identyfikator interfejsu (interfejs domniemany) 0- typ interfejsu (interfejs podstawowy) 0- rezerwa 0- określony kanał jest preferowany 0- identyfikowany kanał nie jest kanałem D 0 1- wybór kanału informacyjnego (kanał B1) Restart indicator (wskaźnik restartu) 0 1 1 1 1 0 0 1- identyfikator elementu informacyjnego 0 0 0 0 0 0 0 1- długość elementu informacyjnego 1 0 0 0 0- rezerwa 0 0 0- klasa (wskazany kanał) Powrót

32 RESTART ACKNOWLEDGE Kodowanie bitoweopis elementu informacyjnego Bity: 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0Protocol discriminator (dyskryminator protokołu) Call reference (identyfikator połączenia) 0 0 0 0- nie używane 0 0 0 1- długość identyfikatora połączenia (w bajtach) 1- flaga (sieć) 0 0 1 1 1 1 1- wartość identyfikatora połączenia (31) Message type (typ komunikatu) 0 1 0- identyfikator grupy komunikatów fazy rozłączania połączenia 0 1 1 1 0- kod komunikatu RESTART ACKNOWLEDGE Channel identification (identyfikacja kanału) 0 0 0 1 1 0 0 0- identyfikator elementu informacyjnego 0 0 0 0 0 0 0 1- długość elementu informacyjnego 1 0- identyfikator interfejsu (interfejs domniemany) 0- typ interfejsu (interfejs podstawowy) 0- rezerwa 0- określony kanał jest preferowany 0- identyfikowany kanał nie jest kanałem D 0 1- wybór kanału informacyjnego (kanał B1) Restart indicator (wskaźnik restartu) 0 1 1 1 1 0 0 1- identyfikator elementu informacyjnego 0 0 0 0 0 0 0 1- długość elementu informacyjnego 1 0 0 0 0- rezerwa 0 0 0- klasa (wskazany kanał) Powrót


Pobierz ppt "Wiadomości sygnalizacyjne DSS1 Faza zestawiania połączenia Faza trwania połączenia Faza rozłączania połączenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google