Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Personel apteczny 1. Kierownik apteki Zadania kierownika apteki ogólnodostępnej, spełniającego wymogi art. 88 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Personel apteczny 1. Kierownik apteki Zadania kierownika apteki ogólnodostępnej, spełniającego wymogi art. 88 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne."— Zapis prezentacji:

1 Personel apteczny 1

2 Kierownik apteki Zadania kierownika apteki ogólnodostępnej, spełniającego wymogi art. 88 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne a.organizacja pracy w aptece, polegająca m.in. na przyjmowaniu, wydawaniu, przechowywaniu i identyfikacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych, prawidłowym sporządzaniu leków recepturowych i leków aptecznych oraz udzielaniu informacji o lekach, 2

3 Kierownik apteki b.nadzór nad stażami studenckimi oraz praktykami techników farmaceutycznych, c.przekazywanie Prezesowi Urzędu informacji o niepożądanym działaniu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, d.przekazywanie organom Inspekcji Farmaceutycznej informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu, że dany produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym, 3

4 Kierownik apteki e.zakup produktów leczniczych i określonych odrębnymi przepisami wyrobów medycznych wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, f.prowadzenie ewidencji zatrudnionych w aptece osób, g.przekazywanie okręgowym izbom aptekarskim danych niezbędnych do prowadzenia rejestru farmaceutów, h.wstrzymywanie lub wycofywanie z obrotu i stosowania produktów leczniczych po uzyskaniu decyzji właściwego organu 4

5 Technik farmaceutyczny Technik farmaceutyczny po ukończeniu studium potrafi: przygotowywać, przechowywać i wydawać leki, surowce farmaceutyczne i artykuły medyczne oraz analizować i kontrolować ich jakość, uczestniczyć w pracy w farmaceutycznych placówkach ochrony zdrowia i innych produkujących leki, użytkować urządzenia i wyposażenie placówek farmaceutycznych, zgodnie z przepisami bhp i higieny danej postaci leku, 5

6 Technik farmaceutyczny prowadzić dokumentację obowiązującą w poszczególnych placówkach farmaceutycznych, informować prawidłowo o wydanym leku i specyfiku, określać cechy przedmiotów i środków, mających zastosowanie w ochronie zdrowia, ich nazwy, rodzaje, przeznaczenie, opakowanie i oznaczenia, 6

7 Technik farmaceutyczny uczestniczyć w gospodarce środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi, prowadzić edukację zdrowotną, zgodnie z kompetencjami technika farmaceutycznego. 7

8 Technik farmaceutyczny Technik farmaceutyczny posiadający 2 letnią praktykę w aptece w pełnym wymiarze czasu pracy może wykonywać w aptece czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu i wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych z wyjątkiem produktów leczniczych mających w swoim składzie: substancje bardzo silnie działające (wykaz A), substancje odurzające, substancje psychotropowe gr. I-P i II-P. 8

9 Technik farmaceutyczny Technik farmaceutyczny może również wykonywać czynności pomocnicze przy sporządzaniu i przygotowywaniu preparatów leczniczych takich jak: mieszanin do żywienia pozajelitowego, mieszanin do żywienia dojelitowego, leków przygotowywanych w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych, płynów infuzyjnych, roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnej. 9

10 Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP W Polsce został założony Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP, który dba o ich prawa i obowiązki. służy pomocą technikom farmaceutycznym zatrudnionym w różnych placówkach zdrowia, walczy o korzystne regulacje prawne. 10

11 Edukacja doszkalająca Serwis farmacja.net Akademia Technika Farmacji e-Hipokrates Szkolenia on-line Kwartalnik „Technik Farmaceutyczny w aptece” 11

12 Personel apteczny w UK Sales assistant, Dispensary assistant, Pharmacy technician, Accuracy Checking Technician (ACT), Magister farmacji. 12


Pobierz ppt "Personel apteczny 1. Kierownik apteki Zadania kierownika apteki ogólnodostępnej, spełniającego wymogi art. 88 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google