Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RePolis Repozytorium Publikacji Naukowych Politechniki Śląskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RePolis Repozytorium Publikacji Naukowych Politechniki Śląskiej."— Zapis prezentacji:

1 RePolis Repozytorium Publikacji Naukowych Politechniki Śląskiej

2 Repozytorium Repozytorium to miejsce uporządkowanego przechowywania dokumentów, z których wszystkie przeznaczone są do powszechnego udostępniania w formie tradycyjnej lub cyfrowej. Repozytorium instytucjonalne to cyfrowy zasób publikowanych (lub niepublikowanych) wyników badań naukowych tworzonych w danej instytucji. Uczelnia oferuje swoim pracownikom usługi które służą przechowywaniu, zarządzaniu oraz upowszechnianiu cyfrowych dokumentów.

3 Repozytorium może stać się nową usługą uczelni, która dostarczy informacji o bieżących publikacjach i oferuje następujące funkcjonalności: pozwala zarządzać własnością intelektualną uczelni i wspomaga parametryzację uczelni i jej sprawozdawczość; daje pełen obraz rezultatów badań prowadzonych na uczelni, uczelnia ma statystyki dot. wykorzystania jej dorobku naukowego; integruje badania uczelni ze światowym zasobem naukowym przez metawyszukiwarki naukowe (BASE, Google Scholar, Oaister) i uwidacznia je w świecie; daje możliwość wiązania danych z bibliograficzną bazą publikacji prac pracowników uczelni (Expertus) i innymi systemami obsługi badań czy dydaktyki; zapewnia dostęp do prac zdeponowanych w systemie przez 24h i zabezpiecza je na przyszłość; zapewnia wysoką jakość metadanych; opis bibliograficzny publikacji jest dokładnie sprawdzony przez bibliotekarzy i poprawiony zgodnie ze standardami międzynarodowymi; zapewnia jednoznaczną identyfikację dokumentu cyfrowego (unikalny identyfikator OAIPMH) nie zginie on w sieci; integruje zasoby pełnotekstowe ze środowiskiem e-learnigowym na uczelni

4 Repolis Repozytorium Publikacji Naukowych Politechniki Śląskiej zostało utworzone w 2012 r. na podstawie Zarządzenia Rektora Politechniki Śląskiej Nr 82/11/12 i działa zgodnie z polityką Open Access, a prace w nim zdeponowane objęte są prawem autorskim zgodnym z licencją CC-BY 3.0CC-BY 3.0

5 Kto ma prawo deponowania Prawo do deponowania materiałów naukowych w Repolis mają wszyscy pracownicy Politechniki Śląskiej ze stopniem naukowym co najmniej doktora, a prace naukowe słuchaczy studiów doktoranckich i studentów wymagają akceptacji opiekunów naukowych, promotorów lub moderatorów. Uchwała Rady Naukowej Repolis z 24 czerwca 2013r.

6 Co jest deponowane Prace naukowe powstałe w Politechnice Śląskiej publikowane np. artykuły, referaty, rozdziały, monografie… niepublikowane raporty z badań naukowych, projekty… Informacje o polityce wydawców czasopism wobec deponowania prac w otwartych repozytoriach instytucjonalnych znajdują się pod adresem:

7 Korzyści dla naukowca wzrost widoczności dorobku naukowego (Google, Scirus, Scopus), wzrost cytowalności prac, skrócenie czasu opublikowania wyników badań, powszechność i szybkość dostępu do badań, tworzenie cyfrowego CV, zabezpieczenie dokumentów - unikalny identyfikator, możliwość śledzenia statystyk, możliwość śledzenia cytowań w oparciu o Google Scholar przy zastosowaniu narzędzia Publish or Perish.

8 Korzyści dla uczelni wzrost prestiżu uczelni poprzez wzrost widoczności wyników badań naukowych, promocja potencjału kadry naukowej, wspieranie edukacji studentów, uproszczenie zadań administracyjnych.

9 Repozytoria na świecie Serwis OpenDOAR jest autoryzowaną wyszukiwarką otwartych repozytoriów uczelnianych na całym świecie.

10 Agregator ogólnopolski Przeszukiwanie wszystkich zasobów polskich otwartych repozytoriów umożliwia Agregator Centrum Otwartej Nauki Celem tego projektu jest zwiększenie widoczności, szersza dostępność i łatwiejsze przeszukiwanie zasobów repozytoriów.

11 Zapraszamy do korzystania z RePolis


Pobierz ppt "RePolis Repozytorium Publikacji Naukowych Politechniki Śląskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google