Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RePolis Repozytorium Publikacji Naukowych Politechniki Śląskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RePolis Repozytorium Publikacji Naukowych Politechniki Śląskiej."— Zapis prezentacji:

1 RePolis Repozytorium Publikacji Naukowych Politechniki Śląskiej

2 Repozytorium Repozytorium to miejsce uporządkowanego przechowywania dokumentów, z których wszystkie przeznaczone są do powszechnego udostępniania w formie tradycyjnej lub cyfrowej. Repozytorium instytucjonalne to cyfrowy zasób publikowanych (lub niepublikowanych) wyników badań naukowych tworzonych w danej instytucji. Uczelnia oferuje swoim pracownikom usługi które służą przechowywaniu, zarządzaniu oraz upowszechnianiu cyfrowych dokumentów.

3 Repozytorium może stać się nową usługą uczelni, która dostarczy informacji o bieżących publikacjach i oferuje następujące funkcjonalności: pozwala zarządzać własnością intelektualną uczelni i wspomaga parametryzację uczelni i jej sprawozdawczość; daje pełen obraz rezultatów badań prowadzonych na uczelni, uczelnia ma statystyki dot. wykorzystania jej dorobku naukowego; integruje badania uczelni ze światowym zasobem naukowym przez metawyszukiwarki naukowe (BASE, Google Scholar, Oaister) i uwidacznia je w świecie; daje możliwość wiązania danych z bibliograficzną bazą publikacji prac pracowników uczelni (Expertus) i innymi systemami obsługi badań czy dydaktyki; zapewnia dostęp do prac zdeponowanych w systemie przez 24h i zabezpiecza je na przyszłość; zapewnia wysoką jakość metadanych; opis bibliograficzny publikacji jest dokładnie sprawdzony przez bibliotekarzy i poprawiony zgodnie ze standardami międzynarodowymi; zapewnia jednoznaczną identyfikację dokumentu cyfrowego (unikalny identyfikator OAIPMH) nie zginie on w sieci; integruje zasoby pełnotekstowe ze środowiskiem e-learnigowym na uczelni

4 Repolis Repozytorium Publikacji Naukowych Politechniki Śląskiej zostało utworzone w 2012 r. na podstawie Zarządzenia Rektora Politechniki Śląskiej Nr 82/11/12 i działa zgodnie z polityką Open Access, a prace w nim zdeponowane objęte są prawem autorskim zgodnym z licencją CC-BY 3.0CC-BY 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode

5 Kto ma prawo deponowania Prawo do deponowania materiałów naukowych w Repolis mają wszyscy pracownicy Politechniki Śląskiej ze stopniem naukowym co najmniej doktora, a prace naukowe słuchaczy studiów doktoranckich i studentów wymagają akceptacji opiekunów naukowych, promotorów lub moderatorów. Uchwała Rady Naukowej Repolis z 24 czerwca 2013r.

6 Co jest deponowane Prace naukowe powstałe w Politechnice Śląskiej publikowane np. artykuły, referaty, rozdziały, monografie… niepublikowane raporty z badań naukowych, projekty… Informacje o polityce wydawców czasopism wobec deponowania prac w otwartych repozytoriach instytucjonalnych znajdują się pod adresem: http://www.sherpa.ac.uk/romeo

7 Korzyści dla naukowca wzrost widoczności dorobku naukowego (Google, Scirus, Scopus), wzrost cytowalności prac, skrócenie czasu opublikowania wyników badań, powszechność i szybkość dostępu do badań, tworzenie cyfrowego CV, zabezpieczenie dokumentów - unikalny identyfikator, możliwość śledzenia statystyk, możliwość śledzenia cytowań w oparciu o Google Scholar przy zastosowaniu narzędzia Publish or Perish.

8 Korzyści dla uczelni wzrost prestiżu uczelni poprzez wzrost widoczności wyników badań naukowych, promocja potencjału kadry naukowej, wspieranie edukacji studentów, uproszczenie zadań administracyjnych.

9 Repozytoria na świecie Serwis OpenDOAR http://www.opendoar.orghttp://www.opendoar.org jest autoryzowaną wyszukiwarką otwartych repozytoriów uczelnianych na całym świecie.

10 Agregator ogólnopolski Przeszukiwanie wszystkich zasobów polskich otwartych repozytoriów umożliwia Agregator Centrum Otwartej Nauki http://agregator.ceon.pl/ Celem tego projektu jest zwiększenie widoczności, szersza dostępność i łatwiejsze przeszukiwanie zasobów repozytoriów.

11 Zapraszamy do korzystania z RePolis


Pobierz ppt "RePolis Repozytorium Publikacji Naukowych Politechniki Śląskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google