Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Iława „Nasze Miejsce”.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Iława „Nasze Miejsce”."— Zapis prezentacji:

1 Gmina Iława „Nasze Miejsce”

2 Gmina Iława położona jest w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w centralnej części Powiatu Iławskiego. Liczba mieszkańców Powierzchnia gminy - 423,25 km2 Gmina położona nad pięknym jeziorem Jeziorak

3 Jezioro Jeziorak Rzeka Drwęca

4 Niektóre wyróżnienia Gminy Iława z 2009 r.
Główna nagroda dla Gminy Iława w Konkursie Gmina Fair Play Tytuł „Samorządowego Menedżera Roku” 2009 dla Wójta Gminy Iława – Krzysztofa Harmacińskiego I miejsce w konkursie „Przyjazna Wieś” w województwie warmińsko-mazurskim, ogłoszonym przez Sekretariat Centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

5 W prezentacji skupimy się głównie na miejscowościach z których uczniowie uczęszczają do naszego gimnazjum.

6 W ramach Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej „20 lat wspólnie” przeprowadzono:
I. Zajęcia lekcyjne z samorządności: uczniowie dowiedzieli się o strukturze samorządu terytorialnego w Polsce, kto sprawuje władzę lokalną, w jaki sposób wybiera się samorządowców, jak można odwołać władze samorządowe. Gimnazjaliści zapoznali się z kompetencjami samorządu, dowiedzieli się, jak aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej, jak legalnie wpływać na decyzje władz.

7 Przewodniczący Rady Gminy
Roman Piotrkowski Radni Gminy Iława: Dariusz Szkopiński Ryszard Zięba Mariusz Jajkowski Krzysztof Klach Aleksander Konecki Roman Piotrkowski Krzysztof Zieliński Krzysztof Drej Zbigniew Adamski Mirosław Łupaczewski Bogumiła Kowalska Kazimierz Majewski Tadeusz Kamionka Ignacy Wójcik Franciszek Małek Wójt Gminy Iława – Krzysztof Harmaciński Zastępca Wójta – Bogusław Wylot Skarbnik – Maria Tomczyk

8 II. Wramach Młodzieżowych Grup Badawczych:
Uczniowie przeprowadzili wśród rodziców ankiety na temat zmian, jakie zaszły w środowisku lokalnym przy udziale władz gminy.

9 Udział – frekwencja wyborcza:
– podczas ostatnich wyborów radnych i wójta uczestniczyło 60% ankietowanych, - w nadchodzących wyborach swój udział zadeklarowało 75% respondentów. B. Czy państwa radny spełnił oczekiwania? - tak – 24% raczej tak- 32 % nie -25% C. Jakie zmiany nastąpiły w Pani/Pana wsi w ostatnich latach przy udziale władz gminy? Najczęściej wymieniano następujące działania: - remonty, budowa szkół - remonty świetlic wiejskich, - naprawa dróg, - place zabaw, - boiska sportowe, - chodniki. D. Czego nie udało się wykonać i co należy zrealizować w najbliższym czasie? Często wymieniano następujące potrzeby: - remont dróg, - chodniki, - oświetlenie, - kanalizacja.

10 2. Wyznaczone osoby przeprowadziły wywiady z radnymi gminy
2. Wyznaczone osoby przeprowadziły wywiady z radnymi gminy.Uczniowie dowiedzieli się o tym, w jaki sposób mieszkańcy uczestniczą w życiu wsi, jak realizują swoje postulaty przy pomocy radnych.

11 Skrót informacji dotyczących miejscowości Rudzienice
- wyremontowano budynek świetlicy wiejskiej, - ułożono ok. 500 m2 chodników, - wyremontowano drogi metodą sprysku – ul. Rolna i Lipowa, - wybudowano boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej, - wyremontowano pomieszczenia Gminnego Ośrodka Zdrowia, - rozbudowano oświetlenie ulic – ogółem 20 punktów świetlnych, - położono nakładkę z masy bitumicznej na ul. Sportowej, - rozbudowano wodociąg gminny w kierunku Kałdun, - trwa rozbudowa szkoły podstawowej, - przy współudziale Rady Sołeckiej i Sołtysa zaprojektowano dwa place zabaw, które są w końcowej fazie realizacji, - prowadzone są prace modernizacyjne na plaży wiejskiej.

12 Uczniowie poznali również wstępne zamierzenia na przyszłość – należy do nich zaliczyć:
- Budowa kalalizacji - budowę parkingów, - modernizację boiska piłkarskiego, - budowa chodników i oświetlanie ulic, - remont i modernizację wodociągu. Radni opowiedzieli o procedurze realizacji pomysłów mieszkańców od zebrań wiejskich do decyzji władz gminy. Wspomnieli o ważnej roli środków finansowych, które wyznaczają często zakres prac. Dużym wsparciem są pozyskiwane fundusze unijne.

13 III Udział uczniów w sesji Rady Gminy Iława
Uczniowie klas drugich i trzecich uczestniczyli w dn. 28 maja w Sesji Rady Gminy. Sesja miała charakter uroczysty związany z jubileuszem 20-lecia Samorządu Terytorialnego. Uczniowie obserwowali się pracę radnych, wójta oraz poznawali procedury podejmowania decyzji.

14

15 Przykłady rozwoju naszego otoczenia uchwycone w fotografii

16 Budynek naszej szkoły

17 Sala Gimnastyczna SP Rudzienice

18 Boisko SP Rudzienice

19 Rozbudowa szkoły SP Rudzienice

20 Świetlica i siedziba OSP w Tynwałdzie

21 Świetlica wiejska Kałduny

22 PROF.EMIL VON BEHRING - Noblista z Ławic
Szkoła Podstawowa w Ławicach i miejsce pamięci o wielkim człowieku

23 Podpisanie umowy o współpracy z Litewską Gminą Pagegiai

24 Samorządność to również bardzo wiele inicjatyw podejmowanych w sołectwach, organizacjach pozarządowych, szkołach. Wiele osób pracuje w naszej gminie na to by jej mieszkańcom żyło się lepiej. Strony internetowe które warto zobaczyć W prezentacji wykorzystano materiały własne i pochodzące ze strony internetowej Gminy Iława. Uczniowie Samorządowego Gimnazjum we Franciszkowie


Pobierz ppt "Gmina Iława „Nasze Miejsce”."

Podobne prezentacje


Reklamy Google