Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsorcjum Radiobiologiczne dla Nowoczesnej Radioterapii Wojciech M. Kwiatek, Michał Waligórski i Paweł Olko Kraków - 15-11-20131 The Henryk Niewodniczański.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsorcjum Radiobiologiczne dla Nowoczesnej Radioterapii Wojciech M. Kwiatek, Michał Waligórski i Paweł Olko Kraków - 15-11-20131 The Henryk Niewodniczański."— Zapis prezentacji:

1 Konsorcjum Radiobiologiczne dla Nowoczesnej Radioterapii Wojciech M. Kwiatek, Michał Waligórski i Paweł Olko Kraków The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences

2 2 The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences 1.Spotkanie Krakow, roku 2. Zasoby aparaturowo-sprzętowe 3. Propozycje tematyki badawczej 4. Harmonogram Warszawa

3 3 The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences 1.Dr Janusz Lekki - Możliwości zastosowań mikrowiązek promieniowania X i 2 MeV protonów do naświetlań pojedynczych komórek. 2.Prof. Krystyna Urbańska - Badania in-vivo czerniaka, kinazy, caspazy, opóźnione ROS, Proteomica. 3.Prof. Dorota Słonina - Ocena skuteczności biologicznej wiązki protonowej, Ocena RBE w zależności od piku Braaga, badania zależności RBE od LET. 4.dr Leszek Grzanka – Planowanie/ Symulacje przeżywalności, OER. 5.Prof. Krzysztof Ślósarek – Planowanie terapii 6.Dr Joanna Czub – Przedstawienie propozycji badań dla linii komórkowych. Warszawa Spotkanie Krakow, roku

4 4 The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences Źródła promieniowania dla radiobiologii w IFJ PAN 1.Cyklotron AIC-144, stanowisko w pokoju terapii oka, energia do 60 MeV (30 Gy/min) 2.Cyklotron Proteus – C235 energia 70 MeV -230 MeV 3.Theratron 780 Co-60 (0.5 Gy/min 60 cm) 4.Lampa rtg Philips do 300 kVp 5.Źródła Cs-137 (0.1 uGy/h – 1 Gy/h) 6.Protony 2 MeV (J. Lekki) 7.Mikrowiązka X (J. Lekki) Warszawa

5 5 The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences Hala eksperymentalna – gotowa Odpowiedzialny za halę eksp. M. Ziębliński Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej Hala eksperymentalna dla fizyki jądrowej i radiobiologii Warszawa

6 6 The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej Laboratorium dla radiobiologii -Dwa pokoje przygotowania materiałów biologicznych: materiał ludzki i materiał zwierzęcy (dr A. Panek) -Przygotowanie projektu stanowiska do napromieniania dr J. Dąbrowska Warszawa

7 7 The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences Konsorcjum Radiobiologiczne dla Nowoczesnej Radioterapii 1.Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN 2.Uniwersytet Jagielloński – WBBiB, WFAiIS 3.Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum 4.Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach 5.Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie 6.Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach 7.Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 8.… Warszawa

8 8 The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences Celem powstającego Konsorcjum Radiobiologicznego jest koordynacja badań dotyczących: - oddziaływania promieniowania jonizującego (w szczególności protonów o różnych energiach) na układy komórkowe oraz modele zwierzęce łącząc nowoczesne techniki biologii molekularnej z zaawansowanymi metodami fizycznymi badania układów biologicznych - opracowania i wdrażania nowych metod dozymetrii terapeutycznych wiązek protonowych, w tym generowanych aktywnie, na podstawie biofizycznych modeli wydajności detekcji promieniowania silnie jonizującego. Warszawa

9 9 Planowane Badania 1.Dozymetria biologiczna wiązki terapeutycznej cyklotronu Proteus C-235 Wykonanie krzywych kalibracyjnych dla wiązek protonów o różnych energiach z cyklotronu Proteus C-235. Ocena RBE dla niemodulowanych i poszerzonych wiązek protonów o różnych energiach, dla różnych linii komórkowych Ocena możliwości opracowania nowych technik szybkiej retrospektywnej dozymetrii biologicznej The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences Warszawa

10 10 2. Badania własności inhibitorów w układach komórkowych Wyjaśnienie roli ROS i DSB (H2AX) Badanie ruchliwość, migracja i adhezji komórek Badanie zależności od dawki efektu inhibitorowego dla komórek z przerzutów nowotworowych naświetlanych protonami i promieniowaniem referencyjnym The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences Warszawa

11 11 The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences 3. Badania radiowrażliwości i zdolności naprawczych komórek, w tym komórek człowieka Próba oceny predykcyjnej promieniowrażliwości komórek, w tym pacjentów radioterapii Identyfikacja profilu ekspresji genów naprawy DNA odzwierciedlająca ekspozycje na promieniowanie jonizujące w zakresie niskich i wysokich energii protonów Analiza wpływu promieniowania na zmiany proteomu i metabolomu napromienionych komórek i tkanek Warszawa

12 12 The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences 4. Poszukiwanie biomarkerów promieniowania słabo i silnie jonizującego. Warszawa

13 13 The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences Warszawa Najbliższe kroki (do ) 1)Podpisanie listów intencyjnych 2)Przygotowanie kostrukcji Grup Roboczych (Work package)

14 14 Dziękuję za uwagę! Zapraszamy do udziału w Konsorcjum The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences Warszawa


Pobierz ppt "Konsorcjum Radiobiologiczne dla Nowoczesnej Radioterapii Wojciech M. Kwiatek, Michał Waligórski i Paweł Olko Kraków - 15-11-20131 The Henryk Niewodniczański."

Podobne prezentacje


Reklamy Google