Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

M NIEJSZOŚĆ NARODOWA Grupa ludzi, zamieszkująca obszar danego państwa, odróżniająca się od większości społeczeństwa językiem, kulturą, pochodzeniem etnicznym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "M NIEJSZOŚĆ NARODOWA Grupa ludzi, zamieszkująca obszar danego państwa, odróżniająca się od większości społeczeństwa językiem, kulturą, pochodzeniem etnicznym."— Zapis prezentacji:

1

2 M NIEJSZOŚĆ NARODOWA Grupa ludzi, zamieszkująca obszar danego państwa, odróżniająca się od większości społeczeństwa językiem, kulturą, pochodzeniem etnicznym bądź religią. Mniejszość narodowa w odróżnieniu od mniejszości etnicznej posiada lub posiadała własne państwo, które zgodnie z funkcjonalną teorią powstania państwa jest najwyższą formą rozwoju grupy społecznej.

3 O CHRONA PRAWNA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH Prawo międzynarodowe gwarantuje przestrzeganie praw tych zbiorowości. Ludność ta posiada obywatelstwo państwa zamieszkania ze wszystkimi tego konsekwencjami, ale nie ma wyodrębnionego terytorium pod względem politycznym i administracyjnym. Prawo mniejszości etnicznych w Polsce gwarantuje konstytucja oraz Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

4 Mieszkający w Polsce Romowie stanowią uznaną polskim prawem mniejszość etniczną. Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku stanowiło ją 12 855 obywateli. Natomiast według Ethnologue językiem romskim posługuje się ponad 35 000 osób.PolsceRomowiemniejszość etniczną Narodowego Spisu Powszechnego2002językiem romskim

5 O CHRONA PRAWNA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH Prawo międzynarodowe gwarantuje przestrzeganie praw tych zbiorowości. Ludność ta posiada obywatelstwo państwa zamieszkania ze wszystkimi tego konsekwencjami, ale nie ma wyodrębnionego terytorium pod względem politycznym i administracyjnym. Prawo mniejszości etnicznych w Polsce gwarantuje konstytucja oraz Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

6 Oto niektóre mniejszości narodowe i etniczne w Polsce

7 Rosjanie w Polsce - mniejszość narodowa zamieszkująca różne obszary Polski, wyznająca głównie prawosławie w wersji kanonicznej i staroobrzędowej.mniejszość narodowaPolski prawosławie Z licznej przed II wojną światową mniejszości rosyjskiej (140 tysięcy osób) pozostało w 1945 roku 20-30 tysięcy. Jest to związane nie tylko ze zmianą granic, lecz także z obawą przed represjami ze strony sowieckiej, jakie mogłyby spaść na to środowisko. Obecnie Polskę zamieszkuje 10 do 13 tysięcy osób pochodzenia rosyjskiego, w tym 2,5 do 3 tysięcy stanowią starowiercy. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002, tylko w jednej polskiej gminie, mniejszość rosyjska stanowi więcej, niż 0,5% mieszkańców - jest to Gmina Augustów (0,66% ogółu mieszkańców).II wojną światowąrosyjskiej1945sowieckiejstarowiercy Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002Gmina Augustów

8 Litewska mniejszość narodowa liczy w Polsce 5,8 tys. osób według narodowego spisu powszechnego z 2002; ambasada litewska w Polsce podaje liczbę 15 000 osób pochodzenia litewskiego. Zamieszkuje przede wszystkim tereny Suwalszczyzny, gminy: Puńsk, Szypliszki, Krasnopol i Sejny.mniejszość narodowaPolsceSuwalszczyznyPuńskSzypliszkiKrasnopolSejny

9 Żydzi to mniejszość narodowa, do której przynależność podczas przeprowadzonego w 2002 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zadeklarowało 1 055 obywateli polskich, w tym: w województwie mazowieckim - 397, dolnośląskim - 204, śląskim - 92, łódzkim - 65, małopolskim – 50.

10 Grecy w Polsce osiedlali się już w średniowieczu. Ostatnia duża fala migracji miała miejsce w 1949. Po tzw. drugiej bitwie o góry Grammos, czyli po ostatnim starciu wojny domowej w Grecji, Polska przyjęła ok. 14 000 Greków.średniowieczuwojny domowej w GrecjiGreków

11 Dziękuję


Pobierz ppt "M NIEJSZOŚĆ NARODOWA Grupa ludzi, zamieszkująca obszar danego państwa, odróżniająca się od większości społeczeństwa językiem, kulturą, pochodzeniem etnicznym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google