Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsorcjum Radiobiologiczne dla Nowoczesnej Radioterapii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsorcjum Radiobiologiczne dla Nowoczesnej Radioterapii"— Zapis prezentacji:

1 Konsorcjum Radiobiologiczne dla Nowoczesnej Radioterapii
The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences Konsorcjum Radiobiologiczne dla Nowoczesnej Radioterapii Wojciech M. Kwiatek, Michał Waligórski i Paweł Olko Kraków 1

2 2. Zasoby aparaturowo-sprzętowe 3. Propozycje tematyki badawczej
The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences Spotkanie Krakow, roku 2. Zasoby aparaturowo-sprzętowe 3. Propozycje tematyki badawczej 4. Harmonogram Warszawa 2

3 dr Leszek Grzanka – Planowanie/ Symulacje przeżywalności , OER.
The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences Spotkanie Krakow, roku Dr Janusz Lekki - Możliwości zastosowań mikrowiązek promieniowania X i 2 MeV protonów do naświetlań pojedynczych komórek. Prof. Krystyna Urbańska - Badania in-vivo czerniaka, kinazy, caspazy, opóźnione ROS, Proteomica. Prof. Dorota Słonina - Ocena skuteczności biologicznej wiązki protonowej, Ocena RBE w zależności od piku Braaga, badania zależności RBE od LET. dr Leszek Grzanka – Planowanie/ Symulacje przeżywalności , OER. Prof. Krzysztof Ślósarek – Planowanie terapii Dr Joanna Czub – Przedstawienie propozycji badań dla linii komórkowych. Warszawa 3

4 Źródła promieniowania dla radiobiologii w IFJ PAN
The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences Źródła promieniowania dla radiobiologii w IFJ PAN Cyklotron AIC-144, stanowisko w pokoju terapii oka, energia do 60 MeV (30 Gy/min) Cyklotron Proteus – C235 energia 70 MeV -230 MeV Theratron 780 Co-60 (0.5 Gy/min 60 cm) Lampa rtg Philips do 300 kVp Źródła Cs-137 (0.1 uGy/h – 1 Gy/h) Protony 2 MeV (J. Lekki) Mikrowiązka X (J. Lekki) Warszawa 4

5 Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej
The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej Hala eksperymentalna dla fizyki jądrowej i radiobiologii Hala eksperymentalna – gotowa Odpowiedzialny za halę eksp. M. Ziębliński Warszawa 5

6 Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej
The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej Laboratorium dla radiobiologii Dwa pokoje przygotowania materiałów biologicznych: materiał ludzki i materiał zwierzęcy (dr A. Panek) Przygotowanie projektu stanowiska do napromieniania dr J. Dąbrowska Warszawa 6

7 Konsorcjum Radiobiologiczne dla Nowoczesnej Radioterapii
The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences Konsorcjum Radiobiologiczne dla Nowoczesnej Radioterapii Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN Uniwersytet Jagielloński – WBBiB, WFAiIS Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Instytut Chemii i Techniki Jądrowej Warszawa 7

8 The Henryk Niewodniczański
Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences Celem powstającego Konsorcjum Radiobiologicznego jest koordynacja badań dotyczących: - oddziaływania promieniowania jonizującego (w szczególności protonów o różnych energiach) na układy komórkowe oraz modele zwierzęce łącząc nowoczesne techniki biologii molekularnej z zaawansowanymi metodami fizycznymi badania układów biologicznych - opracowania i wdrażania nowych metod dozymetrii terapeutycznych wiązek protonowych, w tym generowanych aktywnie, na podstawie biofizycznych modeli wydajności detekcji promieniowania silnie jonizującego. Warszawa 8

9 The Henryk Niewodniczański
Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences Planowane Badania Dozymetria biologiczna wiązki terapeutycznej cyklotronu Proteus C-235 Wykonanie krzywych kalibracyjnych dla wiązek protonów o różnych energiach z cyklotronu Proteus C-235. Ocena RBE dla niemodulowanych i poszerzonych wiązek protonów o różnych energiach, dla różnych linii komórkowych Ocena możliwości opracowania nowych technik szybkiej retrospektywnej dozymetrii biologicznej Warszawa 9

10 2. Badania własności inhibitorów w układach komórkowych
The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences 2. Badania własności inhibitorów w układach komórkowych • Wyjaśnienie roli ROS i DSB (H2AX) • Badanie ruchliwość, migracja i adhezji komórek • Badanie zależności od dawki efektu inhibitorowego dla komórek z przerzutów nowotworowych naświetlanych protonami i promieniowaniem referencyjnym Warszawa 10

11 The Henryk Niewodniczański
Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences 3. Badania radiowrażliwości i zdolności naprawczych komórek, w tym komórek człowieka Próba oceny predykcyjnej promieniowrażliwości komórek, w tym pacjentów radioterapii Identyfikacja profilu ekspresji genów naprawy DNA odzwierciedlająca ekspozycje na promieniowanie jonizujące w zakresie niskich i wysokich energii protonów Analiza wpływu promieniowania na zmiany proteomu i metabolomu napromienionych komórek i tkanek Warszawa 11

12 The Henryk Niewodniczański
Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences 4. Poszukiwanie biomarkerów promieniowania słabo i silnie jonizującego. Warszawa 12

13 Podpisanie listów intencyjnych
The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences Najbliższe kroki (do ) Podpisanie listów intencyjnych Przygotowanie kostrukcji Grup Roboczych (Work package) Warszawa 13

14 Dziękuję za uwagę! Zapraszamy do udziału w Konsorcjum
The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences Dziękuję za uwagę! Zapraszamy do udziału w Konsorcjum Warszawa 14


Pobierz ppt "Konsorcjum Radiobiologiczne dla Nowoczesnej Radioterapii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google