Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia."— Zapis prezentacji:

1 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów Maciej Milczanowski B EZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W UE Uwarunkowania Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.

2 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów TEMATY ZAJĘĆ 1.Europejska Strategia Bezpieczeństwa. Traktat Lizboński i WPZiB UE. 2.Uwarunkowania i struktury Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. 3.Zarządzania kryzysami w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. 4.Europejska Polityka Sąsiedztwa. Unia Europejska wobec tzw. „Arabskiej Wiosny”.

3 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 3 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów EUROPEJSKA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY (EPBiO) WSPÓLNOTOWY MECHANIZM ZARZĄDZANIA I ZAPOBIEGANIA KRYZYSOM WYKORZYSTYWANY W OBRĘBIE UE. ( Common Foreign and Security Policy )

4 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 4 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów  Rozpad Związku Radzieckiego i związanego z nim bloku państw wyeliminował w praktyce groźbę zmasowanego ataku na wszystkich frontach europejskich NATO.  Konflikt zbrojny w skali globalnej stał się z końcem „zimnej wojny" mało prawdopodobny, a większego znaczenia nabrały konflikty lokalne.  Rozpad Jugosławii stał się przyczyną wybuchu konfliktów, które mogły grozić destabilizacją całej Europy.  Uwarunkowania te stały się impulsem do dyskusji, która doprowadziła do powołania Unii Europejskiej ze Wspólną Polityką Zagraniczną i Bezpieczeństwa jako jednym z jej filarów.  Traktat z Maastricht z 1992 r. precyzował, że polityka ta prowadzić może do powołania wspólnej polityki obronnej, a w przyszłości także do utworzenia wspólnej obrony – jeżeli państwa członkowskie podejmą taką decyzję. Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego na początku lat dziewięćdziesiątych XX w.

5 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 5 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów UWARUNKOWANIA EPBiO 1. PODSYSTEMOWE 2. SYSTEMOWE 3. ŚRODOWISKOWE

6 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 6 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów UWARUNKOWANIA PODSYSTEMOWE ELEMENTY IDENTYCZNE  PRZETRWANIE  BEZPIECZEŃSTWO  ROZWÓJ I TOŻSAMOŚĆ INTERESY EGZYSTENCJALNE I SKŁADAJĄCE SIĘ NA TREŚĆ RACJI STANU:  PRZETRWANIE I BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA  SUWERENNOŚĆ PAŃSTWA  NIENARUSZALNOŚĆ TERYTORIUM PAŃSTWOWEGO  NIEPODLEGŁOŚĆ PAŃSTWA  ROZWÓJ I TOŻSAMOŚĆ PAŃSTWA  BEZPIECZEŃSTWO PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD JURYSDYKCJĄ PAŃSTWA

7 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 7 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów UWARUNKOWANIA PODSYSTEMOWE ELEMENTY IDENTYCZNE PODSUMOWANIE:  ZBIÓR IDENTYCZNYCH INTERESÓW ALE METODY I ŚRODKI ICH REALIZACJI SĄ RÓŻNE.  MIMO IŻ INTERESY MAJĄ CHARAKTER EGZYSTENCJALNY I SĄ ZBIEŻNE – STANOWIĄ ELEMENT RACJI STANU WSKUTEK CZEGO STAJĄC SIĘ PRZEJAWEM SUWERENNOŚCI MOGĄ NIE STAĆ SIĘ PRZESŁANKĄ DLA POGŁĘBIENIA INTEGRACJI.

8 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 8 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów ELEMENTY SPRZECZNE

9 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 9 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów UWARUNKOWANIA PODSYSTEMOWE ELEMENTY SPRZECZNE  INTERESY ZALEŻNE OD POŁOŻENIA GEOPOLITYCZNEGO.  INTERESY UZASADNIANE DOŚWIADCZENIAMI HISTORYCZNYMI I PRZESZŁOŚCIĄ.  WIZJE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA PŁASZCZYŹNIE OBRONNEJ.  POSTRZEGANIE ROLI WIĘZI TRANSATLANTYCKIEJ.  POJMOWANIE BEZPIECZEŃSTWA PRZEZ POSZCZEGÓLNE PODMIOTY.

10 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 10 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów UWARUNKOWANIA PODSYSTEMOWE ELEMENTY SPRZECZNE  RELACJE Z USA I PODTRZYMYWANIE WIĘZI TRANATLANTYCKIEJ SĄ KLUCZOWE DLA BEZPIECZEŃSTWA EUROPY, PONIEWAŻ OBAJ AKTORZY WYZNAJĄ TE SAME WARTOŚCI DEMOKRACJI I PRAW CZŁOWIEKA. WIZJE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA PŁASZCZYŹNIE OBRONNEJ ORAZ POSTRZEGANIE ROLI WIĘZI TRANSATLANTYCKIEJ.

11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów UWARUNKOWANIA PODSYSTEMOWE ELEMENTY KOMPLEMENTARNE  ROLA POLITYCZNA DLA UE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO.  PRZECIWDZIAŁANIE WYZWANIOM I ZAGROŻENIOM BEZPIECZEŃSTWA.  PROMOWANIE WSPÓLNYCH WARTOŚCI I CELÓW: POKOJU, BEZPIECZEŃSTWA I STABILNOŚCI.  EFEKTYWNE WYDATKI NA CELE OBRONNE.  WYKORZYSTANIE REWOLUCJI WOJSKA (RMA) ORAZ PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI W ZAKRESIE TECHNOLOGII, PRODUKCJI ZBROJENIOWEJ I BADAŃ.

12 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 12 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów UWARUNKOWANIA PODSYSTEMOWE ELEMENTY KOMPLEMENTARNE ROLA POLITYCZNA DLA UE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO. PROCES EUROPEIZACJI POLITYKI PAŃSTW POPRZEZ ADAPTACJĘ:  RZĄDOWĄ – ORGANIZACJA (NOWE ELEMENTY REALIZUJĄCE POLITYKĘ WSPÓLNOTOWĄ).  POLITYCZNĄ – STOPIEŃ GOTOWOŚCI DECYDENTÓW POLITYCZNYCH DO ZMIANY ZACHOWAŃ UWZGLĘDNIAJĄCEJ NOWĄ SYTUACJĘ.  STRATEGICZNĄ – STRATEGIA PRZETARGOWA, UMIEJĘTNOŚĆ FUNKCJONOWANIA W PRZESTRZENI POMIĘDZY POZIOMEM DECYDOWANIA UNIJNYM I NARODOWYM.

13 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 13 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów UWARUNKOWANIA SYSTEMOWE

14 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 14 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów UWARUNKOWANIA SYSTEMOWE 1. REGULACJE TRAKTATOWE DOTYCZĄCE EPBiO 2. DECYZJE UE DOTYCZĄCE EPBiO 3. WYPRACOWANE PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE DECYZJE, MAJĄCE WPŁYW NA EPBiO

15 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 15 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE

16 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 16 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE 1. STOSUNKI MIĘDZY UE A USA 2. EPBiO UE A SYSTEM PRZENIKAJĄCYCH SIĘ ORGANIZACJI 3. SPECYFIKA PODMIOTOWOŚCI UE W MIĘDZYNARODOWYM SYSTEMIE POLITYCZNYM.

17 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 17 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów Organizacje współpracujące z UE na rzecz bezpieczeństwa  ONZ  NATO  OBWE  Liga Państw Arabskich Mechanizmy i efekty ich działań  Unia Afrykańska  Rada Współpracy w Zatoce (Perskiej) CCG  OPEC

18 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 18 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów Uwarunkowania UE w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa

19 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 19 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów GEOPOLITYKA

20 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 20 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów Geopolityka - interdyscyplinarna działalność naukowa i praktyczna zajmująca się badaniem państwa (koalicji) jako organizmu geograficznego i określeniem dla niego celów geopolitycznych. (Słownik terminów AON). Geopolityka

21 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 21 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów WIELOBIEGUNOWY ŚWIAT WIELU CYWILIZACJIŚWIAT W CZASACH ZIMNEJ WOJNY  Podziały ideologiczne się nie sprawdziły.  Nastąpiły podziały cywilizacyjne.  Przykład Polski.

22 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 22 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów Koncepcja aktywnych graczy międzynarodowych i państw – sworzni w polityce międzynarodowej. Zbigniew Brzeziński, Wielka Szachownica 1997.

23 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 23 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów Aktywni gracze geopolityczni to te państwa, które chcą i mogą wykorzystywać własną potęgę i wpływy, poza swoimi granicami aby zmieniać istniejący geopolityczny stan rzeczy. Aktywni gracze geopolityczni

24 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 24 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów Sworzniami geopolitycznymi są państwa, których znaczenie nie wynika z ich potęgi czy ambicji, lecz raczej z ważnego położenia geograficznego i skutków ich potencjalnej niestabilności dla zachowań graczy geostrategicznych. Sworznie geopolityczne Sworznie geopolityczne: - Umożliwiają lub blokują dostęp do innych terytoriów. - Stanowią obronną tarczę.

25 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 25 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów

26 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 26 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów Kluczowi gracze w polityce międzynarodowej FrancjaNiemcy Ukraina IndieRosja Azerbejdżan Korea Południowa Chiny Najważniejsze państwa sworznie w polityce międzynarodowej IranTurcja

27 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 27 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów Uwarunkowanie ideologiczno – polityczne - Rola Rosji i UE. - Problemy wewnętrzne UE: zorientowanie na Wschód i Południe. - Rola państw – liderów. - UE zintegrowana czy luźny związek państw. - radykalny fundamentalizm islamski, - demokracja jako system uniwersalny.

28 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 28 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów

29 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 29 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów Uwarunkowanie ekonomiczne Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego ma istotne znaczenie, ponieważ zachodzi ścisła zależność pomiędzy potencjałem gospodarczym a miejscem państw w hierarchii międzynarodowej.

30 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 30 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów Bezpieczeństwo ekonomiczne w swojej istocie zawiera się w stałym dostępie do rynków, zasobów naturalnych (głównie ropa i gaz) oraz środków finansowych w skali międzynarodowej, które gwarantują swobodny rozwój państw i utrzymanie ich silnej pozycji w środowisku międzynarodowym.

31 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 31 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów

32 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 32 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów Rywalizacja gospodarcza jest bardziej bezpieczną formą współzawodnictwa aniżeli rywalizacja militarna, a zwłaszcza w obszarze broni masowego rażenia. W sytuacji rywalizacji gospodarczej, użycie środków militarnych zastępuje się procedurami administracyjnymi, politycznymi, dyplomatycznymi i sądowymi. Rywalizacja gospodarcza

33 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 33 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów Uwarunkowanie militarne Na przestrzeni wielu lat wielkie wojny doprowadzały do rozpadu układów międzynarodowych i powstawania nowych, a celebrowane konferencje przez mocarstwa lub koalicje ustanawiały nowy porządek bezpieczeństwa.

34 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 34 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów Decentralizacja zagrożeń, w tym małe prawdopodobieństwo konfliktu zbrojnego międzymocarstwowego i możliwości rodzenia się wojen lokalnych

35 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 35 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów Uwarunkowanie społeczne  prawo do życia i wolności;  podmiotowość i tożsamość jednostki;  swobody obywatelskie;  prawo do pokoju;  demokratyczny porządek społeczny;  pluralizm polityczny i światopoglądowy;  tolerancja;  prawo do prawdy i informacji;  godziwy poziom socjalny i możliwość samorealizacji;  rodzina;  praca;  ochrona zdrowia;  edukacja  rozwój duchowy.  demografia.  migracje.

36 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 36 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów

37 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 37 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów W tworzeniu modeli bezpieczeństwa ważną rolę odgrywają politycy, inaczej – elity polityczne. W ostateczności światowy porządek tworzony jest przez polityków.

38 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 38 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów

39 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 39 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów Bezpieczeństwo ekologiczne stanowi poważny warunek istnienia skutecznego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego. To bezpieczeństwo oznacza ochronę ekosystemów i likwidację zagrożeń dla człowieka i zwierząt, co gwarantuje pewność rozwoju, zdrowia i życia w perspektywie czasowej. Uwarunkowanie ekologiczne

40 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 40 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015 Rzeszów Za największe zagrożenia ekologiczne uznaje się: zanieczyszczenia kraju na lądzie, zanieczyszczenia wód, wyczerpywanie się surowców nieodnowialnych, składowanie surowców niebezpiecznych, degradacja gleby, zagrożenia radioaktywne.


Pobierz ppt "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia 2015piątek, 3 kwietnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google