Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt pt.:,,BUDOWA SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM LĄDOWYM I MORSKIM – SYMULATORY CZK/CPR'' współfinansowanego środkami Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt pt.:,,BUDOWA SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM LĄDOWYM I MORSKIM – SYMULATORY CZK/CPR'' współfinansowanego środkami Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Projekt pt.:,,BUDOWA SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM LĄDOWYM I MORSKIM – SYMULATORY CZK/CPR'' współfinansowanego środkami Unii Europejskiej w ramach programu Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4-41. www.sprint.pl

2 2 Celem projektu jest opracowanie symulatora: morskiego i lądowego wspomagającego proces szkolenia i oceny dyspozytorów Centrów Zarządzania Kryzysowego i Powiadamiania Ratunkowego. Niniejsza prezentacja przedstawia Symulator Morski. Informacje podstawowe

3 www.sprint.pl 3 Każda akcja poszukiwawczo - ratownicza na morzu obciążona jest ryzykiem wystąpienia okoliczności, które w znaczący sposób utrudniają jej przebieg i to zarówno na etapie planowania działań, jak i podczas ich realizacji. Sytuacja ta spowodowana jest przede wszystkim uwarunkowaniami środowiskowymi, w jakich jest prowadzona. Należy pamiętać o tym, że kierujący akcją znajduje się w dużym oddaleniu od rejonu, w którym jest prowadzona i w związku z tym zdany jest wyłącznie na informacje, których pozyskiwanie jest utrudnione, a ich wiarygodność nie jest do końca sprawdzona. Najczęściej występujące problemy, których rozwiązanie stanowi dodatkowe obciążenie dla kierujących akcją SAR na morzu to: Brak wiarygodnych danych o pozycji zdarzenia Trudności w komunikacji podczas działań ratowniczych. Niedostępność sił i środków ratowniczych Duża liczba poszkodowanych w zdarzeniach o katastrofalnych rozmiarach Informacje podstawowe

4 www.sprint.pl 4 Podane powyżej fakty skłaniają do rozważenia możliwości szkolenia i weryfikacji dyspozytorów akcji SAR przy użyciu nowoczesnych symulatorów. Symulator poprzez możliwie naturalistyczne oddanie rzeczywistego środowiska pracy dyspozytora, oraz elastyczne modelowanie sytuacyjne w czasie rzeczywistym pozwala zarówno na kształtowanie właściwych reakcji dyspozytorów jak i na weryfikację ich przygotowania psychofizycznego do pracy w stresie i warunkach niepełnej informacji. Warunki maksymalnie zbliżone do rzeczywistego otoczenia dyspozytora uzyskuje się poprzez użycie środowiska informatycznego i telekomunikacyjnego takiego, z jakim dyspozytor ma do czynienia w codziennej praktyce. Informacje podstawowe

5 www.sprint.pl 5 Jednocześnie symulator zapewnia możliwość wcześniejszego przygotowania scenariusza ćwiczenia, kontrolę przebiegu ćwiczenia przez trenera, a także wpływ trenera na przebieg i warunki ćwiczenia w trakcie jego przebiegu. Po zakończeniu ćwiczenia symulator umożliwia omówienie przebiegu ćwiczenia wraz z odtworzeniem sytuacji na ekranie komputera oraz równoległym odtworzeniem komunikacji głosowej. Informacje podstawowe

6 www.sprint.pl 6 Zasadnicze części symulatora to: -Konsola (konsole) dyspozytorów odtwarzająca stanowisko pracy dyspozytora -Urządzenia symulacji komunikacji radiowej (VHF) -Konsola trenera umożliwiająca przygotowanie scenariusza ćwiczeń i nadzór nad przebiegiem ćwiczenia -Sala odpraw z ekranem umożliwiająca przygotowanie sytuacyjne przed ćwiczeniem jak i omówienie przebiegu ćwiczenia Informacje podstawowe

7 www.sprint.pl 7 Przykład ekranu symulatora 1

8 www.sprint.pl 8 Przykład ekranu symulatora 2

9 www.sprint.pl 9 Przykład ekranu symulatora 3

10 www.sprint.pl 10 Skrócony harmonogram Działanie 1.4 – część badawczo-rozwojowa Lipiec 2009 – grudzień 2009: analiza funkcjonalno-systemowa oraz przygotowanie dokumentacji projektowej systemu – Moduł Morze; Grudzień 2009 – sierpień 2010: opracowanie metodyki i programu szkoleń – Moduł Morze oraz opracowanie symulatora (oprogramowanie i wyposażenie – Moduł Morze; Sierpień 2010 – luty 2011: Testy symulatora i opracowanie ostatecznej wersji prototypu symulatora - Moduł Morze;

11 www.sprint.pl 11 Skrócony harmonogram Działanie 4.1 – część wdrożeniowo-inwestycyjna Styczeń 2011 – luty 2011: zakup sprzętu wykorzystywanego w części badawczej oraz wdrożeniowo-inwestycyjnej – Moduł Morze oraz badanie rynku; Luty 2011 – marzec 2011: zgłoszenie wzoru przemysłowego; Luty 2011 – marzec 2011: adaptacja i wyposażenie Centrum Symulacji i szkolenia – Moduł Morze;

12 www.sprint.pl 12 Podsumowanie W projekcie z firmy Sprint zaangażowany jest Pion Innowacji: Zespół w Gdańsku (Moduł Morze) Zespół w Olsztynie (Moduł Ląd) Prace przewidziane są do końca marca 2011 roku.


Pobierz ppt "Projekt pt.:,,BUDOWA SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM LĄDOWYM I MORSKIM – SYMULATORY CZK/CPR'' współfinansowanego środkami Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google