Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gotowość szkolna Długotrwały proces przemian psychofizycznych, które prowadzi do przystosowania się dziecka do systemu nauczania początkowego. Zawsze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gotowość szkolna Długotrwały proces przemian psychofizycznych, które prowadzi do przystosowania się dziecka do systemu nauczania początkowego. Zawsze."— Zapis prezentacji:

1 Gotowość szkolna Długotrwały proces przemian psychofizycznych, które prowadzi do przystosowania się dziecka do systemu nauczania początkowego. Zawsze jest wynikiem współdziałania dwóch procesów rozwojowych: - dojrzewania (samorzutnego biologicznego rozwoju), - uczenia się (różnorodne doświadczenia dziecka w sferze motorycznej, umysłowej, emocjonalnej i społecznej).

2 Gotowość szkolna Taki poziom rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego, który czyni je wrażliwym i podatnym na systematyczne nauczanie i wychowanie. Przejawia się przede wszystkim w zainteresowaniu dziecka szkołą: - chętnie chodzi do szkoły, - chce się uczyć.

3 Gotowość szkolna (w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego)
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę szkolną: posiada umiejętności samoobsługowe, radzi sobie w typowych, codziennych sytuacjach, porozumiewa się, zadaje pytania i słucha odpowiedzi, wita się, przedstawia, zaprasza dzieci do zabawy, zwraca się o pomoc, bawi się grami i stosuje się do reguł.

4 Gotowość szkolna (w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego)
współdziała z rówieśnikami i dorosłymi, jest wytrwałe w realizowaniu zadań i własnych pomysłów, interesuje się książkami, opowiada różne historyjki, dzieli słowa na sylaby, ma dobrą koordynację ruchową i sprawność ręki, rysuje, lepi, wycina (przygotowanie do nauki czytania i pisania),

5 Gotowość szkolna (w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego)
porównuje liczebności i wielkości zbiorów, liczy na konkretach, określa położenie przedmiotów oraz lewej i prawej strony rozumie kolejność pór roku, dni tygodnia i miesięcy (przygotowanie do nauki matematyki).

6 Gotowość szkolna (profil dziecka)
samodzielnie ubiera się i rozbiera, myje się, korzysta z toalety, je posiłki, - posługuje się mową w sposób zrozumiały dla otoczenia, wypowiada się zdaniami, potrafi poinformować o swoich potrzebach,

7 Gotowość szkolna (profil dziecka)
potrafi powiedzieć jak się nazywa, ile ma lat i gdzie mieszka, chętnie bawi się z rówieśnikami w gry i zabawy dziecięce, przestrzegając reguł, podczas rysowania, zabawy potrafi skupić się na zadaniu i stara się doprowadzić je do końca,

8 Gotowość szkolna (profil dziecka)
interesuje się czytaniem i pisaniem, słucha bajek, wierszy, zapamiętuje elementy obrazków, umie pokazać lewą i prawą stronę, dodaje i odejmuje pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych konkretach.

9 Organizacja nauki Sala lekcyjna składa się z części edukacyjnej i rekreacyjnej. Ograniczenie czasu siedzenia w ławkach (zabawy ruchowe). Rysowanie i pisanie przy stolikach zajmują ok. połowy czasu przeznaczonego na edukację polonistyczną (gry i zabawy dydaktyczne, dramy, inscenizacje…)

10 Organizacja nauki W pierwszych miesiącach nauki dominującą forma zajęć z edukacji matematycznej są zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, a z zeszytów ćwiczeń uczniowie mogą korzystać najwyżej jedną czwartą czasu. Przerwy w zajęciach mogą mieć formę zmiany aktywności, n. p. z intelektualnej na ruchową, i powinny być dostosowane do potrzeb dzieci.

11 Sześciolatek w przedszkolu i w szkole
rozwija sprawność rąk (rysuje, wycina, lepi z plasteliny) – przygotowuje się do nauki pisania słucha bajek, wierszy, opowiadań – rozwija zainteresowania czytaniem i pisaniem W szkole uczy się wszystkich liter alfabetu czyta krótkie teksty

12 Sześciolatek w przedszkolu i w szkole
dzieli zdania na wyrazy, wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w wyrazach o prostej budowie odróżnia błędne liczenie od poprawnego, liczy z wykorzystaniem konkretnych przedmiotów poprawnie liczy (także wspak) do 20 oraz zapisuje liczby cyframi do 10

13 Sześciolatek w przedszkolu i w szkole
podejmuje próby dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych konkretach wie na czym polega pomiar długości i poznaje proste sposoby mierzenia, n p. krokami sprawnie dodaje i odejmuje do 10 oraz zapisuje te działania rozwiązuje zadania z treścią mierzy długość, posługując się n p. linijką porównuje długość obiektów, waży przedmioty

14 Sześciolatek w przedszkolu i w szkole
poznaje pory dnia, roku, dni tygodnia i miesiące uczy się zależności między porami roku a zjawiskami przyrody korzysta z kalendarza, nazywa dni tygodnia i miesiące w roku

15 Metody pracy w przedszkolu i w klasie pierwszej
uczenie się poprzez działanie, doświadczanie i zabawę (gry, dramy, zabawy ruchowe, muzyczne i inne) różnorodność aktywności, dostosowanie do wydolności psychofizycznej dziecka, do ich możliwości koncentracji uwagi, sprawności rąk i tempa pracy


Pobierz ppt "Gotowość szkolna Długotrwały proces przemian psychofizycznych, które prowadzi do przystosowania się dziecka do systemu nauczania początkowego. Zawsze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google