Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Personel apteczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Personel apteczny."— Zapis prezentacji:

1 Personel apteczny

2 Kierownik apteki Zadania kierownika apteki ogólnodostępnej, spełniającego wymogi art. 88 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne organizacja pracy w aptece, polegająca m.in. na przyjmowaniu, wydawaniu, przechowywaniu i identyfikacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych, prawidłowym sporządzaniu leków recepturowych i leków aptecznych oraz udzielaniu informacji o lekach,

3 Kierownik apteki nadzór nad stażami studenckimi oraz praktykami techników farmaceutycznych, przekazywanie Prezesowi Urzędu informacji o niepożądanym działaniu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, przekazywanie organom Inspekcji Farmaceutycznej informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu, że dany produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym,

4 Kierownik apteki zakup produktów leczniczych i określonych odrębnymi przepisami wyrobów medycznych wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, prowadzenie ewidencji zatrudnionych w aptece osób, przekazywanie okręgowym izbom aptekarskim danych niezbędnych do prowadzenia rejestru farmaceutów, wstrzymywanie lub wycofywanie z obrotu i stosowania produktów leczniczych po uzyskaniu decyzji właściwego organu

5 Technik farmaceutyczny
Technik farmaceutyczny po ukończeniu studium potrafi: przygotowywać, przechowywać i wydawać leki, surowce farmaceutyczne i artykuły medyczne oraz analizować i kontrolować ich jakość, uczestniczyć w pracy w farmaceutycznych placówkach ochrony zdrowia i innych produkujących leki, użytkować urządzenia i wyposażenie placówek farmaceutycznych, zgodnie z przepisami bhp i higieny danej postaci leku,

6 Technik farmaceutyczny
prowadzić dokumentację obowiązującą w poszczególnych placówkach farmaceutycznych, informować prawidłowo o wydanym leku i specyfiku, określać cechy przedmiotów i środków, mających zastosowanie w ochronie zdrowia, ich nazwy, rodzaje, przeznaczenie, opakowanie i oznaczenia,

7 Technik farmaceutyczny
uczestniczyć w gospodarce środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi, prowadzić edukację zdrowotną, zgodnie z kompetencjami technika farmaceutycznego.

8 Technik farmaceutyczny
Technik farmaceutyczny posiadający 2 letnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy może wykonywać w aptece czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu i wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie: substancje bardzo silnie działające (wykaz A), substancje odurzające, substancje psychotropowe gr. I-P i II-P.

9 Technik farmaceutyczny
Technik farmaceutyczny może również wykonywać czynności pomocnicze przy sporządzaniu i przygotowywaniu preparatów leczniczych takich jak: mieszanin do żywienia pozajelitowego, mieszanin do żywienia dojelitowego, leków przygotowywanych w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych, płynów infuzyjnych, roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnej.

10 Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP
W Polsce został założony Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP, który dba o ich prawa i obowiązki. służy pomocą technikom farmaceutycznym zatrudnionym w różnych placówkach zdrowia, walczy o korzystne regulacje prawne.

11 Edukacja doszkalająca
Serwis farmacja.net Akademia Technika Farmacji e-Hipokrates Szkolenia on-line Kwartalnik „Technik Farmaceutyczny w aptece”

12 Personel apteczny w UK Sales assistant, Dispensary assistant,
Pharmacy technician, Accuracy Checking Technician (ACT), Magister farmacji.


Pobierz ppt "Personel apteczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google