Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szpitalna Grupa Zakupowa – niewykorzystany potencjał oszczędności Prezentacja projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szpitalna Grupa Zakupowa – niewykorzystany potencjał oszczędności Prezentacja projektu."— Zapis prezentacji:

1 Szpitalna Grupa Zakupowa – niewykorzystany potencjał oszczędności Prezentacja projektu

2 Grupy zakupowe – moda czy konieczność? ( przykładowe wypowiedzi) „Najbardziej proaktywne firmy już przestawiły się na zakupy w ramach grupy” The Procurement Group, UK „Grupy zakupowe na rynku ubezpieczeń pozwalają firmom nie tylko osiągnąć efekt skali, lecz również skroić zakres ubezpieczenia pod ich konkretne potrzeby” Karen Cutts, „A Practical Guide to Risk Purchasing Groups” „Członkowie grup zakupowych nie muszą pochodzić z tych samych lokalizacji, nie muszą nawet reprezentować tej samej branży” Ministerstwo Innowacji, Przemysłu, Nauki i Badań, Austria „Wspólne zakupy dają możliwość wywierania większego wpływu na dostawców” Podkarpacki Klub Biznesu vs „Wielu przedstawicieli przemysłu pogardliwie określa grupy dostawców jako zakupowe alianse szantażystów” Wiadomości Handlowe, II 2008

3 Doskonalenie funkcji zakupowej – grupy zakupowe i outsourcing zakupów Grupa zakupowa stowarzyszenie kupujących, którzy agregują swój popyt w skonsolidowany zakup (osiągając wolumen dający efekt skali) i dokonują go za pośrednictwem jednego, wspólnego podmiotu w celu uzyskania najkorzystniejszych warunków cenowych Outsourcing zakupów wydzielenie, w całkowitym lub częściowym zakresie, procesów zakupów poza strukturę firmy

4 Rozwój grup zakupowych na świecie

5 Grupy zakupowe wewnątrz korporacji

6 Grupy zakupowe wewnątrz branży

7 Grupy zakupowe pomiędzy branżami/outsourcing zakupów

8 Ponadregionalne Grupy zakupowe w Polsce Polski Rynek Szpitalny? …………………………………………..

9 9 APHM SI et NTIC Médicament CHU Toulouse DM HCL Bureau - bureautique Fournitures des Services de soins DM CHU Nantes Services CHU Angers Restauration CHU Tours Restauration et Biomédical Médicament et DM CHRU Lille Electricité et Biomédical Médicament et DM CHU Nancy Hygiène et DM CHU Reims Formation CHU St Etienne Fonction Linge Médicament CHU Poitiers Biologie GCS Uni.H.A Lyon CH Le Havre Biologie CHU Bordeaux Médicament et DM Soins Hôtellerie Ingénierie Services FRANCJA 20 centrów zakupowych Uni.H.A.– 54 szpitale,

10 HISZPANIA Ibera Salud -109 jednostek (szpitali i placówek służby zdrowia)

11 NIEMCY AGKAMED 156 podmiotów Prospitalia 580 podmiotów

12 Prospitalia – Niemcy Lider na rynku w Niemczech:  ponad 580 obiektów - szpitali, domów opieki  ponad 113.000 łóżek  około € 900 milionów wolumenu zakupów  ponad 400.000 artykułów  ponad 300 zakontraktowanych dostawców

13 13 Charakterystyka Organizacji Grup Zakupowych (na przykładzie Niemiec) 20 726 11 057 15 145 2 226 2 234 9 650  Partner dla szpitali  Partner dla dostawców  Pośrednik w wymianie informacji i kształtowaniu opinii  Podmiot koordynujący wiele procesów: - wybór dostawców - ocena i wartościowanie dostawców - procesy zamówienia i dostarczania towarów i usług - koordynacja projektów dla poszczególnych szpitali

14 Zadania Organizacji Grup Zakupowych przejęte od niemieckich szpitali Negocjowanie umów Negocjowanie cen i warunków współpracy Analiza rynku Analiza ekonomiczne Standaryzacja produktów Zarządzanie dostawami Doradztwo produktowe Wsparcie przy zmianie produktów Zadania do przekazania Zadania przejęte przez OGZ Zadania, których nie ma potrzeby przekazywać

15 15 Zadania Organizacji Grup Zakupowych przejęte w niemieckich szpitalach cd. Zadania do przekazania Zadania przejęte przez OGZ Zadania, których nie ma potrzeby przekazywać Logistyka magazynowa Wymiana informacji o dostawcach Wymiana informacji o cenach i warunkach Szkolenia personelu Outsourcing/doradztwo dla szpitali Audyt/Analiza procesów Wsparcie przy przetargach

16 Rodzaj produktów kupowanych poprzez OGZ Produkty kupowane w ramach Grup Zakupowych Produkty kupowane poza Grupą Zakupową Produkty medyczne Środki czystości i dezynfekcji Artykuły biurowe Lek i

17 Rodzaj produktów kupowanych poprzez OGZ Produkty kupowane w ramach Grup Zakupowych Produkty kupowane poza Grupą Zakupową Podstawowe wyroby medyczne Specjalistyczne wyroby medyczne Produkty techniki medycznej *Źródło: Badania Prof. Dr. Jörg Schlüchtermann Universität Bayreuth - Lehrstuhl BWL V

18 18 Korzyści dla szpitali z działania poprzez OGZ Znaczna redukcja kosztów  Scedowanie na OGZ działań dotyczących negocjacji i przetargów  Korzystniejsze warunki współpracy w ramach obsługi posprzedażowej  Optymalizacja procesów  Ujednolicenie procesów  Standaryzacja produktów

19 Znaczące dla funkcjonowania jednostki medycznej obniżenie kosztów (20-40% - artykuły medyczne i leki) poprzez konsolidację zakupów towarów i usług Unifikacja zakupów redukująca jednostkowe wpływy na wybór asortymentu Jakość i bezpieczeństwo usług szpitalnych na wyższym poziomie – kupno lepszego asortymentu za niższą cenę Wdrożenie i upowszechnienie nowoczesnych technologii (np. Unit Dose w szpitalnej dystrybucji leków, ) Cel i korzyści wynikające z organizacji Szpitalnej Grupy Zakupowej w Polsce

20 Stworzenie bazy informacji ułatwiającej restrukturyzację jednostek medycznych Bezpieczeństwo w zakresie odpowiedzialności prawnej Organizacja „silnej” grupy mającej wpływ na prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania rynku medycznego

21 Warunki sprzyjające powstaniu Szpitalnej Grupy Zakupowej Wzrost większości kosztów funkcjonowania jednostki medycznej przy zmniejszaniu przychodu Brak wzrostu środków finansowych w NFZ Ograniczenie środków finansowych w Samorządach przeznaczone na rozwój szpitali Perspektywa przekształceń sektora szpitalnego

22 Poparcie dla projektu organizacji grupy zakupowej Zarządy jednostek medycznych kierujący się wynikiem ekonomicznym Organy samorządowe Ministerstwo Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

23 Skala możliwości Szpitale wg nadzoruLiczba szpitaliLiczba łóżek Ministerstwo Zdrowia754183 040 Ministerstwo Obrony Narodowej196 117 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych224 226 Szpitale ogółem795193 383

24 Skala możliwości c.d.

25 Wydatki na ochronę służby zdrowia Wydatki na ochronę zdrowia wg funkcji (w mln pln ) Ogółem Usługi lecznicze45 442 Usługi rehabilitacyjne2 664 Usługi długoterminowej opieki pielęgnacyjnej4 528 Usługi pomocnicze w ochronie zdrowia4 880 Produkty medyczne dla pacjentów ambulatoryjnych22 421 Leki i materiały nietrwałego użytku20 168 Sprzęt terapeutyczny i dobra trwałego użytku2 253 Wydatki na indywidualną opiekę zdrowotną80 058 Profilaktyka i zdrowie publiczne1 957 Administracja ochrony zdrowia i ubezpieczeń1 379

26 Wydatki wg procedur Wydatki na procedury medyczne Procedury Wydatki w 2009 roku (w mln pln) Szacowane wydatki w 2010 roku (w mln pln)różnica Leczenie uzdrowiskowe676564-17% Leczenie stomatologiczne1 9261 757-9% Programy profilaktyczne132125-6% Rehabilitacja1 7791 691-5% Opieka ambulatoryjna4 3514 155-5% Sprzęt ortopedyczny590570-4% Refundacja leków7 8987 696-2,60% Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień1 9821 936-2,30% Podstawowa opieka zdrowotna7 3177 230-1,20% Leczenie szpitalne25 97425 829-0,60% źródło: NFZ

27 Zadania przed nami Etapy tworzenia grupy zakupowej : A. Pierwszym krokiem w naszej inicjatywie jest zgłoszenie przez Państwa szpital mailem swojego akcesu dotyczącego przystąpienia do grupy zakupowej na adres lidera grupy (mail: wojciech.kaszynski@szpital.siedlce.pl) wojciech.kaszynski@szpital.siedlce.pl B. Następnym działaniem jest podpisanie porozumienia z liderem grupy zakupowej dotyczące współpracy. Liderem jest Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce C. Kolejnym elementem projektu jest rozpoznanie potencjału zakupowego wszystkich szpitali, członków grupy zakupowej, gdzie będziemy Państwa prosić o dane dotyczące zakupywanego asortymentu na ujednoliconych arkuszach.

28 Zadania przed nami Etapy tworzenia grupy zakupowej : D. Podpisanie umowy z liderem grupy zakupowej dające pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich członków grupy zakupowej do wyłonienia operatora zakupów E. Kolejnym zadaniem będzie wyłonienie operatora przetargów szpitalnych, który będzie realizował przetargi na naszą rzecz co zostało opisane powyżej F. Równolegle z tym działaniem będzie przebiegało opracowywanie harmonogramów zakupów, unifikacja wykorzystywanego asortymentu w zakresie wspólnego nazewnictwa, opisu, wymagań oraz warunków organizowania przetargów, warunków zakupu. Niezbędna tutaj będzie współpraca Państwa najbardziej kompetentnych pracowników z działu zakupów. G. Ostatnim etapem będzie umowa pomiędzy operatorem, a każdym z członków-grupy zakupowej dotycząca sposobu współpracy oraz wzajemnych rozliczeń.

29 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


Pobierz ppt "Szpitalna Grupa Zakupowa – niewykorzystany potencjał oszczędności Prezentacja projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google