Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsorcjum Radiobiologiczne dla Nowoczesnej Radioterapii Wojciech M. Kwiatek, Michał Waligórski i Paweł Olko Kraków - 15-11-20131 The Henryk Niewodniczański.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsorcjum Radiobiologiczne dla Nowoczesnej Radioterapii Wojciech M. Kwiatek, Michał Waligórski i Paweł Olko Kraków - 15-11-20131 The Henryk Niewodniczański."— Zapis prezentacji:

1 Konsorcjum Radiobiologiczne dla Nowoczesnej Radioterapii Wojciech M. Kwiatek, Michał Waligórski i Paweł Olko Kraków - 15-11-20131 The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences

2 2 The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences 1.Spotkanie Krakow, 18.03.2013 roku 2. Zasoby aparaturowo-sprzętowe 3. Propozycje tematyki badawczej 4. Harmonogram Warszawa - 09-04-2014

3 3 The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences 1.Dr Janusz Lekki - Możliwości zastosowań mikrowiązek promieniowania X i 2 MeV protonów do naświetlań pojedynczych komórek. 2.Prof. Krystyna Urbańska - Badania in-vivo czerniaka, kinazy, caspazy, opóźnione ROS, Proteomica. 3.Prof. Dorota Słonina - Ocena skuteczności biologicznej wiązki protonowej, Ocena RBE w zależności od piku Braaga, badania zależności RBE od LET. 4.dr Leszek Grzanka – Planowanie/ Symulacje przeżywalności, OER. 5.Prof. Krzysztof Ślósarek – Planowanie terapii 6.Dr Joanna Czub – Przedstawienie propozycji badań dla linii komórkowych. Warszawa - 09-04-2014 Spotkanie Krakow, 18.03.2013 roku

4 4 The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences Źródła promieniowania dla radiobiologii w IFJ PAN 1.Cyklotron AIC-144, stanowisko w pokoju terapii oka, energia do 60 MeV (30 Gy/min) 2.Cyklotron Proteus – C235 energia 70 MeV -230 MeV 3.Theratron 780 Co-60 (0.5 Gy/min 60 cm) 4.Lampa rtg Philips do 300 kVp 5.Źródła Cs-137 (0.1 uGy/h – 1 Gy/h) 6.Protony 2 MeV (J. Lekki) 7.Mikrowiązka X (J. Lekki) Warszawa - 09-04-2014

5 5 The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences Hala eksperymentalna – gotowa Odpowiedzialny za halę eksp. M. Ziębliński Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej Hala eksperymentalna dla fizyki jądrowej i radiobiologii Warszawa - 09-04-2014

6 6 The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej Laboratorium dla radiobiologii -Dwa pokoje przygotowania materiałów biologicznych: materiał ludzki i materiał zwierzęcy (dr A. Panek) -Przygotowanie projektu stanowiska do napromieniania dr J. Dąbrowska Warszawa - 09-04-2014

7 7 The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences Konsorcjum Radiobiologiczne dla Nowoczesnej Radioterapii 1.Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN 2.Uniwersytet Jagielloński – WBBiB, WFAiIS 3.Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum 4.Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach 5.Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie 6.Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach 7.Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 8.… Warszawa - 09-04-2014

8 8 The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences Celem powstającego Konsorcjum Radiobiologicznego jest koordynacja badań dotyczących: - oddziaływania promieniowania jonizującego (w szczególności protonów o różnych energiach) na układy komórkowe oraz modele zwierzęce łącząc nowoczesne techniki biologii molekularnej z zaawansowanymi metodami fizycznymi badania układów biologicznych - opracowania i wdrażania nowych metod dozymetrii terapeutycznych wiązek protonowych, w tym generowanych aktywnie, na podstawie biofizycznych modeli wydajności detekcji promieniowania silnie jonizującego. Warszawa - 09-04-2014

9 9 Planowane Badania 1.Dozymetria biologiczna wiązki terapeutycznej cyklotronu Proteus C-235 Wykonanie krzywych kalibracyjnych dla wiązek protonów o różnych energiach z cyklotronu Proteus C-235. Ocena RBE dla niemodulowanych i poszerzonych wiązek protonów o różnych energiach, dla różnych linii komórkowych Ocena możliwości opracowania nowych technik szybkiej retrospektywnej dozymetrii biologicznej The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences Warszawa - 09-04-2014

10 10 2. Badania własności inhibitorów w układach komórkowych Wyjaśnienie roli ROS i DSB (H2AX) Badanie ruchliwość, migracja i adhezji komórek Badanie zależności od dawki efektu inhibitorowego dla komórek z przerzutów nowotworowych naświetlanych protonami i promieniowaniem referencyjnym The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences Warszawa - 09-04-2014

11 11 The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences 3. Badania radiowrażliwości i zdolności naprawczych komórek, w tym komórek człowieka Próba oceny predykcyjnej promieniowrażliwości komórek, w tym pacjentów radioterapii Identyfikacja profilu ekspresji genów naprawy DNA odzwierciedlająca ekspozycje na promieniowanie jonizujące w zakresie niskich i wysokich energii protonów Analiza wpływu promieniowania na zmiany proteomu i metabolomu napromienionych komórek i tkanek Warszawa - 09-04-2014

12 12 The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences 4. Poszukiwanie biomarkerów promieniowania słabo i silnie jonizującego. Warszawa - 09-04-2014

13 13 The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences Warszawa - 09-04-2014 Najbliższe kroki (do 30.06.2014) 1)Podpisanie listów intencyjnych 2)Przygotowanie kostrukcji Grup Roboczych (Work package)

14 14 Dziękuję za uwagę! Zapraszamy do udziału w Konsorcjum The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences Warszawa - 09-04-2014


Pobierz ppt "Konsorcjum Radiobiologiczne dla Nowoczesnej Radioterapii Wojciech M. Kwiatek, Michał Waligórski i Paweł Olko Kraków - 15-11-20131 The Henryk Niewodniczański."

Podobne prezentacje


Reklamy Google