Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasza szkoła a inne szkoły w Europie i świecie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasza szkoła a inne szkoły w Europie i świecie"— Zapis prezentacji:

1 Nasza szkoła a inne szkoły w Europie i świecie
O szkołach w Unii Europejskiej… O szkole w Australii… O uczeniu się - rady pani Joanny Bigoszewskiej… O naszym gimnazjum… O atrakcyjności szkół… Autorzy

2

3 FRANCJA Edukacja we Francji jest obowiązkowa,
od 6 do 16 roku życia. Oświata w tym kraju jest finansowana z budżetu państwa. Etapy nauki Szkolnictwo podzielone jest na 4 etapy nauki.

4 1 etap – trwa 3 lata: Kurs przygotowawczy - 1 rok Kurs średni - 2 lata Kursy przygotowują uczniów na nowe wyzwania, jakie czekają na nich w szkole.

5 2 etap – szkoła elementarna, trwa 5 lat
2 etap – szkoła elementarna, trwa 5 lat. Dzieli się na 3 cykle: cykl przygotowawczy (1 rok), cykl elementarny (2 lata), cykl średni (2 lata). Od szkoły elementarnej zaczyna się 10-letni obowiązek szkolny, którego koniec następuje po skończeniu przez ucznia kolegium. Rozpoczęcie przez dziecko w wieku 5, 6 czy 7 lat nauki w szkole elementarnej jest zależne od decyzji podjętej wspólnie przez lekarza, psychologa, nauczyciela oraz rodziców.

6 3 etap – collège, odpowiednik polskiego gimnazjum,
trwa 4 lata. Dzieli się go na 2 cykle: cykl obserwacji (2 lata), cykl orientacji (2 lata). Jest to szkoła, w której uczeń rozwija swoje własne zainteresowania. Nauczanie kończy się egzaminem z: języka francuskiego matematyki, historii (Francji), geografii (Francji). Na dyplomie ukończenia collège umieszczane są średnie oceny ze wszystkich przedmiotów z ostatnich 2 lat nauki.

7 4 etap – szkoły średnie: licea profilowane – przygotowują do matury i studiów. Kończą się egzaminem maturalnym (podobnym do matury w Polsce).

8 Niemcy

9 System oświatowy: Dla dzieci od 3-ego do 6-ego roku życia na terenie całych Niemiec działają liczne instytucje przedszkolne, które są nieobowiązkowe i z reguły płatne. Niestety liczba tych placówek jest wciąż niewystarczająca. Przedszkole Gimnazjum (das Gymnasium) Szkoła główna (die Hauptschule) Szkoła realna (die Realschule) Szkoła ogólna (die Gesamtschule)

10 SZKOŁA Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna.
Religia jest przedmiotem obowiązkowym. Wykładowcami tego przedmiotu są z reguły osoby świeckie. System edukacyjny nie pozbawia ucznia możliwości kształcenia w szkołach o wyższym poziomie. Jeśli uczeń osiąga dobre wyniki i chce uczyć się dalej, może przejśc do szkoły, która odpowiadaja jego aspiracjom.

11 W Niemczech przez pierwsze dwa lata uczniowie maja na ogół jednego nauczyciela. Dopiero w trzecim roku nauki pojawiają się nauczyciele specjaliści, którzy nauczają różnych przedmiotów. Nauczyciele niemieccy uczą na ogół dzieci w wieku 6-18 lat. Nauczyciele akademiccy bardzo często pomagają organizować zajęcia grupowe, dodatkowe zajęcia dla uczniów słabszych, proponują łączenie nauki z zabawą, zwłaszcza w pierwszych latach edukacji. Nauczyciele niemieccy maja pewien komfort, są odciażeni, gdyż na terenie szkoły pracuje personel pomocniczy: rodzice, studenci, wolontariusze, którzy pomagaja w trakcie lekcji i przerw.

12 Tylko na lekcjach techniki i informatyki korzystają
Wakacje rozpoczynają sie w sierpniu i trwają sześc tygodni. Oceny od 1 do 6, lecz w kolejnościach odwrotnej niż w Polsce; najlepszą oceną jest 1, a najgorszą 6. Nie ma zajęć pozalekcyjnych, tj. gotowania, krawiectwa itp., ale jest możliwość skorzystania ze świetlicy i odrobienia lekcji z pomocą nauczyciela. Krótkie przerwy uczniowie spędzają w klasie, natomiast długie na zewnątrz. Tylko na lekcjach techniki i informatyki korzystają z urządzeń elektronicznych. Przerwy trwają na zmianę 5 i 15 min. Uczniowie mają średnio 7 lekcji dziennie. Link do szkoły:

13 Australia

14 Oświata W Australii edukacja jest obowiązkowa od 6 do 15 roku życia.
Samorządy stanowe finansują szkoły szczebla podstawowego i średniego. Większość szkół tych szczebli to bezpłatne szkoły państwowe. W 1992 roku na australijskich uczelniach studiowało 559 tys. studentów.

15 Cobram Secondary College

16 Lekcje Każda lekcja trwa 55 minut.
Przerwy 20 minut, lecz przerwa na lunch trwa 45 minut. Na lekcjach uczniowie pracują samodzielnie. Prace domowe są zadawane codziennie, a następnego dnia zazwyczaj sprawdzane, ale zależy to od nauczyciela.

17 Klasy W klasie jest średnio ok. 20-25 uczniów.
Mają średnio 5 lekcji dziennie. Klasy są profilowane, np. sportowe.

18 Wymiany Szkoła prowadzi wymiany międzynarodowe.
Jednym z państw, z którymi uczelnia wymienia się uczniami jest Polska. Wymiany trwają 10 miesięcy: od stycznia do listopada Zazwyczaj na wymianę wyjeżdżają uczniowie w wieku lat i zdają maturę. UWAGA!!! Egzamin dojrzałości zdaje się w Australii w wieku 17 lat

19 Grace Condidorio 18 lat Year 12 Ulubiony przedmiot: psychologia
Lubi szkołę, ponieważ ma w niej dużo przyjaciół i dzięki nim nauka staje się przyjemnością. Do szkoły dostaje się na piechotę lub samochodem.

20 Nauka Grace Prace domowe odrabia po szkole, w week-end’y i w szkole.
Uczy się, przeglądając prace domowe. Nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, bo uważa, że normalne lekcje i tak są wystarczająco interesujące. Nie uczy się języków obcych.

21 Włochy

22 System oświaty we Włoszech:
Przedszkole – jest nieobowiązkowe, uczęszczają do niego dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Szkoła podstawowa (scuola elementare) nie jest podzielona na etapy trwa pięć lat kończy się egzaminem ocena z egzaminu nie jest brana pod uwagę przy przejściu na następny szczebel szkolny.

23 Szkoła średnia Szkoła średnia pierwszego stopnia (scuola media)
Podzielona jest na dwa cykle: Szkoła średnia pierwszego stopnia (scuola media) trzyletnia zakończona egzaminem, dającym wstęp do szkoły średniej drugiego stopnia Szkoła średnia drugiego stopnia Daje możliwość wyboru następujących szkół: Liceum klasyczne (liceo classico) pięcioletnie zakończone maturą Liceum matematyczno-przyrodnicze (liceo scientifico) Szkoła techniczna (istituto tecnico) pięcioletnia zakończona maturą

24 Belgia

25 System oświatowy w Belgii
Obowiązek szkolny rozpoczyna się od 6 roku życia i trwa do: 15 roku życia, dla uczniów uczęszczających do placówek o pełnym wymiarze godzinowym; 18 roku życia dla młodzieży pracującej, uczęszczającej do szkoły wieczorowo.

26 Typ szkół: Przedszkole (od 3 do 6 lat)
Szkoła podstawowa (od 6 do 12 lat) Szkoła średnia (kształcenie tradycyjne – dwa, kolejne trzyletnie cykle programowe, z podziałem na dwa typy szkół) Szkolnictwo wyższe

27

28 ATHENE FERNAND BLUM Odpowiednik: gimnzajum Nazwa: ATHENE fERNAND BLUM
Adnotacja: Szkoła średnia publiczna Lokalizacja: Bruksela Wiek uczniów: od 12 do 15 lat Liczba lekcji: 8 (jedna lekcja trwa 50 min) czas przerw: 5 min, 10 min, 15 min , 1 godz. , 10 min. Mundurki: brak Zajęcia pozalekcyjne: basen,tennis, piłka, muzyka, gra na instrumentach, taniec, śpiew, reprezentacje sportowe

29 Ciekawostki W Belgii obowiązkowe są zajęcia pływackie ,
bez których dzieci nie zdają do wyższych szkół (poza zwolnionymi) W trakcie 1 godz. przerwy, dzieci (za zgodą rodziców) mogą iść do domu , restauracji czy fast foodów.

30 Anglia

31 System oświatowy SZKOLNICTWO PODSTAWOWE Szkolnictwo podstawowe obejmuje dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Rozróżnić można trzy typy szkół podstawowych: Infant schools - szkoła dla dzieci w wieku od lat 5. do 7. Junior schools - szkoła dla dzieci od lat 7. do lat 11. Combined infant and junior schools - szkoły dwupoziomowe, tj. nauczające dzieci od 5. do 11. lat.

32 SZKOLNICTWO ŚREDNIE W wieku 11 lat uczeń rozpoczyna naukę w szkole średniej, gdzie pozostaje obowiązkowo do 16 roku życia. Szkoły średnie uczące także wg narodowego programu nauczania prowadzą do General Certificate of Secondary Education (GSCE). Egzamin ten kończy obowiązkową naukę w Wielkiej Brytanii, ale uczniowie mogą kontynuować ją przez następne 3 lata. Wśród ok państwowych szkól średnich istnieje bardzo zróżnicowany system ich organizacji. Najwięcej szkół oferuje naukę uczniom w wieku lat lub lat; część szkół działa jako senior secondary - dla uczniów od 12, 13 lub 14 roku życia; istnieje także grupa szkół określana jako 'sixth form college' dla uczniów od 16 do 19 roku życia. W wieku 16 lat uczniowie zdają do egzamin General Certificate of Secondary Education (GCSE), który kończy obligatoryjny system kształcenia. Większość absolwentów decyduje się na kontynuowanie nauki, by po dwóch latach zdawać egzamin General Certificate of Education 'Advanced'. Ten egzamin, popularnie zwany 'A-levels' jest odpowiednikiem polskiego Egzaminu Dojrzałości. Wyniki egzaminu są podstawą rekrutacji studentów na uczelnie wyższe.

33 Chingford (dzielnica Londynu i miejsce położenia szkoły)

34 Chingford Chingford to obszar północno-wschodnim Londynie w London Borough of Waltham Forest.

35 Chingford School Szkoła ma charakter ogólnokształcącej i służy lokalnej społeczności Chingford. Ma znaczące osiągnięcia i uczy szacunku oraz odpowiedzialności. Oferuje szeroki, nadobowiązkowy program, z dziedziny sportu, jak i humanistyki.

36 Budynek szkoły Hol szkoły Hala sportowa

37 Informacje ogólne Liczba godzin w tygodniu to 25.
Po 5 godzin dziennie. Liczba uczniów w klasie średnio 22 osoby. Większe wycieczki organizowane są do: Francji, Austrii, Niemiec, Włoch. Uczniowie nie mają własnych podręczników, korzystają ze szkolnych.

38 Uczniowie czestniczą w projektach,
w celu podwyższenia ocen. Nie mają samorządu uczniowskiego. Mundurki są obowiązkowe. Istnieją wymiany uczniów ze szkołami we Francji i Niemczech. Zajęcia dodatkowe to: piłka nożna i koszykówka .

39 System oceniania a-5 b-4 c-3 d-2 e-1

40

41

42 Podsumowanie KRYTERIA OCENIANIA ANGLIA AUSTRALIA NIEMCY BELGIA UKRAINA
FRANCJA GIMNAZJUM NR 19 Strona internetowa + - Zajęcia dodatkowe Mundurki +/- Aktywność uczniów Realizowane projekty Współpraca międzynarodowa Wycieczki Liczebność uczniów w klasach 20 – 25 20 – 30 Wykorzystanie technik 2.0 Języki nauczania angielski niemiecki francuski ukraiński polski, angielski Dodatkowe języki francuski, hiszpański, angielski, hiszpański, łacina rosyjski, hiszpanski francuski, angielski,

43 Po przeanalizowaniu tego zestawienia można stwierdzić, że szkoła belgijska jest najbardziej atrakcyjna dla uczniów. Zebrała ona najwięcej plusów i pewnie większość z nas chętnie uczęszczałaby do tej szkoły.

44 Autorzy: Naukowcy: Prusaczki: Podróżnicy: Informatycy:
Maria Leszczełowska- lider Natalia Kielmel Weronika Krążała Olga Orłowska Olga Malicka- lider Mateusz Kwerko Bartek Jabłoński Natalia Rechnio Tomasz Woszczyna Martyna Zbyszewska- lider Anna Biernat Maja Dulkowska Bartosz Droździak Kacper Łęcki Adrianna Olejkowska Julia Zobek Konrad Roguski- lider Kacper Łęcki Edwin Tarczyński


Pobierz ppt "Nasza szkoła a inne szkoły w Europie i świecie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google