Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów na temat: PSO, WSO - przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów na temat: PSO, WSO - przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów na temat: PSO, WSO - przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów

2 Ankietę przeprowadzono w marcu 2012 r. W ankiecie wzięło udział: - 16 uczniów klasy IV - 16 uczniów klasy V - 12 uczniów klasy VI Na wykresach poszczególne klasy zostały przedstawione następująco: IV V VI

3 Czy znasz zasady oceniania w Twojej szkole?

4 Jeśli tak, to w jaki sposób zostałeś z nimi zapoznany?

5 Czy według ciebie jesteś oceniany sprawiedliwie? Czy według ciebie jesteś oceniany sprawiedliwie?

6 Czy zasady oceniania z poszczeg ó lnych przedmiot ó w są dla ciebie zrozumiałe?

7 Na lekcjach jesteś najczęściej oceniany za: (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

8 Czy uważasz, że na oceny z przedmiot ó w mają wpływ także: (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

9 Jeśli tak, to jakich przedmiotów to dotyczy? - Klasa V: matematyka, religia - Klasa VI: matematyka

10 Czy nauczyciele przestrzegają ustalonych zasad oceniania?

11 Jeśli nie, to jakich przedmiotów to dotyczy? Klasa IV: język niemiecki, język angielski

12 Czy masz możliwość poprawienia oceny?

13 Jeśli nie, to jakich przedmiotów to dotyczy? Klasa IV: język niemiecki – 2 osoby (gdy brakuje 0,5 pkt to i tak słabsza ocena 3 a nie 3+) Klasa V: przyroda (2 osoby), język niemiecki (2 osoby), historia Klasa VI: język niemiecki (8 osób), matematyka, przyroda

14 Czy pozytywna ocena motywuje cię do nauki?

15 Czy negatywna ocena motywuje cię do nauki?

16 Czy zasady oceniania z poszczeg ó lnych przedmiot ó w uwzględniają twoje możliwości?

17 Jeśli nie, to jakich przedmiotów to dotyczy? Klasa IV: muzyka Klasa VI: język niemiecki, plastyka, muzyka

18 Wskaż określenia, kt ó re twoim zdaniem najlepiej charakteryzują ocenianie w szkole: (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

19 Czy nauczyciele informują cię o przypuszczalnych ocenach ze swoich przedmiot ó w na p ó łrocze i koniec roku szkolnego?

20 Czy zgadzasz się z przyjętymi zasadami oceniania z zachowania?


Pobierz ppt "Podsumowanie wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów na temat: PSO, WSO - przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google