Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gotowość szkolna Długotrwały proces przemian psychofizycznych, które prowadzi do przystosowania się dziecka do systemu nauczania początkowego. Zawsze jest.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gotowość szkolna Długotrwały proces przemian psychofizycznych, które prowadzi do przystosowania się dziecka do systemu nauczania początkowego. Zawsze jest."— Zapis prezentacji:

1 Gotowość szkolna Długotrwały proces przemian psychofizycznych, które prowadzi do przystosowania się dziecka do systemu nauczania początkowego. Zawsze jest wynikiem współdziałania dwóch procesów rozwojowych: - dojrzewania (samorzutnego biologicznego rozwoju), - uczenia się (różnorodne doświadczenia dziecka w sferze motorycznej, umysłowej, emocjonalnej i społecznej).

2 Gotowość szkolna Taki poziom rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego, który czyni je wrażliwym i podatnym na systematyczne nauczanie i wychowanie. Przejawia się przede wszystkim w zainteresowaniu dziecka szkołą: - chętnie chodzi do szkoły, - chce się uczyć.

3 Gotowość szkolna (w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego) Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę szkolną: -posiada umiejętności samoobsługowe, -radzi sobie w typowych, codziennych sytuacjach, -porozumiewa się, zadaje pytania i słucha odpowiedzi, wita się, przedstawia, zaprasza dzieci do zabawy, zwraca się o pomoc, -bawi się grami i stosuje się do reguł.

4 Gotowość szkolna (w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego) -współdziała z rówieśnikami i dorosłymi, -jest wytrwałe w realizowaniu zadań i własnych pomysłów, -interesuje się książkami, opowiada różne historyjki, dzieli słowa na sylaby, ma dobrą koordynację ruchową i sprawność ręki, rysuje, lepi, wycina (przygotowanie do nauki czytania i pisania),

5 Gotowość szkolna (w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego) -porównuje liczebności i wielkości zbiorów, liczy na konkretach, określa położenie przedmiotów oraz lewej i prawej strony rozumie kolejność pór roku, dni tygodnia i miesięcy (przygotowanie do nauki matematyki).

6 Gotowość szkolna (profil dziecka) -samodzielnie ubiera się i rozbiera, myje się, korzysta z toalety, je posiłki, - posługuje się mową w sposób zrozumiały dla otoczenia, wypowiada się zdaniami, potrafi poinformować o swoich potrzebach,

7 Gotowość szkolna (profil dziecka) -potrafi powiedzieć jak się nazywa, ile ma lat i gdzie mieszka, -chętnie bawi się z rówieśnikami w gry i zabawy dziecięce, przestrzegając reguł, -podczas rysowania, zabawy potrafi skupić się na zadaniu i stara się doprowadzić je do końca,

8 Gotowość szkolna (profil dziecka) -interesuje się czytaniem i pisaniem, słucha bajek, wierszy, zapamiętuje elementy obrazków, -umie pokazać lewą i prawą stronę, dodaje i odejmuje pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych konkretach.

9 Organizacja nauki Sala lekcyjna składa się z części edukacyjnej i rekreacyjnej. Ograniczenie czasu siedzenia w ławkach (zabawy ruchowe). Rysowanie i pisanie przy stolikach zajmują ok. połowy czasu przeznaczonego na edukację polonistyczną (gry i zabawy dydaktyczne, dramy, inscenizacje…)

10 Organizacja nauki W pierwszych miesiącach nauki dominującą forma zajęć z edukacji matematycznej są zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, a z zeszytów ćwiczeń uczniowie mogą korzystać najwyżej jedną czwartą czasu. Przerwy w zajęciach mogą mieć formę zmiany aktywności, n. p. z intelektualnej na ruchową, i powinny być dostosowane do potrzeb dzieci.

11 Sześciolatek w przedszkolu i w szkole W przedszkolu rozwija sprawność rąk (rysuje, wycina, lepi z plasteliny) – przygotowuje się do nauki pisania słucha bajek, wierszy, opowiadań – rozwija zainteresowania czytaniem i pisaniem W szkole uczy się wszystkich liter alfabetu czyta krótkie teksty

12 Sześciolatek w przedszkolu i w szkole dzieli zdania na wyrazy, wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w wyrazach o prostej budowie odróżnia błędne liczenie od poprawnego, liczy z wykorzystaniem konkretnych przedmiotów poprawnie liczy (także wspak) do 20 oraz zapisuje liczby cyframi do 10

13 Sześciolatek w przedszkolu i w szkole podejmuje próby dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub innych konkretach wie na czym polega pomiar długości i poznaje proste sposoby mierzenia, n p. krokami sprawnie dodaje i odejmuje do 10 oraz zapisuje te działania rozwiązuje zadania z treścią mierzy długość, posługując się n p. linijką porównuje długość obiektów, waży przedmioty

14 Sześciolatek w przedszkolu i w szkole poznaje pory dnia, roku, dni tygodnia i miesiące uczy się zależności między porami roku a zjawiskami przyrody korzysta z kalendarza, nazywa dni tygodnia i miesiące w roku

15 Metody pracy w przedszkolu i w klasie pierwszej uczenie się poprzez działanie, doświadczanie i zabawę (gry, dramy, zabawy ruchowe, muzyczne i inne) różnorodność aktywności, dostosowanie do wydolności psychofizycznej dziecka, do ich możliwości koncentracji uwagi, sprawności rąk i tempa pracy


Pobierz ppt "Gotowość szkolna Długotrwały proces przemian psychofizycznych, które prowadzi do przystosowania się dziecka do systemu nauczania początkowego. Zawsze jest."

Podobne prezentacje


Reklamy Google