Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zawód z przyszłością!. W całej Polsce działa tylko ok. 2500 doradców zawodowo-edukacyjnych! zawodowo-edukacyjnych!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zawód z przyszłością!. W całej Polsce działa tylko ok. 2500 doradców zawodowo-edukacyjnych! zawodowo-edukacyjnych!"— Zapis prezentacji:

1 Zawód z przyszłością!

2 W całej Polsce działa tylko ok. 2500 doradców zawodowo-edukacyjnych! zawodowo-edukacyjnych!

3 Doradcy z kompetencjami psychologiczno- pedagogicznymi potrzebni są w: 1. Szkołach 2. Poradniach psychologiczno- pedagogicznych 3. Ochotniczych Hufcach Pracy 4. Urzędach Pracy 5. Prywatnych firmach zajmujących się doradztwem i rekrutacją pracowników

4  Pilnie poszukujemy Doradcy Zawodowego do pracy w Fundacji, w projekcie Unijnym, na terenie Krakowa i województwa małopolskiego...  Poszukuję osób do przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów dla grupy 20 osób: doradca socjalny, doradca zawodowy, psycholog...  Firma doradczo - szkoleniowa w związku z realizacją projektu …..zatrudni dyspozycyjnych doradców zawodowych do realizacji konsultacji indywidualnych dla uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych. Wymagane wykształcenie wyższe z zakresu doradztwa zawodowego oraz przygotowanie pedagogiczne  Regionalne Centrum Integracji Europejskiej …..zatrudni osobę na stanowisku doradcy zawodowego...

5 Posiada wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną do diagnozowania, analizowania i rozwiązywania problemów. Posiada umiejętności mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach konfliktowych. Potrafi konstruować i realizować metody pracy wychowawczej.

6 Potrafi zastosować umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej do wywierania wpływu na ludzi. Potrafi organizować i realizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Potrafi konstruować projekty edukacyjno- wychowawcze i nimi zarządzić.

7 Przewodzenie wychowankom.Przewodzenie wychowankom. Kierownicza Wywieranie wpływu w bezpośrednim kontakcie.Wywieranie wpływu w bezpośrednim kontakcie. Interakcyjna Współpraca z innymi.Współpraca z innymi. Organizacyjna

8 Diagnoza pedagogiczna Wskazania wychowawcze Program pedagogicznych Program pedagogicznych oddziaływań

9 „Doradztwo zawodowe jest niezwykle ważne i potrzebne… „Doradztwo zawodowe jest niezwykle ważne i potrzebne… Młodym ludziom potrzebne jest wsparcie, a obowiązkiem szkoły i współpracujących z nią instytucji, jest udzielenie tego wsparcia.” Młodym ludziom potrzebne jest wsparcie, a obowiązkiem szkoły i współpracujących z nią instytucji, jest udzielenie tego wsparcia.”

10 Służy młodzieży pomocą w realistycznym spostrzeganiu siebie. Przygotowuje młodzież do wyboru obszarów zawodowych. Pomaga w wyborze dróg dalszego kształcenia.

11 WIEDZA Z podstaw teoretycznych poradnictwa zawodowego. Z podstaw teoretycznych poradnictwa zawodowego. Znajomość uwarunkowań podejmowani a decyzji zawodowych. Znajomość uwarunkowań podejmowani a decyzji zawodowych. UMIEJĘTNOŚCI Potrafi skonstruować program ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Potrafi skonstruować program ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Potrafi opracować program ścieżki edukacyjnej do indywidualnych potrzeb. Potrafi opracować program ścieżki edukacyjnej do indywidualnych potrzeb. KOMPETENCJE Potrafi tworzyć programy i określić priorytety w realizacji zadań. Potrafi tworzyć programy i określić priorytety w realizacji zadań. Posiada rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji społecznej. Posiada rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji społecznej.

12 Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013 jako priorytet określa zapewnienie młodzieży dostępu do: doradztwa i poradnictwa edukacyjno-zawodowego

13 Po raz pierwszy zanotowano zjawisko zwiększenia zatrudnienia doradców zawodowych doradców zawodowych w szkołach różnych typów. w szkołach różnych typów. Według danych z bazy SIO liczba etatów wzrosła o 36,5%.

14 ZAPRASZAMY! Konsultacji o Specjalizacji udzielają: Dodromir Dziewulak Dodromir Dziewulak ddziewulak@pedagog.uw.edu.pl Jerzy Marek marekyur@hotmail.com Jerzy Marek marekyur@hotmail.com Maciej Słomczyński nauczyciel@akademicki.edu.pl Anna Sobolewska anna_sobolewska@wp.pl Elżbieta Widota widota@interia.pl


Pobierz ppt "Zawód z przyszłością!. W całej Polsce działa tylko ok. 2500 doradców zawodowo-edukacyjnych! zawodowo-edukacyjnych!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google