Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szpitalna Grupa Zakupowa – niewykorzystany potencjał oszczędności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szpitalna Grupa Zakupowa – niewykorzystany potencjał oszczędności"— Zapis prezentacji:

1 Szpitalna Grupa Zakupowa – niewykorzystany potencjał oszczędności
Prezentacja projektu

2 Grupy zakupowe – moda czy konieczność? (przykładowe wypowiedzi)
„Najbardziej proaktywne firmy już przestawiły się na zakupy w ramach grupy” The Procurement Group, UK „Grupy zakupowe na rynku ubezpieczeń pozwalają firmom nie tylko osiągnąć efekt skali, lecz również skroić zakres ubezpieczenia pod ich konkretne potrzeby” Karen Cutts, „A Practical Guide to Risk Purchasing Groups” „Członkowie grup zakupowych nie muszą pochodzić z tych samych lokalizacji, nie muszą nawet reprezentować tej samej branży” Ministerstwo Innowacji, Przemysłu, Nauki i Badań, Austria „Wspólne zakupy dają możliwość wywierania większego wpływu na dostawców” Podkarpacki Klub Biznesu vs „Wielu przedstawicieli przemysłu pogardliwie określa grupy dostawców jako zakupowe alianse szantażystów” Wiadomości Handlowe, II 2008

3 Doskonalenie funkcji zakupowej – grupy zakupowe i outsourcing zakupów
Grupa zakupowa stowarzyszenie kupujących, którzy agregują swój popyt w skonsolidowany zakup (osiągając wolumen dający efekt skali) i dokonują go za pośrednictwem jednego, wspólnego podmiotu w celu uzyskania najkorzystniejszych warunków cenowych Outsourcing zakupów wydzielenie, w całkowitym lub częściowym zakresie, procesów zakupów poza strukturę firmy

4 Rozwój grup zakupowych na świecie

5 Grupy zakupowe wewnątrz korporacji

6 Grupy zakupowe wewnątrz branży

7 Grupy zakupowe pomiędzy branżami/outsourcing zakupów

8 Ponadregionalne Grupy zakupowe w Polsce
Polski Rynek Szpitalny? …………………………………………..

9 FRANCJA 20 centrów zakupowych Uni.H.A.– 54 szpitale,
APHM SI et NTIC Médicament CHU Toulouse DM HCL Bureau - bureautique Fournitures des Services de soins CHU Nantes Services CHU Angers Restauration CHU Tours Restauration et Biomédical Médicament et DM CHRU Lille Electricité et Biomédical Médicament et DM CHU Nancy Hygiène et DM CHU Reims Formation CHU St Etienne Fonction Linge CHU Poitiers Biologie GCS Uni.H.A Lyon CH Le Havre Biologie CHU Bordeaux Médicament et DM Soins Hôtellerie Ingénierie Services 9

10 HISZPANIA Ibera Salud -109 jednostek (szpitali i placówek służby zdrowia)

11 NIEMCY AGKAMED 156 podmiotów Prospitalia 580 podmiotów

12 Lider na rynku w Niemczech:
Prospitalia – Niemcy Lider na rynku w Niemczech: ponad 580 obiektów - szpitali, domów opieki ponad łóżek około € 900 milionów wolumenu zakupów ponad artykułów ponad 300 zakontraktowanych dostawców

13 Charakterystyka Organizacji Grup Zakupowych (na przykładzie Niemiec)
Partner dla szpitali Partner dla dostawców Pośrednik w wymianie informacji i kształtowaniu opinii Podmiot koordynujący wiele procesów: - wybór dostawców - ocena i wartościowanie dostawców - procesy zamówienia i dostarczania towarów i usług - koordynacja projektów dla poszczególnych szpitali 20 726 2 234 9 650 2 226 15 145 11 057 13

14 Zadania Organizacji Grup Zakupowych przejęte od niemieckich szpitali
Negocjowanie umów Negocjowanie cen i warunków współpracy Analiza rynku Analiza ekonomiczne Standaryzacja produktów Zarządzanie dostawami Doradztwo produktowe Wsparcie przy zmianie produktów Zadania do przekazania Zadania przejęte przez OGZ Zadania, których nie ma potrzeby przekazywać

15 Zadania Organizacji Grup Zakupowych przejęte w niemieckich szpitalach cd.
Zadania do przekazania Zadania przejęte przez OGZ Zadania, których nie ma potrzeby przekazywać Logistyka magazynowa Wymiana informacji o dostawcach Wymiana informacji o cenach i warunkach Szkolenia personelu Outsourcing/doradztwo dla szpitali Audyt/Analiza procesów Wsparcie przy przetargach 15

16 Rodzaj produktów kupowanych poprzez OGZ
Produkty medyczne Środki czystości i dezynfekcji Artykuły biurowe Leki Produkty kupowane w ramach Grup Zakupowych Produkty kupowane poza Grupą Zakupową

17 Rodzaj produktów kupowanych poprzez OGZ
Produkty kupowane w ramach Grup Zakupowych Produkty kupowane poza Grupą Zakupową Podstawowe wyroby medyczne Specjalistyczne wyroby medyczne Produkty techniki medycznej *Źródło: Badania Prof. Dr. Jörg Schlüchtermann Universität Bayreuth - Lehrstuhl BWL V

18 Znaczna redukcja kosztów
Korzyści dla szpitali z działania poprzez OGZ Scedowanie na OGZ działań dotyczących negocjacji i przetargów Korzystniejsze warunki współpracy w ramach obsługi posprzedażowej Optymalizacja procesów Ujednolicenie procesów Znaczna redukcja kosztów Standaryzacja produktów 18

19 Cel i korzyści wynikające z organizacji Szpitalnej Grupy Zakupowej w Polsce
Znaczące dla funkcjonowania jednostki medycznej obniżenie kosztów (20-40% - artykuły medyczne i leki) poprzez konsolidację zakupów towarów i usług Unifikacja zakupów redukująca jednostkowe wpływy na wybór asortymentu Jakość i bezpieczeństwo usług szpitalnych na wyższym poziomie – kupno lepszego asortymentu za niższą cenę Wdrożenie i upowszechnienie nowoczesnych technologii (np. Unit Dose w szpitalnej dystrybucji leków, )

20 Cel i korzyści wynikające z organizacji Szpitalnej Grupy Zakupowej w Polsce
Stworzenie bazy informacji ułatwiającej restrukturyzację jednostek medycznych Bezpieczeństwo w zakresie odpowiedzialności prawnej Organizacja „silnej” grupy mającej wpływ na prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania rynku medycznego

21 Warunki sprzyjające powstaniu Szpitalnej Grupy Zakupowej
Wzrost większości kosztów funkcjonowania jednostki medycznej przy zmniejszaniu przychodu Brak wzrostu środków finansowych w NFZ Ograniczenie środków finansowych w Samorządach przeznaczone na rozwój szpitali Perspektywa przekształceń sektora szpitalnego

22 Poparcie dla projektu organizacji grupy zakupowej
Zarządy jednostek medycznych kierujący się wynikiem ekonomicznym Organy samorządowe Ministerstwo Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

23 Skala możliwości Szpitale wg nadzoru Liczba szpitali Liczba łóżek
Ministerstwo Zdrowia 754 Ministerstwo Obrony Narodowej 19 6 117 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 22 4 226 Szpitale ogółem 795

24 Skala możliwości c.d.

25 Wydatki na ochronę służby zdrowia
Wydatki na ochronę zdrowia wg funkcji (w mln pln) Ogółem Usługi lecznicze 45 442 Usługi rehabilitacyjne 2 664 Usługi długoterminowej opieki pielęgnacyjnej 4 528 Usługi pomocnicze w ochronie zdrowia 4 880 Produkty medyczne dla pacjentów ambulatoryjnych 22 421 Leki i materiały nietrwałego użytku 20 168 Sprzęt terapeutyczny i dobra trwałego użytku 2 253 Wydatki na indywidualną opiekę zdrowotną 80 058 Profilaktyka i zdrowie publiczne 1 957 Administracja ochrony zdrowia i ubezpieczeń 1 379

26 Wydatki wg procedur Wydatki na procedury medyczne Procedury
Wydatki w 2009 roku (w mln pln) Szacowane wydatki w 2010 roku (w mln pln) różnica Leczenie uzdrowiskowe 676 564 -17% Leczenie stomatologiczne 1 926 1 757 -9% Programy profilaktyczne 132 125 -6% Rehabilitacja 1 779 1 691 -5% Opieka ambulatoryjna 4 351 4 155 Sprzęt ortopedyczny 590 570 -4% Refundacja leków 7 898 7 696 -2,60% Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 1 982 1 936 -2,30% Podstawowa opieka zdrowotna 7 317 7 230 -1,20% Leczenie szpitalne 25 974 25 829 -0,60% źródło: NFZ

27 Zadania przed nami Etapy tworzenia grupy zakupowej:
A. Pierwszym krokiem w naszej inicjatywie jest zgłoszenie przez Państwa szpital mailem swojego akcesu dotyczącego przystąpienia do grupy zakupowej na adres lidera grupy (mail: B. Następnym działaniem jest podpisanie porozumienia z liderem grupy zakupowej dotyczące współpracy. Liderem jest Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 26, Siedlce C. Kolejnym elementem projektu jest rozpoznanie potencjału zakupowego wszystkich szpitali, członków grupy zakupowej, gdzie będziemy Państwa prosić o dane dotyczące zakupywanego asortymentu na ujednoliconych arkuszach.

28 Zadania przed nami Etapy tworzenia grupy zakupowej:
D. Podpisanie umowy z liderem grupy zakupowej dające pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich członków grupy zakupowej do wyłonienia operatora zakupów E. Kolejnym zadaniem będzie wyłonienie operatora przetargów szpitalnych, który będzie realizował przetargi na naszą rzecz co zostało opisane powyżej F. Równolegle z tym działaniem będzie przebiegało opracowywanie harmonogramów zakupów, unifikacja wykorzystywanego asortymentu w zakresie wspólnego nazewnictwa, opisu, wymagań oraz warunków organizowania przetargów, warunków zakupu. Niezbędna tutaj będzie współpraca Państwa najbardziej kompetentnych pracowników z działu zakupów. G. Ostatnim etapem będzie umowa pomiędzy operatorem, a każdym z członków-grupy zakupowej dotycząca sposobu współpracy oraz wzajemnych rozliczeń.

29 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


Pobierz ppt "Szpitalna Grupa Zakupowa – niewykorzystany potencjał oszczędności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google